Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.439

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Aradi vértanúk albuma

Szerző

Kiadó: Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) Könyvkiadása
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Aranyozott, színezett kiadói egész vászonkötés
Oldalszám: 297 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 28 cm x 22 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, rajzokkal, térképpel gazdagon illusztrálva. Mellékletek felsorolása a tartalomjegyzékben. Ötödik kiadás. Nyomatott Wodianer F. és Fiainál, Budapesten.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az Aradi Vértanuk Albuma. Nagy szerencsétlenség a háború győzőre, legyőzöttre egyaránt. Évtizedek szorgalmának gyümölcsét emészti föl, virágzó tájakat sivataggá változtat, bénákká tesz munkabíró... Tovább

Előszó

Az Aradi Vértanuk Albuma. Nagy szerencsétlenség a háború győzőre, legyőzöttre egyaránt. Évtizedek szorgalmának gyümölcsét emészti föl, virágzó tájakat sivataggá változtat, bénákká tesz munkabíró kezeket, halottakkal tölti meg a temetőket és árvák, özvegyek jajjával az országokat. De ha ez a szerencsétlenség ránk zúdul, ha az minden jóakarat és erőfeszítés daczára föl nem tartóztatható, ha az egyéni boldogulásunkra, nemzeti létünkre tör: akkor annak ellene állni kötelesség! És dicsőség, örök hála azoknak, kik a vészszel szemben helytállnak, küzdenek, szenvednek, meghalnak.
Ily érzelmekkel tekinti nemzetünk az aradi vértanukat és bennök a százakat, ezreket, kik dicsőséggel-gyászszal teli Szabadságharczunkat végig küzdötték és a kiknek küzdelme kivívta, könnye, halála megszentelte azokat a 48-iki törvényeket, melyek alapján mi, boldogabb kor gyermekei, állunk. A róluk való megemlékezés nem a háború és forradalom glorifikácziója; szenvedéseik elmondása nem a behegedő sebek felszaggatása; dicsőítésük nem ildomtalanság törvényes állapotunkkal szemben! Életükből, szenvedéseikből, megdicsőülésükből hazaszeretetet és törvénytiszteletet tanulunk: hisz nem a martyromság eszközei, a melylyel, hanem az eszme, a miért meghaltak: a szent. Vissza

Tartalom

Az Aradi Vértanuk Albuma5
Palágyi Lajos: Az aradi vértanuk (Költemény)7
A küzdelem
Varga Ottó: Miért küzdöttünk?13
Marczali Henrik: A magyar szabadságharcz22
Az aradi tizenhárom:
Vendrei Ferenc: Kiss Ernő44
Márki Sándor: Nagy-Sándor József56
Laukó Albert: Török Ignácz66
Varga Ottó: Pöltenberg Ernő69
Bóbik Gusztáv: Knézich Károly73
Szomjas József - Vendrei Ferencz: Damjanich János81
Varga Ottó: Gr. Leiningen-Westerburg Károly97
Varga Ottó: Gr. Vécsey Károly103
Laukó Albert: Lahner György107
Irányi Dániel: Dessewffy Aristid111
Márki Sándor: Schweidel József116
Varga Ottó: Lázár Vilmos122
A Golgotha
Varga Ottó: A világos fegyverletétel127
Tiszti Lajos: Az aradi várban - Az utolsó órák - Október 6.141
Iványi Ödön: A halottak178
Degré Alajos: Fátyolos idők187
Vadnay Károly: Az első évforduló197
Váradi Antal: Tizenhárom (Költemény)208
Apotheosis
Ifj. Ábrányi Kornél: Október 6. (Költemény)215
Lukácsy Miklós - Varga Ottó: Az október hatodiki gyászünnepélyek217
Dr. Barabás Béla: A kivégzés helyének megjelölése229
Szöllőssy Károly: A szobor története234
Szana Tamás: Az aradi vértanuk emléke (A szobor leírása)244
Perecz István: Arad255
Varga Ottó: A közös haza271
Concha Győző: A magyar faj hegemoniája283
Váradi Antal: Ima296
Epilogus298
Az illusztrációk jegyzéke
Czímkép Zichy Mihálytól
Iniziale és Zárókép Palágyi költeményéhez Mannheimer G.-tól7
A küzdelem
A A 6-ik honvédzászlóalj lobogója 13
Szabadság, Egyenlőség, Testvériség17
Kossuth Lajos, Görgei Arthur, Bem apó24
Ujonczozás27
A feldunai hadtest átkelése a stureczi hágón35
Temetői harcz39
A 13 vértanú arczkép-madaillona48
A szabadságharcz felszereléséből
A fölkelt nép fegyvereiből21
Zenekari vezénylőbot és vállszalag22
Negyvennyolczas ágyu famintája43
Szuronyos puska46
Ágyugolyók54
Veres sipka58
Kovács puska60
Huszárkard75
Katonai és Kossuth-féle érdemjelek78
Vadászcsákó83
Honvéddob85
Perczel, Klapka stb.-féle érdemjelek93
Nádor-huszárcsákó96
Háromélű magyar szurony104
Magyar csákó106
Törzstiszti sapka112
Honvéddob114
Huszárpisztoly tokjával271
Golgotha
Az aradi várkapu129
Világos térképe130
Bohus-kastély131
Bohus-kastély szobája, asztala, íróeszközök133
Szöllős-világosi tájkép137
Az aradi vár a Maros kanyarulatában141
A vértanuk börtöne143
A kivégzés helye a sánczok között165
Arad térképe167
A kivégzés helye a mezőn175
Síró géniusz178
Gróf Vécsey Károly sírboltja, Aradon183
A pesti Ujépület186
Gróf Batthyányi Lajos, báró Perényi Zsigmond, Csányi László, báró Jeszenák János, Kazinczy Lajos arczképe189
1849 október havának naptárlapja195
Olmützi börtönszoba196
Gróf Batthyányi Lajos Mausoleuma Budapesten211
Kufstein212
Az aradi vértanuk emlékeiből
Aláírásaik110
Pöltenberg kardjak71
Damjanich csibukja87
Lázár kardja123
Gróf Vécsey emléktárgyaiból146
Damjanich tőre, sapkája147
Lahner kardja123
Gróf Vécsey keresztje164
Egykorú karkötő a Vértanuk nevének kezdőbetűjével177
Gróf Leiningen szívének urnája181
Kiss Ernő emléktárgyaiból197
Aulich kardja199
Gróf Leiningen kardja205
Damjanich szolgálati kardja283
Apotheosis
Czímkép214
Osztrák császári zászló215
Damjanich és Lahner sírja Mácsán185
A kivégzés helyének régi megjelölései218
A vértanuk szobrának leleplezése egykorú fényképek után223
Rabbilincs229
Arad Szabadságtere a szoborral241
Egyetlen fadarabból faragott láncz243
A szobor245
A szobor főalakja: Hungária247
A szobor mellékalakjai
Ébredő szabadság249
Harczkészség251
Áldozatkészség252
Haldokló harczos253
Arad látképe259
Arad. Andrássy-tér, Színház, Busuló Arad261
Arad városházteréről262
Arad. Lyceum265
Arad. Városháztér264
Arad. Egy gyártelep267
Arad. Vaspályaállomás268
Arad. városligeti részlet269
Föltámadt a tenger273
Duschek Ferencz arczképe275
Kincstári pénzes láda 48-ból277
Kossuth bankó279
Negyvennyolczas hírlapokból281
A 48-as bankóprés darabjaiból282
A kivégzés helyének mai megjelölése297
Mellékletek
Kossuth Lajos levele11
Klapka György levele124
Bohusné Szögyéni Antonia Napló-jának levele134
Gróf Vécsey Károly utolsó levele156
Damjanich János utolsó levele160
Pöltenberg Ernő utolsó levele162
Gróf Leiningen Károly utolsó levele172
A Zichy-féle képek leírása és az idegen nyelvű autogrammok fordításai
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem