Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.190

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Alkotmányozás Magyarországon 2010-2011 I-II.

Fülszöveg

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem közös szervezésében, 2011 februárjában, az alkotmányozó folyamat tárgykörében lezajlott konferencián számos értékes előadás hangzott el. Az ezekből összeállított tanulmánykötetre ugyancsak elmondható, hogy módfelett sokrétű és szerteágazó, az alkotmányjog-tudomány számára rendkívül jól hasznosítható anyagot ölel fel. Áttekintést ad az alkotmányozás folyamata során keletkezett különböző szakmai elképzelésekről és javaslatokról, amelyek egyfelől az alkotmánytörténeti és alkotmánypolitikai szempontok gazdagításához járulnak hozzá, másfelől segítséget nyújthatnak az új Alaptörvény értelmezéséhez, és ezzel a magyar alkotmányjog dogmatikai fejlesztéséhez. Az egyes tanulmányok foglalkoznak az alkotmányos alapértékek, szimbólumok és alapelvek kérdéseivel, tartalmazzák a jogforrások problematikájának különböző aspektusait, felvetik az alapvető jogok és kötelességek, továbbá az államszervezet és önkormányzati rendszer... Tovább

Fülszöveg

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem közös szervezésében, 2011 februárjában, az alkotmányozó folyamat tárgykörében lezajlott konferencián számos értékes előadás hangzott el. Az ezekből összeállított tanulmánykötetre ugyancsak elmondható, hogy módfelett sokrétű és szerteágazó, az alkotmányjog-tudomány számára rendkívül jól hasznosítható anyagot ölel fel. Áttekintést ad az alkotmányozás folyamata során keletkezett különböző szakmai elképzelésekről és javaslatokról, amelyek egyfelől az alkotmánytörténeti és alkotmánypolitikai szempontok gazdagításához járulnak hozzá, másfelől segítséget nyújthatnak az új Alaptörvény értelmezéséhez, és ezzel a magyar alkotmányjog dogmatikai fejlesztéséhez. Az egyes tanulmányok foglalkoznak az alkotmányos alapértékek, szimbólumok és alapelvek kérdéseivel, tartalmazzák a jogforrások problematikájának különböző aspektusait, felvetik az alapvető jogok és kötelességek, továbbá az államszervezet és önkormányzati rendszer szabályozásának egyes lehetőségeit, valamint utalnak a választások és népszavazás regulációjának lehetséges alternatíváira. Vissza

Tartalom

I. KÖTET
Előszó 11
ALKOTMÁNYOS ALAPÉRTEKEK,
SZIMBÓLUMOK ÉS ALAPELVEK
Antal Attila:
Az Alaptörvény környezetvédelmi filozófiájának vakfoltjai 13
Ádám Antal:
A posztmodernitás és a posztdemokrácia alkotmányosságáról 31
Bertényi Iván:
Államcímerünk pajzson kívüli alkotó elemei 47
Csink Lóránt:
Két világ közt, avagy van-e alternatívája a jogállamnak? 61
Fekete Balázs:
Preambulumok és nyelvfilozófia,
avagy a preambulumok normativitásáról másként 71
Fodor László:
A természeti tárgyak helye és szerepe az új alkotmányban 89
Körtvélyesi Zsolt:
Nemzet, állampolgárság és a felelősségi klauzula 105
Schanda Balázs:
Világnézeti és erkölcsi kérdések az új alkotmányban 123
ALAPVETŐ JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK
Balogh Zsolt:
Alapjogok korlátozása 133
Chronowski Nóra:
Az alapjogvédelem globális, európai és hazai trendjei 147
Hajas Barnabás:
Mondhatta volna szebben is - megjegyzések a gyülekezési jog
alaptörvényi szabályozásához 173
Jobbágyi Gábor:
A 2011. évi Alaptörvény, és a családok
védelméről szóló törvény hatása a családi jogra 187
Klicsu László:
Közteherviselés az új alkotmányban 191
Lévay Miklós:
Büntetőhatalom és alkotmány, különös tekintettel
a bűncselekménnyé nyilvánításra és a büntetésekre 201
Nacsa Beáta:
A hatalom, az érdek és a jog egymásra hatásának egyes kérdéseiről
a munkavállalói kollektív szabadságjogok
alaptörvényi újraszabályozása okán 219
Schweitzer Gábor:
Az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek a 2011. évi
C. törvény és a 2011. évi CCVI. törvény rendelkezései tükrében 239
Szomora Zsolt:
Büntetőjogi garanciák az Alkotmányban és az Alaptörvényben 257
Tóth J. Zoltán:
Az oszthatatlansági doktrína múltja
a régi Alkotmány, és jövője az új Alaptörvény fényében 275
Téglási András:
A tulajdon alkotmányos védelme Magyarországon
az Alaptörvény hatálybalépését követően 305
Tóth Tihamér:
Gazdasági alkotmány: a piac és a verseny védendő értékei 349
Zakariás Kinga:
Az élethez és az emberi méltósághoz való jog
az alkotmánykoncepció tükrében 371
VÁLASZTÁSOK ÉS NÉPSZAVAZÁS
Kiss Mónika Dorota:
A helyi népszavazás az új alkotmányban
és a sarkalatos törvényben 381
Komáromi László:
Az országos népszavazás szabályozásának egyes kérdései 395
Pap András László:
Észrevételek a nemzetiségek parlamenti képviseletének
szabályozásához az Alaptörvényben, a választójogi törvényben
és a nemzetiségek jogairól szóló törvényben 419

II. KÖTET
JOGFORRÁSTAN
Csuhány Péter:
Az Alaptörvény európai integrációs
klauzulája 11
Fröhlich Johanna:
Kovács György:
Az európai integrációs klauzula értékelése 45
Láncos Petra Lea:
Szuverenitás és szupremácia - a tagállami integrációs klauzulákban
tükrözött szuverenitás-koncepciók és alkotmányjogi jelentőségük 53
Molnár Tamás:
Az új Alaptörvény rendelkezései
a nemzetközi jog és a belső jog viszonyáról 83
Szilágyi Péter:
Az alkotmányozás és az alkotmányozó hatalom
államelméleti kérdései és annak tanulságai 93
Varga Zs. András:
A mag-alkotmány védelmében 137
ÁLLAMSZERVEZETI JOG
Csehi Zoltán:
Az alkotmányjogi panasz új magyar szabályozása
- magánjog és a német típusú alkotmányjogi panasz 157
Hack Péter:
Az ügyészség alkotmányos helyzete 181
Kapa Mátyás:
Bírói hatalom és igazságszolgáltatás az Alaptörvényben 205
Kecső Gábor:
A helyi önkormányzatok finanszírozását meghatározó
önkormányzati alapjogok szabályozása
- a javaslatok és az Alaptörvény összevetése 215
Kelemen Katalin:
Az alkotmánybírák újraválaszthatósága és hivatalviselési ideje 241
Kovács Virág:
A köztársasági elnöki intézmény az Alaptörvényben 271
Orbán Balázs András:
A kormány formával összefüggő változások a készülő alkotmányban 289
Osztovits András:
A bíróságok az új alkotmányban 309
Pomeisl András József:
A közjó védelmének szervezeti biztosítékai
a közhatalom gyakorlása során 319
Seereiner Imre Alfonz:
Az új alkotmány és a közigazgatás 351
Simon István:
A közpénzügyek szabályozása
az alkotmányban - tervezet 361
Szentpéter Nagy Richard:
Az államfői megbízatás időtartama
nálunk és másutt, egykor és most 419
Szabó István:
Az Országgyűlés feloszlatása (feloszlása) 439
Térey Vilmos:
Parlamenti kormány kétséges parlamenti felelősséggel? 467
Zlinszky János:
A készülő alaptörvényhez 479
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem