A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Valóság 1986. január-december

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata - XXIX. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.536 oldal
Sorozatcím: Valóság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:

Tartalom

1. szám
Petrik Ferenc: A család és a családjog1
Belázs István: Magyar zeneszerzés, magyar zenekultúra napjainkban14
Szemle
Szivek Éva Judit - Czeizel Endre: Kétszáz év legnevezetesebb magyar személyiségeinek származása (1745-1945)28
Blasszauer Béla: "Emberkísérlet" (Etikai megközelítés)43
Magyar világ
Sík Endre - Tausz Katalin: Töredékek egy községi irattárból - 1950-196858
Kaiser László: Kiscsoportos nyereségérdekeltségű vállalkozás (A baksai kísérlet)73
Századok
Szvák Gyula: "Moszkóvia" és a Nyugat (Nyugati hatások az I. Péter előtti Oroszországban)85
Kodolányi Gyula: Henry Adams korai pályája96
Hozzászólás
Cservék Emil - Gubán Pál: Diszfunkcionális funkciók (Gondolatok Inzelt Annamária tanulmánya kapcsán)110
Külföldi folyóiratokból
Peter Glotz: Felhívás a rendre114
Kurt H. Biedenkopf: Erősnek lenni az erősek között115
Cl. Lévi-Strauss: Mítosz és történelem117
Robert Darnton: Rousseau társadalmi élete119
K. T. Walsh - G. Bronson - J. Th. M. Walsh: Az "újgalléros" osztály az USA-ban 121
Tom Wolfe: Megfelelő helyek123
John Updike: A művész és közönsége125
Ken Kesey: A rodeók kékszalagos amerikai Csipkerózsikája127
2. szám
Sárközy Tamás: A gazdaság alkotmányosság lehetőségéről és szükségességéről Magyarországon1
Dénes Iván Zoltán: A konzervatív nemzetiségi tolerancia látszata és lényege19
Fórum
Hankiss Elemér: Pongyola társadalom?37
Magyar világ
Görög Tibor - Darai L. Mihály: Az ökológiai bomba - és nálunk?48
Császi Lajos: A női továbbtanulás szerkezetváltozása56
Andor Mihály: Az iskolák visszatelepítésének esélye69
Szemle
Hódi Éva: A nemzeti önismeret új útjai (A jugoszláviai magyar társadalomtudományi gondolkodás kialakulása)76
Kontra György: A neveléstudomány társaslélektani alapjai86
Napló és kritika
Hajdu Tibor: Hősök vagy áldozatok?94
Bródy András: A háború politikai gazdaságtana - Egy stockholmi konferencia előadásai96
Csizmadia Sándor: A politikai ész kritikájáról101
Szabó Anna: A francia nő tegnap és ma108
Külföldi folyóiratokból
Oleg Bogomolov - Ruben Jevsztignyejev: Reformok a Szovjetunióban - Giulietto Chiesa interjúja115
V. Glembovszkij: A vállalati másodfoglalkoztatásról117
J. V. Arutyunjan: A társadalmi fejlődés nemzetiségi jellegzetességei118
Marija Petric: A munkabeszüntetések miatti termelési kiesések pótlása120
V. Kulikov: Pekingi jegyzetek121
Esteban S.-Barcia: Közgazdaságtan oktatása a középiskolákban122
Rudolph Chimelli: Egy ajatolláh, aki mosolyog is123
Gore Vidal: Italo Calvino emlékezete124
Mozi Indiában125
Nadine Gordimer johannesburgi leveléből127
3. szám
Bognár József: A külgazdasági tényező változó szerepe a szocialista gazdaság fejlődésében1
Köves András: Külgazdasági egyensúly, gazdasági fejlődés és gazdaságpolitika a KGST-országokban7
Berenczkei Tamás: Egy teljesebb emberkép felé (Szociobiológia és társadalomtudomány)21
Dokumentum
A. I. Mikojan: A Nagy Honvédő Háború első hónapjai34
Fórum
Mészöly Miklós: Esélyek és kockázatok a kétezredik év küszöbén43
Garai László: "Hidd, hogy te mégy..." (Öninterjú)54
Magyar világ
Kovalcsik József: Rigmusköltészet - csasztuska (1950-1953)66
Kovács Nándor: Mai summások87
Műhely
John T. Salvendy: Három Habsburg pszichopatológiája (Ferenc József császár, Erzsébet királyné és Rudolf trónörökös)95
Napló és kritika
Antal Gábor: A magyar sajtó története II.108
Külföldi folyóiratokból
Charles H. Hession: Elíziumi beszélgetés Adam Smith és John Maynard Keynes között113
Ronald Hayman: Sartre és az egerek115
Dél-Tirol117
Thomas Chorherr: Hainburgi gondolatok118
B. P. Kutirjov: A kollektív vállalkozás és a műszaki értelmiség119
T. Z. Protaszenko: Az anyagi helyzet jellemzői121
Valentyin Raszputyin Szibériáról (L. Kapeljusnij interjúja)122
Christine Broll: A Duna kiépítésének környezetvédelmi problémái 125
Martin Walser: Jézus vagy Tamerlan127
4. szám
Glatz Ferenc: Az emberek viszonya munkájukhoz, politikájukhoz, nemzetükhöz (Nemzeti identitás - szociális identitás)1
Székely Gábor: Kun Béla - másfél évtized a Kominternben15
Magyar világ
Márkus István: Az "alföldi út" és elakadása (Igrici, Gelej, Mezőcsát)30
Horváth Attila. Orvosok - pedagógusok (Értelmiségi pályák presztízse)59
Fórum
Makó István - Orbán László: Via T. E. A.68
Kilátó
Dániel Zsuzsa - Kornai János: A kínai gazdasági reform magyar közgazdászok szemével (Széljegyzetek útinaplónkhoz)77
Kulcsár Kálmán: Tibet, ősszel90
Hozzászólás
Strém Kálmán: Kezdetben vala az ige97
Hernádi Miklós: A családjog és a család101
Három levél104
Napló és kritika
Balogh Ernő: A politikus humanizmusa106
Enyedi György: Társadalmunk ingázói - az ingázók társadalma110
Külföldi folyóiratokból
Ralf Dahrendorf: Új társadalmi szerződés körvonalai113
Az író képzelete és az állam képzelete (Két vélemény)115
V. A. Kovda: Adósság a földnek (L. Csernoskur és D. Farodbekov interjúja)117
M. Lemesev: Ár ellen119
I. Galperin: Jogos és jogtalan jövedelmek120
G. I. Smelev: A családi vállalkozásban rejlő lehetőségek122
Maurice Meisner: A Nyugat félreérti a kínai változásokat123
Herman Funka. Emberek és üzletek mágnese - a jövő városa124
Robert de Weck: Az Hersant-ügy125
Lemeztelenített illúziók127
5. szám
Nyers Rezső: A kollektív vállalatvezetés és a reform (Bossányi Katalin interjúja)1
Tütő László: A reformelképzelések három alaptípusáról13
Weisz János. Filozófia és gazdaságelmélet28
Szemle
Varga Károly: Szemléleti fejlődés a magyar szervezetpszichológiában - 1965-198540
Csepeli György: Alfred Schütz tudásszociológiája50
Fórum
Gyurkó László: Egy írástudó végrendeletéhez64
Balázs Magdolna: Önvallomás-féle a konszolidációban született nemzedékről73
Műhely
Kőbányai János. Baltazár Betlehemben82
Napló és kritika
Böröcz József: Világrendszer és vállalkozói szocializmus: elméleti és kísérleti koncepció95
Nagy Sz. Péter: A Freud-szindróma105
Külföldi folyóiratokból
Helmut Schmidt: "Az adósság-probléma elérkezett a végső határáig"111
André Kostolany: A határok növekedése112
Franciszek Ociepka: Normálisak lesznek-e a lengyelek?115
Georg Possaner: Már nem a bal oldalon dobog a "tojásfejűek" szíve?117
Alfred Kazin: Ezra Pound varázsa és terrorja119
Artur Sandauer: Gombrowicz megértése121
Michel Tournier: Jeruzsálemből Nürnbergbe122
E. J. Hobsbawn: "Játsztunk magunknak"123
Dieter E. Zimmer: Szerelem a kolera idején - Gabriel Garcia Márquez új könyve124
Svetislav Spasojevic: Délszlávok között Magyarországon125
6. szám
Németh László: Ha én miniszter lennék (Levél egy kultúrpolitikushoz)1
Szemle
Pataki Ferenc: Identitásviták nyomában46
Várhegyi György: Túlmérezett iskolák64
Századok
Bajcsy-Zsilinszky Endre levelei Kállay Miklós miniszterelnökhöz (Bevezeti és közreadja Vígh Károly)74
Zacher József: Redl, Redl... (Egy hadtörténész tűnődései)88
Hozzászólás
Moldvay Loránd: Ilyen egyszerű? (Megjegyzések Hankiss Elemér Pongyola társadalom? című íráshoz)104
Napló és kritika
Sükösd Mihály: Közelítések Németh Lászlóhoz109
Külföldi folyóiratokból
Otto Schulmeister: Szép kis állapotok, mondják az emberek114
Gérard Viratelle: A mezítlábas forradalom. (Interjú a Római Klub főtitkárával)116
Oleg Moroz: A figyelmeztetés formulája118
N. Rimasevszkaja: Szerkezeti változások az életszínvonal növekedésében120
O. Csajkovszkaja: Mi vár a Lenin Könyvtárra?121
Mit tudnak a szovjet emberekről Amerikában?124
Miért fél a németektől, Madame Duras? (Részletek Jürg Altwegg interjújából)125
Mindenekelőtt a többségi nemzetnek kell többet tennie a nemzetiség érdekében127
7. szám
Szűrös Mátyás: Magyarország és a helsinki folyamat1
Ágh Attila: A háború mint elméleti probléma8
Fórum
Kolosi Tamás: Strukturális csoportok és reform19
Gábor R. István: Reformok, második gazdaság "államszocializmus" (A 80-as évek tapasztalatainak fejlődéstani és összehasonlító gazdaságtani tanulságairól)32
Századok
Kun Miklós: Pál cár, a megkésett uralkodó49
Stössel Nándor: Az isztambuli vétó66
Hozzászólás
Kovács László: Mit szabad és mit nem - de ki mondja ezt meg?81
Sólyom László: Határvillongás?91
Petrik Ferenc: Mi volt előbb, a család vagy a családjog?92
Varga Tamás: T. E. A. - levél96
Napló és kritika
Romsics Ignác: Bethlen István 1944-es "vádirata" Magyarország második világháborús politikájáról97
Pándi Lajos: Szexualitás és nemzetté válás - avagy egy ideológia forrásvidékén102
Dolmányos István: A világháború anatómiájához - Szamszonov akadémikus könyve Sztálingrádról109
Külföldi folyóiratokból
Stanley Hoffmann: Monsieur Ízlés113
Megan Rosenfeld: Bettelheim a szülőket korholja115
"Akar-e háborút Moszkva?"116
Új idők, régi szemlélet118
K. Kozsevnyikova: A választás joga120
Stephen Whitehouse: A szolgáltatási "boom" problémái121
Brenner János: Ünnepen - szolidaritásról122
Kelemen Imre: Hova jut a gazdaság?122
B. Hewitt - J. Pringle: Az új nagy fal123
Marilyn Achiron: Újítás a zenében - Interjú Pierre Boulezzel124
Részlet Joschka Fischer és André Glucksmann vitájából 125
Tulajdonképpen hogyan lehetséges, hogy él még, Empain báró? (Jürg Altwerg interjúja)127
8. szám
Székely Kocsárd: Marx és Engels Európa regionalizáltságáról és a hatalmi erőviszonyokról1
Kopátsy Sándor: A termelőerők relatív fejlettsége16
Lamberger Galina:
Szalai Erzsébet:
Voszka Éva: Válságkezelés és vállalatmegszünetés24
Hajnóczi Gyula: Antik város új lakókörnyezeteink fókuszában40
Magyar Világ
Gonda Irén: Kistermelés sok kérdőjellel49
Pápay Zsuzsa: A rang egy mátraaljai faluban58
Művészet, esztétika
György Péter Az elsikkasztott forradalom (Kassák 1926 után - a hazatérés tanulságai)66
Kállai Géza: Szent László fája86
Napló és kritika
Litván György: Mementó100
Petschig Mária: "... csalás nélkül szétnézni könnyedén"104
Külföldi folyóiratokból
Daniel Bell: Lázadás a modernség ellen109
Alfred Kazin: Washingtonban 111
A faji kérdés Brazíliában112
Umberto Eco: Újítás és ismétlés: a modern és a posztmodern esztétika között114
Ulrich Greiner: A bulvár esztetizálása és az esztétika bulvarizálása116
Zbyslaw Rykowski:117
Wieslaw Wladyka: Bóvli119
Sidney Monas: A félrepillantó szó121
Wilfrid Sheed: Búcsú a Hemingsteintől123
Mark Phillips. Rejtélyes kéz124
Zhang Wei: Egy kínai költő viszontagságai125
Jurij Scserbak: Csernobil- egy orvos szemével126
Stefan Kanfer: Író, tanár, tanú (Elie Wiesel)126
Ariane Condellis: Európa polgármesternője -Melina Mercouri127
9. szám
Aczél György: A megélt történelem (A Lukács György Emlékév tapasztalatairól)1
Műhely
Lengyel József naplójából - 1969-1971 (Bevezeti és közreadja Major Ottó)23
Kilátó
Berend T. Iván: Kína - a reform útján (Élmények, benyomások, beszélgetések)41
Simai Mihály: Ausztrália, 1986 (Egy közgazdász jegyzeteiből)58
Szemle
Bujdosó Dezső: Kelet-Közép-Európa ritmusa - globális összefüggésben (Bródy Andrásnak és Kornai Jánosnak)70
P. Müller Péter: Egy mai kelet-európai drámamodell: az elveszett identitás drámája81
Hozzászólás
Görög Tibor - Darai L. Mihály: Új reformnemzedék Közép- és Kelet-Európában?92
Napló és kritika
Koloszár László - Weisz János: "A félreértett realizmus ellen"98
Kiss Endre: Egy új világkép születése - Mannheim Károly és a technokrata társadalomelmélet105
Szvák Gyula: Bábel álarcai111
Külföldi folyóiratokból
Gazdasági verseny Kínában (Interjú Jen Jü-kuanggal)115
Andreas Razumovsky: Új középkor Dél-Afrikában117
Ryszard Kapuscinski: Tüzek az országúton119
Henry Scott Stokes: Az eltűnt Szamuráj120
Interjú Slavomir Mrozekkel122
Az Apokalipszis lovasa (Interjú Kurt Vonneguttal)123
A. Sztreljanij: Rossz szokások125
A. Sztyerlikov: Csavargók127
10. szám
Ferge Zsuzsa: Gazdasági reform, szociálpolitika és legitimáció1
Maróti Andor: Rendhagyó gondolatok a műveltségről13
Fórum
Frenkl Róbert. A magyar sport eltékozolt évtizede24
Magyar világ
Petschnig Mária: A munkaerő és lakása35
Sneé Péter: Pőre példa46
Szemle
Lengyel László: Két személyiség a válsággal szemben (Varga István és Cs. Szabó László eltérő pályaíve a harmincas években)51
Sperlágh Sándor: Egyetemalapítás az ötvenes években65
Századok
Voigt Vilmos: Miért és hogyan sokasodnak hiedelemmondáink?78
Gunst Péter: Tiszazug (Kísérlet a gyilkossági ügyek társadalomtörténeti elemzésére)89
Napló és kritika
Balogh Sára - Csizmadia Sándor: Francia közgazdaságtan - érték és interpretáció98
Nagy Sz. Péter: A báró és a pap103
Balogh Tibor: A játékokról109
Gerevich József: Miért lófrál az ördög?111
Vajda Ágnes: A gén önző?113
Külföldi folyóiratokból
F. Burlackij: Beszélgetések a kínai gazdasági reformokról117
B. Matic: Az elvesztegetett idő ára118
A. Nyikityin: A falunak is, a városnak is119
L. Ivcsenko: Kelljen fizetni a gyógyításért?120
E. Cseporov: Budapesti találkozások122
Ronald Dworkin: Jelentés a pokolból123
Mortimer B. Zuckerman: A fekete alsó osztály az USA-ban125
Jon Bradshaw: A banditakirálynő127
11. szám
Csikós-Nagy Béla: Az új gazdaságnövekedési pályáról1
Kilényi Géza: Informatika - közigazgatás - jogi szabályozás10
Tanka Endre: Ázsiai termelési mód vagy feudalizmus? (A japán földviszonyok történelmi atavizmusai)24
Műhely
Tóth Imre: Matematika és szabadság (Staar Gyula interjúja)33
Művészet, esztétika
Lukácsy Sándor: Nemzeti romantika avagy a megtervezett irodalom51
Pósa Zoltán: A Hernádi-szindróma (Egy monográfia műhelynaplója)56
Szemle
Gönczöl Katalin: A bűnös viselkedési minta a szocializációban69
Polcz Alaine: Gyászban lenni83
Könyvekből, könyvekről
Fazekas János: Állam, nemzet, nemzetiség98
Mai erdélyi szociográfiák (Andorka Rudolf)106
John Westergaard - Henriette Resler: Osztály egy kapitalista társadalomban (Zám Mária)109
Külföldi folyóiratokból
A. Csernyicsenko: A kísérlet - tények és kérdések112
Helmut Schmidt: Japán, a gazdasági óriás nem maradhat tovább politikai törpe113
Kapitalista útra léphet-e fekete Afrika?115
José Tamargo: Kubai helyzetkép117
Erhard Haubold: Fáradt év a Tigris Éve118
John Kenneth Galbraith: Valóban az utolsó iparbárók119
Edmund Wilson: Napló: Malraux-nál és Nabokovnál120
André Müller: Beszélgetés Margarethe von Trotta filmrendezővel121
Tony Clifton - Arlen Harris: A fekete hatalom Nagy-Britanniában123
Jean-Marie Lustiger: Az amerikai katolicizmus124
M. Friedman: Sir Alexander Fleming szerencséje126
12. szám
Kopátsy Sándor: Egy reformkoncepció világgazdasági háttere1
Tallár Ferenc: Tézis a tömegkultúráról17
Kiss Endre: A mindennapi tudat tizenhárom alapelve26
Fórum
Pokol Béla: Alternatív utak a politikai rendszer reformjára32
Századok
Glatz Ferenc: Modern kori történeti források és kiadásuk (Új történetírói műfajok lehetősége)46
Stark Tamás: Magyarország második világháborús hadifogoly-vesztesége55
Szarka László: Állami integritás - regionális integráció (Jászi Oszkár szemléleti fejlődéséről és hatásáról)69
L. Nagy Zsuzsa: Egy társadalmi csoport jövőképe (A szociáldemokrata kisiparosok és kiskereskedők 1943. évi munkaprogramja)78
Hozzászólás
Bock Gyula: Milyen messze vagyunk a reform határaitól?86
Kiss Gy. Kálmán: Periféria kulcspozícióban?91
Napló és kritika
Karádi Éva: Max Weber és Lukács György95
Földényi F. László: Felvilágosodás - minden áron102
Külföldi folyóiratokból
Gabriel García Márquez: A második özönvíz111
Jürg Altwegg: Interjú Claude Lévi-Strauss-szal112
Cordt Schnibben: My Lai - Egy háborús bűntett karrierje114
Theo Sommer: Telítettség miatt zárva?119
Bobkov-Janyickij: Az emberi tényező a városfejlesztésben120
B. Horev: A Volga a Kaspi-tengerbe ömlik122
F. E. Seregi: Az olvasói érdeklődés szerkezete123
Stefan Kieniewicz: Körös-körül pávák és papagájok124
Gamini Seneviratne: Interjú Raymond Kendallal, az Interpol főtitkárával126
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Valóság 1986. január-december Valóság 1986. január-december
Állapot:
4.200 Ft
2.100 ,-Ft 50
11 pont kapható
Kosárba