Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.432

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az agrár-termékpiacok és környezetük I-II.

1-4. szekció/5-7. szekció/XLII. Georgikon Napok Keszthely/Keszthely, 2000. szeptember 21-22.

Szerző
,
Kiadó:
Kiadás helye: Keszthely
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 685 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-9096-71-7
Megjegyzés: Megjelent 115 példányban. Fekete-fehér ábrákkal. Anol nyelvű kivonatokkal és összefoglalókkal.

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. kötet

1. szekció
AGRÁRPOLITIKA, ÉLELMISZERGAZDASÁG, PIAC
ELŐADÁSOK
BÁLINT JÁNOS - JUHÁSZ MÁRIA - BÁLINT ANDRÁS:
Agrár jövőképek - globális változások 1
MARSELEK SÁNDOR - ABAYNÉ HAMAR ENIKŐ:
A magyar mezőgazdaság fejlesztési lehetőségei 6
MOLNÁR JÓZSEF - TÖMPE FERENC:
Az agrobusiness vertikális koordinációjának jellemzői az évezred végi
Magyarországon 12
ZSARNÓCZAI J. SÁNDOR:
A magyar mezőgazdaság forrás helyzetének alakulása 18
DESANKA BOZIDAREVIC - SOMOGYI SÁNDOR - NEBOJSA NOVKOVIC:
A piac mint a jugoszláv élelemtermelés befolyásoló tényezője 23
LAKNER ZOLTÁN - KAJÁRI KAROLINA - HAJDU ISTVÁNNÉ:
Piaci alkalmazkodás a magyar agráriumban 28
EUGENIUSZ OTOLINSKI - BRONISLAW BRZOZOWSKI:
Potato production and the potato market in Poland 33
Soós KÁROLY:
Parasztpiac 42
PATYI ELEONÓRA:
A termékpályás szövetkezetek létrehozása és működtetése a termelők érdeke 46
ZSARNÓCZAI J. SÁNDOR:
Svédország mezőgazdasága az Agenda 2000 alapján a XXI. század fordulóján 50
VÁRKONYI GÁBOR:
Európai jogharmonizáció az élelmiszergazdaság területén 55
MIKÁCZÓ ANDREA:
Minőségbiztosítási rendszer bevezetésének és működtetésének gyakorlati
tapasztalatai egy élelmiszeripari kisvállalkozás esetében 60
LAJOS ATTILA - VARGA ADRIENN:
Fogyasztói vélemény a kiváló magyar élelmiszer védjegyről 65
BAGLYAS FERENC:
Borszőlőfajták és borvidékek jelenkori fogyasztói megítélése főiskolai
hallgatók körében 70
BARACS GABRIELLA:
Az élelmiszeripar etikai feladatai 74
HALMOSI TÍMEA:
A közraktárak és a tőzsde kapcsolata 79
DAJKA MIKLÓS:
Agrár termékek a határidős piacokon 84
POSZTEREK
LÁSZLÓ POSTA:
Land use in the recent years in Hungary 89
SZÉLES ZSUZSANNA:
Mennyi támogatást kap az agrárágazat? 94
HANZEL CSILLA:
Agrártámogatások fejlesztésének lehetőségei az EU konform csatlakozás
tükrében, különös tekintettel a gabona ágazat szabályozására 99
KARDOS ZOLTÁNNÉ - BARANYAI NÓRA:
Agrárgazdasági idősormodellek 104
LAJOS ATTILA - VARGA ADRIENN:
Kiváló magyar élelmiszer védjegy a szervezeti piacon 108
SZAKÁCS ATTILA - SZAKÁCS ZSOLT - ZÉMAN ZOLTÁN:
A szolgáltatásmarketing elméleti és gyakorlati kérdései a felelősségbiztosításokban 113
2. szekció
MŰSZAKI FEJLESZTÉS
ELŐADÁSOK
MAROSVÖLGYI BÉLA:
A fa-biomassza energetikai célú hasznosítása 120
FENYVESI LÁSZLÓ - MÁTYÁS LÁSZLÓ:
A hígtrágya környezetkímélő szántóföldi kijuttatása tartálykocsival... 125
HANZÉLY GYÖRGY:
Korszerű technológiák alkalmazása a megújuló energiák hasznosításában,
különös tekintettel az agrárszférára 130
ÁRPÁSI MIKLÓS - RETKES JÓZSEF:
A termálvíz, mint a legjelentősebb hazai megújuló energiaforrás hasznosítása a mezőgazdaságban 136
LÁSZLÓ ALFRÉD - PÁLYI BÉLA - DIMITRIEVITS GYÖRGY:
Követelmények permetezőgépek minőségellenőrző felülvizsgálati rendszerének kialakítására, EU irányelvek alapján 142
LÁSZLÓ ALFRÉD - PÁLYI BÉLA - LÁSZLÓ ALFRÉDNÉ - SÓVÁRI JÓZSEF
Környezetterhelés csökkentése növényvédőszerek időjárás- és eljárásfüggő elsodródásának meghatározásával 147
BOHOCZKY FERENC:
Megújuló energiaforrások, támogatási programok 153
SZÉLES JÓZSEF:
Fenntartható fejlődés - technológiaváltás 159
HAJDÚ JÓZSEF - NAGY ISTVÁN:
A műszaki fejlesztést megalapozó beruházások a mezőgazdaságban 164
POSZTEREK
BÁNSZKY JÓZSEF:
Gabonatárolók és többcélú épületek struktúra vázból 170
TAKÁCS ZSOLT:
Környezetkímélő növényvédelmi alkalmazások mikroeloszlási jellemzőinek
képelemzéses vizsgálata
NAGY PÁL - MAKÓ ANDRÁS - KOVÁCS JÁNOS:
Mikrokontrollerek alkalmazása kertészeti és környezetvédelmi méréstechnikában
3. szekció
NÖVÉNYTERMESZTÉS
ELŐADÁSOK
KISMÁNYOKY T. - DEBRECZENI K.:
A búza és kukorica műtrágyázásának tapasztalatai az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletekben, mint a tájgazdálkodás és a regionális agrárfejlesztés alapjai 181
PEPÓ PÉTER:
A termesztési tényezők szerepe az őszi búza fenntartható termesztéstechnológiájában 193
PETRÚCZI ISTVÁN MIHÁLY - GYURIS KÁLMÁN - KÓTAI CSABA - ÁCS PÉTERNÉ:
Eltérő intenzitású búzatermesztési alternatívák vizsgálata 202
RAGASITS ISTVÁN - VALENT FERENC:
A minőségi kenyérgabona termesztésének agrotechnikai feltételei 207
RAGASITS ISTVÁN - HOFFMANN SÁNDOR:
Az őszi- és a tavaszi búza termőképességének és sütőipari minőségének
összehasonlítása 212
MATUZ JÁNOS - BARTÓK TIBOR - MÓROCZ-SALAMON KATALIN - BÓNA LAJOS:
Gabonafélék fehérjetartalma és aminosav összetétele 217
KUTASY ERIKA:
Kalászos gabonák levélterületének és szárazanyagbeépülési dinamikájának
vizsgálata 222
SÁRVÁRI MIHÁLY - SZABÓ PÉTER - JAKAB PÉTER:
Fajtaspecifikus kukoricatechnológiák fejlesztése 226
CSAJBÓK JÓZSEF:
A termesztési tényezők és a produkció összefüggései kukoricában 231
JAKAB PÉTER:
Összefüggés a kukorica hibridek termőképessége és trágyareakciója között 236
MÁRTON LÁSZLÓ:
A burgonya NPK műtrágyázás minőségi összefüggései 241
PEPÓ PÉTER - BORBÉLYNÉ HUNYADI ÉVA:
Újabb adatok a termőhelyspecifikus napraforgó termesztés fajtaválasztékának kialakításához 248
NAGY LÁSZLÓ:
A vörös here (Trifolium pratense 1.) telepítés évi takarmány termése különböző tápanyag ellátási és gyomirtási kezelések mellett 254
LEHOCZKY ÉVA - KISS ZSANETT - MARTH PÉTER - LUKÁCS PÉTER:
A kadmium talaj-növény rendszerbeli mobilitásának vizsgálata különböző
talajokon
LENTI ISTVÁN:
Az Ecsedi-láp (Csicsós, Bürgezd, Bivalyfertő, Nagylegelő) rehabilitációja 264
PEPÓ PÉTER - KISS ISTVÁNNÉ - RUZSÁNYI LÁSZLÓ:
Újabb adatok a kukorica hibridspecifikus trágyázásához 271
MATUZ JÁNOS - BEKE BÉLA - KOVÁCS ZSUZSA - CSEUZ LÁSZLÓ - SZABELLÉDY
LAJOSNÉ:
A szegedi durum búzák minőségének változása az évjárat hatására 275
POSZTEREK
CSAJBÓK JÓZSEF:
A vetésváltás, tápanyagellátás és a talaj nedvességkészletének összefüggései kukoricában 280
KUTASY ERIKA:
Őszi búza fajták újabb minőségi eredményei 235
LEHOCZKY ÉVA - DOBOSI MELINDA - NÁDASYNÉ IHÁROSI ERZSÉBET - LUKÁCS
PÉTER:
Lóbab fajták herbicid érzékenységének tesztelése 290
LEHOCZKY ÉVA - KULIFAY ISTVÁN - LUKÁCS PÉTER:
Herbicidek hatása különböző szójafajták növekedésére
MÁJER JÁNOS - MIKLÓS ERZSÉBET:
Magnézium trágyázás hatása a talaj, különböző módszerekkel meghatározott,
felvehető magnézium tartalmára
POCSAI EMIL:
A cukorrépa nekrotikus sárgaerűség virusfertőzöttség mértékének alakulása Magyarországon 304
VÉHA ANTAL - GYIMES ERNŐ - MARKOVICS ERZSÉBET:
Comparative investigation the kernel hardness and the flour quality
parametre on some Hungarian acstivum wheat varieties 312
4. szekció
ÁLLATTENYÉSZTÉS, TAKARMÁNYOZÁS
ELŐADÁSOK
KOVÁCS TAMÁS:
A húsmarha tenyésztés helyzete Magyarországon napjainkban
VÁGI JÓZSEF - BÁRÁNYI MÁRIA:
A különböző szarvasmarha fajták alfa, béta - és K- Kazein tejfehérje polimorfizmusának hatása a tejtermelő-képességre és a fertilitásra 319
HOLLÓ ISTVÁN:
A magyartarka fajta jövője az EU-csatlakozás tükrében 326
SZABÓ FERENC - MÁRTON ISTVÁN:
Húsmarhatartásunk, marhahús termelésünk helyzete, tennivalóink, jövőbeli pozicióink az EU csatlakozás függvényében 330
KESZTHELYI TIBOR - TÓTHNÉ MAROS KATALIN:
A különböző juhfajták viselkedésmódjának összehasonlító vizsgálata szívfrekvencia - telemetria alkalmazásával 336
PÉRCSI KINGA:
Minőségi stratégiák a hazai sertéshúspiacon 342
KOVÁCS JÓZSEF:
A hazai kisüzemi termelés helye, szerepe a vágósertés előállításában... 347
TÖMPE FERENC:
Írország és Magyarország baromfiágazatának összehasonlítása 352
MESKÓ EMESE:
A baromfitermelés költségei, mint versenyképesség meghatározó tényezők 358
MELEG ISTVÁN - PAKUTS GÁBOR - LOVAS LÁSZLÓ:
A domborzat és a nagyobb vízfelület hatása a postagalambok röpteljesítményére 362
BÓDI LÁSZLÓ - JANBAZ - JANAN - KARSAINÉ KOVÁCS MÁRIA:
A tojássúly és a keltethetőség illetve a kikelt libák növekedése közötti kapcsolatok 367
SZŰCS ISTVÁN - VÁRADI LÁSZLÓ:
Az Európai Unióhoz első körben csatlakozó közép-kelet európai országok
akvakultúrájának helyzete és fejlesztési lehetőségei a csatlakozással
összefüggésben 372
BELLUS ZOLTÁN - IVÁN FERENC:
Biotechnológiai anyagok szerepe a minőségi szálastakarmány előállítás
terén 374
POSZTEREK
IVÁNCSICS JÁNOS - GULYÁS LÁSZLÓ:
Minőségi tejtermelés a XXI. században
LAKI ISTVÁN - CSORBÁI ATTILA - BORBÉLY CSABA:
A tejelő abrakkeverékek optimális cirokmennyiségének vizsgálata 385
GULYÁS LÁSZLÓ - IVÁNCSICS JÁNOS:
A szomatikus sejtszám és a tőgymorfológia összefüggése 390
HOLLÓ ISTVÁN:
A szarvasmarha vágóértékének becslése a vágott testből vett minták alapján 394
SZABÓ FERENC - POLGÁR J. PÉTER - HOLLÓ ISTVÁN - LENGYEL ZOLTÁN - ÁBRAHÁM
TAMÁS:
Eltérő súlyú holstein-fríz bikák vágási eredményeinek értékelése 398
SZABÓ FERENC - LENGYEL ZOLTÁN - WAGENHOFFER ZSOMBOR - DOHY JÁNOS
Egyes anyai tulajdonságok közötti korrelációk a húsmarhatenyésztésben... 402
RÁCZNÉ CSERVENÁK NOÉMI:
A nagyüzemi sertéstartás elemzése az EU-s minőségi kritériumok figyelembevételével 407
KOVÁCS G. - LENGYEL Z. - DEÁK T. - PÁL L. - TÓTH G. - BARTOS Á.:
A takarmány lipidtartalmának hatása az étkezési tojás táplálkozási értékére 412
TURI KATALIN - DOBOLYI CSABA - SZALAINÉ MÁTRAY ENIKŐ - SZÉL ZSUZSANNA:
A mézelő méh (Apis mellifera L.) költésmeszesedését okozó Ascosphaera
apis tömlősgomba tenyésztése különböző glükóz koncentrációjú táptalajokon 416
SZÉL ZSUZSANNA - KARDOS GYÖRGYNÉ - SZALAINÉ MÁTRAI ENIKŐ, TÚRI KATALIN:
Fajtamézek enzimaktivitás vizsgálata 419
VÁGI JÓZSEF:
A számítógéppel, támogatott minőségszabályozás oktatásának tapasztalatai az állattenyésztési informatikai tantárgycsoport keretében
BELLUS ZOLTÁN - FENYVESI LÁSZLÓ:
Fóliahengerbe préselt és erjesztett takarmányok tartósítási technológiájának műszaki és takarmányozási összefüggései (OTKA T 030 031) 427
MOLNÁR T. - HANCZ CS. - MOLNÁR M. - STETTNER G.:
A süllő (Stirostedion lucioperca) intenzív nevelésének vizsgálata 435

2. kötet

5. szekció
VÁLLALATGAZDÁLKODÁS, VEZETÉS
ELŐADÁSOK
SALAMON LAJOS:
Az agrártermelés főbb mutatóinak változása Győr-Moson-Sopron megyében... 1
MEZŐ BARNA:
Az agrárvállalkozások piacképességének társadalmi-gazdasági feltételrendszeréről az Észak-Alföld halmozottan hátrányos határmenti területein 6
MOLNÁR BALÁZS - SOMOGYI SÁNDOR:
Gabonafélék áralakulásának tényezői magángazdálkodók értékelése alapján. 11
KEMÉNY GÁBOR:
Bizonytalanság és vállalati tervezés 16
JUHÁSZ LAJOS:
Néhány költségcsökkentő közgazdasági szabályozó elem hatása a főbb mezőgazdasági ágazatok jövedelmezőségére 21
HORVÁTH ZOLTÁN:
Zöldség-gyümölcs termelő és értékesítő központ kialakításának lehetősége
a dél-alföldi régióban
BÁCSI ZSUZSANNA - VÍZVÁRI BÉLA:
A hazai burgonyapiac kvantitatív elemzése 32
KOVÁCS BERNADETT - BORBÉLY CSABA - GESZTI SZILÁRD:
Tipikus üzem vizsgálata: a két ellés közötti idő eredményességet befolyásoló hatása
KOVÁCS BERNADETT - BORBÉLY CSABA - GESZTI SZILÁRD - KESZI ANDREA:
Termelékenységi mutatók vizsgálata a magyar tejtermelésben 42
BÚZÁS FERENC EDE - SUPP GYÖRGY:
Fejőház beruházás-elemzése tejtermelő tehenészetekben 47
TAKÁCS ISTVÁN:
A magyar gép- és gazdaságsegítő körök lehetséges szerepe a mezőgazdaság
tőkeellátás hatékonyságának növelésében 51
CSORDÁS ÁGNES - JUHÁSZ GÁBOR - MÁTHÉ ATTILA:
Az emberi tényező szerepe a mezőgazdasági vállalkozások külső és belső
feltételrendszerének átalakulásában 56
RITA FEKETE:
Quality concern and human resources management 61
CERANIC S. - BOGDANOV N. - NOVKOVIC N.:
Specific characteristics of forecasting in agricultural management
process 66
POSZTEREK
LÁSZLÓ POSTA:
Different versions of share farming within Hungarian conditions 71
BERÉNYINÉ LACZÓ ANIKÓ - REKE BARNABÁS:
Átlagkereset és bérfejlesztés a mezőgazdasági részvénytársaságokban 76
VAS JUDIT:
Agrártermékek kereskedelme és a mezőgazdaság szervezettsége az észak-olaszországi szövetkezetek (Piacenza megye) példáján 81
PATYI ELEONÓRA:
A termelői értékesítő szervezetek bemutatása 87
RITA FEKETE:
Motivation as the "leading character" of quality concern 92
FERENCZ ÁRPÁD:
A gyümölcstárolás munkaszervezésének és eredményességének vizsgálata 97
SZAKÁCS ATTILA - SZAKÁCS ZSOLT - ZÉMAN ZOLTÁN:
Biztosításmarketing elméleti és gyakorlati kérdései az EU csatlakozás
küszöbén 102
BÁRÁNYI ARANKA:
Családi gazdaságok és a finanszírozás kapcsolata Magyarországon 109
BERÉNYINÉ LACZÓ ANIKÓ - REKE BARNABÁS:
Jövedelmezőség és eredménykategóriák alakulása 1999 évben a mezőgazdasági részvénytársaságoknál 114
6. szekció
VIDÉKFEJLESZTÉS, FÖLDPIAC
ELŐADÁSOK
LAPOSA JÓZSEF - TÓTH GERGELY:
A Balaton kiemelt üdülőövezet területrendezési terve, különös tekintettel a tájhasználat (mezőgazdaság, vízminőség-védelem, környezetvédelem)
szabályozására 119
LEITMANN ÁLMOS-PÉTER:
A SAPARD terv és az EMOGA támogatásokhoz felállított stratégiák és prioritások 124
SASS ERIKA:
Földpiac szabályozás 129
RITTER KRISZTIÁN:
Agrárgazdaság a vidékfejlesztésben, vidékfejlesztés az agrárgazdaságban134
KARDOS ZOLTÁNNÉ:
A térségi differenciáltság főbb jellemzői a magyar agrárgazdaságban 139
KIS MÁRIA:
Rurális térségek területfejlesztési problémái 144
DOLMÁNY FERENC - HAJÓS LÁSZLÓ:
A vidéki foglalkoztatottság javításának lehetőségei 149
BÁRÁNYI BÉLA:
A határon átnyúló kapcsolatok szerepe és lehetőségei az agrárpiaci együttműködés erősítésében Északkelet-Alföld határmenti rurális területein 153
GABRIELLA BÁNHEGYI:
Some aspects of the re-regulation of Hungarian agricultural land ownership
and tenancy 158
BANDLEROVÁ A. - MARISOVÁ N.:
Selected issues of Agricultural Landmarket in Slovakia 162
POSZTEREK
MOLNÁR TAMÁS:
A Nyugat-dunántúli régió helyzetének elemzése 167
LEITMANN ÁLMOS-PÉTER:
A SAPARD terv keretében megvalósítható intézkedések néhány eleme 173
ATTILA BAI:
Land Use for Energy Pupose 178
SZABÓ BERNADETT:
A vidékfejlesztés szerepe a lakosság helyben tartásában lowa-i tapasztalatok alapján 182
BÁLINT JÁNOS - JUHÁSZ MÁRIA - BÁLINT ANDRÁS:
Direkt-marketing és vidékfejlesztés
TÓTH ÉVA:
Regionális eltérések a mezőgazdasági kis- és közepes vállalkozások finanszírozásában 191/a
7.szekció
KERTÉSZET
ELŐADÁSOK
MAGDA SÁNDOR - MARSELEK SÁNDOR - MOLNÁR MARIANNA:
A kertészeti termesztés jövőképe Észak-Magyarországon 192
WACHAL KÁLMÁN:
EU-konform gyümölcspiac kialakítása hazánk keleti szegletében 197
BOTOS ERNŐ PÉTER - SZABÓ ATTILA:
A magyar szőlő- és borszektor szerkezetének vizsgálata, termelési és piaci méretei, nemzetközi összehasonlítása 204
FERENCZY TIBOR:
Termelői értékesítő szervezetek a kertészeti ágazatban 205
Z. KISS LÁSZLÓ:
A csonthéjas gyümölcsök termesztésének és kivitelének fejlesztése 210
TAKÁCSNÉ GYÖRGY KATALIN - TAKÁCS ISTVÁN - KASSAI TAMÁS:
A magyarországi almatermesztés helyzete, értékesítési nehézségei a termelők szempontjából 216
SZENTELEKI KÁROLY:
A termőhelyi adottságok, a minőségi termelés és a piaci igények egyes kérdései 221
LÉVAI PÉTER - TURINÉ FARKAS ZSUZSA:
Növényházi vágott virágok hidrokultúrás tapasztalatainak kiértékelése 226
KOVÁCS ANDRÁS - TÓTHNÉ TASKOVICS ZSUZSANNA:
A hydrokultúrás termesztéstechnológia alkalmazása a zöldséghajtatásban 228
KOCSIS LÁSZLÓ - GRÓCZ ZSOLT - BAKONYI LÁSZLÓ:
Szőlő-szaporítóanyag előállítás főbb szempontjai
FERENCZ ÁRPÁD:
Szőlőültetvény bekerülési értékének és megtérülésének vizsgálata
BRAZSIL JÓZSEF - KOCSONDI JÓZSEF - LAKNER ZOLTÁN:
A magyar szőlő-bor vertikum modernizációja
NAGYNÉ FEHÉR IRÁN - LACZKÓ TIBOR:
A kínai kel exportpiacossága Csongrád megye néhány kistérségében 240
POSZTEREK
BALOGH ISTVÁN - TÓTHNÉ SURÁNYI KLÁRA:
A földtulajdonviszonyok változásának ökológiai hatása a villányi borvidéken 243
CZINCZKÓCZKY MIHÁLY:
Talajtakarás szőlő ültetvényekben 244
NAGYNÉ FEHÉR IRÉN - LACZKÓ TIBOR:
A kínai kel felvásárlási árainak változása Szegvár térségében 1990-2000
között 245
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az agrár-termékpiacok és környezetük I-II. Az agrár-termékpiacok és környezetük I-II. Az agrár-termékpiacok és környezetük I-II. Az agrár-termékpiacok és környezetük I-II. Az agrár-termékpiacok és környezetük I-II. Az agrár-termékpiacok és környezetük I-II. Az agrár-termékpiacok és környezetük I-II.

A kötetek lapélei enyhén foltosak.

Állapot:
3.940 Ft
1.970 ,-Ft 50
10 pont kapható
Kosárba