865.194

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Valóság 1988. (nem teljes évfolyam)

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata - XXXI. évfolyam 3-12. szám

Szerző

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.280 oldal
Sorozatcím: Valóság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nem teljes évfolyam. Hiányzik a 1-2. szám. További szerzők a magazinokban.

Előszó

Részlet az 1988/3. számából:
LÁSZLÓ ERVIN
Európa szerepe egy interregionális világrendszerben
KULTURÁLIS TÉNYEZŐK
A jelen dolgozat azt kívánja bebizonyítani, hogy 1. az interregionális... Tovább

Tartalom

TARTALOMJEGYZÉK
3. szám:
László Ervin: Európa szerepe egy interregionális világrendszerben 1
FÓRUM
Gyurkó László: A magyar szocializmus válsága 12
Botos Katalin: Két válság 26
SZÁZADOK
Szakály Ferenc: Mi veszett Mohács után? 39
Glatz Ferenc: Hajnal István történetírása 52
MAGYAR VILÁG
Ladányi János: A lakóhelyi szegregáció alakulása Budapesten 1930 és 1980 között 70
MŰHELY
Wessetzky Vilmos: Egyiptomi kultúra - egyiptomi bölcselet Ptahhotep tanításában 82
HOZZÁSZÓLÁS
Varga Károly: Egy technorata korlátaiban felkoppant elmélet 95
NAPLÓ ÉS KRITIKA
Pelle János: Morál, állam, terror 102
Balogh Tibor: Ricoeur - Freudról 105
Szkárosi Endre: Betűk a hangokhoz 107
Dolmányos István: "Régmúlt idők a szlávoknál" - 150 éves Safarik világhírű könyve 111
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
KÉPEK
Stefanovits Péter grafikái (11, 38, 51, 69, 94 114)

4. szám:
Kulcsár Kálmán: Emberi jogok: deklarációk és valóság 1
Pokol Béla: A társadalmi alrendszerek kettős racionalitása 13
Pethő Bertalan: Bináris kód (amerikai jegyzetek az információ társadalmi médiummá válásáról) 24
MŰHELY
Nagy Géza: Civilizációelmélet, bölcsészképzés, társadalomtörténet (Kutatási programterv) 35
Somogyi Ferenc: A magyar közgazdaságtan helyzet a nyolcvanas években 45
SZEMLE
P. Gábor Mózes: Az ismeretlen orosz történelem 54
Lengyel András: Értékvédelem és útkeresés a harmincas években (Gáspár Zoltán és K. Havas Géza) 63
Gyáni Gábor: Történészviták hazánk Európán belüli felszámolásáról 76
KILÁTÓ
Kurucz Gyula: Trópusi szerelem 85
HOZZÁSZÓLÁS
Susan Erickson: Gondolatok az elmaradottság felszámolásáról 102
NAPLÓ ÉS KRITIKA
Antal Gábor: "A szívem mélyen katolikus" 109
Balogh Tibor: Intuíció és pedantéria 112
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
KÉPEK
Magyar József rajzai (12, 108), Seyfried Hedvig rajzai (23, 34, 62)
NAGYÍTÓ 83

5. szám:
Kornai János: Az egyéni szabadság és a szocialista gazdaság reformja 1
VITA
Antal László: Hogy többé ne ismétlődhessen meg (A hetvenes évek ellenreformfolyamatának értékeléséhez) 25
Szamuely László: Szándékok és korlátok (Töprengés Berend T. Iván tanulmányának olvasása közben) 34
Szabó László: Tények - hamis színben 42
Berend T. Iván: Egyetértve és vitázva 48
MAGYAR VILÁG
Vági Gábor: Az íróasztalok túloldalán (A tanácsi apparátusok dolgozói) 54
Császi Lajos: Az értelmiségi tradíció és a népesedési vita 67
KILÁTÓ
Joseph Moerman: A család ma és holnap 82
SZEMLE
Szabó Máté: Erőszak-monopólium, erőszakmentesség (Németország ősszel - tíz év után 1977-1987) 90
A. Gergely András: Egy civiltársadalmi lehetőség: az etnoregionális alternatíva 98
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
KÉPEK
Artner Margit: Unikornisz (53), Kolozsvári Grandpierre Miklós rajza (97), Artner Margit: Kerti muzsika (107).

6. szám:
Vitányi Iván: A művelődéspolitika esélyei 1
Ferge Zsuzsa: Teljes foglalkoztatás - foglalkoztatáspolitika - munkanélküliség 19
Csernok Gyula: A bírói függetlenség 32
FÓRUM
Csikós-Nagy Béla: A magyar gazdaság helyzete és kilátásai 41
Szalai Erzsébet: A gazdasági válság természete 51
Matolcsy György. Az állami vállalttól a társulásig 66
SZEMLE
Hernádi Miklós: Alfred Shütz arcképéhez 80
HOZZÁSZÓLÁS
Csalog Judit: A józan ész védelmében 89
NAPLÓ ÉS KRITIKA
Szigethy Gábor: Három levél ötvenegyből 92
Nagy Sz. Péter: Hamvas Béla, a költő 98
Bencze Kóránt: "Parva sapientis regitur mundus" 102
Balogh Tibor: Az állatok tanulásáról 105
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
KÉPEK
Magyar József rajza (18), Magyar Zsuzsanna: Illusztráció (31), János András szobrai (106).

7. szám:
Szabó Lajos Mátyás: A petesztrojka mint komplex reform létrejöttének folyamata 1
M.J. Geftyer: Sztálin tegnap halt meg... (G. Pavlovszkij interjúja) (Fordította: Horváth Ida) 17
SZEMLE
Tallár Ferenc: Válaszúton? (Jegyzetek a modernről és posztmodernről) 33
Nyíri Kristóf: Az osztrák elem a tudományfilozófiában 53
FÓRUM
Ifj. Marosán György: Értékek, modellek, változások 59
MAGYAR VILÁG
Ernst Gabriella: Patthelyzet a lakásfronton 71
Horváth M. Tamás: Kisvárosok politikai viszonyai 89
NAPLÓ ÉS KRITIKA
Gombár Csaba: Amerika lapátra kerül? - toledói észrevételek 99
Kántor Lajos: Jelen idő (múlt idő) az erdélyi magyar irodalomban 109
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
KÉPEK
Minász Avetisztjan (Örményország) rajzai (51, 58, 70, 88, 98) és önarcképe (98).

8. szám:
Berend T. Iván: "Szent István a magyar történet századaiban" (A 950 éves hagyaték mai leltára) 1
FÓRUM
Nyers Rezső: Visszapillantás az 1968-as reformra (Ferber Katalin és Rejtő Gábor interjúja) 9
Angyal Ádám: Pénzkorlátozás vagy a pénzügyi kedvezmények rendszere (Egy gazdaságbarát rend körvonalai) 26
Héthy Lajos: Az állam és a bér (Az állami bérmeghatározás társadalmi és politikai összefüggései) 33
MŰHELY
Sükösd Mihály: Orwell és a negatív utópia 47
Konrád György: Az áldozat nézőpontja 62
SZEMLE
Jakab Tibor: Házszabályok 70
Lányi Gusztáv: Hagyományok és megújulás (Karácsony Sándorról és tanítványairól) 83
MAGYAR VILÁG
Kovács Nándor: A cseMpészbojtár 101
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
KÉPEK
Popovits Zoltán (Helsinki): Direkt formák (Móser Zoltán felvételei) (8, 25), Sági István fotói: Róma, Colosseum (46, 969, 82, 109).

9. szám:
Ágh Attila: Az új múlt (A neosztálinizmus természetrajzához) 1
SólyomLászló: Egy új szabadságjog: az információszabadság 14
Tabajdi Csaba: A magyar szellemi tájékozódás és az önarcképbemutatás esélyei 35
SZÁZADOK
Köves Erzsébet: I. Sándor cár reformjai 50
Kun Miklós: A memoáríró kettős könyvelése 67
MŰVÉSZET, ESZTÉTIKA
Könczöl Csaba: Lehetséges-e remekműnek szociológiája? (Egy hosszú kérdés) 80
HOZZÁSZÓLÁS
Rudolf L. Tőkés: "Lapát" vagy egy átmeneti korszak dilemmái? (Gombár Csaba cikkéhez) 93
Takács Péter: A bíró vagy a bíróság függetlensége? 100
Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor: Utópia és Józan Ész (Viszontválasz Csalog Juditnak) 103
Két levél (Wiegand Győző és Berend Iván) 105
NAPLÓ ÉS KRITIKA
Hajdú Tibor: Húsz év után 109
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
KÉPEK
Pátzay Pál: Csikó (13), Pátzay Pál érméi (34), Melocco Miklós: Léda (49), Váró Márton: Színház (108), Váró Márton: Torzó (114).

10. szám:
Lévai Imre: A munkaerő értéke és termelési ára avagy az egyenlőtlen csere vitája 1
Simai Mihály: A kilencvenes évek magyar külgazdasági stratégiájának belső feltételei 10
Becskeházi Attila: A racionalitás két ideológiája (Legitimációs fordulatok és paradigmaváltás) 21
Gönczöl Katalin: Gazdaság - bűnözés - büntetőpolitika 35
MŰHELY
Jancsó Mikós: A másság örök szimbóluma (Kőbányai János interjúja) 49
Fóti Péter: Egy nemzedék önarcképe 60
A kiengesztelődés esélyei (=Duray Miklóssal beszélget Fényi Tibor) 74
SZEMLE
Szigethy Gábor: Ellenségünk, barátunk: Napóleon 79
Kiss Endre: Arthur Schopenhauer filozófiai "discours"-ja 90
NAPLÓ ÉS KRITIKA
Vonyó József: Párhuzamos recenziók - Gondolatok két politkai életrajz olvasása közben 104
Csizmadia Sándor: "Bűn és bűnhődés" 104
Balogh Tibor: Arisztotelész lelke 106
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
KÉPEK
Nemes Attila kisplasztikái (Fényképezte Móser Zoltán) (9, 20, 73, 78, 89, 95).

11. szám:
Kopátsy Sándor: A költségvetés tündöklése és bukása 1
Szalai Erzsébet: Reformtörekvések és nagyvállalati érdekek a nyolcvanas években 14
Fricz Tamás: Ifjúság és civil társadalom 34
SZÁZADOK
Walter Pietsch: A zsidók bevándorlása Galíciából és a magyarországi zsidóság 46
Szabó A. Ferenc: Pusztulás és újjászületés (A zsidó származású lakosság helyzete a felszabadulás után) 60
MŰHELY
Román József: Drole de Guerre avagy fura háborúk 73
FÓRUM
Callmeyer Ferenc: Építsünk műemléket? 86
NAPLÓ ÉS KRITIKA
Fehér M. István: A magyar filozófia története külföldi szemszögből 96
Földényi F. László: A szabályok labirintusában - gondolatok Michel Leiris A játékszabály című vállalkozásáról 103
Varga Pál: A rózsa visszahódítása 112
KÜLFÖLDI FOLYÓIARTOKBÓL
KÉPEK
Stefanovits Péter rajzai (45, 59), illusztrációk Callmeyer Ferenc cikkéhez (87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94).

12. szám:
Pokol Béla: Bináris logika és politikai rendszer 1
Németh János István: A kultúra terrorja (Kultúraelméleti esszé) 15
Levendel László: A cigányság gondja - mindannyiunk gondja 28
SZEMLE
Kornai János: A tudományos kutató, a tanácsadó és a politikus felelősségéről 37
Hofer Tamás: A nép kultúra jelentésváltozásai a századfordulón 42
KILÁTÓ
Rostoványi Zsolt: "Régi" és "új" fundamentalizmus: az iszlamista alternatíva 49
Vlagyimir Laksin: Nehogy mi essünk feledékenységbe 67
Török Attila: Filozo-FIAT (Magyar szemmel egy nagyvállalat kibontakozásáról) 77
FÓRUM
Beszélgetés Kis Jánossal (Csizmadia Ervin interjúja) 6
NAPLÓ ÉS KRITIKA
Gereben Ágnes: Forradalom felülről - könyv a petesztrojka történelmi előzményeiről 109
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
KÉPEK
Kolozsvári Grandpierre Mikós rajza (66), Hornyánszky Gyula: Nemes Nagy Ágnes (76), Stefanovits Péter rajza (85)
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Valóság 1988. (nem teljes évfolyam) Valóság 1988. (nem teljes évfolyam) Valóság 1988. (nem teljes évfolyam) Valóság 1988. (nem teljes évfolyam) Valóság 1988. (nem teljes évfolyam) Valóság 1988. (nem teljes évfolyam) Valóság 1988. (nem teljes évfolyam) Valóság 1988. (nem teljes évfolyam) Valóság 1988. (nem teljes évfolyam) Valóság 1988. (nem teljes évfolyam) Valóság 1988. (nem teljes évfolyam) Valóság 1988. (nem teljes évfolyam)

A borítók és a lapélek kissé elszínezőtek, foltosak. Néhány borítón bejegyzés látható, a 12. szám néhány lapja nedvességtől hullámos.

Állapot:
3.600 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba