Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.000

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Az óvodai és az általános iskolai testnevelés és sport időszerű kérdései

II. Testnevelési tudományos konferencia - Szombathely, Tanárképző Főiskola, 1982. március 9-10.

Szerző

Kiadó: OTSH Testnevelési és Sporttudományos Tanács
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 437 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-02-2810-6
Megjegyzés: Fekete-fehár ábrákkal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

"30 éves az általános iskolai tanárképzés" címmel 1981-ben jelent meg az a tanulmánykötet, amely a Pécsett rendezett Testnevelési Tudományos Ülésszak anyagát adja közre. Örömmel nyújtjuk át újabb... Tovább

Előszó

"30 éves az általános iskolai tanárképzés" címmel 1981-ben jelent meg az a tanulmánykötet, amely a Pécsett rendezett Testnevelési Tudományos Ülésszak anyagát adja közre. Örömmel nyújtjuk át újabb kötetünket, amely "Az óvodai és az általános iskolai testnevelés és sport időszerű kérdései" témakörben elhangzott előadásokat tartalmazza. Főiskolánk adott otthont a nemzetközi részvétellel megrendezett II. Testnevelési Tudományos Konferenciának.
A testnevelés és a sport iránti érdeklődés emelkedését jelezte a magas részvételi létszám, az előadások nagy száma. E kiadvánnyal is a felfokozott érdeklődés kielégítését kívánjuk szolgálni.
A Tudományos Konferencia írásos anyaga hűséges kíván maradni az ülésszakon . elhangzott előadásokhoz. A szerkesztés lényeges tartalmi korrekciót nem végzett, meghagyva a lehetőséget a vita, az eszmecsere folytatásához. A kiadványban a számos hozzászólás közül csak néhány kiemelkedő jelentőségű kaphatott helyet. Az irodalom és a hivatkozási jegyzék csak azoknál az előadóknál szerepel, ahol azt a szerzők az előadás írott anyagához mellékelték. Vissza

Tartalom

Előszó 5
I. A KONFERENCIA MEGNYITÁSA
Gál László elnöki köszöntője 9
Horváth Margit főigazgatóhelyettes megnyitója 11
II. PLENÁRIS ÜLÉS
Dr. Kálmánchey Zoltán elnöki megnyitója 19
Dr. Szigeti Lajos - Dr. Vass Miklós: A korszerűsítés egy lehetséges
modellje a testnevelőtan árképzésben 20
Molnárné Kozma Erzsébet: A Magyar Úttörők Szövetsége helye,
szerepe és feladatai a gyermekek tömeg- és versenysportjának szervezésében 34
Dr. Nádori László: A motoros képességek fejlesztésének elméleti, metodikai alapjai 38
Burka Endre: A testnevelés tantárgypedagógiai kutatások néhány időszerű kérdése 51
III. A SZEKCIÓÜLÉS ELŐADÁSAI
1. SZEKCIÓ: AZ ÓVODAI ÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TESTNEVELÉS
TARTALMI ÉS STRUKTURÁLIS KÉRDÉSEI
Dr. Lukovich Istvánné: Adatok az óvodások kondicionális képességeinek változásairól 61
Dr. Bakonyi Ferenc: Az óvodások testi fejlődése, fizikai erőnléte és motorikus szintje 71
Dr. Ozsváth Ferenc: A 6-10 éves korú gyermekalap-állóképessége 77
Pandurics István: Az alsó tagozatos gyermekek erőfejlesztésének
alapvető problémái 81
Dr. Nagy Tamás: A testnevelés-tantervek hatékonyságvizsgálata és fejlesztési lehetőségei 86
Pótzyné dr. Keresztesi Katalin: Hálótervezés alkalmazási lehetőségei a testnevelési tanterv vizsgálatában 91
Dr. Mónus András - Dr. Frenkl Róbert: Iskolai gyógytestnevelés korszerűsítésének elvi kérdései 98
Szabó Tamás - P. Szép Ágnes - Szmodis Iván: A robbanékony
erő és teljesítményszerkezet változásai testnevelési osztályokba járó lányoknál 103
Uj Józsefné - P. Szép Ágnes - Szabó Tamás: Testnevelési
alsó tagozatosok négyéves vizsgálata - I. Testnevelői
tapasztalatok 107
Kovács Tamás - Szabó Tamás - P. Szép Ágnes - Szmodis Iván:
Testnevelési alsó tagozatosok négyéves vizsgálata -
II. Ügyesség és gyorsaság 112
Rendi Mária - P. Szép Ágnes - Szabó Tamás - Szmodis Iván:
Testnevelési alsó tagozatosok négyéves vizsgálata - III. Állóképesség 119
Szmodis Iván - Szabó Tamás - P. Szép Ágnes: Testnevelés
alsó tagozatosok négyéves vizsgálata - IV. Erő és robbanékonyság 126
Bősze László: Az optimális terhelés problémája az iskolai
testnevelésben 134
Pásztory Attila: A játékokban rejlő nevelési tényezők vizsgálata 10-14 éves korú tanulóknál 141
Rákos Etelka: A motiváció, teljesítménymotiváció jelentősége a fizikai képességek fejlesztésében és szemléletformálásában 149
Szentgyörgyi Zoltán: 10-14 éves általános iskolás fiuk izomerő-edzhetőségének vizsgálata - (Hozzászólás) - 155
2. SZEKCIÓ: AZ ÓVODAI ÉS ISKOLAI TESTNEVELÉS ÉS A
TESTNEVELŐ TANÁRKÉPZÉS METODIKAI KÉRDÉSEI
Koczka Imre - Gál László - Sevcsik László: A képmagnó
felhasználási lehetőségei a mozgásoktatásban a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán 159
Koczka Imre: Egy videofilm készítésének menete kézilabdasportágban 161
Iglói László: Az oktatástechnikai eszközök használatának
lehetőségei az Anatómia-élettan szaktárgyak oktatásába! 163
Skoumal András: Oktat ás mód szertani kísérletek képmagnó
segítségével az atlétikai mozgásanyag keretén belül 168
Dr. Kiss Jenő - Hajdú János - Horváth András: Audiovizuális hatás technológiai lehetőségek a mozgásos cselekvésoktatásban 173
Csajka Imre - Pásztor Aladár: Képmagnó alkalmazása a testnevelés gyakorlati képzésben a sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán 180
Bálint Mihály: A testnevelés felvételi rendszer korszerűsítésének szükségessége a tanárképző főiskolákon 184
dr. Baracs Ferencné: Javaslat a testnevelésszak új felvételi
rendszerére 190
Ekler Józsefné: A testnevelés-népművelés szakpárosítás tapasztalatai főiskolánkon 196
Dr. Császi Sándor: A tanítók testnevelési képzésének néhány
aktuális kérdése 203
Kristóf László: A képességfejlesztés hiányosságai, okai az
általános iskola alsó tagozatában 211
Dr. Szabó Béla: A röplabda-oktatás helyzete az általános
iskolában 215
Dr. Köbölkuti Antal: Teljesítménymotiváló eljárások érvényesülése mozgásos feladatoknál 219
Polgár Tibor: Az öntevékeny testedzés és a tudatosság kapcsolatának vizsgálata általános iskolai tanulóknál és felnőtteknél 224
Dr. Szilárd István - Dr. Ozsváth Anna - Baán Ildikó - Ambrus
Szilárd: Testnevelő tanárjelöltek életmódja és tanulási szokásai 228
Szabolcs Imréné: A "SZIMMI" kéziszer bemutatása poszteren 236
Hozzászólások: Dr. Kálmánchey Zoltán 238
Bozzai László 239
3. SZEKCIÓ: AZ ÚTTÖRŐ VERSENYSPORT ÉS A TANÓRÁN KÍVÜLI
TESTNEVELÉS
Prof. Dr. Günter Thiess: A tanulói aktivitás kialakításának lényeges feltételei szocialista általános iskolánk testnevelési óráin 243
Dr. Gerhard Schillack - Dr. Dagmar Lühnenschloss: A testnevelésóra és a testnevelésórai sportági alapképzés iránti beállítottság érzelmi aspektusa életkori és nembeli sajátosság szempontjából 258
Dr. Dagmar Lühnenschloss - Dr. Gerhard Schillack: A monotóniaészlelés a testnevelési órán, mint a sporttevékenységhez való beállítódás aspektusa az NDK IV-X. osztályos tanulói körében 266
Kovács László: Képességfejlesztés az úttörő olimpiák atlétikai eredményei alapján 273
Csillag Béla: Általános iskolai tanulók testnevelési tevékenységének vizsgálata hétvégeken 285
Walter Károly: Az alap-állóképességi teljesítmény alakulása az alsó tagozatos tanulóknál a nyári iskolai szünetben 294
Prof. Raber Heribert: A testnevelés funkciója, tekintettel az
egészségre és a pihenésre 297
Dr. Ozsváth Károly: A kiválasztás alapvető diagnosztikai
kérdései 306
Dr. Gáspár Mihály - Kővári József: A kiválasztás és az
igényszint kapcsolata 312
Dr. Mészáros János - Dr. Frenkl Róbert - Dr. Mohácsi János -
Dr. Molnár Imre: A biológiai életkor jelentősége az
utánpótlás-nevelésben 318
Gál László: A sportágválasztás és a sportágváltoztatás
indítékai 323
Varga Tibor: Az ökölvívás hatása az általános iskolások testi
és szellemi fejlődésére. (Hozzászólás) 334
4. SZEKCIÓ: AZ ALKAT, A MOTORIKUS JELLEMZŐK ÉS A
MOTORIUM FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI
Dr. Farmosi István: 10-15 éves sportoló lányok testalkati
vizsgálatának eredményei 339
Dr. Mohácsi János - Dr. Mészáros János - Molnár Imre:
A kardiorespiratórikus terhelhetőség és a testszerkezet kapcsolata a prepubertásban és pubertásban 352
Dr. Markos Tibor: Az izületi mozgékonyság mérése és a
vizsgálatok rövid értékelése 358
Bocz Árpád: Az alkat és a testnevelési teljesítmények összefüggése
Tamás Béláné: 13-18 éves nyíregyházi sportoló és nem sportoló tanulók testi fejlődése és fizikai erőnléte 373
Dr. Völgyesi János: 11-14 éves fiuk motoros kvalitásai 393
Kovács Iván - Kovács Kálmán: A gyermekek testi fejlődését
befolyásoló tényezők vizsgálata 397
Dr. Bretz Károly: Az iskolai alkalmazkodóképesség telemetrikus vizsgálata 402
Kovács Árpád: Manuális munka és sportbéli mozgásügyesség
az általános iskolában 406
Gunda András - Koller Klára: A testnevelési játékok hatása a
szív- és vérkeringési rendszerre 409
Dr. Fülöp Adél: Az általános iskolai testnevelés hatékonysága az életkori sajátosságok tükrében 416
IV. A KONFERENCIA ZÁRÓÜLÉSE
1. SZEKCIÓ: Dr. Nádori László 425
2. SZEKCIÓ: Horváth Margit 426
3. SZEKCIÓ: Kozmanovics Endre 427
4. SZEKCIÓ: Dr. Vártok Jenő 429
A KONFERENCIA SZAKMAI TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE
Dr. Szigeti Lajos: 429
A KONFERENCIA ZÁRÁSA
Szalay László: 431
A KÖTET SZERZŐI 433
A KONFERENCIA TISZTSÉGVISELŐI 437
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem