A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A XXVIII. Magyar Találkozó krónikája

Az Árpád Akadémia XXIII. évkönyve/Beszámoló a Szabadvilági Magyarok V. Világkongresszusáról

Előszó

Szívszakasztó vészkiáltás sikolt a viharos ég felé Erdély és a "Részek" ősi magyar földjéről. Egy ártatlanul halálra ítélt nép elcsukló hangja szól az emberiség lelkiismeretéhez és... Tovább

Tartalom

A SZERZŐK 3
ÁTTEKINTÉS 4
ELŐSZÓ HELYETT
Halálsikoly Erdélyből Istenhez, emberhez 5
I. A KETTŐS KONGRESSZUS ESEMÉNYEI
1 Rövid áttekintés 9
2 Kiállítások 11
3 Filmbemutató 14
4 Irodalmi és művészest 14
Mustos István: Megnyitó szavak. Megemlékezés Kölcsey Ferencről, a Himnusz költőjéről 15
Ruttkay Arnold: Csevegés (részlet) 24
5 Társasebéd 27
Duray Miklós: A csehszlovákiai magyar kisebbség haza- és nemzettudatának kérdései
1. Magyar kisebbség 27
2. Nemzet és haza 29
3. Kettős kapcsolat 31
4. A magyar kisebbség beolvasztása 32
5. Az anyanyelv használatának nehézségei és a magyarságtudat csökkenése 33
6. A csehszlovákiai magyarság megítélése 43
6 Díszvacsora és Magyar Bál 47
Az Árpád-pályázatok eredményének kihirdetése 51
Magyar Bál 53
7 Istentiszteletek 56
II.. A SZABADVILÁGI MAGYAROK V. VILÁGKONGRESSZUSA
1 Előzmények 58
2 Üdvözlések 59
3 Megnyitó 61
Nádas János: A Világkongresszus célja és feladata 61
4 A világrészek magyarságának tevékenységéről 65
5 Előadások a kiküldött bizottságok ülésein 67
Hetyey Sándor: A szabad világ magyarságának állásfoglalása az otthoni módszerrel szemben 67
Simonfay Ferenc: A Szabadvilági Magyarok V. Világkongresszusának állandósítása és központ szervezése 73
Stolmár Aladár: Javaslatok a Szabadvilági Magyarok V. Világkongresszusára 75
Chászár Ede: A Közép-Európa gondolat újjáéledése... 77
Az Amerikai Egyesült Államok és Közép-Európa 80
Wagner Ferenc: Föderalizmus Közép-Európában 84
Balogh Sándor: Közép-Európa gazdasági helyzete 95
Stirling György: A hazai gazdasági rend összeomlása.. 99
Duray Miklós: A megmaradás esélyei 105
6 írásban beküldött hozzászólások 105
Szent-Iványi Gábor: A felvidéki helyzetről 105
Bokor István: A kommunizmus válsága és a hazajárók 105
Kindernay István: Közép-Európa és a magyarság jövője 109
7 A kiküldött bizottságok tárgyalásai 111
8 A Világkongresszus teljes ülése 114
9 A Szabadvilági Magyarok V. Világkongresszusának Zárónyilatkozata 117
10 Körlevelek 119
III. ERDÉLYÉRT
1 A Szabadvilági Magyarok V. Világkongresszusának Memoranduma 123
2 Melléklet a Szabadvilági Magyarok V. Világkongresszusának Memorandumához 126
Román tervek a falvak lerombolására és beolvasztására 129
3 Válaszok 130
4 Tüntetések 143
5 Tiltakozások 144
6 Az Erdélyi Magyar Önvédelmi Szövetség kiáltványa 147
7 Nemzetgyilkosság Erdélyben (Görgényi László) 153
8 Képek a románok kegyetlenségeiről 161
IV. MAGYAR SZELLEM, MAGYAR ÖRÖKSÉG
Abelovszky Elíz: Mondjunk mindig jót! 165
Stolmár G. Ilona: A mi feladatunk 171
Nagy Júlia: Lelkében él a nemzet 177
Haraszthy Miklósné: Rovat a rádióban 179
Somogyi Ferencné: Magyar példaképek 181
V. BESZÁMOLÓ
Könnyű László: A kassai dómban 183
Gyászjelentés Varga Sándor haláláról 184
VI. AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXIII. ÉVKÖNYVE
1 Megnyitás 185
2 Főtitkári jelentés 185
Megemlékezések 185
Létszám 186
Ülések és megbeszélések 186
Elhunytak 187
Új osztály létesítése 187
Új tagok meghívása 188
Egyéni működés 188
3 Székfoglaló és egyéb előadások 199
Mester Fiore: Újszövetségi példaképek Pázmány Péter elmélkedéseiben 199
Koppány Endre: A magyar kérdés a Szent Korona tanának tükrében 205
Garay András: Az anyag és az élet aszimmetriájának kapcsolata 212
1. A szimmetriák tudományos jelentése a klasszikus fizikában 212
2. Szimmetriák a modern fizikában 214
3. Az anyag és az élet aszimmetriájának kapcsolata 216
Összefoglalás 217
Németh Gyula: A honfoglalás előtti magyarság találkozásai a kereszténységgel 218
Kovácsy József: Anyám 220
Rickenmanné Gaál Veronika: P. dictus magister: Aba-nembeli Péter 222
Oriold György: Az erdélyi festő vallomása 228
PÁRHUZAMOS ÜLÉSEK
1 AMOSz 232
2 A Szabad Magyar Újságírók Szövetsége 235
3 Az Árpád Akadémia Orvostudományi Osztályának előadássorozata 236
Mihály Ferenc: Ép testben ép lélek 237
4 A mérnökök találkozója 241
Stolmár Aladár: Ősrobbanás és más téveszmék 242
Hogyan keletkezett az ősrobbanás téveszméje? 243
A fekete lyukak téveszméje 244
Haralyi Fejér Pál: Az erőtér kifejezése egész számokkal 248
5 Orientalisztika 249
Lengyel Alfonz: A kínai piac-szocializmus: realitás vagy utópia? 249
Gazdasági reformok 250
Termelőszövetkezetek 251
Piaci verseny 252
A nyitott kapu politikája 252
A részvénytőzsde visszaállítása 253
Politikai reform 253
Láczay Ervin: Az erdélyi blak vagy bulák nép török eredete 254
A magyar krónikák 255
Királyi és pápai okiratok 256
Idegen középkori krónikák és egykorú források 256
Újkori történészek és nyelvészek 256
A bulákok története 257
Az Erdély története című munka tévedései 258
Összefoglalás 259
Brády Mária: A Kárpát-medencei rézkorszak 260
Könnyű László: Bettelheim J. Bernát (1811-1870), az elfelejtett magyar nyelvész 268
Németh Gyula: Valamit az "okker sírok" rejtélyéhez .. 270
Fazakas Ferenc: Az ötezeréves Kolozsvár 272
Mihály Ferenc: A közép-keleti ásatások magyar vonatkozásai 279
Návori Kornél: Utazása Kínába és az ujgurok közé 284
6 A Clevelandi Magyar Történelmi Társulat ülése 300
7 Az Egyesült Magyar Alap jubileumi közgyűlése 301
8 A Szent László Társaság és Rend II. Tartományának rendi gyűlése 302
VIII. AZ EMBERI JOGOK EGYETEMES KIÁLTVÁNYA
Az Árpád Akadémia rendkívüli ülése 304
IX. A CLEVELANDI MAGYAR SZABADEGYETEM
1989. évi előadássorozata 306
ÉLETRAJZI ADATOK
Árkosi Benkő Jenő, Brády Mária 308
Doma-Mikó István 309
Duray Miklós, Koppány S. Endre 310
Kovácsy József 311
Nagykállói Nagy Gyula 312
Sasvári László, Wagner Ferenc 313
XI. FÜGGELÉK
1 Balló István: Az elsikkasztott gyulafehérvári határozatok 315
2 Pásztor László: Magyar eredmények Párizsban 334
3 Az AMOSz levele az Egyesült Államok elnökéhez budapesti látogatása előtt 336
XII. NÉVMUTATÓ 340
XIII. RÉSZLETES TARTALOMMUTATÓ 346
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem