Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Belügyi Szemle 1966. január-december

A Belügyminisztérium központi folyóirata - IV. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: BM Oktatási és Közművelődési Csoportfőnökség
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.524 oldal
Sorozatcím: Belügyi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Mellékletként az 1966. évi cikkek tartalommutatója.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Politikai és általános szakelméleti cikkek
Lantos József: A Belügyminisztérium és szervei gazdálkodásának és ellátottságának helyzete aharmadik ötéves terv küszöbén5/5
Dr. Bozsik János: A BM idegenrendészeti munkájának néhány problémája5/16
Dr. Bruzsa Gábor: A "fellazítási" taktika egyes megjelenési formái1/10
Dr. Kertész Imre: A fiatalkorúak bűnözésének jellemzői a kapitalista államokban10/18
Gidáli Gábor: A hazalátogatás lehetőségével visszaélők néhány problémája és a BM szervek feladatai4/13
A hazatérés megtagadásáról (Fórum)10/61
Dr. matheidesz István: A hivatásszeretet a jó rendőri munka alapja (Fúrum)11/42
Lehotkai Gyula: A korrupciós bűntettekről9/27
Dr. Pál László: A kriminológia néhány elméleti kérdése (Fórum)1/57
Dr. Rácz György: A kriminológiai szemlélet jelentősége a büntető ítélkezésben (Fórum)3/58
Dr. Földvári József: A kriminológia helyzete hazánkban (Hozzászólás) (Fórum)4/72
Vincze Zoltán: A rendőri munka szervezésének néhány tapasztalata Csongrád megyében10/26
Dr. Vermes Miklós: "A szocialista kriminológia helyzete és programja" - vitaösszefoglalója (Fórum)7/50
A szocialista országok rendőrségei a fiatalkori bűnözés visszaszorításáért10/5
Dr. Györök Ferenc: A visszaesés és a fiatalok, harc az ifjúsági bűnöző csoportok ellen9/36
Dr. Kovács Lajos: Az állam elleni bűntettek fejlenetésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásának büntetőjogi értékelése6/25
Hegedüs Kálmán: Az állambiztonsági propagandamunka tapasztalatai Szolnok megyében3/15
Dr. Kovacsics József: Az államigazgatási statisztika létrehozása, az igazgatási mechanizmus vizsgálatának nélkülözhetetlen előfeltétele8/45
Mikó Károly: Az 1965. évi árvíz, belvízveszély tapasztalatai és a belügyi szervek szerepe, közreműködése4/41
Szabó Károly: Az idegenforgalommal kapcsolatos deviza és vámjogi problémák (Fórum)7/64
Tóth István: Az imperialista hírszerzőszervek tevékenysége a kapitalista országokba utazó magyar állampolgárokkal szemben9/18
Dr. Eperjesi László: Az MSZMP Központi Bizottsága 1965. november 18-20-i és december8-i ülésének határozataiból adódó belügyi feladatok2/5
Anda János: Az MSZMP Központi Bizottságának ideológiai irányelvei és a bűnüldözés néhány feladata (Hozzászólás) (Fórum)6/58
Balázs József: Az oksági elv szerepe a szocialista kriminológiában (Hozzászólás) (Fórum)2/76
Vágó Ervin: Brigádellenőrzések Szolnok megyei tapasztalatai (Fórum)11/48
Dr. Eperjesi László: Ellenséges hatások érvényesülése az ifjúság körében8/10
Nyirkos Árpád: Fellazítás - Fegyelemlazulás - Fegyelemre nevelés12/3
Balogh Sándor: Gazdálkodásunk ellenőrzésének egyes kérdései4/63
Tímár Mátyás: Gazdaságirányítási reform és a társadalmi tulajdon védelme8/5
Dr. Szilágyi József: Hozzászólás "Az MSZMP Központi Bizottságának ideológiai irányelvei és a bűnüldözés néhány feladata" című cikkhez (Fórum)1/52
Balázs József: Hozzászólás a "Hivatásszeretetre, hivatástudatra nevelés a BM Alapfokú Rendőriskolán" című cikkhez (Fórum)12/56
Dr. Szántó GyörgY: Hozzászólás Dr. Csendes Károly elvtárs "Az MSZMP Központi Bizottságának ideológiai irányelvei és a bűnüldözés néhány feladata" című cikkéhez (Fórum)2/70
Dr. Blaskó Lajos: Hozzászólás Dr. Csendes Károly, a legfőbb ügyész helyettese "Az MSZMP Központi Bizottsága ideológiai irányelvei és a bűnüldözés néhány feladata" c. cikkéhez (Fórum)3/52
Csibra József: Hivatásszeretetre, hivatástudatra nevelés a BM Alapfokú Rendőriskolán9/8
Kivonatos adalék "A korrupciós bűntettekről" c. cikkhez (Fórum11/12
Dr. Haraszti János: Néhány adalék "A korrupciós bűntettekről" c. cikkhez11/55
Simon Ferenc: Néhány gondolat a takarékos gazdálkodás megvalósításához2/73
Dr. Kása Tibor: Néhány gondolat "A szocialista kriminológia helyzete és programja" című tanulmányhoz1/65
Dr. Kása Tibor: Néhány gondolat "A hazatérés megtagadás bűntett egyes kérdéseiről" című cikkhez9/55
Winkler János: Világnézeti nevelés a belügyi iskolákon3/5
Jogi tanulmányok
Dr. Bodrogi Károly: A munkához való viszony és a bűntetőjogi előélet, mint az alanyi társadalomra veszélyességet befolyásoló tényezők1/16
Dr. Bodrogi Károly: Helyreigazító nyilatkozat3/64
Dr. Balogh János: A gyanú két oldala9/46
Dr. Kovács Lajos: Az állam elleni bűntettek feljelentésére vonatkozó kötelezettség elmulasztásának büntetőjogi értékelése6/25
Dr. Bodrogi Károly: Az izgatás és a közösségsértés elhatárolása8/18
Dr. Hernádi György - Dr. Virágh Pál: A hazatérés megtagadása bűntettének egyes kérdéseiről7/21
Dr. Kása Tibor: Néhány gondolat "A hazatérés megtagadás bűntette egyes kérdéseiről" c. cikkhez (Fórum)9/55
A hazatérés megtagadásáról (Fórum)10/61
Dr. Gaskó Béla: A vásárlók megkárosítása és nyomozásának hiányosságai11/24
Dr. Nagy Zoltán: A büntetőeljárás egyszerűsítésének és gyorsításának néhány kérdéséről1/5
Dr. Gödöny József: A bíróság elé állításról10/49
Dr. Horgosi György: Az egyes büntetőrendelkezések módosításáról és kiegészítéséről szóló 1966. évi 16. sz. törvényerejű rendeletnek a Btk. és a Btké. módosítására vonatkozó rendelkezései12/12
Dr. Szilágyi József: A nyomozás közbeni ügyészi felügyelet2/25
Dr. Szilágyi József - Dr. Koltai Sándor: A nyomozás egyszerűsítésének néhány kérdése7/5
Dr. Siklói György - Dr. Zsigmond József: "Túlbiztosítás" és "Túlbizonyítás" a büntetőeljárásban (Fórum)7/59
Dr. Müller Erzsébet: A garázdaság szabálysértési alakzatának elhatárolása más szabálysértésektől (Fórum)1/70
Dr. Máthé Zsigmond: A közúti balesetek elbírálásának néhány kérdése (Fórum)8/62
Dr. Makovecz István: A külföldiek által elkövetett közlekedési szabályszegésekkel kapcsolatos problémákról (Fórum)5/63
A Magyar Népköztársaság Legfelsőbb Bíróságának 6. számú irányelve. A büntető eljárásban ismételten felelősségre vontak megítéléséről2/121
Tudományos élet
Dr. Dávid Gábor: Tájékoztató a kriminológiai tanácskozásról2/60
Dr. Rudas György: Készülődés a IV. Nemzetközi Kriminalisztikai Symposiumra9/5
Kolos Tamás: A magyar pszichológiai tudományos társaság II. tudományos nagygyűlése1/46
Dr. Pál László: A XVIII. Nemzetközi Pszichológiai Kongresszus Moszkvában10/57
A titkos háborúk történetéből
Szovjet hírszerző tiszt tevékenysége az Abwehr állományában a második világháborúban1/79
Szovjet hírszerző tiszt az Abwehr állományában a második világháborúban2/83
Szovjet hírszerző tiszt tevékenysége az RSHA VI. osztályán a második világábhorúban3/65
Hírszerzőmunka az USA-ban4/81
A szovjet elhárítók meghiúsították a "Zeppelin-akciót"5/66
Az ogyesszai ellenállási mozgalom (A "Fort-operáció") I. rész6/73
Az ogyesszai ellenállási mozgalom (A "Fort-operáció") II. rész7/80
Az angol ehárítás dezinformációs tevékenysége a német hírszerzsé ellen (A "Rozmár" fedőnevű akció)8/65
Beépülés a fasiszta német hírszerző szervekbe9/77
Föld alatti hajógyár tervrajzainak a megszerzése10/74
A "Viking-vonal" hírszerző tevékenysége a második világháborúban11=76
A "Viking-vonal" hírszerző tevékenysége a második világháborúban12/84
Kriminalisztika
Krimináltechnika
Dr. Kertész Imre - Leisztner László: Infravörös lumineszcencia alkalmazása technikai okmányvizsgálatoknál3/42
Dr. Kertész Imre - Leisztner László: Elszenesedett okmányok szövegének helyreállítása hamvasztásos (izzításos) eljárással12/30
Dr. Arató Mátyás - Dr. Kertész Imre: Kibernetikai módszerek alkalmazásának lehetőségei a kézírás vizsgálatában1/27
Dr. Kiss Lajos: Az irat korának meghatározása (A szakértők gyakorlatából)7/116
Dr. Molnár Rezső: Módosított és új kéz- és gépírásmércék (A szakértők gyakorlatából)5/108
Dr. Vass Kálmán: Az írógéptipizálás problémáiról (A szakértők gyakorlatából)3/104
Vigh István: A por és mikroanyagmaradványok kriminalisztikai vizsgálata5/51
Szabóné Ákos Zsuzsa: Izotópok alkalmazásának lehetőségei egyes krimináltechnikai vizsgálatoknál (A szakértők gyakorlatából)4/113
Szakács Gyula: Hóban rögzített lábnyom azonosítása (A szakértők gyakorlatából)3/107
Krebs Sándor: Műanyagtextíliákon létrejött lövési sérülések be- és kimeneteli nyílásának megállapítása1/41
Fejér Gyula - Orbán GyörgY: Nagytömegű személy- és tárgyfényképek készítésének gyorsabbá tétele egyszerű eszközökkel (Szolgálati tapasztalatok)10/72
Dr. Kiss Lajos: A fényképcserék kriminlasztikai vizsgálata (A szakértők gyakorlatából)2/114
Dr. Katona Géza: Technikai jelzőberendezések alkalmazásáról8/38
Katona Géza: A nyomok azonosítási vizsgálata a büntetőeljárásban6/112
Dr. Illár Sándor: A nyom foglamának értelmezése (Fórum)12/44
Kollok Alajos: Gázoló gépjármű megállapítása helyszíni anyagmaradványok alapján (A szakértők gyakorlatából)1/111
Dr. Ternai Zoltán: Éjszaka történt országúti baleset műszaki vizsgálata (A szakértők gyakorlatából)6/106
A bűnöző személyének megállapítása a helyszínen hagyott nyomok alapján (Lapszemle)12/125
A televízió alkalmazása a rendőri munkában (Lapszemle)10/118
A filmfelvétel jelentősége a nyomozás során (Lapszemle)10/126
Hangspektrogrammák (Lapszemle)4/127
A géptechnika alkalmazása az írásszakértői gyakorlatban (Lapszemle)10/113
Orvoskriminalisztika és igazságügyi orvostan
Dr. Artner István - Dr. Mester György: Az emberi köröm traszológiai jelentősége4/51
Dr. Rex-Kiss Béla - Dr. Gerencsér GyörgY: Származásmegállapítás vércsoportvizsgálattal bűnügyekben2/45
Dr. Dallos György: Szempontok a "Gépjármű biztonságos vezetésére képes állapot" elbírálásához3/34
Dr. Potondi András - Dr. Gerencsér GyörgY: Abortuskérdés az igazságügyi orvosi gyakorlatban (A szakértők gyakorlatából)8/109
Dr. Budvári Róbert: A titkolt emberölés leleplezése6/52
Dr. Kovács Margit - Dr. Földes Vilmos: Az élveszületés bizonyítása újszülött égett holttestének vizsgálatával (A szakértők gyakorlatából)10/109
Dr. Földes Vilmos - Dr. Kovács Margit: A szövettani vizsgálatok szerepe a metszett, vágott, repesztett sebek elkülönítésében (A szakértők gyakorlatából)11/112
Dr. Szabó Miklós - Dr. Zsigmond Klára - Dr. Buris László: Elektromos áram okozta bőrelváltozások kémiai azonosítása (A szakértők gyakorlatából)7/121
Dr. Huszár Ilona - Dr. Gábor István: Tudatzavarban elkövetett brutális cselekmény (A szakértők gyakorlatából)9/115
A beteges képzelődők támadó (agresszív) reakciói (Lapszemle)3/126
Orvostudomány és igazságszolgáltatás (Könyvszemle)5/115
Dr. Götz János: Orvostudomány és igazságszolgáltatás (Könyvszemle)5/115
Kriminalisztikai újdonság - az odorológia (Lapszemle)7/123
Dr. Götz János: Vádirat az alkoholizmus ellen (Könyvszemle)8/117
Krimináltaktika
Dr. Katona géza: A bűnelkövetési módszerek vizsgálatának tapsztalataiból2/11
Detrői Ernő: Hozzászólás "A bűnelkövetési módszerek vizsgálatának tapasztalataiból" c. tanulmányhoz (Fúrum)11/60
Dr. Vincze Elek: A BRFK Központi ügyeletének helyszíni szemléiről (Fórum)7/71
Dr. Bartha Lajos: A kihallgatási taktika lélektani alapjairól című könyvről (Könyvszemle)12/118
A közbiztonság szolgálatábna álló kutyák kihasználása két műszakban (Lapszemle)3/117
Dr. Szilágyi József: A nyomozás közbeni ügyészi felügyelet2/25
A zsebmagnetofon és a nyomozói munka (Lapszemle)9/127
A nyomozókutya felhasználása a bűnüldözési szerveknél10/115
Az alibi és felülvizsgálata9/121
Adorján Gyula: Fegyveres bűnöző elfogása egyeülálló épületben (Szolgálati tapasztalataok)9/64
Szilágyi sándor: Fegyveres bűntettes üldözésének és kutatásának karhatalmi tapasztalatai (Szolgálati tapasztalatok)10/67
Dr. Tóth Géza: Könyvszakértői vizsgálat módszerei a vendéglátóiparban (Szakértők gyakorlatából)4/118
Műkaucsuk a kriminalisztikában (Lapszemle)8/123
Dr. Vargha László: "Szakértők igénybevétele a nyomozás során" (Könyvbírálat)3/110
Győri János: Szolgálati kutyák felhasználásának problémái7/35
Dr. Siklói György - Dr. Zsigmond József: "Túlbiztosítás" és "túlbizonyítás" a büntetőeljárásban (Fórum)7/59
Kriminálmetodika
Dr. Erdősy Emil: A pazarló gazdálkodás nyomozása4/32
Dr. Rózsa János: Az ismeretlen tettesek által a társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett lopások nyomozása12/20
Dr. Fias Zoltán: Építési engedélyekkel kapcsolatos vesztegetések nyomozása10/34
Salamon Ervin: Vásározó kisiparosok és kiskereskedők visszaéléseiről5/36
Szabó Károly: Az idegenforgalommal kapcsolatos deviza- és vámjogi problémák7/64
Dr. Szilágyi József: Önkezűség és idegenkezűség8/53
Dr. Budvári Róbert: A titkolt emberölés leleplezése6/52
Dr. Dobos János: A lopások elleni bűnüldöző munka tapasztalatai5/22
Dr. Dávid Gábor: Gépkocsik fosztogatása6/64
Dr. Tóth Tihamér: Fürdőhelyi lopások nyomozásának tapasztalatai7/42
Dr. Siklói GyörgY: A rablások alakulása, értékelése3/24
Dr. Szumega József: A gyermekkorúak "bűnözésének" néhány kérdése12/39
Dr. Bruzsa Gábor: Egy állam elleni bűnügy vizsgálatának tapasztalatai (Bűncselekmények - nyomozások)12/94
Farkas Mihály - Dr. Gelencsér GyörgY: Merénylettel, gyújtogatással fenyegető levélíró felderítése (Bűncselekmények-nyomozások)10/89
Dr. Könczöl István: Egy állam elleni bűnügy nyomozásának tapasztalatai (Bűncselekmények-nyomozások)8/78
Turistáknak álcázott kémek (Nemkívánatos vendégek)5/120
Dr. Bócz Endre: Szervezetszerű kémkedésre vonatkozó hmis vád nyomozása (Bűncselekmények-nyomozások)4/94
Tengerdi Ferenc - Dr. Tóth Tihamér: A Kispesti Fűtőerőműben történt tűzeset vizsgálata (Bűncselkmények-nyomozások)5/75
Pápai János: Sorozatos tűzeset felderítése (Bűncselekmények-nyomozások)7/89
Kovács József - Forgács Géza: A VTR-gyárt tűzeset vizsgálata (Bűncselekmények-nyomozások)8/69
Kristál Ervin - Pázmándy Mihály: A Gabona Tröszt és Szolgáltató Vállalat I. sz. telepén keletkezett tűzeset (Büncselekmények-nyomozások)9/84
Dr. Kárpáti Zoltán: Halálos üzemi baleset vizsgálata (Bűncselekmények-nyomozások)9/97
Kovács István: Görcsöny vasútállomáson törrtént baleset vizsgálata (Bűncselekmények-nyomozások)11/104
Mányoki László: Hamisított útlevéllel kilépésre jelentkező személy elfogása a határállomáson (Bűncselekmények-nyomozások3/38
Kegyes Ferenc - Csiga György: Termelőszövetkezeti kereskedelemben elkövetett bűntettek2/18
Dr. Gaskó Béla: A vásárlók megkárosítása és nyomozásának hiányosságai11/24
Dr. Bócz Endre: Befolyással üzérkedés nyomozása (Bűncselekmények-nyomozások)2/108
Dr. Boros János - Dr. Szántó György: A pamuttextilművek vezetőienk bűncselekménysorozata (Bűncselekmények-nyomozások)3/74
Kocsmár Gézáné - Dr. Koncz János: Újítási csalás vizsgálatának tapasztalatai (Bűncselekmények-nyomozások)8/97
Zlatniczky István: Építőipar területén ipari vállalkozással elkövetett üzérkedés (Bűncselekmények-nyomozások)5/84
Juhász Zoltán: Szervezett csempésztevékenység felderítése (Bűncselekmények-nyomozások)6/80
Dr. Németh Pál - Dr. Szabó József: Közhivatalnok által nyújtott pszichikai bűnsegély lakásüzérkedésben (Báncselekmények-nyomozások)7/96
Dr. Keszthelyi Károly - Zohna György: Társadalmi tulajdont fosztogató veszélyes bűnöző és társainak leleplezése (Bűncselekmények-nyomozások)9/89
Dr. Suchek Lajos: Propán-bután gázpalackengedélyek, palackkiadások során elkövetett visszaélések (Bűncselekmények-nyomozások)2/94
Tóth Gyula: Gázpalackok kiutalásával elkövetett korrupciós bűncselekmények10/104
Dr. Stauber József - Büjtös Tivadar - Martinkó Károly: Személygépkocsikkal elkövetett "nagyarányú" üzérkedés (Bűncselekmények-nyomozások)11/84
Dr. Horváth Gábor - Dr. Tallósy Frigyes: Egy pótnyomozás tanulságai (Bűncselekmények-nyomozások)2/102
Dr. Bólya Lajos - Dr. Keszthelyi Károly: Üzemanyagsikkasztás vizsgálata (Bűncselekmények-nyomozások)1/96
Molnár G. Károly Báder Lajos: Eltűnés- homoszexuális emberölés (Bűncselekmények-nyomozások)11/92
Novák Gyula - Bóna József: Nyereségvágyból elkövetett emberölés felderítése (Bűncselekmények-nyomozások)9/101
Petrik Jenő: 12 év előtti szándékos emberölés nyomozása (Bűncselekmények-nyomozások)8/94
Dr. Láposi Lőrinc: Emberölés és sorozatos rablás felderítése (Bűncselekmények-nyomozások)6/84
Bahurek György: Rablás koholtságának bizonyítása (Bűncselekmények-nyomozások)5/103
Dr. Bencze Lajos: Emberölés és öngyilkosság körülményeinek felderítése (Bűncselekmények-nyomozások5/99
Török JÁnos - Dr. Kárpáti Zoltán: Börtönben elkövetett emberölés tanulságai (Bűncselekmények-nyomozások)4/103
Dr. Hontvári Emil: Bratislavában elrabolt kisgyermek Dunából kifogott holttestének azonosítása (Bűncselekmények-nyomozások)3/97
Bárkányi Frigyes - Dr. Láposi Lőrinc: Jogos védelem vagy emberölés (Bűncselekmények-nyomozások)1/89
Terhes nő meggyilkolása1/128
A fel nem robbant lövedék eszköz lehet bűncselekmény elkövetésére (Lapszemle)11/122
Fiatalkorú által elkövetett betöréses lopás (Bűncselekmények-nyomozások)11/108
Fiatalkorúak fegyverszerzése betörés útján (Bűncselekmények-nyomozások)10/96
Mérey Ottó: Sorozatos iskolabetörések tettesének elfogadása (Bűncselekmények-nyomozások)9/108
Németh József: Betöréssel elkövetett lőfegyverlopások nyomozása (Bűncselekmények-nyomozások)7/104
Fehér Imre: kerékpárlopás-sorozat felderítése (Bűncselekmények-nyomozások)5/94
Fiján Györgyné - Dr. Szumega József: Posta sérelmére elkövetett kézibeszélőlopások és rongálások nyomozása (Bűncselekmények-nyomozások)5/90
Dr. Biró László: Lopások nyomozásának tanulságai (Bűncselekmények-nyomozások)4/109
Dr. Dávid Gábor: Lopások sorozatos elkövetésének bizonyítása (Bűncselekmények-nyomozások)11/99
Major József: Kirakatbetörő tolvajok leleplezése a fővárosban3/100
Dr. Perge Sándor: Bűnszövetségben elkövetett "markecolás" nyomozása (Bűncselekmények-nyomozások)2/98
Szabó György - Hoffmann Géza: Sorozatos lopás felderítése bűnözők nyilvántartásának felhasználásával (Bűncselekmények-nyomozások)1/108
Dr. Dávid Gábor: Egy bűnöző névváltoztatásai (Bűncselekmények-nyomozások)3/89
Dibáczy béla: Többrendbeli csalás nyomozása (Bűncselekmények-nyomozások)1/103
Várkonyi László: Sorozatos csalás bűnügyének tapasztalatai (Bűncselekmények-nyomozások)6/94
Széles István - Dr. Torday Huba: Helyszíni szemle jelentősége az erőszakos nemi közösülések nyomozása során5/96
Derzsó Károly: Nemi erkölcs elleni bűncselekmények nyomozása (Bűncselekmények-nyomozások)6/100
Bakos Sándor: Erőszakos nemi közösülés bűntette nyomozásának tapasztalatai (Bűncselekmények-nyomozások)10/100
Dr. Gombos László: A laboratóriumi vizsgálatok jelentősége szexuális bűncselekmények nyomozásában (Bűncselekmények-nyomozások)12/109
Szendrő József: A "belvárosi galeri" bűnözőtevékenysége (Bűncselekmények-nyomozások)10/82
Dr. Dobos János: A cigánylakosság társadalmi asszimilációja és a cigánybűnözés6/31
Dr. Bócz Endre: Egy intellektuális bűntettes kihallgatásának taktikája (bűncselekmények-nyomozások)12/101
Szabó György - Zala Dezső: Egy kvalifikált bűnöző tevékenységének felderítése (Bűncselekmények-nyomozások)8/102
Dr. Rabóczki Ede: Felmentés - jogos fegyverhasználat címén (Bűncselekmények-nyomozások)4/100
Bahurek GyörgY: Üzletszerű kéjelgés nyomozása (Bűncselekmények-nyomozások)7/111
Gerőczy Miklós - Győrváry Kálmán: Sugárzó- (rádióaktív) anyagokkal kapcsolatos vizsgálatok9/112
A bűnügyi munka értékelése
Dr. Turi István: Az egységes rendőrségi és ügyészségi bűnügyi statisztika gyakorlati alkalmazásának néhány kérdése4/20
Csonka József - Dr. Vavró István: Megjegyzések a bűnügyi statisztika felhasználásának jelentőségéről és módszereiről (Fórum)8/59
Dr. Egressy András: A pótnyomozások okainak értékelése a fővárosban6/15
Dr. Tóth Tihamér: Fürdőhelyi lopások nyomozásának tapasztalatai7/42
Dr. Kovacsics József: Az államigazgatási statisztika létrehozása, az igazgatási mechanizmus vizsgálatának nélkülözhetetlen előfeltétele8/45
Vincze Zoltán: A rendőri munka szervezésének néhány tapasztalata Csongrád megyében (Vitacikk)10/26
Vágó ERvin: Brigádellenőrzések Szolnok megyei tapasztalatai (Fórum)11/48
Schriftenreihe der Deutschen Volkspolizei: Az új bűnügyi statisztika jelentősége a bűnözés elleni küzdelemben (Lapszemle)10/124
Öffentliche Sicherheit: Az elektronika helyet, időt és személyzetet felszabadítva tökéletesíti a nyilvántartást (Lapszemle)11/127
Öffentliche Sicherheit: A bécsi közrendvédelem tevékenységének 1965. évi mérlege (Lapszemle)9/125
A nyugatnémet bűnügyi rendőrség munkájának eredméyntelenségéről (Lapszemle)1/124
A rendőri nyomozás válsága Angliában (Lapszemle)6/120
Bűnözők üldözése "elektronikus aggyal" (Lapszemle)5/127
Kriminológia
Dr. Szilágyi József: Hozzászólás "Az MSZMP Központi Bizottságának ideológiai irányelvei és a bűnüldözés néhány feladata" című cikkhez (Fórum)1/52
Dr. Szántó GyörgY: Hozzászólás dr. Csendes Károly elvtárs "Az MSZMP Központi Bizottságának ideológiai irányelvei és a bűnüldözés néhány feladata" című cikkéhez (Fórum)2/70
Dr. Blaskó Lajos: Hozzászólás dr. Csendes Károly, a legfőbb ügyész helyettese "Az MSZMP Központi Bizottsága ideológiai irányelvei és a bűnüldözés néhány feladata" c. cikkéhez (Fórum)3/52
Dr. Markója Imre: "Az MSZMP Központi Bizottságának ideológiai irányelvei és a bűnüldözés néháyn feladata" (Hozzászólás) (Fórum)6/58
Dr. Dávid Gábor: Tájékoztató a kriminológiai tanácskozásról (Tudományos élet)2/60
Dr. Pál László: A kriminológia néhány elméleti kérdése (Fórum)1/57
Dr. Kása Tibor: Néhány gondolat "A szocialista kriminológia helyzete és programja" című tanulmányhoz (Fórum)1/65
Balázs József: Az oksági elv szerepe a szocialista kriminológiában (Hozzászólás) (Fórum)2/76
Dr. Földvári József: A kriminológia helyzete hazánkban (Hozzászólás)4/72
Dr. Vermes Miklós: "A szocialista kriminológia helyzete és programja" - vitaösszefoglalója (Fórum)7/50
Dr. Rácz György: A kriminológiai szemlélet jelentősége a büntető ítélkezésben (Fórum)3/58
A szovjet kriminológia oktatóinak tanácskozása (Lapszemle)4/123
Kolos Tamás: A magyar pszichológiai tudományos társaság II. tudományos nagygyűlése (Tudományos élet)1/46
Dr. Pál László: A XVIII. Nemzetközi Pszichológiai Kongresszus Moszkvában (Tudományos élet)10/57
Majláth GyörgY: Az igazságügyi kriminálpszichológiai szakértői tevékenység néhány kérdése10/40
Dr. Huszár Ilona - Dr. Gábor István: Tudatzavarban elkövetett brutális cselekmény (A szakértők gyakorlatából)9/115
Öffentliche Sicherheit. A pszichológia-rendőrségi szaktárgy (Lapszemle)12/127
Dr. Bartha Lajos: A kihallgatási taktika lélektani alapjai (Könyvszemle)12/118
Dr. Götz János: Vádirat az alkoholizmus ellen (Könyvszemle)8/117
Dr. Szabó András: A fiatalkorúak személyiségének megismerése a nyomozás során5/43
Dr. Györök Ferenc: A visszaesés és a fiatalok, harc az ifjúsági bűnöző csoportok ellen9/36
Dr. Szumega József: A gyermekkorúak "bűnözésének" néhány kérdése (Fórum)12/39
A visszaeső bűnözés elleni harc (Lapszemle)1/121
Időben bevonni a társadalmi erőket (Lapszemle)10/121
Fiatalkorúakkal foglalkozó patronáló bizottságok (Lapszemle)8/121
Munkatáborok a fiatalkorú bűntettesek számára (Lapszemle)3/124
Dr. Rudas György: Készülődés a IV. Nemzetközi Kriminalisztikai Symposiumra9/5
Dr. Kertész Imre: A szocialista országok rendőrségei a fiatalkori bűnözés visszaszorításáért10/5
A fiatalkorúak bűnözésének jellemzői a kapitalista államokban10/18
Kivonatos közlemények a IV. Nemzetközi Kriminalisztikai szimpózium előadásaiból11/12
Csibra József: hivatásszeretetre, hivatástudatra nevelés a BM Alapfokú Rendőriskolán9/8
Winkler JÁnos: Világnézeti nevelés a belügyi iskolákon3/5
Duncsák Ferenc: A bevonuló határőrök nevelésének pszichológiai problémái5/30
Dr. Matheidesz István: A hivatásszeretet a jó rendőri munka alapján (Fórum)11/42
Balázs József: Hozzászólás a "Hivatásszeretetre, hivatástudara nevelés a BM Alapfokú Rendőriskolán" című cikkhez (Fórum)12/56
Dr. Dobos János: a cigánylakosság társadalmi asszimilációja és a cigánybűnözés6/31
Dr. Dobos János: A lopások elleni bűnüldöző munka tapasztalatai5/22
Dr. Siklói GyörgY: A rablások alakulása, értékelése3/24
Közlekedésrendészet
Pelbárt Jenő: A közúti forgalom rendje és biztonsága 1965-ben4/5
Dr. Kasza Sándor: Ismertető a közúti közelekdésbiztonsági konferenciáról (Tudományos élet)2/53
Dr. Máthé Zsigmond: A közúti balesetek elbírálásának néhány kérdése (Fórum)8/62
Dr. makovecz István: A külföldiek által lkövetett közlekedési szabályszegésekkel kapcsolatos problémákról (Fórum)5/63
Frank György: Műszerek alkalmazása a közlekedésrendészeti munkában2/34
Frank György: A Traffipax típusú forgalomellenőrző berendezéssel készített felvételek matemetikai értékelése6/48
Dr. Hornok Bálint - Dr. Pádár László: A csekélyebb súlyú ("koccanásos") közlekedési balesetekkel kapcsolatos szabálysértési eljárások helyzete11/32
Dr. Dallos György: Szempontok a "Gépjármű biztonságos vezetésére képes állapot" elbírálásához3/34
Dr. Dávid Gábor: Gépkocsik fosztogatása (Fórum)6/64
Dr. Ternai Zoltán: Éjszaka történt országúti baleset műszaki vizsgálata (A szakértők gyakorlatából)6/106
Kollok Alajos: Gázoló gépjűrmű megállapítása helyszíni anyagmaradványok alapján (A szakértők gyakorlatából)1/111
A gyorsjárőrők aktív segítői a megelőzésnek (Lapszemle)2/127
A fiatalokat védő és fiatalokból álló közlekedésrendészeti szolgálat Lengyelországban (Lapszemle)4/125
Elektronikával a gépjárműtolvajok ellen (Lapszemle)8/128
Füstvizsgáló készülék alkalmazása diesel-motoros gépjűrművek felülvizsgálatára (Lapszemle)8/127
Új hidraulikus ütközőkorlát (Lapszemle)9/123
Közrendvédelem
Vágó László: A munkásőrség és a rendőrség együttműködésének tapasztalatai, s a kapcsolatok továbbfejlesztésének lehetőségei2/29
Szilvási Ferenc: A közrendvédelmi szervek áltla foglalkoztatott önkéntes rendőri csoportok stabilizálásáról (Szolgálati tapasztalatok)11/68
Dr. Stelczer Mária: Hozzászólás dr. smetana József és Pick Imre "Önkntes rendőri csoportok tevékenységének tapasztalatai a Budapesti Rendőrfőkapitányság fiatalkorú és gyermekvédelmi osztályán" című cikkhez (Fórum)1/76
Tóth Teodor: A tömegoszlatásról (Szolgálati tapasztalatok)9/71
Mikó Károly: Az 1965. évi árvíz, belvízveszély tapasztalatai és a belügyi szervek szerepe, közreműködése4/41
Jámbor JÁnos: Az önvédelem-közelharc szerepe a fegyveres testületek szolgálati és harci feladatai végrehajtásában (Szolgálati tapasztalatok)12/72
Dr. Bálint Sándor: Területkutatás karhatalmi erők bevonásával6/42
Igazgatásrendészet
Dr. Müller Erzsébet: A garázdaság szabálysértési alakzatának elhatárolása más szabálysértésektől (Fórum)1/70
Dr. Hornok Bálint: A helyszíni bírság alkalmazásáról1/27
Dr. Hornok Bálint - Dr. Pádár László. A csekélyebb súlyú ("koccanásos" közlekedési balesetekkel kapcsolatos szabálysértési eljárások helyzete11/32
Lapszemle
Külföldi rendőrségi szakfolyóiratok tartalmából
Tűzesetek megelőzése a mezőgazdaságban3/119
Világítófestékek10/128
Repülőgép-tüzek oltása11/124
Műszaki mentés autógén vágóberendezésekkel7/127
Lehallgatás és elolvasás6/127
Bűnözők üldözése "elektronikus aggyal"5/127
A gyorsjárőrök aktív segítői a megelőzésnek2/127
A fiatalokat védő és fiatalokból álló közlekedésrendészeti szolgálat Lengyelországban4/125
Kezeljük óvatosan a permetező dobozokat8/125
A nyugatnémet bűnügyi rendőrség munkájának eredméyntelenségéről1/124
Embercsempészésre alkalmas rejtekhelyek kialakítása gépjárművekben7/125
Az alibi és felülvizsgálata9/121
Időben bevonni a társadalmi erőket10/121
Új hidraulikus ütközőkorlát9/123
A kézírás-azonosítási szolgálat az NSZK-ban működő Szövetségi Bűnügyi Hivatalban4/128
Elektronikával a gépjárművekben8/128
A közbiztonság szolgálatábna álló kutyák kihasználása két műszakban3/117
A géptechnika alkalmazása az írásszakértői gyakorlatban10/113
A bécsi közrendvédelem tevékenységének 1965. évi mérlege9/125
Az elektronika helyet, időt és személyzetet felszabadítva tökéletesíti a nyilvántartást11/127
A pszichológia - rendőrségi szaktárgy12/127
Turistáknak álcázot kémek. (Nemkívánatos vendégek)5/120
Füstvizsgáló készülék alkalmazása Diesel-motoros gépjűrművek felülvizsgálatára8/127
Fiatalkorúakkal foglalkozó patronáló bizottságok8/121
Terhes nő meggyilkolása1/128
A nyomozókutya felhasználása a bűnüldözési szerveknél10/115
A fel nem robbant lövedék eszköz lehet a bűncselekmény elkövetéséhez11/122
Csuklókaros emelőkosaras tűzoltó gépjármű5/125
Habbal oltó Sprinkler-berendezés6/124
Munkatáborok a fiatalkorú bűntettesek számára3/124
Hangspektrogrammák4/127
A beteges képzelődők támadó (agresszív) reakciói3/126
A televízió alkalmazása rendőri munkában10/118
Tüzek megfékezése radioaktív veszélyeztetés esetén3/121
Az új bűnügyi statisztika jelentősége a bűnözés elleni küzdelemben10/124
A rendőri nyomozás válsága Angliában6/120
Kriminalisztikai újdonság - az odorológia7/123
Műkaucsuk a kriminalisztikában8/123
Több figyelmet a megelőzési munkára a bűncselekémnyek nyomozása során9/118
A bűnöző személyének megállapítása a helyszínen hagyott nyomok alapján12/125
A visszaeső bűnözés elleni harc1/121
A szovjet kriminológia oktatóinak tanácskozása4/123
A filmfelvétel jelentősége a nyomozás során10/126
A zsebmagnetofon és a nyomozói munka9/127
Deszant az "ellenség" hátában11/117
Könyvszemle
Dr. Bartha Lajos: A kihallgatási taktika lélektani alapjai c. könyvről12/118
Dr. Erdei Árpád - Dr. székely János: A nyomok azonosítási vizsgálata a büntetőeljárásban (Katona Géza)6/112
Dr. Götz János: Orvostudomány és igazságszolgáltatás%6115
Dr. Vargha László: Szakértők igénybevétele a nyomozás során (Könyvbírálat)3/110
Dr. Götz János: Vádirat az alkoholizmus ellen8/117
Határőrizet
Szücs György: A határmenti lakosság szerepe a határőrzésben, további tennivalóink a tömegkapcsolat erősítésében7/15
Szrapkó László: A határforglaom ellenőrzésének néhány problémája11/16
Duncsák Ferenc: A bevonuló határőrök nevelésének pszichológiai problémái5/30
Varga László - Gonda Attila: A 180 éves újoncok nevelésének néhány kérdése8/28
Mányoki László: Hamisított útlevéllel kilépésre jelentkező személy elfogása a határállomáson (Bűncselekmények-nyomozások)3/83
Tűzrendészet
Dr. Félix László: Az 1965. évi tűzkárok főbb tapasztalatai6/5
Szalontai Imre: A műanyagokkal kapcsolatos tűzrendészeti problémákról (Szolgálati tapasztalatok)12/80
Kristál Ervin - Pázmándy Mihály: A Gabona Trözst és Szolgáltató Vállalat I. sz. telepén keletkezett tűzeset (Bűncselekmények-nyomozások)9/84
Tengerdy Ferenc - Dr. Tóth Tihamér: A Kispesti Fütőerőműben történt tűzeset vizsgálata (Bűncselekmények-nyomozások)5/75
Kovács József - Forgács Géza: A VTR-gyári tűzeset vizsgálata (Bűncselekmények-nyomozások)8/69
Pápai János: Sorozatos tűzeset felderítése (Bűncselekmények-nyomozások)7/89
Csuklókaros emelőkosras tűzoltó gépjármű (Lapszemle)5/125
Kezeljük óvatosan a permetező dobozokat (Lapszemle)8/125
Műszaki mentés autogén vágóberendezésekkel (Lapszemle)7/127
Repülőgép-tüzek oltása (Lapszemle)11/124
Tűzesetek megelőzése a mezőgazdaságban (Lapszemle)3/121
Világítófestékek (Lapszemle)10/128
Karhatalom
Tóth Ferenc: Karhatalmisták az 1965. évi alsó-dumai árvízvédekezésben (Fórum)5/60
Dr. Bálint Sándor: Területkutatás karhatlami erők bevonásával6/42
Bogár László: A büntetésvégrehajtás és a BM karhatlaom egységei együttműködésének időszerű kérdései (Szolgálati tapasztalatok)7/75
Adorján Gyula: Fegyveres bűnöző elfogása egyedülálló épületben (Szolgálati tapasztalatok)9/64
Szilágyi Sándor: Fegyveres bűntettes üldözésének és kutatásának karhatalmi tapasztalatai (Szolgálati tapasztalatok)10/67
Bogár László: Az ügyeleti és belszolgálat ellátásának tapasztalatai (Szolgálati tapasztalatok)12/67
Jámbor János: Az önvédelem-közelharc szerepe a fegyveres testületek szolgálati és harci feladatai végrehajtásában (Szolgálati tapasztalatok)12/72
Vojennij Vesztnyik: Deszant az "ellenség" hátában (Lapszemle)11/117
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem