A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Új magyar költők I-II.

Előszó

TÁJÉKOZTATÓ.
Egyetlen célunk: ismerje meg az utolsó évtizedek magyar lírai költészetét minél olcsóbb gyűjteményből minél több tanuló. Tanár, tanítvány számára régóta szükséges könyv ez.
Sajnos,... Tovább

Tartalom

I. kötet
Vajda János:
Sirámok (I.) Száll a hegyre barna felhő9
Liszt Ferenchez10
Húsz év múlva (Gina emlékkönyvébe)10
Az üstökös11
Nádas tavon12
Emléksorok13
Reviczky Gyula:
Első szerelem (III., IV.)
Szivemből téptem ezt a dalt14
Szép volt és ifjú, mint a hajnal14
Emma. (XXXV.)
Én édes elhervadt virágom15
Imakönyvem16
Magamról17
Útra készen (III.) Mikor a természet szűz-hamvas arca19
Pán halála19
Számlálgatom23
Salamon király álma24
Karácsonykor26
Komjáthy Jenő:
A homályból27
Magyar28
Schopenhauer31
Hópelyhek (III.) Azt mondják, hogy fehér a hó...33
Elöntöm lelkemet34
Éloa!35
Nem akarok én hírt35
Sírversek (I.) Ki nyugszik itt: kinek mi gondja!37
Endrődi Sándor:
Visszavárlak38
Hajók találkozása40
A bújdosók (II.). Gyönge violának40
Ábrányi Emil:
Magyar nyelv41
A kis savoyard43
Kiszáradt forrás előtt45
Kiss József:
Egy sír47
Ágota kisasszony48
Ó, mért oly későn50
Nápolyi emlék51
Madonna54
Tüzek54
A Naphoz56
Adagio58
Makai Emil:
De profundis (II.) Könnyek59
Vargha Gyula:
A halál hídjánál60
Cséplés60
Előrevetett árnyék62
Szent Margit galambjai63
Születésem napján64
Régi szüretek64
Károg a holló66
A vén konfortáblis ló66
Öngyilkos nemzet fia vagyok én68
Kozma Andor:
Könnyű hazafiság69
Kölcsönös babér70
Erdőirtás71
Senki és valaki73
A magyarok szimfóniája74
Régi betyárok77
Heribáld79
Hervadt versek83
Szabolcska Mihály:
A Notre-Dame-i toronyóra85
Akácfavirág87
Dal a kis Demeter Rózsikáról88
Salzburgi csapszékben89
Esztétika90
Hajnal91
Édes anyámnak92
A Grand Caféban93
Palágyi Lajos:
Az aradi vértanuk94
Livia (II.) Én néma lányom, titokzatos szépem...97
A kor dícsérete97
Ki a nemzetközi?97
Sok magyar98
Egy költő halálára98
Melyiket?98
Komjáthy Jenő sírkövére98
Zempléni Árpád:
Bosszú99
Londesz Elek:
A lámpás ember113
Gárdonyi Géza:
Mikor a gyermek130
A lengyel határon130
Levél a tanyáról131
Éjjel a Tiszán131
Esti harangszó132
Ha meghalok134
Sajó Sándor:
Magyarnak lenni135
Heltai Jenő:
A csavargó138
Bárd Miklós:
Erdők140
Örömest élek...141
A vén kutya143
Vágy144
Irok a tengernek145
Hazatérés147
Telekes Béla:
Csak pénzt ne...150
Farkas Imre:
Rákóczi induló152
Harsányi Kálmán:
Búcsú a rengetegtől154
Én nem vagyok az élet tagadója158
Varjak159
Ady Endre:
Álom egy méhesről162
Havasok és Riviera163
A paraszt-nyár164
Ádám, hol vagy?165
A Patyolat üzenete165
Az eltévedt lovas166
Kaffka Margit:
Petike jár168
Emberke169
Szép Ernő:
A falu éjszaka172
Gyermekjáték172
Imádság175
Kassák Lajos:
Barátkozás a gyerekkel177
Teljesíthető kívánság178
Füst Milán:
Álmatlanok kara179
Móra Ferenc:
Önarckép180
Szeresd a gyermeket!181
Kisforró Zsuzsánna182
A hegedű186
A föld190
Oláh Gábor:
Dolgozatjavítás193
A bécsi Burg alatt194
Gábor, ne légy bolond195
Anyám dalol196
Babits Mihály:
Messze... messze...198
A lírikus epilógja199
Esti kérdés200
Szekszárd, 1915 nyarán201
Zsoltár gyermekhangra202
Borús nap; de kezd már kiderülni204
Hazám!205
A gazda bekeríti házát208
Cigány a siralomházban209
Kosztolányi Dezső:
"A szegény kis gyermek panaszai"-ból
Mint aki a sínek közé esett210
Azon az éjjel210
Este, este211
Lánc, lánc212
A patikának üvegajtajában213
Ének Virág Benedekről215
"A bús férfi panaszai"-ból
Diákkoromban, vékony kis legényke216
Zászló217
Halotti Beszéd218
Juhász Gyula:
Szögedi intérieur220
A tápai Krisztus220
Gyászpompa221
Milyen volt222
Isten háta mögött222
A végeken223
Achilleus paizsa225
A muszka225
Gellért Oszkár:
Vén erdőben227
Kemény Simon:
Napos februári dél a Dunaparton228
Bodor Aladár:
A pesti fiam230
A hallgató magyar231
Falu Tamás:
Halottak napja233
Emőd Tamás:
Bolyai234
Éji látogatás234
Nagy Zoltán:
Halott hegedük236
Páva a lépcsőn237
Hídak238
Gyóni Géza:
Ének a Gránicon240
Csak egy éjszakára241
A kokárda242
Öröme van a pacsirtának244
Sírvers245
Tóth Árpád:
Április246
Két régi költő
Berzsenyi249
Csokonai250
Elégia egy rekettyebokorhoz250
Lélektől-lélekig252
Jól van ez így253
Isten törött csellója, hallgatok254
Jó éjszakát!255
Sík Sándor:
Angelus256
Megértettem, hogy kenyérnek születtem257
Gyalogjáró ember éneke258
Ribiszke261
Lendvai István:
Könyörgés Betlehembe264
Berde Mária:
A vinnavári lakoma266
Az én apám269
Zilahy Lajos:
Vonósnégyes271
A régi ház küszöbén272
Nadányi Zoltán:
A harkály273
Aranypiros pillangó273
A testőr274
A cseresznyefa alatt275
Falusiak276
A kutyám277
Végvári:
Eredj, ha tudsz!279
Áprily Lajos:
Antigone282
Az irisórai szarvas283
Március284
Tetőn285
Tavasz a házsongárdi temetőben285
Esti dal287
Reményik Sándor:
Mi mindig búcsúzunk289
Petőfihez290
A Mount Everest pártján292
Kegyelem292
Romon virág293
Ahogy lehet295
Tompa László:
Emlék298
Kis állomáson299
Kiáltás300
Erdélyi télben301
Erdélyi József:
Magányos csillag302
Julisnéne tücske303
Igazán304
A torony305
Őseim306
A nagy tölgyfa307
Rapszódia
Nyár (Részletek)309
Szabó Lőrinc:
Tavasz elé316
Szamártövis317
Hajnali rigók318
Lóci óriás lesz319
Nyitnikék321
Dsuang Dszi álma324
Boross Sándor:
Kinn a földön325
Garabonciás327
Világ romján328
Másodszor Mohács329
Költő, ha megcsinálod330
Mécs László:
Egyszerű krónikácska egy nagyon jó emberről332
Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld!335
Rabszolgák énekelnek336
A királyfi három bánata338
A kirándulás elmaradt339
Elégia341
Bartalis János:
Az erdőről hazatérő favágók344
De különben csend van345
Szőlőőrzés347
Sárközi György:
Az útitársak348
Illyés Gyula:
Sarjúrendek350
A ház végén ülök351
Esti zápor354
Ami újra elmarad356
Gulyás Pál:
A szó358
A fa360
Gyermekemmel360
Tékozló361
Néhány adat a költőkről367
Juhász Géza levele az új magyar líráról375
II. kötet
Devecseri Gábor:
Budai hegyek utcáin13
Nyár elé16
Dsida Jenő:
Szerenád Ilonkának17
Purgatorium20
Harum dierum carmina21
Az uccaseprő22
Harminc év közelében23
Hulló hajszálak elégiája26
A tó tavaszi éneke29
Légyott31
Forgács Antal:
Elégia33
Hajnal34
Hajnal Anna:
Szerelem35
Tegnap anyám előtt dícsértelek37
Felébredsz mégis ragyogó?38
Horváth Béla:
Minden mozdulatban40
Szelid sóhaj41
Veszprém előtt42
Szilvafák42
Ballada43
Intelem44
Jankovich Ferenc:
Epilógus45
Esteli vágy46
Menekülő nap46
Szüret után47
Csend a hegyen47
Jékely Zoltán:
Így jött az éjszaka49
Enyeden ősz van50
A marosszentimrei templomban51
Gyermeki alkonyat52
Tücsök53
Macskával a hold alatt53
Csillagtoronyban54
József Attila:
Margaréta58
Nyár58
Lassan, tünődve59
Falu59
A fán a levelek...61
Mama62
Ha a hold süt62
Határ63
Képes Géza:
Te vagy minden65
Szép ősz65
A téli fasor királyvására66
Utóhang66
Északi táj67
Kiss Jenő:
Délelőtt fűrészelek69
Tél70
Jöjj tavasz!71
Kánikula72
Kiss Tamás:
Strófák a temetőből74
Újévi dal Juditnak76
A kihülő táj76
Cigaretta77
Koós-Kovács István:
Szerelem78
Irtózás álmatlan éjjel80
Radnóti Miklós:
Pontos vers az alkonyatról81
Vénasszonyok nyara82
Hajnal82
Járkálj csak, halálraítélt83
Montenegrói elégia84
Rónai Mihály András:
Itthon86
Rónay György:
Koratavasz88
Sejtelem88
Szabédi László:
Az alkotó szegénység90
Rovásírás90
Rózsahullató fa91
Szemlér Ferenc:
Kortárs92
Remete zavaros időkben93
Tavaszi lázongás94
A kedves elalszik94
Brassói délután95
Ember és táj96
Mint por97
Takáts Gyula:
Téli készülődés99
Jeges táj99
Somogyi tavasz100
Toldalaghy Pál:
Tájkép japáni modorban101
Álmos angyalok102
Hanyatló tél103
Ősz a szőlőhegyen104
Szeptemberi elégedettség105
Vidéki este106
Varró Dezső:
Ma násza van az almafáknak107
Minden arany107
Dohányvirág108
Vas István:
Ifjúság109
Csemege111
Alkonyat112
Weöres Sándor:
Valse triste114
Félálom115
Mocsári dal115
Altwien ábránd116
Gyermek dal117
Panaszdal117
Hajnali harangszó118
Őszi éj a mezőn119
Zelk Zoltán:
Kifosztott táj120
Csattogva szárnyal a liget121
Szomjas eb122
Éjszaka123
Temetőőr124
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Új magyar költők I-II. Új magyar költők I-II. Új magyar költők I-II. Új magyar költők I-II. Új magyar költők I-II. Új magyar költők I-II. Új magyar költők I-II.

A I. kötet gerince enyhén kopott, a lapélei foltosak. A II. kötet néhány lapján ceruzás aláhúzás található. Az előlapokon tulajdonosi bejegyzés látható.

Állapot:
4.980 ,-Ft
25 pont kapható
Kosárba