Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Agrokémia és talajtan 2011. június

Agrochemistry and soil science/60. kötet, 1. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az Agrokémia és Talajtan hat évtizede
Jelen számával folyóiratunk a 60. évfolyamába lép.
Az Agrokémia és Talajtan a talajtan, az agrokémia, a talajbiológia, a talajbiokémia és az agroökológia... Tovább

Előszó

Az Agrokémia és Talajtan hat évtizede
Jelen számával folyóiratunk a 60. évfolyamába lép.
Az Agrokémia és Talajtan a talajtan, az agrokémia, a talajbiológia, a talajbiokémia és az agroökológia szakterületek tudományos folyóirata. Publikációs misszióját kezdettől fogva és gyakorlatilag töretlenül három alapvető célkitűzés határozta meg:
- nemzetközi színvonalú fórum nyújtása a szakterület magyar tudományos eredményeinek széles körű hazai és nemzetközi megismertetésére;
- a magyar szaknyelv ápolása;
- a szakterület új kihívásaira választ kereső nemzetközi trendek, a főbb eredmények, ill. fontosabb történések folyamatos figyelemmel kísérése.
Az Agrokémia és Talajtan megszületése nem volt előzmények nélküli. Az 1949 nyarán megalakuló önálló Agrokémiai Intézet ugyanis rögtön felismerte egy tudományos folyóirat megjelentetésének szükségességét, hisz addig a talajtan-agrokémia-talajbiológia szakterületnek nem volt önálló tudományos folyóirata. Kutatási eredményei a Földművelésügyi Minisztérium kiadásában megjelenő „Kísérletügyi Közleményekben", „Mezőgazdasági Kutatásokban", „Öntözésügyi Közleményekben" és más szakfolyóiratokban, valamint az Agrokémiai Kutató Intézet Évkönyvében kap(hat)tak nyilvánosságot. Az Intézet már 1949 augusztusában megjelentette a „Talajvizsgálat" című sokszorosított kiadvány továbbfejlesztett változatát „Agrokémia" címmel. A tartalmas kiadvány iránti élénk érdeklődés és erősödő tudományos igény tette lehetővé azután, hogy 1951 novemberében megjelenhetett az Agrokémia és Talajtan 1. száma, 1952-ben pedig 1. évfolyamának további számai.
A folyóirat első főszerkesztője (felelős szerkesztője) Páter Károly, az Intézet akkori igazgatója, technikai szerkesztője pedig Walger János volt. Páter Károlytól 1960-ban Szabolcs István vette át a főszerkesztői feladatokat, s látta el több mint 35 éven keresztül, 1997-ben bekövetkezett haláláig. 1970 elején Walger Jánostól Várallyay György vette át a technikai szerkesztői munkát, s ő lett Szabolcs István halála után a folyóirat főszerkesztője. 1981-től 1983-ig Füleky György, 1984-től 1988-ig Murányi Attila, majd 1989-től Laczkó Györgyné folytatta a technikai szerkesztői munkát.
A Szerkesztőbizottság személyi összetétele többször változott és folyamatosan bővült. Abban az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) munkatársain kívül mindig helyet kaptak a szakterületet művelő tudományos intézetek és egyetemi tanszékek képviselői is. Vissza

Tartalom

Várallyay György: Az Agrokémia és Talajtan hat évtizede 5
Ligetvári Ferenc: 70 éves (VÁRALLYAY György) 13
Michéli Erika: A talajképző folyamatok megjelenése a diagnosztikai szemléletű talaj osztályozásban 17
Fuchs Márta - Waltner István - Szegi Tamás - Láng Vince - Michéli Erika:
A hazai talajtípusok taxonómiai távolsága a képződésüket meghatározó
folyamattársulások alapján 33
Pető Ákos: Hazai talaj szelvények fitolit morfotípus-diverzitása 45
Breuer Hajnalka - Ács Ferenc: Magyarország többrétegű talajmodell
alapján becsült vízmérlege a XX. században 65
Farsang Andrea - Szatmári József - Négyesi Gábor - Bartus Máté - Barta Károly: Csernozjom talajok szélerózió okozta tápanyag-áthalmozódásának becslése szélcsatorna-kísérletekkel 87
Führer Ernő - Czupy György - Kocsisné Antal Judit - Jagodics Anikó:
Gyökérvizsgálatok bükkös, gyertyános-kocsányos tölgyes és cseres faállományban 103
Gyarmati Bernadett - Hárshegyi Zsuzsanna - Heltai György - Mészáros Csaba - Bálint Ágnes: Inkubációs talajoszlop kísérlet nitrogén
transzformációs folyamatainak reakciókinetikai modellezése 119
Víg Róbert - Nagy Péter Tamás - Dobos Attila - Nagy János: A talaj 0,01 M
CaCl2-oldható szervesnitrogén-tartalmának összefüggése a növényi
kondícióval és a terméseredményekkel 133
Izsáki Zoltán: A kukorica P-tápláltsága és a foszfor-cink kölcsönhatása
műtrágyázási tartamkísérletben csernozjom réti talajon 147
Kádár Imre: A kálium és bór elemek közötti kölcsönhatások vizsgálata tartamkísérletben 161
Kádár Imre: Mikroelem-terhelés hatása az őszi árpára (Hordeum vulgare L.)
karbonátos homoktalajon 179
Elfoughi Alaeddin - Benedek Szilveszter - Füleky György: A komposzttrágyázás hatása a réz és cink megkötődésére és növényi felvehetőségére 195
Kátai János - Jakab Anita - Sándor Zsolt - Zsuposné Oláh Ágnes - Tállai Magdolna: Bentonit és zeolit hatása egy savanyú homoktalajon 203
Jakab Anita - Kátai János - Tállai Magdolna - Balláné Kovács Andrea: Baktériumtrágyák hatása a mészlepedékes csernozjom talaj tulajdonságaira és az angolpeije (Lolium perenne L.) biomasszájára 219
AGROKÉMIA ES TALAJTAN 60(2011) 1
Ködöböcz László - Zsíros László Róbert - Murányi Attila: A szójaoltás hatása csernozjom talajon 233
Simon Barbara - Gál Anita - Marosfalvi Zsófia - Hegymegi Péter - Szeder Balázs - Michéli Erika: Az ENVASSO Projekt által kidolgozott módszertan tesztelése az erózió okozta talaj biodiverzitás csökkenés mérésére 245
VITAROVAT
Sisák István - Pőcze Tamás: A talaj fizikai féleségre vonatkozó adatok harmonizálása egy Balaton környéki mintaterületen 259
SZEMLE
Mikrobiológiai indikátorok alkalmazása a talajminőség értékelésében. 1.
Módszerek (Szili-Kovács Tibor, Kátai János és Takács Tünde) 273
Száz esztendeje született Fekete Zoltán (FORRÓ Edit) 287
A termőhely és a földhasználat szinergizmusa (X. Alpok-Adria Tudományos
Tanácskozás, Abbázia, Horvátország, 2011. március 14-19.) (Jolánkai Márton - Gyuricza Csaba - Tarnawa Ákos) 291
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem