864.588

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Külpolitika 1984/1-5.

A Magyar Külügyi Intézet elméleti-politikai folyóirata/XI. évfolyam

Tartalom

1. szám
Tabajdi Csaba: A szocialista országok közötti kulturális kapcsolatokról3
Tolnay László: A NATO katonapolitikájának és katonai doktrínájának alapjai24
Kiss J. László: A nyugatnémet pártpolitikai rendszer fejlődése a parlamenti választások tükrében42
Dobozi István: A nemzetközi fejlesztési stratégia megvalósításának problémái a nyolcvanas évtized első harmadában66
Szelme
Perc L. László: A változás évei Spanyolországban88
Vita
Palánkai Tibor: A nemzet és a "világrendszer" viszonyáról107
Valki László: Elsődlegesek-e a nemzetközi termelési viszonyok?118
Dokumentumok
Magyar külpolitikai állásfoglalások hivatalos látogatások, két- és több oldalú találkozók és egyéb események alkalmából (1983. szeptember - november)124
Hollai Imrének, az ENSZ-közgyűlés 37. ülésszaka elnökének beszédeiből144
A Külpolitika 1983. évi tartalommutatója159
Könyvekről
Földek közötti tenger. A mediterrán térség politikai, gazdasági és katonai viszonyairól (Fülöp Mihály)161
D. Carlton - C. Schaerf (szerk.): Délkelet-Európa Tito után (Rajcsányi Péter)165
Idegen nyelvű tartalomjegyzék
A tanulmányok orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata
2. szám
Balogh András: A harmadik világ válsága és a nemzetközi kapcsolatok3
Király János: Az Egyesült Államok és Mexikó különleges viszonya15
Lovassy Tamás: Nagy-Britannia katonapolitikájának főbb vonásai31
Sz. Kiss Csaba: A nemzetközi kapcsolatok alakulásának előrejelzéséről (Elméleti és módszertani problémák)51
Szemle
Földvári Gábor: Az ENSZ Közgyűlés 38. ülésszaka72
Gyenge Zoltán: Gondolatok a kompromisszumról85
Pirityi Sándor: Mezsdunarodnaja Zsizny - 198393
Vita
Balázs József: A globalizáció lényegéről102
Magas István: Világrend - világgazdaság - válság109
Dokumentumok
Dr. Várkonyi Péter külügyminiszter felszólalása a bizalom- és biztonságerősítő intézkedésekkel és a leszereléssel foglalkozó stockholmi konferencián (1984. január 19.)122
A volt állam- és kormányfők tanácsa első ülésének zárónyilatkozata126
Könyvekről
Ja. B. Smeraj - A. M. Szorokin - M. A. Uszijevics (szerk.): A Magyar Népköztársaság (Páldi András)131
A nemzetiségek egyenjogúsításának útján. Joó Rudolf beszélgetése Demeter Jánossal (Gerelyesné Dian Éva)138
Dobozi István - Mándi Péter (szerk.): A fejlődés útjai a harmadik világban (Ágh Attila)144
P. A. Varesz: Róma és Washington - Egy egyenlőtlen partneri kapcsolat története (Réti György)148
Robert Picht (szerk.): Szövetség a szövetségben. Nyugatnémet-francia kapcsolatok a nemzetközi feszültség terében (Kiss J. László)150
Robert V. Roose - Michiya Matsukawa - Armin Gutowski: Válaszúton a kelet-nyugati kereskedelem (Losoncz Miklós)156
Idegen nyelvű tartalomjegyzék
A tanulmányok orosz és angol nyelvű ismertetése
3. szám
Előszó (Bognár Gyula)3
A nemzetközi viszonyokról
Gyovai Gyula: A nemzetközi viszonyok jellemző vonásai a nyolcvanas évek közepén4
Ágh Attila: Európa és a globális folyamatok15
Európa a világpolitikai folyamatokban és Magyarország szerepe
Horn Gyula: Társadalmi-politikai tendenciák Európában és hatásuk a nemzetközi kapcsolatokban31
Nagy János: Magyarország és az európai együttműködés49
Köpeczi Béla: Magyarország és Európa a kulturális együttműködés folyamatában61
Politika, békemozgalom, biztonság
Pozsgay Imre: A társadalmi szervezetek szerepe a kelet-nyugati együttműködésben71
Sarkadi Nagy Barna: A nyugat-európai békemozgalom új vonásai a nyolcvanas évek elején81
Emőd Péter: A béke megőrzéséért vívott harc és ifjúsági mozgalom93
Tolnay László: Katonai biztonság - erőegyensúly - fegyverkezés101
Gazdasági tendenciák
Kádár Béla: A kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok a nyolcvanas évek első felében112
Bartha Ferenc: A KGST továbbfejlesztésének távlatai (Lehetőségek és feladatok)132
Palánkai Tibor: Eredmények és ellentmondások a nyugat-európai integrációs fejlődésben143
Idegen nyelvű tartalomjegyzék
4. szám
Izikné Hedri Gabriella: A nemzeti és a nemzetközi érdekek dialektikája a szocialista közösségben3
Hernádi András: Japán és a világgazdaság: beilleszkedés és egyedi vonások16
Kós Péter: A japán külpolitika időszerű kérdései39
Szemle
Fodor Erika: Az Iszlám Konferencia Szervezete: társadalmi, politikai céljai51
Bujtosi Zoltán: Békemozgalmak Izraelben67
Vita
Rajcsányi Péter: A nemzeti és a nemzetközi viszonyok elválaszthatatlan egysége80
Herczeg Géza: A nemzetközi viszonyok elméletéhez86
Tudományos élet
Konferencia az új nemzetközi gazdasági rendről92
Hollai Imre: Az új nemzetközi gazdasági rendre vonatkozó dokumentumok tíz éve93
Dokumentumok
Magyar külpolitikai állasfoglalások hivatalos látogatások, két- és több oldalú találkozók és egyéb események alkalmából (1983. november - 1984. május)104
Könyvekről
Joó Rudolf: Nemzeti és nemzetiségi önrendelkezés önkormányzat, egyenjogúság (Arday Lajos)134
E. P. Bazsanov: Az Egyesült Államok politikájának mozgatóerői a Kínával kapcsolatban (Jordán Gyula)137
V. I. Kiszeljev: A palesztin probléma és a közel-keleti válság (Vető István)140
K. B. Lall: Küzdelem a változásért (Ágh Attila)143
Idegen nyelvű tartalomjegyzék
A tanulmányok orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata
5. szám
Kiss J. László: Nyugati szövetségi politika és a kelet-nyugati enyhülés: az NSZK kül- és biztonságpolitikája (1954-1984)4
Gazdag Ferenc: A nemzeti függetlenség és az integráció alternatívái Nyugat-Európában a második világháborút követően (A Nyugat-európai Unió 30 év után)35
Szirtes I. János: Ausztria Nyugat-politikája56
Szemle
Györke József: Zimbabwe - új fejlődési modell Afrika déli részén?71
Ustor Endre: Nicaragua Egyesült Államok elleni pere a Nemzetközi Bíróság előtt81
Vita
Jaksa Margit:
Jáger Ida:
Tóth László: Globális világ, nemzetközi viszonyok89
Ágh Attila: A globális világrendszer99
Vitazáró helyett (A Szerkesztőség)105
Dokumentumok
Magyar külpolitikai állásfoglalások hivatalos látogatások, két- és több oldalú találkozók és egyéb események alkalmából (1984. június - október)107
Könyvekről
Magyar-szovjet kapcsolatok 1977-1982 (Janech István)121
A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) 1984-es évkönyve (Dunai Pál - Vág András)124
Tolnay László - Szentesi György: Az erő mítosza (Balázs József131
Johan Galtung: Vannak alternatívák! A béke és biztonság négy útja (Hardi Péter)135
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem