A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Valóság 1970. január-december

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat folyóirata - XIII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.536 oldal
Sorozatcím: Valóság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkkal. Teljes évfolyam.

Tartalom

JANUÁR
Magyarország gazdasági növekedéséről (Interjú Huszár Istvánnal a Statisztikai Hivatal elnökével)1
Timár János: A foglalkozási struktúra változásai Magyarországon8
Mód Aladár: A politikai mechanizmus vitája 1919-ben19
Arató Endre: A cseh-szlovák föderáció történeti előzményei36
Műhely
László Gyula: Kérdések és feltevések a magyar honfoglalásról (Előadásvázlat)48
Egy kutató témát vált (Beszélgetés Szabó Árpáddal)65
Szabó Árpád: A görög matematika kezdetei (Részletek)69
Művészet, esztétika
Czine Mihály: Az újabb romániai magyar irodalomról74
Abody Béla: Fiatal írókról és valami másról81
Figyelő
Mezei Ottó: Népi kerámia (Kiállítás a Nemzeti Galériában)87
Dvorszky Hedvig: Modern kerámia (A siklósi kísérlet)89
Szemle
Ádám György: Vállalatbirodalmak - "kettős hatalom" a világgazdaságban?94
Könyvekről
Forintos György: Piaget strukturalizmusa103
Herbert Marcuse: A felszabadulásról (Kelemen János)107
Charles W. Anderson: Politikai és gazdasági változás Latin-Amerikában (Inotai András)108
Külföldi folyóiratokból
J. Baszu: Marxizmus Indiában111
W. Schwarz: A három forradalom112
V. V. Poksisevszkij: Etnikai folyamatok a szovjet városokban114
A sorban állás lélektana115
V. Poznanszkij: Nézni és látni116
P. Dubovoj: A munkakörülmények szerinti bérdifferenciálásról117
Indiánirtás Brazíliában118
F. Dunner: A márka és a schilling120
G. Bonnot: A francia tudomány drámája121
Robert Escarpit: Humoros magatartás és tudományos tevékenység122
H. Panzram: Európa éghajlatának múltja és jövője124
E. Lausch: Ki ellenőrzi az orvost?125
Interjú Martin Heideggerrel126
Dürrermatt a színházról, kultúráról és a svájci demokráciáról127
FEBRUÁR
Polinszky Károly: Egyetemeink tudományos kutatómunkája1
Pataki Ferenc: A fővárosi középiskolások társas világa10
Lukács Sándor: A korszerű iskoláért (Egy pedagógiai kísérlet)23
Pál Tamás - Zsille Zoltán: Szakképzés és egyetem (Kritikai elemzés)28
Magyar Világ
Nádasy László: Versenyt az esztendőkkel33
Végh Antal: Kőbányai út 41/C49
Szemle
Jócsik Lajos: Búcsú a lovaktól?64
Bálint Csanád: A kalandozó hadjáratok újabb értelmezéséért71
Sarkadi Balázs - Schubert András - Szatmári Ferenc: Elméleti biológia és termodinamika75
Kilátó
Sükösd Mihály: Kortársunk, George Steiner79
Barbara Cornwall Lyssarides: Gerillák között (Riportúron Portugál-Afrikában)83
Műhely
Sándor Pál: Fordítások - ferdítések88
Könyvekről
Louis Althusser: Marx - az elmélet forradalma98
Szabó István: A középkori magyar falu98
Nagy Miklós: Jókai99
Somlyó György: Füst Milán100
Denis Lauton: Társadalmi osztály, nyelv és nevelés102
Susan Sontag esszéi104
Az angol munkásmozgalom története Parkinson szerint105
Rendszerelmélet106
Külföldi folyóiratopkból
E. J. Hobsbawn: Túl késő megdöbbenni109
H. E. Trevor-Roper: A történelem és a szociológia111
N. Calder: A Szovjetunió békés célú H-energia kísérletei112
V. Kantorovics: Az irodalomszociológia néhány kérdéséről113
B. Suchodolski: A jövő nevelése114
Az oktatás feladatai korunkban 116
A brazíliai forradalmi mozgalom118
E. Morin: Az orleans-i mendemonda120
B. Muldworf: Pszhichoanalízis és elkötelezettség122
Filozófiai információs bank124
A. W. Haslett: "Kistudomány" kontra "nagytudomány"125
H. Marx: Aki kábítószert élvez, pesszimistává válik126
J. Jacob: A számítógépek hét veszélye127
MÁRCIUS
Az első szabad évek sajtójából1
Komját Irén: Magyarország felszabadulása és a párizsi magyarok19
Ortutay Gyula: Az új oktatásügy kezdetei25
Magyar világ
Az első szabad évek tanulmányaiból
Kardos László: Parasztdiáksors36
Sarkadi Imre: Úri vármegye - "demokratikus vármegye"38
Márkus István: Földosztás Gebén41
Jászai Ilona: Egy óbudai téglagyár munkástársadalma48
Friss István: Vita a hároméves tervről52
Darvas József: A régi Magyarország felfedezésétől az újig (Vázlat egy készülő könyvhöz)56
Erdei Ferenc: Fejezetek az urbanizáció köréből (Részletek egy készülő könyvből)64
Preisich Gábor: Budapest népességnövekedéséről73
Fókusz
Simai Mihály: 1985 - hipotézisek és problémák79
Varga Domokos: A fejlődés dilemmái81
Lázár István: Népesedés, lakás, életszínvonal83
Művészetről, művészekről
Örkény István: Vallomás a groteszkről87
Szalay Károly: Sándor György egyszemélyes színháza90
Horgas Béla: Irodalom és lehetőség (Fiatal írók antológiái)96
Könyvekről
Bánlaky Pál: Csoportlélektan102
Földvári Tamás: Ifjúságszociológia104
Balassa Péter: Új zenei hullám - hullámverés nélkül105
Kelemen János: A felszabadulás dialektikája107
Hernádi Miklós: A diákmozgalmak anatómiája107
Külföldi folyóiratokból
A világ 1908-ban (Herman Kahn hipotézise)110
A fejlődő országok és a kétezredik esztendő111
U. Thant: Lakásépítés és tervezés az ENSZ második fejlesztési dekádjában112
A. Nyezsnyij: Milyen városokat építünk?114
V. Roman: Tudomány, technika, termelés - korreláció, prioritások, opciók115
David Riesman: A magányos tömeg - húsz év után117
M. Sherwood: Mit közöljenek a tudósok?119
H. Stadlemann: Igazgatók az iskolapadban120
Wolfgang Abendroth: A csata eldőlt122
C. Prévost: Diákideológia, balosság124
J. Love: A latin-amerikai diákmozgalmakról125
Vita az Orgonyok és a Vojik mir között127
ÁPRILIS
Wirth Ádám: Évfordulók1
Huszár Tibor: Adalékok egy polémia történetéhez (Lenin és Rosa Luxemburg vitája a nemzeti kérdésről)5
Gyurkó László: Fejezetek Leninről (dokumentum-oratórium)19
Gazdasági fórum
Árak, termelés, életszínvonal41
Falusné Szikra Katalin: A gazdasági fejlődés szakaszossága a szocialista országokban48
Korán Imre: A magyar vaskohászat perspektívája (Prognosztikai elemzés)54
Gazdaságtörténet
Szamuely László: A szocializmus gazdálkodási módszerei Lenin és kortársai értelmezésében61
Gunst Péter: Mezőgazdaságunk fejlődése a két világháború között78
Kilátó
Hannah Arendt: Társadalom és kultúra92
Hozzászólás
Vörös Gyula: Megjegyzések Sándor Pál Fordítások-ferdítések című cikkéhez98
Eörsi István: A ferdítések-ferdítések99
Sándor Pál: Válasz a fentiekre100
Könyvekről
Szelényi Iván - Kon rád György: Az új lakótelepek szociológiai problémái101
Gábori Miklkós: Régészeti kalandozások102
Szovjet társadalmi kutatások103
Urs Jaeggi: Hatalom és uralom az NSZK-ban104
Lucien Goldmann a felvilágosodásról105
Külföldi folyóiratokból
I. Kon: Szex, társadalom és kultúra107
Két vélemény a pályaválasztásról108
A. Ashbolt: Ausztrália kifosztgása109
Sao Paulo - Brazília "boom"-városa111
M. Calamai: Az új proletárok: technikusok és alkalmazottak 112
K. R. Röhl: A jóról és igazról113
Jan Kott: Witkiewitz, avagy az anakronizmus dialektikája114
Interjú Joan Miróval116
P. Doumergue: Az amerikai regény a 60-as években118
H. Rioschbieter: A színházi évad mérlege119
Autisztikus gyermekek gyógyítása120
Interjú az angol "Új Baloldal" egyik képviselőjével121
Amerika fiatal radikálisainak "föld alatti" sajtója122
Hogyan élnek az amerikai kommunákban?124
G. Sitbon: Hogyan kell nagy családot alapítani126
MÁJUS
R. Várkonyi Ágnes: Bethlen, Zrínyi, Rákóczi (Történelmi személyiségek a XVII. századi Magyarországon)1
Diószegi István: A magyar nacionalizmus és a Monarchia felbomlása16
Fókusz
Lázár István: A vértes László-ösvény26
Sükösd Mihály: Az esszéíró tanulsága32
Művészet, esztétika
Tokaji András: Don Juan tipológiájához38
Németh Lajos: A tárgyi világ jelentéskörének módosulása a modern képzőművészetben50
S. Nagy Katalin: Kísérleti felmérés a művészeti ízlésről57
Nagy Ildikó: A pop art megítéléséhez64
Külföldön
Boldizsár Iván: Egy nap Harlemben72
Kilátó
Alfred Schmidt: A történelem elleni strukturalista támadás86
Könyvekről
Erdei Ferenc: Egy tanulságos történeti tanulmány a földreformról (Donáth Ferenc könyvéről)99
Berend T. Iván - Ránki György: Középkelet-Európa gazdasági fejlődése a XIX-XX. században103
Üzemszociológia105
Reform vagy forradalom?106
Az "előlegezett" szabadság birodalmában108
Tóth Imre könyvéről110
Gunnar Myrdal: Ázsiai dráma111
Külföldi folyóiratokból
Marija Fortusz: Az Alba Regia-akció114
Indira Gandhi: A tudomány szerepe egy fejlődő társadalomban118
T. Maulnier: A kőolaj reálpolitikája119
F. Rische: Jobb gazdasági struktúrát ígér a szovjet földgáz120
A. A. Moles: Tárgy és kommunikáció121
N. Melnyikov: Értelmiség az Egyesült Államokban123
R. Nisbet: Ki ölte meg a diákforradalmat?125
I. N. Grozdova - T. D. Filimonova: Magyarok és németek a Szovjetunió Kárpáton túli területén127
JÚNIUS
Váriné Szilágyi Ibolya: elmélet és empíria viszonya a pszichológiában1
Szabó Árpád: Az euklideszi és a nem euklideszi geometriáról11
Szamuely László: A szocializmus gazdálkodási módszerei Lenin és kortársai értelmezésében17
Dokumentum
Veres Péter: Előszó (Egy meg nem jelent tanulmánykötethez)33
Veres Péter leveleiből46
Magyar Világ
Sárközi Erika - Breitner Miklós: GE 638 (Egy találmány sorsa) 52
Művészet, esztétika
Luigi Del Grosso Destreri: Fiatalok, beatjelenség és tömegkulktúra64
Sós Péter: A boldog zene72
Külföldön
Boldizsár Iván: Egy nap Harlemben79
Műhely
Szigeti József: Idő és történetiség (Hegel, Marx és az egzisztencializmus időfelfogásáról)86
Hozzászólás
Vágó István: Salamon Pál Törvényes keretek és életünk törvényei című cikkéhez103
Könyvekről
Lipták Pál: Embertan és emberszármazásan106
Kiszely István: Sírok, csontok, emberek107
Kulcsár Kálmán: Az ember és társadalmi környezete109
Merevülő arcvonások (Az Arcok és vallomások három újabb kötete)110
Magyar beat112
Erwin Schrödinger: Válogatott tanulmányok113
David Kettler: Marxizmus és kultúra115
Külföldi folyóiratokból
J. Srejder: A tudomány - tudás és babonák forrása117
F. R. Allemann: Spanyolország rebellis perifériája - katalánok és baszkok119
G. Péus: Tribalizmus - átok és reménység120
Thomas J. Mboya: A technika szerepe Afrika fejlesztésében122
Japán az Egyesült Államok pozíciójára tör123
A nanterre-i csoportok125
Ch. Schwerin: Beszélgetés John Updike-kal126
G. Millar: Antonioni új filmje127
JÚLIUS
Aczél György: Népművelés a szocialista társadalomban1
LászlóJános: Irányítási rendszer és termelési struktúra a termelőszövetkezetekben9
Burger Kálmánné: A népgazdasági ágazatok szerepe a növekedésben22
Műhely
Vitányi Iván: Ideológiai vallomások34
Szemle
Balázs-Piri Tamás - Hegedűs T. András: Közel az 50 %-hoz? (Szociálpszichiátriai vázlat)52
Buda Béla: Lelki egészség a modern társadalomban64
Hankiss Elemér: Az irodalmi mű: struktúra vagy modell?74
Somlai Péter: Sorsok méretre (Vázlat a presztízsfogyasztásról)89
Magyar Világ
Fekete József - Pócs Gyula: Tanyavilág és ifjúság99
Berkovits György - Fóti Péter: Árvízi pillanatképek105
Hozzászólás
Egy tanulmány utóhangjaihoz110
Gondos Ernő: Tűnődések110
Külföldi folyóiratokból
Vita a lengyel fogyasztási modell kialakításáról113
A jugoszláv gazdaság 1969-ben115
J. Kuczynsky: Az infláció116
Jan Tinbergen: A korszerű gazdaságpolitika célkitűzései118
Egy szó karrierje120
Az amerikaiak és a vallás120
Az egyház jövője az elektronikus számológépek korában121
Günther Grass amerikai nyilatkozata122
Susan Sontag: Svédországi levél123
Gore Vidal: A pornográfiáról125
Interjú Hans Magnus Enzensbergerrel126
AUGUSZTUS
Deme László: Egy ezredév küzdelme anyanyelvünk fejlődéséért (Megnyitó előadás a magyar nyelv hetén)1
Kiss Ferenc: Irodalomkritikánk 1945-1948-ban10
Körtvélyes Géza: Körképvázlat a nemzetközi és a hazai táncművészetről24
Szemle
Vásárhelyi Miklós: A hatalom mestersége (Da Gaulle háborús emlékiratairól)37
Békés Ferenc - Surányi Bálint: A politikai tényismeretek szintjének társadalmi összefüggéseiről49
Szilágyi Vilmos: A párválasztás pszichológiai és szociológiai problémái55
Figyelő
Sziklai László: Szovjet művészszociológiai irányzatok70
Kelemen János: Roland Barthes irodalomszemlélete78
Könyvekről
A megmaradás irodalma (A Kriterion magyar nyelvű könyveiről) (Varga Domonkos)84
James D. Watson: A kettős spirál (Vekerdi László)87
Garai László: Személyiségdinamika és társadalmi lét (Murányi Mihály)90
Kozma Ferenc: A két Európa gazdasági kapcsolatai és a szocialista nemzetközi együttműködés (Simai Mihály)92
Hegedüs András: Változó világ (Halász Péter)93
Mérei Ferenc - V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan (Levendel Júlia)94
Margaret Mead: Férfi és nő (Voigt Vilmos)96
Simone de Beauvoir: Az öregedés (Köves Erzsébet)98
Robert Klein: Forma és érzelem (Mezei Ottó)99
Két könyv a fejlődő országokról (Inotai András)100
C. H. Waddington: Elméleti biológia felé (Sarkadi Balázs)102
Külföldi folyóiratokból
N. Federonko: Gazdasági reform és a szocialista gazdaság optimális irányítása104
A. A. Vajnstejn: A szocialista népgazdaság optimális fejlődésének kritériuma107
Céltudatosság, hatáskör, akarat, eredményesség - Interjú Z. A. Trapeznyikov akadémikussal108
Prognosztika és futurológia a Szovjetunióban110
Herbert Marcuse: Humanizmus - van még ilyen?112
E. K. Scheuch: Az elsődleges és másodlagos valóság116
I. Kon: A nemzeti fejlődés dialektikája117
A. Savioli: A "harmadik világ" nem létezik?119
Servan-Schereiber - most egészen más120
Vadsztrájkok és ami mögöttük van121
D. Baacke: Underground122
A. Rosenfeld: Szuper-agyak?124
Tudományos menedzserek képzése124
Beszélgetés Sklovszkijjal125
Nicolas Schöffer a jövő programozott művészetéről126
SZEPTEMBER
Sükösd Mihály: Az amerikai értelmiség a hatvanas években (Ellenzék, eszmék, műfajok)1
Rényi Péter: A forradalom, amely nem falja fel gyermekeit13
Ifjúság és társadalom
Vágvölgyi András: Fiatal diplomások és a hivatással való azonosulás23
Zsille Zoltán: A fiatal diplomások esélyei33
N. Sándor László: Kit vesznek fel egyetemre?42
Havas Ottóné: Pályaválasztás - szakképzés47
Szász János: Ifjúságszociológia és társadalmi gyakorlat56
Czakó Gábor: Örökkön örökké? (Tallózás házassági hirdetések között)62
Hozzászólás
Ágoston László: "Törvényes keretek" contra "életünk törvényei"?75
Bessenyei István: "Zártság és mobilitás az egyetemen"79
Műhely
Hont Ferenc: A színjáték jelzésvilága (Részlet a szerző A cselekvés művészete című munkájából)85
Dániel Ferenc: Egy dokumentumfilm készítése közben92
Könyvekről
J. K. Galbraith: Az új ipari állam (Andorka Rudolf)96
A színház ma (Pályi András)98
Galvano della Volpe: Az ízlés kritikája (Pór Péter)99
Desmond Morris: Az emberi állatkert (Vekerdi László)101
Seymour Martin Lipset: Változás és megmaradás a társadalmi struktúrában (Loránd Imre)102
Merleau-Ponty előadásai a College de France-ban (Kelemen János)103
Churchill-revízió (Jeszenszky Géza)104
Stokely Carmcihael - Charles V. Hamilton: Fekete hatalom (Bart István)105
Vasarely ars poeticái (Miklós Pál)107
Külföldi folyóiratokból
Válságban van-e az egyetem?109
B. Urlanisz: A gazdasági demográfiáról111
N. G. Levandovszkij: A jellem struktúrájáról113
Kommunizmus bolognai módra114
G. Piovene: A biztosítottak országok116
Még egyszer az elnök eladásáról117
A. M. de Vilaine: Az utak ártatlan áldozatai118
O. Handlin: Az amerikai egyetem sebezhető pontjai119
A fekete romantika120
A magyar irodalom egy kevéssé ismert fejezete - szovjet kiadványban121
Krupszkaja a Lenin-ábrázolásokról124
A kritikus Boulez125
Fridrich Dürrenmatt: Nem nevetnivaló, ami a színházban történik126
OKTÓBER
Szűcs Jenő: István király Intelmei - István király állama1
Major Máté: Az építészet elméletéről és gyakorlatáról9
Szecskő Tamás: A mindennapok kommunikációs szituációi és a közvélemény13
Magyar Világ
Brády Zoltán - Zolnay Pál: Özvegy Farkasné 23
Berkovits György - Fóti Péter - Varga Vera: Visszafoglalt országrész (A szabolcsi újjáépítésről)31
Szalai Júlia: A családi munkamegosztás néhány szociológiai kérdése43
Dokumentum
Markos György: Ami a jegyzőkönyvből kimaradt (Részlet a Vándorló fegyházból)56
Szemle
Hernádi Miklós: A közhely természetrajza (A mindennapi gondolkodás közhelyei)71
Boldizsár Ferenc: Euthanasia - Igen? Nem?82
Kilátó
Eric Norden: Interjú Marshall McLuhannal92
Könyvekről
Mocsár Gábor: Égő arany101
A megindult falu103
Bertrand Russell: Önéletrajz 1872 - 1914104
Jean Piaget: Válogatott tanulmányok105
Elmélet az antropológiában107
Herbert Read: Művészet és elidegenedés109
Röviden külföldi demográfiai könyvekről110
Külföldi folyóiratokból
Tóth Sándor: A filozófus Gaál Gábor113
Arnold Toynbee: A Világváros felé haladunk115
V. Szeljunyin: Az utasítás devalvációja116
Európai azonosságok és különbségek118
S. Bratkowski - A. Bratkowski: Szegény gazdagok? 119
A fiatalok tudományos és politikai ismeretszintje az USA-ban122
H. Stegemann: Adatbankok a közvéleménykutatáshoz124
K. Gibbins: A ruhák nyelvezete125
M. Cournot: Az antiszexista mozgalom126
J. Weightman: Flesh127
NOVEMBER
Varga Sándor: A vállalatok belső irányítási rendszere az új mechanizmusban1
Józsa Péter: A kulturális javak fogyasztása a fejlett társadalmakban9
Alpár László: A geometria alapjairól19
Műhely
Mátrai László: Interjú helyett37
Komlós Aladár: A dicsőség fegyencei45
Szemle
Sándor Pál: Hegel és öröksége52
Huszár Tibor: Korunk olasz marxistái61
Berényi Gábor: Torino, 192076
Magyar Világ
Lázár István: Bentonit és perlit (A Tokaji hegység ásványbányászata)85
Hozzászólás
Kenéz Győzőné: A lakáshasználat munkaökonómiai hagyományai97
Kézdi Balázs: Optimizmus vagy pesszimizmus?99
Könyvekről
Jemnitz Jnos: A szocialista pártok és a háború102
Írók írókról 103
Hankiss Elemér: Az irodalmi kifejezésformák lélektana104
Kántor Lajos: Alapozás106
Shaftesbury etikája108
Olasz monográfia az orosz formalizmusról109
Külföldi folyóiratokból
Margaret Mead: Kultúra és elkötelezettség110
A. Szmirnov - Cserkezov: Aktív, jóindulatú és véletlen állásfoglalások112
Lord Shawcross: Anglia gazdasági nehézségeinek okai113
R. W. Apple: A kezelhetetlen Pentagon115
Regis Debray: Miért nem Peru Bolívia?116
A Tupamaros hét éve117
M. Hübschmannová: A "cigánykérdés" Csehszlovákiában118
A gazdasági vezetők rotációja120
V. Jeljutyin: Közép- és felsőoktatás a Szovjetunióban120
L. Boriszova - V. Perevegyencev: Kik tanítanak az iskolában?121
M. Barhin: Ház, utca, város122
Jean Chesneaux: "Radikális platform-csoportok" az amerikai társadalomtudományokban123
A festészet a fogyasztói társadalomban125
Jerzy Grotowski: Az obszcenitás a színházban126
Az inkák "rehabilitációja"128
DECEMBER
Bognár József: Az országgyűlés és a terv1
Művészet, esztétika
Bojtár Endre: Az irodalmi mű értéke és értékelése8
Beke László: Pöstyéni "fürdőlevél"23
Műhely
Kovács András: Staféta (Részletek a film forgatókönyvéből)30
Magyar Világ
Matolay Magdolna - Vekerdi József: Cigánytelepek38
Sziklai Imre: Lovárok és khelderashok50
Kilátó
Vekerdi László: Montázs a második Korunkból60
A jugoszláviai magyar nemzetiség jelenéről és jövőjéről77
Jegyzetek Vajdaság új regnyirodalmáról79
Magyar iskolák, magyartanítás az Amerikai Egyesült Államokban83
Hozzászólás
Sági Mária: A mi nemzedékünk90
S. Nagy Katalin: Lehet-e még?94
Könyvekről
Király István: Ady Endre98
Ádám György: Amerika Európában - vállalatbirodalmak a világgazdaságban100
Heller Ágnes: A mindennapi élet101
Behaviorizmus103
Angus Calder: A nép háborúja. Anglia 1939-45104
Külföldi folyóiratokból
K. W. Boulding: A tudomány fejlődési görbéje lefelé ível?106
A. V. Darinszkij: Egyetemre? Egyetemre108
Régis Debray: Jegyzetek a börtönből109
Nepál arculata110
R. Wigg: Kísérlet Mexikóban112
W. S. Touhy - B. Ames: Mexikói egyetemi hallgatók a politikában113
Yippie-k és Fekete Párducok - a legújabb fejlemények114
A fegyverkereskedelem kulisszatitkai116
Bérdiszkrimináció az amerikai nőkkel szemben117
Szabadabb munkaidő-beosztás118
Tüzeőanyag-vásár118
H. J. Netzer: Az interjú119
R. Merton: A pop-zene szociológiája120
A kibernetikai kor művészete - Inerjú Nicolas Schöfferrel122
Agatha Christie nyolcvan éves124
Peter Brook új színházi elképzelései125
P. M. de la Gorce: Interjú Malraux-val126
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem