863.905

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Külpolitika 1983/1-5.

A Magyar Külügyi Intézet elméleti-politikai folyóirata/X. évfolyam

Tartalom

1. szám
Borsi Emil: Főbb tendenciák a szocialista közösség államai közötti kapcsolatokban a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján3
Vincze Attila: Kína külpolitikája a KKP XII. kongresszusának tükrében17
Kiss J. László: A katonai erők összehasonlításának néhány módszertani nehézsége41
Szántó Borisz: A tudományos-műszaki haladás és a nemzetközi erőviszonyok alakulása54
Szemle
Zöld Iván: Egy egyezmény margójára74
Nyárádi Péter: Mezinárodní Vztahy - csehszlovák folyóirat az ország külpolitikájáról87
Fórum
Bogumil Rychlowski: A nemzetközi helyzet enyhülése és feszültségei: források és következmények93
J. Siskov: Az imperializmus három központja közötti versengés új szakasza101
V. Zaglagyin: A nyolcvanas évek békeprogramja: megvalósítás és fejlődés107
Günther Kühne: A világforradalmi folyamat és a békeharc dialektikája a 70-es és a 80-as években116
Bognár Gyula: Korunk forradalmi áramlatainak antiimperialista szövetsége a 70-es és a 80-as években121
Tudományos élet
Megalakult a Magyar Politikatudományi Társaság Nemzetközi Politikai Szakosztálya130
Dokumentumok
Magyar külpolitikai állásfoglalások hivtalos látogatások, két- és több oldalú találkozók és egyéb események alkalmából (1982. szeptember)142
Könyvekről
Pirityi Sándor: Hadászati fegyverrendszerek és korlátozások (Pataki István)151
Jurij Ivanov: Az Egyesült Államok kongresszusa és a külpolitika. A befolyásolás lehetőségei és módszerei, 1970-1980 (Hajdók Lajos)153
A. Peccei: Száz oldal a jövőért - A Római Klub elnökének eszmefuttatásai (Farkas J. György)156
Enzo Santarelli: Korunk társadalomtörténete (A Párizsi Kommüntől napjainkig) (Réti György)158
Idegen nyelvű tartalomjegyzék
A tanulmányok orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata
2. szám
Rajcsányi Péter: Az Egyesült Államok külpolitikájának belső háttere és feltételrendszere3
Berényi Pál: Ideológia és külpolitika: reideológizáció az Egyesült Államokban28
Király János: A Reagan-kormány Latin-Amerika-politikája41
Notai András: Konfliktusok, konkurrencia és kooperációs lehetőségek az EK-Japán kapcsolatokban59
Szemle
Balogh András: Az el nem kötelezett országok csúcsértekezlete Új-Delhiben86
Földvári Gábor: Az ENSZ Közgyűlésének 1982. évi, 37. ülésszaka103
Barbi Balázs: Küzdelem az új világgazdasági rendért - az UNCTAD VI. konferenciája121
Temesi János: Bolgár testvérlapunk, a Mezsdunarodni Otnosenija134
Dokumentumok
Magyar külpolitikai állásfoglalások hivatalos látogatások, két- és több oldalú találkozók és egyéb események alkalmából (1982. október - 1983. március)140
Könyvekről
Ju I. Monics - M. A. Uszijevics: Magyarország gazdaságának interzifikálása (Tamás Antal)154
A szocialista nemzetközi kapcsolatok mint rendszer (Pintér Irina)156
K. Jonèic: Nemzetiségek Jugoszláviában (Arday Lajos)161
Varga Sándor - Hajós Ferenc: Egyenjogúság és alkotó jellegű együttélés (Arday Lajos)163
M. D. Wolpin: Militarizmus és a társadalmi forradalmak a harmadik világban (Csiszér Ágnes)165
Idegen nyelvű tartalomjegyzék
A tanulmányok orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata
3. szám
Bevezető (Simai Mihály)5
Helsinki tapasztalatok, békés egymás mellett élés, békekutatás
Péter János: A helsinki konferencia előkészítésének néhány tapasztalata6
Kiss J. László: Békekutatás és az új békemozgalom9
Bognár Gyula: A békés egymás mellett élés napjainkban16
Gazdaság és fegyverkezés
Simai Mihály: Az 1980-as évek gazdasági világválsága és a fegyverkezési verseny26
Szentes Tamás: A világméretű fegyverkezés okai és jellemzői73
Háború, katonapolitika, haditechnika
Sztanyik B. László: A nukleáris háború következményei86
Kende István: A háború mint "a politika folytatása" a nukleáris korban92
Tolnay László: "Elrettentés" és telepítés105
Szentesi György: A hadászati fegyverfejlesztés és a fegyverkorlátozás néhány időszerű haditechnikai, katonapolitikai kérdése111
Idegen nyelvű tartalomjegyzék
4. szám
Ágh Attila: A nyolcvanas évtized "globális kihívása" és a nemzetközi viszonyok elmélete3
Gazdag Ferenc: A változás korlátai: Mitterrand külpolitikája 1981-1983 között21
Szemle
Magas István: A francia gazdaság érdekei és az EK45
Bede Rita: Afrikai egység - illúziók nélkül63
Benda László: Gondolatok az afgán fejlődés sajátosságairól79
Réti Ervin: A Reagan-terv az Egyesült Államok közel-keleti politikájában95
Dokumentumok
Szocialista országok közös dokumantumai105
Magyar külpolitikai állásfoglalások, hivatalos látogatások két- és több oldalú találkozók és egyéb események alkalmából (1983. március - június)121
Könyvekről
Békés Rezső: Truman árnyéka (Janech István)142
M. I. Trus: Lenin és a szovjet külpolitika (Izikné Hedri Gariella)148
E. M. Primakov: A fejlődő országok a gyarmati rendszer széthullása után (Farkas Péter)151
Idegen nyelvű tartalomjegyzék
A tanulmányok orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata
5. szám
Balázs József: A biztonság értelmezéséről3
Szombathelyi Ferenc: Olaszország: belpolitikai változások - külpolitikai alternatívák16
Farkas Péter: A külföldi tőke és az állam Afrikában35
Fodor Erika: Afrika dekolonizációja - felszabadítási politikák és a realitások54
Szemle
Szirtes I. János: Ausztria és a harmadik világ70
Györke József: Etiópia és Mozambik forradalmi politikai szervezeteinek fejlődése82
Vita
Aggod József: Kor, korszak - világrendszer, politikai világrend98
Dokumentumok
Magyar külpolitikai állásfoglalások hivatalos látogatások, két- és több oldalú találkozók és egyéb események alkalmából (1983. július - szeptember)115
Könyvekről
A SIPRI 1983-as évkönyve (Dunay Pál - Vág András)129
H. Kramer (szerk.): Ausztria a nemzetközi kapcsolatok rendszerében (Csengeri János)137
N. Chomsky: Egy új hidegháború felé. Tanulmányok a jelenlegi válságról és arról, hogyan jutottunk idáig (Sz. Kiss Csaba)138
E. Eppler: A biztonság halálos utópiája (Kiss J. László)143
A. G. Frank: Az európai kihívás. Az Atlanti Szövetségtől a béke és a munkaalkalmak Páneurópai Antantjáig (Hajdók Lajos)147
Ch. Bertram (szerk.): A harmadik világbeli konfliktus és a nemzetközi biztonság (Barbi Balázs)149
Idegen nyelvű tartalomjegyzék
A tanulmányok orosz és angol nyelvű tartalmi kivonata
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem