A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Valóság 1994. január-június (fél évfolyam)

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Hírlapkiadó Vállalat havi folyóirata - XXXVII. éfvolyam 1-6. szám

Tartalom

Január
Rostoványi Zsolt: A világrendszer kulturális-civilizációs megosztottsága . . 1
Illés Iván: Helyünkről Európában 16
Beck Mihály: Elektronikus középkor 27
FÓRUM
Polgárdi Zoltán: A szocializmus öröksége (Monopóliumokról, nemcsak a
közmű-privatizálás ürügyén) 37
Borvendég Béla: Cuius Regio 46
Ladányi János: Iskola, tudás és értelmiség a változó stratifikációs
térben 54
KILÁTÓ
Peter Scholl - Latour: A gyilkosság - Lumumba halála (Fordította:
Gyurkó László) 59
DOKUMENTUM
Ungváry Krisztián: Konszolidáció és megtorlás az ELTE Bölcsészkarán
(Az 1956 utáni konszolidáció és megtorlás történetéhez) 72
MŰHELY
Körösi József: Harminchárom év a Valóság rabságában (Huszár Tibor
interjúja - 3. rész) 96
NAPLÓ ÉS KRITIKA
Hochberg Ágnes Zsuzsanna: A nemi szerepek politikája és a posztkommunizmus 108


Február
Hoffmann Tamás: A népi kultúra fogalomváltozásai 1
Hülvely István: A politikai elit és az „anarchizált" társadalom 12
Marosán György: A rendszerváltás „pszichológiája" (Avagy a siker új titka) 27
SZEMLE
Vajda Gábor: Fogyó háttér előtt (Szociáldemokrata esély Magyarországon) 41
FÓRUM
Kopátsy Sándor: Kiűzetés a paradicsomból? 61
SZÁZADOK
Kiss Endre: Liberalizmus, decizionizmus, történelmi gyakorlat (Széchenyi
István a modern nemzetté válásról) 71
Lányi Gusztáv: A negyedik oldal (Karácsony Sándor az 1943-as
szárszói konferencián) 81
Körösi József: Harminchárom év a Valóság rabságában (Huszár Tibor
interjúja - 4. rész) 90
NAPLÓ ÉS KRITIKA
Szabadfalvi József: Egy filozófus emlékei - Horváth Barna önéletrajzi írása 101
Kronstein Gábor: A rend történelme 104

Március
Balogh András: A nemzeti kisebbségekről és a nemzetközi biztonságról
(Konvencionális bölcsességek) 1
Kiss Gabriella: Vallási üzenet a munkáról (II. János Pál Laborem Exercens kezdetű enciklikájának aktualitásáról) 14
Apor Péter: Századvégi utóirat anarchizmusról és rokczenéről 30
FÓRUM
Mocsáry József: Az agrárjátszma tegnap, ma és holnap 41
SZEMLE
Paul Gottlieb: Bevezetés a mai magyar reklamatikába 60
Derényi András: A reklám esete a magyar társadalommal (A hazai
televíziós hirdetések és hatásuk) 67
MŰHELY
Gáli Ernő: A Valóság és a Korunk 78
Körösi József: Harminchárom év a Valóság rabságában (Huszár Tibor
interjúja - 5. rész) 87
Lázár István: Közbeszólás 117
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
Regula Heusser: Európához tartozik-e Oroszország? (121), Christian Tenbrock: Új feladatokat kap a 007-es ügynök (126)
KÉPEK
Század eleji magyar kereskedelmi plakátok (13, 29, 40, 59, 66, 77, 128)

Április
Vigh Károly: Tisztelt Olvasó!
Ladányi Sándor: Vázlatos történeti áttekintés a magyarországi
református egyház közelebbi múltjáról 3
Sulyok Vilmos Ignác: Az igazságügy „adótartozása" 31
Tolnai Bíró Ábel: A jogász álláspontja az igazságszolgáltatás
I;: „hiánygazdálkodásáról" 45
SZEMLE
Benkő Margit: Felszínen maradni 53
SZÁZADOK
Tőkéczki László: Magyar Társadalomtudományi Szemle 60
Barta János: Széchenyi és az angol példa 89
MŰHELY
Bíró György: Változó társadalom - változó táplálkozás 95
Jenei Ilona: Erkölcsi érzékenység mérése egy hazai orvostudományi
egyetem hallgatóinál 101
NAPLÓ ÉS KRITIKA
Kristó Nagy István: Földindulás a világpolitikában 109
Frídeczky Frigyes: Nagy valláskalauz 112
VITA ÉS REFLEXIÓ
ifj. Brenner János: ...eius religio 115
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
A „dinoszauruszok tánca" (117), Jean-Marie Colombani: A béke kultúrája felé
(121), Katja Gloger: Kemény romantika (124)
KÉPEK
Olejnyik Ágnes linómetszetei (2, 30, 44, 52, 111, 128)

Május
Benkő Samu: Búcsú Benda Kálmántól 1
Tóth Gy. László: A létező baloldal 3
Szita Szabolcs: A zsidók üldözése és mentése a német megszállástól
a vidéki deportálásig 13
Andorka Rudolf: A Magyarországi Evangélikus Egyház és az evangélikusok helyzete és problémái 1941-től 32
FÓRUM
Lábos Elemér: A dezinformatika alapvonalai 46
MŰHELY
Blasszauer Béla - Jakab Tibor: Az egészségügy cselédjei 68
Varga Károly: Együttélés, asztalközösség vagy élősködés? 79
Földesi József: Ember - tömegember - hatalom 88
Lám Edit: A vallási kisközösségekről 95
VITA ÉS REFLEXIÓ
Raskó György: Valóság az agrárjátszmában 99
Kovács Kikova László-Székely Kocsárd: Az esélytelenek nyugalmával . 104
NAPLÓ ÉS KRITIKA
Frideczky Frigyes: Dicsőséges reneszánsz 110
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
Szolzsenyicin száműzetése (113), Dieter Schröder: Nyertesek és vesztesek
(116), Christian Delacampagne: Népek jogai és emberi jogok (118), Brigitte
Schulze: A „Homo ukrainicus" iskolája (121), Guy Herzlich-Frangoise
Vaysse: Szimbólumfogyasztás (123), Zdzislav Pietrasik: Szalon és cselédszoba (126)
KÉPEK
Verancsics Faustus (1551-1617) rézmetszetei (45, 98, 103, 109, 112, 128)

Június

Borvendég Béla: A félszemű demokrácia 1
Molnár Attila: Közösség és piac 19
Szummer Csaba: Tudomány és mítosz a XX. század
pszichoterápiájában 31
SZÁZADOK
Schmidt Mária: A vidéki rendőrkapitányok jelentik 36
Hámori Péter: Portugália mint „bezzegország" 56
MŰHELY
Czeizel Endre: Örkény István genealógiája 66
Simon Tamás: Járvány és társadalom 76
Földesi József: Erkölcs és gazdaság 82
KILÁTÓ
Roger Scruton: Filozófus a Doveri-öbölben 86
FÓRUM
Berki Mihály: Csernobil, 1986 93
VITA ÉS REFLEXIÓ
Kapronczay Károly: Az ápolásügy történeti kérdései .
NAPLÓ ÉS KRITIKA
Bán Éva: A század párviadala 106
Frideczky Frigyes: A magyarság kézikönyve 110
Külföldi folyóiratokból
Václav Havel: Felhívás áldozatra (115), Edgar Morin: Sorsközösség (118),
Fantomvilág (122), Roger-Pol Droit: A tárgyak filozófiája (125)
KÉPEK
Szoboszlay Péter grafikái (30, 35, 75, 85, 92, 105)
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Valóság 1994. január-június (fél évfolyam) Valóság 1994. január-június (fél évfolyam) Valóság 1994. január-június (fél évfolyam) Valóság 1994. január-június (fél évfolyam)
Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba