A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pártélet 1977. január-december I-II.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának folyóirata - XXII. évfolyam 1-12.

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.158 oldal
Sorozatcím: Pártélet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Bognár Gyula: Május elseje, a proletárszolidaritás ünnepe
Borbély Sándor: A párt társadalmi-politikai vezető szerepének érvényesülése
Grósz Károly: A tömegpolitikai munka tapasztalatai és feladatai
Herczeg Károly: A szocialista brigádvezetők országos tanácskozása
Juhász Ottó: Építőmunkák, társadalmi fejlődésünk nélkülözhetetlen tényezője
Kovács Judit: A női egyenjogúság társadalmi érdek
Lendvai István: Gazdálkodás a munkaidővel
Dr. Mona Gyula: Új tanév a pártoktatásban
Németh Károly: Minden erőt az V. ötéves terv teljesítésére
Németh Károly: A népgazdasági terv teljesítésének első negyedévi tapasztalatai
Pálos Tamás: A szocializmus hiteles képe - az antikommunista propaganda kudarca
Rákos Imre: A beszámoló taggyűlés
Soltész István: Összeforrottság, egység
A Központi Bizottság üdvözlő távirata Leonyid Iljics Brezsnyev 70. születésnapjára
A népi Magyarország ünnepe
A vezető szervek munkájából
Jelentés a Központi Bizottságnak a párttagsági könyvek cseréjének végrehajtásáról
A pártélet minden területén hasznosítsuk a tagkönyvcsere tapasztalatait (Borbély Sándor előadói beszéde a KB 1977. június 22-i ülésén)
A Központi Bizottság határozata a párttagsági könyvek cseréjének végrehajtásáról
A Központi Bizottság 1977. október 20-i határozata a hosszú távú külgazdasági politikának és a termelési szerkezet fejlesztésének irányelveiről
Hatvan esztendeje
Balogh Mária: Munkaverseny az évforduló tiszteletére
Bán Zsuzsa: Verseny - magasabb mércével
Dr. Berecz János: Az októberi forradalom a világtörténelem új korszakának nyitánya
Biszku Béla: Az októberi forradalom tanulságai útmutatásul szolgálnak
Deményné Miskei Mária: Munkaversennyel a hatékonyság növeléséért
Faragó Zsuzsa: Szocialista szerződés a beruházás jó előkészítésére
Feles György: Tények és adatok a Szovjetunió fejlődéséről
Gallai László: Fél évvel a csepeli felhívás után
T. Hacsaturov: A fejlett szocializmus gazdasági rendszere
Józsa Antal: Magyar internacionalisták a szovjethatalomért
I. V. Kaitonov: A Szovjetunió Kommunista Pártja - a Nagy Október Pártja
Mucsi Ferenc: Az októberi forradalom magyarországi hatása
Pálos Tamás: A szocializmus elleni támadások középpontjában
Párdi Imre: Magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok
Szabó Pál: A mozgalom jelszava szellemében
Szeljak György: Az ünnepre készülve
Dr. Tar Imre: Gazdag program a jubileumi évfordulóra
Tiboldi Árpád: Összekovácsolódott szocialista kollektívák
Vadas László: Kommunista műszak - sokszínű ünnepi megemlékezés
Vadász Sándor: Az októberi forradalom történelmi körülményei
Vajda Péter: A Szovjetunió új alkotmánytervezete
A pártmunka időszerű kérdései
Andrikó Miklós: Tervgazdálkodás és szerződéses fegyelem
Bakos Zsigmond: A termelés közvetlen irányítóinak helyzete a textiliparban
Balogh Mária: A pártmunka sajátosságai a kereskedelemben
Balogh Mária - Gyenes László: A gazdaságpolitikai propaganda és agitáció fejlesztéséért
Baranyai Tibor - Moldován Gyula: A pártszervezetek feladatai az üzemi demokrácia erősítésében
Bodnár Ferenc: A politikai-kulturális nevelőmuka és a termelés összefüggései
Bonifert Ádám: A népgazdasági növekedés főbb jellemzői
Dajka Ferenc: Vállalati szociális tervek
Fejti György: Egészséges, edzett ifjúságért
Hoós János: A gazdasági növekedés főbb jellemzői
Dr. Horváth Attila: Az iskolaév kezdetén
Jenei György: Az agitáció irányítóinak képzése
Juhász János: A gazdasági növekedés főbb jellemzői
Király Andrásné: A propagandisták eszmei, politikai irányítása
Kiss Emil: Káder- és személyzeti munka a tsz-ekben
Kiss Zoltán: Kádermunka az ifjúsági szövetségben
Dr. Komócsin Mihály: A pártbizottságok döntési készsége
Konéta György: Az alapszervezeti emlékeztető
Kornidesz Mihály: Az esti és levelező oktatás, a továbbképzés a felsőoktatásban
Dr. Lantos László: Tervszerű, kiegyensúlyozott városfejlesztés
Dr. Látos István: Pártmegbízatások a gazdasági munka segítésére
Markó István: Bérpolitika a hatékonyság szolgálatában
Moldován Gyula: Szakszervezet a termelőszövetkezetekben
Dr. Mona Gyula: A propagandamunkáról szóló határozat a pártbizottságok napirendjén
Dr. Nádasdi József: Közéleti információ a megyei pártapparátusban
Németh Ferenc: A mezőgazdaság és az élelmiszeripar beruházásainak tapasztalatai és feladatai
Orbán Sándor: Az oktatási, a tudományos és a kulturális intézmények pártszervezetei
Pap János: A gazdasági hatékonyság fontos tényezője
Pásztor Gabriella: Az ifjúsági parlamentek tanulságai
Poden Gyula: A termelési rendszerek fejlesztése
Rákos Imre: A munkastílus fejlesztése politikai követelmény (Interjú Somogyi Sándorral)
Rákos Imre: Az új tanterv bevezetése és az iskolai pártszervezetek feladatai
Dr. Romány Pál: Eredmények, gondok, tervek a mezőgazdaságban
Somogyi Imre: A vállalati tervezés segítése
Dr. Szalai Béla: A nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztése
Szaszkó László: A termelőszövetkezeti törvény továbbfejlesztése
Szaszkó László: A mezőgazdasgái földek hasznosítása
Dr. Szlamenicky István: Az év második felének küszöbén
Szücs Istvánné: Az iskola és az úttörőmozgalom
Takács Imre: A mezőgazdasági üzemek együttműködése
Tamás Mária: A politikai vitakör - az agitáció fontos bázisa
Dr. Vágó József: A hústermelés fejlesztésének gazdaságpolitikai feladatai
Dr. Vidovszky Kálmán: a Vöröskereszt V. kongresszusa elé
Zsuffa Ervin: A mezőgazdasági szövetkezetek társadalmi-gazdasági fejlődése
Szemle
Hevesi János: Igaz ügyért fogtak fegyvert
Horn Gyula: A béke, a demokrácia és a társadalmi haladás ügye Európa tőkésországaiban
Katona István: A politika fő irányvonala és a nemzetközi tevékenység
Balla István: A. N. Koszigin: A szovjet gazdaság a nép szolgálatában
Máté György: Húsz éve vállalták - teljesítették
Serény Péter: Egy kommunista életútja
A propagandisták munkájához
dr. Abonyi Gyuláné: Az aktivitás növelésének módszerei
Barát Endre: A felkészülés folyamatos segítése
Barsi Tomaj: Politikai képzés az ifjúságiszervezetben
Berényi Pál: Három évtizede
Csonka Rózsa: A demokráciáért és a szocializmusért folyó harc egysége
Décsi István: A korszerű szemléltető eszközök felhasználása
Farkas Endre: Az egyéni szabadság marxista értelmezése
Dr. Fukász György: A munkához való jog és az ember önmegvalósítása
Grósz Károly: A párttörténet oktatása a propagandában
Gyenes László: Világnézeti nevelés a pártoktatásban
Győri Imre: A propagandisták kulcsszerepe a marxista-leninista műveltség fejlesztésében
Dr. Harsányi Ernő: Szükségletek a szocializmusban
Dr. Harsányi Ernő: A paraszti életmód változásának néhány tendenciája
Kovács Ferenc: Alapvető osztályviszonyok a fejlett szocializmus építésének időszakában
László Tibor: Nyilvános előadások
Pálkovics Jenő: Vonzóan és érdekesen tanítani
Rákosné Szőke Katalin: A szemléltetés új lehetőségei
Sipos Ervin: Propagandisták klubja
Szabó Árpád: Az alapszervezetek propagandamunkája
Szikszay Béla: A termelés és az életszínvonal összefüggései
Szilágyi Sándorné: A propagandisták irányítása
Szücs Gyula: A módszertani kultúra fejlesztése
Dr. Vészi Béla: Hatalom - demokrácia - szocialista építés
Wirth Ádám: A proletár intenacionalizmus elvi alapjai
Propagandisták kitüntetése
Pályázati felhívás
Pályázati felhívás aspirantúrára
A Politikai Főiskola pályázati felhívása
Sudár Iván - Katonka Lajos - Polgár Miklós - dr. Móró István: A propaganda színvonalának emeléséért
A testvérpártok életéből
Bércziné Kovács Margit: A lenini pártépítési elvek Kuba Kommunista Pártjában
Iván Géza: A pártélet fejlődése a testvérpártok kongresszusainak tükrében
Josef Valenta: Bemutatjuk testvérfolyóiratunkat
Kocsis Tamás: A Német Szocialista Egységpárt tömegpolitikai tevékenysége
E. V. Krasznov: Bemutatjuk testvérfolyóiratunkat
Igor Lopatinsky: Bemutatjuk testvérfolyóiratunkat
Nonn György: Pártkiadók tanácskozása a tankönyvekről
Paul Radovan: Bemutatjuk testvérfolyóiratunkat
Petko Ruszev: Bemutatjuk testvérfolyóiratunkat
Varga István: A Vietnami Kommunista Párt IV. kongresszusa
Dr. Werner Scholz: Bemutatjuk testvérfolyóiratunkat
A kommunisták harca a Német Szövetségi Köztársaságban (Nyilatkozatok)
Irodalom - művészet - közművelődés
Ács Miklósné: Az amatőrmozgalom fejlődésének újta
Berki Imre: A politikai ünnepek és a művelődés
Csomor József: A termelőszövetkezet a művelődésért
Dérer Miklós: Munkásmozgalmunk történetének teljes kiállítása
Dr. Faragó László: Művelődés a kutatóintézetekben
Gera Sándor: A közművelődési feladattervek pártellenőrzése
Kőháti Zsolt: Színházi életünk, színművészeti pártmunka
Sebe János: A művelődés társadalmi megbecsülése
Simó Tibor: A szocialista brigádok és művelődés
Tények és tanulságok
Bucsi Elek: Társulások és közös vállalkozások
Dr. Exner Zoltán: A zöldség- és gyümölcstermels, a felvásárlás és forgalmazás tapasztalatai
Dr. Gősy Sándor: A mezőgazdasági gépek hatékonyabb kihasználásáért
Dr. Koncz János: Az értelmiség tevékenysége és politikai arculata
Dr. Kovács Sándor: A műszaki fejlesztés szolgálatában
Négyessy László: Az iparszerű mezőgazdasági termelés fejlesztése
Dr. Simkó József: A kisipar szerepe a lakosság ellátásában
Pártszervezetink életéből
Alakszai László: A helyi követelmények
Arató András. Az alapszervezeti pártmunka tapasztalatai
Arató András: Pártmunka a mezőgazdasági üzemekben
Ágoston Árpádné: Káderutánpótlás és -továbbképzés
Barát Endre: A pedagógus pártszervezetek tevékenysége
Batta István: A termelési tanácskozás az üzemi demokrácia jelentős fóruma
Bánóczi Gyula: A népfrontmozgalom politikai irányítása
Bársony Ferenc: A barátság dokumentuma
Bense Ferenc: A szarvasmarha-tenyésztései program teljesítése
Dr. Besenyei Sándor: Alapszervezeti munka az egyetemen
Béres László: Az egészségügyi ellátás fejlesztéséért
Bindis Józsefné - Pintér István: A pártfegyelmi munka néhány tapasztalata
Bokodi Árpád: Színvonalas munka és beruházásokon
Dr. Bozsó László: A kerületi pártbizottság munkastílusa
Busch Károlyné: Városkörnyéki KISZ-szervezetek
Cserép Imre: A tsz-pártszervezetek gazdaságirányító és -ellenőrző munkája
Csonka György: A fiatalok eszmei-politikai nevelése
Fejes István: Politikai élet társközségekben
Dr. Forgács András: Agitáció a munkahelyen
Gál János - Mészáros János: A lakóterületi pártmunka tapasztalataiból
Gálos László: A gazdaságpolitikai bizottság munkája
Grényi Kálmán: Az éves terv teljesítéséért
Hatvani Jenő: Az új párttagok politikai képzése
Havas Miklós: Népfrontmunka a VI. kongresszus után
Hegedüs György - Lukács István: A fegyelmezett, jó minőségű munkáért
Hegyeshalmi Tibor: Tagfelvétel a bányászok között
Horváth Gyula: A gyenge adottságú tsz-ek megszilárdításáért
Horváth László: A termelés segítése és ellenőrzése
Illisz László: A káder- és személyzeti munka elvszerűsége
Jámbor Árpád: Körzeti pártszervezetek az új lakótelepen
Juhász Sándor: Pártszervezetek a tartalékok feltárásáért
Karli Antal - Sörös Géza: Együttműködés a szakmunkástanulók nevelésében
Kemény István: A termőföld jobb kihasználásáért
Kiss György: A titkárok és vezetőségi tagok képzése
Kleizer Flórián: Kollektív vezetés - személyes felelősség
Dr. Kotsis Levente: Az iskolai KISZ-szervezetek pártirányítása
Kovács Imre: Gazdaságpoltikai agitáció a termelőszövetkezetekben
Kovács Péter: A taggyűlések szerepe a határozatok végrehajtásában
Kozma István:A pártszervezet az éves terv teljesítéséért
Kugler Flórián: A politikai munka sajátosságai a szövetkezeti iparban
Marosi János: A vállalati szervezetek együttműködése
Maróti János: Az építőipari pártszervezete az éves tervért
Megyaszai József: A tanácsi munka politikai irányítása
Mérten Lajos: Az alapszervezeti pártmunka fejlesztése
Dr. Molnár Fernec: A pártszervezetek munkastílusa és a gazdasági feladatok
Dr. Nagy Sándor: A vezetőség munkája a taggyűlések között
Nánai Tibor: Színvonalasabb agitációs munka
Dr. Obzsut József: A központi alapszervezet feladatai
Papp József: A titkári értekezlet - az irányítás fontos eszköze
Pálmai László: A korszerű gépek kihasználása
Dr. Pásztor László: Az agitáció tapasztalatai
Pethes András: Azonos szemlélet - összehangolt cselekvés
Pető István: A szakmunkástanulók politikai nevelése
Péteri Sándor: A szakszervezetben dolgozó kommunisták munkája
Salamon Ilona: A pártcsoportok tevékenysége a pártmunka fontos mércéje
Sándor Teréz: Eredményes munkával az éves terv teljesítéséért
Schiszler György: Magasabb termelési követelmények
Dr. Simon Margit: Az utánpótlás tudatos, tervszerű felkészítése
Sólyom István: A propagandamunka a taggyűlések napirendjén
Sudár László: Szakmunkásképzés Herenden
Dr. Szabados Gyula: A járási pártbizottság gazdaságpolitikai munkája
Szabó Attila: A választott testület segítői
Szabó Imre: Pártcsoportok mezőgazdasági üzemekben
Szabó Tibor: A termelőszövetkezeti pártszervezetek segítése
Szénhegyi József: A mezőgazdasági gépek jobb kihasználásáért
Szücs János: Pártszervezetek az ésszerű anyaggazdálkodásért
Tiboldi Árpád: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulójára készülve
Tóth Imre: Népgazdasági feladatok az építőiparban
Tóth Jenő: Vitaindítás diaképekkel
Tőke Gyula. Együttműködés a néphadsereg alakulataival
Varga Gyula: Konkrétság és gyakorlatiasság a pártmunkában
Wildhoffer József: Tíz év - másfélszeres teljesítmény
Zavadovics László: A fiatalokkal való törődés a vállalati tevékenység szerves része
Zámbó István - Zámbó Árpád: Az egyszermélyi vezetés és a pártirányítás
Az eszméért, a forradalomért
Botos János: Aranyossi Pál
Nagy Eta: Badari László
Dr. Németh József: Benedikt Ottó
Láng Péter: Békés Glasz Imre
Lajtai Vera: Braun Éva
Nagy Eta: Busi Vince
Láncz Sándor: Ék Sándor
Pintér István: Gergely Győző
Nagy Eta: Házi Ferenc
Aradi Nóra: Háy Károly László
Borsányi György: Hoffmann Ottó
Kende János: Dr. Jahn Ferenc
Borka Ferenc: Kahána Mózes
Lajtai Vera: Kállai Éva
Pintér István: Killián György
Botos János: Komor Imre
Friss Istvánné: Martos Flóra
Gecsényi Lajos: Matisán Béla
F. I.: Nőhrer Árpád
Ujlaki Péter: Papp József
Borsányi György: Sallai Imre
Botos János: Szalai András
Vida Sándor: Szilágyi Dezső
Oelmacher Anna: Uitz Béla
Dr. Petrák Katalin: Dr. Weil Emil
Karcolatok - megjegyzések
Farkas Kálmán: A főiskola ifjú kommunistái
Kocsis Éva: Szavuk mögött - munka
Leopold Györgyi: Nyári szünidőtől a törzsgárda tagságáig
Pádár András: Egy fokkal magasabban
Olvasóink írják
Angyal Ádám: A politikai munka eszközeivel
Dr. Barta Imre: A valóság helyes megítéléséért
Csordás János: A napirend helyes megválasztása
Dr. Dobány Imre: Pártmunka a körzetekben
Dorcsi Sándor: A kötelesség rangján
Gerencsér Károly: A kummunisták példamutatásának ereje
Gulyás József: A korszerű művelődéspolitikai szemlélet megalapozásáért
Gyarmati Sándor: A pártmunkás felelőssége
Hauk Tivadarné: Politikai munka - rendkívüli körülmények között
Dr. Imreh Katalin: Hatáskör és partnerkapcsolatok
Jermányi József: Egy körzeti alapszervezet három éve
Komlósi József: Megjegyzés a vállalati törvényhez
Marosi János: Vezetőképzés - az érdekelt szmével
Molnár Vilmos: A lakossági szolgáltatás javítása
Südi Bertalan: A pártmunka konkrétságáról
Tibai Gyula: Az érdekeltség és verseny
Vég László: Nemcsak szocialista verseny - eszköz a kulturálódáshoz, a kölcsönös segítséghez
Ezt olvastuk
Gyenes László: Három évtized tapasztalatai
Gáliczky Éva: Politikai könyvszemle
Csáki Lajos: A munkásosztály műveltsége és aktivitása
Iván Géza: Vo Nguyen Giap: A népi háborúról
Fodor Gábor: Aczél György: A szabadság jelene, a jövője a szocializmus
Csáki Lajos: Korok, emberek
Gáliczky Éva: Politikai könyvszemle
Gáliczky Éva: Politikai könyvszemle
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem