A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Valóság 1983. július-december (fél évfolyam)

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Havi folyóirata - XXVI. évfolyam 7-12. szám

Tartalom

Július
Andics Jenő: A politika és a gazdaság közötti kölcsönhatások a nyolcvanas évek elején 1
Mocsáry József: Hatékonysági kényszerpálya 10
Kertesi Gábor - Sziráczki György: Munkásmagatartások a munkaerőpiacon 20
FÓRUM
Bogár László: Növekedés megtorpanásokkal 37
Csillag István: Az új „vállalati" szervezet alapvonásai 45
Erdélyi Sándor: Egy mintakatona értetlenségei - II. (És a reform?) 60
MAGYAR VILÁG
Kemény Csaba: Szabálytalan feljegyzés a munkavédelemről 67
Tringer László: A lelki beteg útjai és útvesztői 75
KILÁTÓ
Csizmadia Sándor: Új tendenciák a francia szellemi életben 88
NAPLÓ ÉS KRITIKA
Lukácsy Sándor: Szakmai kritika helyett: élménybeszámoló 93
Sükösd Mihály: Guevara naplója - Moldova regénye 97
Nácsa Klára: Egy színésznő visszaemlékezései 101
Lázár István: Régibb és közelebbi eszmék; Egy bestseller dicsérete 105

Augusztus
Kotz László: Tulajdonelmélet - gazdaságszervezés 1
Lackó Miklós: Szekfű Gyula és kortársai 11
„Háttérbeszélgetés" Jürgen Habermasszal (Papp Zsolt interjúja) 23
Berényi Gábor: Mit látunk a műalkotásban? (Georg Simmel művészetfilozófiai kísérletei) 33
Borvendég Béla: A patak és a portikusz (Szükség van-e tervgyárakra?) 48
MAGYAR VILÁG
Végh Antal: Kenyér és vászon - I. (így éltünk Szatmárban - Részletek) 58
Tóth Ágnes: Törekedjünk harmóniára (Megjegyzések a népesedéspolitikához) 69
SZEMLE
Szakoly Sándor: A második világháborús magyar katonai felső vezetés összetétele
(Tények és adatok) 78
MŰHELY
Bart István: „Szerelmi regény" (A boldogtalan sorsú Rudolf trónörökös - Részlet) 92
KÖNYVEKRŐL
Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom (Tóth Pál Péter) 104
Nyugatnémet munkák a magyar történetírásról (Gunst Péter) 106
Basil Uavidson: Portugál gyarmatok - felszabadított nemzetek (Pándi Lajos) . . . 109

Szeptember
Kulcsár Kálmán: A jogfejlődés sajátosságai: a jog mint eszköz 1
SZÁZADOK
Frank Tibor: Marx Kossuth-képe (A Vogt úr és forrásai) 10
Borsányi György: Ezernyolcszáz kartoték a budapesti baloldalról 19
Kosáry Domokos: ,,Kárpát-Európa"-kutatás a Teleki Intézetben (Tóth János interjúja) 32
Geoffrey Tier: Hungaria io te saluto 42
MAGYAR VILÁG
Végh Antal: Kenyér és vászon - II. (így éltünk Szatmárban - Részletek) 49
MŰVÉSZET, ESZTÉTIKA
Hadas Miklós: „Úgy dalolok, ahogy én akarok" (A popzenei ipar működésének vázlata) 71
Veres András: Űj törekvések a mai magyar irodalomszociológiában 79
HOZZÁSZÓLÁS
Szepesi György: Egy „mintaolvasó" értetlenségei (Erdélyi Sándor tanulmányához) 93
Izinger Pál: Még egyszer az állami gazdaságok fejlődéséről (Válasz Zám Tibor hozzászólására) 100
NAPLÓ ÉS KRITIKA
Voigt Vilmos: Magyar folklórkiadványok a szomszédos országokban 103
Gsengey Dénes: A tényirodalom arculatai 107
Lázár István: Kik voltak, mit akartak? 110

Október
Sárközy Tamás: Szervezetrendszeri adalékok az állam gazdasági szerepériek újraértékeléséhez 1
Vajda György: A döntésről, az emberi tényezőkről és a kockázatról 23
Hyszard Kapuscinski: A sahinsah 33
MAGYAR VILÁG
Végit Antal: Kenyér és vászon -III. (így éltünk Szatmárban - Részletek) 47
Dobos Ilona: Népszokások a városban 56
Hernádi Miklós: Szabad idő - ünnepi idő (Mit csinálunk nagyobb ünnepeinken?) 65
DOKUMENTUM
„...akkor már minden egyházfő asztalán ott volt az Auschwitzi Jegyzőkönyv..."
(Szenes Sándor interjúi) 75
HOZZÁSZÓLÁS
Bácskai Tamás - Terták Elemér György: „Mesterséges" érdek - növekedési kényszer (Szegő Andrea cikkéhez) 91
Gadó Ottó: Érdek és gazdasági intézményrendszer (Szegő Andrea cikkéhez) 95
Tömpe Zoltán: Hatékony-e a Mocsáry-féle hatékonysági kényszerpálya?
(Mocsáry József cikkéhez) 101
Marosi János: Egy obsitos vallomása (Erdélyi Sándor cikkéhez) 103

November
Ránki György: Mozgástér és kényszerpálya (A Duna-völgyi kis országok a nemzetközi gazdaság és politika rendszerében, 1919 -1945) 1
Bruszt László: Konszenzus és stabilitás (Az osztrák szociális partnerség) 16
Bay Zoltán: Emlékeim Szent-Györgyi Albertről 32
MAGYAR VILÁG
Angeli István: Az inzulin mint járványkeltő 40
Petschnig Mária: Az orvosi hálapénzről - nem etikai alapon 47
SZEMLE
Hoppal Mihály: A sámánizmusról 56
Tárkány Szűcs Ernő: A mai magyar jogi népszokások értékelése 71
Oláh Miklós: Értelmiség, információszükséglet és demokrácia 76
Hegedűs T. András: Neveljük a nevelőket ? 84
MŰVÉSZET, ESZTÉTIKA
Gsengey Dénes: A hérosz és a groteszk hős (A drámaíró Németh László és Örkény
István) 95

December
25 éves a Valóság 1
Csaba László: Reform és pragmatizmus (A KGST-integráció továbbfejlesztéséről) . . 2
Valkó János: Bérek, keresetek, adók (Gondolatok a munkaerő értékéről és gazdaságos alkalmazásáról) 17
MŰHELY
Gyurkó László: Családi regény (Részlet) 31
MAGYAR VILÁG
Pápay Zsuzsa: Hakni 47
Varsányi Erika: Liget példája 59
KILÁTÓ
Polonyi Péter: Híradás Kína elveszett évtizedéről (Liu Pin-jen „szociográfiája") . . 71
MŰVÉSZET, ESZTÉTIKA
Bojtár Endre: A romantika a kelet-európai irodalmakban 81
Kántor Lajos: A Termés és az „uralkodó eszmék" 96
HOZZÁSZÓLÁS
Takács Györgyné: Szabálytalan észrevételek 107
NAPLÓ ÉS KRITIKA
Sükösd Mihály: Sors és sorstalanság: Arthur Koestler 109
Kiss Endre: Eszmék, korszakok, mindennapok 117
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL 120-125
25 év adatai 128
KÉPEK
Homyánszky Gyula: Körösi József (80), Hornyánszky Gyula: Lázár István (106),
Hornyánszky Gyula: Sükösd Mihály (119).
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Valóság 1983. július-december (fél évfolyam) Valóság 1983. július-december (fél évfolyam) Valóság 1983. július-december (fél évfolyam) Valóság 1983. július-december (fél évfolyam) Valóság 1983. július-december (fél évfolyam) Valóság 1983. július-december (fél évfolyam)

Néhány lap enyhén foltos. Pár oldalon jelölés látható.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba