Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

977.737

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Belügyi Szemle 1969. január-december

A Belügyminisztérium központi folyóirata - VII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: BM Oktatási és Közművelődési Csoportfőnökség
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.524 oldal
Sorozatcím: Belügyi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Mellékletként az 1969. évi cikkek tartalommutatója.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Politikai és általános szakcikkek
Aczél György: Néhány ideológiai kérdésről12/3
Dr. Csendes Károly: Állami rendszerünk demokratikus vonásainak fejlesztése, a bűnüldözés néhány ezzel összefüggű kérdése10/3
Papp János: Szocialista állami életünk fejlesztéséről9/3
Anda János: A Belügyminisztérium és szervei pártirányításának és pártellenőrzésének kérdéseiről (Interjú)10/42
Agel Szolakov: A Belügyi Szemle interjúja a VI. Nemzetközi Kriminalisztikai Szimpóziumról12/56
Kónyi Alajon: A Belügyminisztérium és a lakosság kapcsolata a panaszügyi munka tükrében10/33
Szirmai László: A kommunista munkastílus néhány kérdése11/3
Mindenkihez!3/3
Cser József: A Kommunisták Magyarországi Pártjának harca a fegyveres erők megnyeréséért3/5
Gellért Erzsébet - Somogyi Jolán: Rendfenntartó erők szervezésének prblémái Szabolcs megyében 1918-19-ben4/42
Czövek Imre: A Vörös Őrség megalakulása 1919 márciusában3/12
Czövek Imre: A Vörös Órség tevékenysége 1919 áprilisában4/33
Czövek Imre: A Vörös Őrség 1919 májusában5/66
Czövek Imre. A Magyar Tanácsköztársaság Vörös Őrsége 1919 júniusában6/46
Czövek Imre: A Magyar Tanácksöztársaság Vörös Őrsége 1919 júliusában7/38
Szabó László: A Vörös Őrség a Vörös Hadsereg oldalán5/75
Felföldi Győző: A Vörös Őrség hősi harca az 1919. június 24-i ellenforradalmi lázadás leverésében6/54
Szilák Jolán: A magyar Vörös Hadsereg offenzív felderítő tevékenységéről7/47
Stein Ferenc: A Belügyi Népbiztosság központi politikai nyomozó osztályának munkájáról3/58
Szilák Joln: Rotter József: A proletárhatalom védelmében (Könyvszemle)3/104
A régi rendőrség megszűnt (Lapszemle)3/108
Kiépült a Vörös Őrség igazgatási szervezete (Lapszemle)3/108
Új toborzó irodák (Lapszemle)3/109
A közbiztonsági szakkérdés jövője (Lapszemle)3/111
A Vörös Őrség és a sajtó (Lapszemle)3/112
Az új bűnügyi ügyelet (Lapszemle)3/113
Panasziroda a Vörös Őrségen (Lapszemle)3/114
A Vörös Őrség és a mentők munkája (Lapszeml)3/115
A Vörös Őrség szemléje a Vérmezőn (lapszemle)3/115
A toloncházban (Lapszemle)3/117
A forradalom rendje (Lapszemle)3/117
A forradalmi törvényszék működése (Lapszemle)3/119
A kényszermunka (Lapszemle)3/119
Mi a vidéki munkás-, katona- és paraszttanácsok és direktóriumok hatásköre? (Lapszemle)3/119
Letört ellenforradalmi kísérlet a Dunántúlon (lapszemle)3/123
Meghiúsult a fehér tisztek terve. Budapesten teljes a rend és a fegyelem (Lapszemle)3/123
Dr. Hollós Ervin: A horthysta erőszakszervezetek a haladó mozgalmak ellen8/62
Dr. Hollós Ervin: A horthysta erőszakszervezetek hatóköre9/70
Dr. Hollós Ervin: A politikai rendőrség10/76
Dr. Hollós Ervin: A csendőrségről11/66
Dr. Hollós Ervin: A VKF/2. történetéből12/65
A Tükör című rovatban megjelent tanulmányokról (Interjú)4/27
Az idegenforgalom szervezésében, ellenőrzésében részt vevő szervek saját és közös feladatairól (Interjú)5/46
Földvári Károly: A "Nyomozzon velünk!" televíziós műsorról9/85
A rendőrség és a televízió (Lapszemle)1/124
Mező Béla: A rendőri állomány magatartásának hatása a rendőrség tömegkapcsoaltaira1/89
Dr. Katona László: Tbc-ből gyógyultak szolgálatképességének megítélése8/88
Dr. Bodor EndrE: Szerkesztőséget ért kritika1/65
"A német munkásosztály harca a jogért és a törvényességért, a Német Demokratikus Köztársaságban valósulg meg" (Lapszemle)5/113
Rendkívüli események és a rendőrség (Lapszemle)5/124
Állambiztonsági cikkek
Varga Pál - Gonda Attila: Az imperialista fellazítási politika elleni harc aktuális problémái a határőrségnél2/27
Hortobágyi Richárd - Sulyok István: Hozzászólás "Az imperialista fellazítási politika elleni harc aktuális problémái a határőrségnél" című cikkhez7/84
Kemenes János: Az imperialisták fellazítási taktikájának új vonásai - a "csendes" ellenforradalom1/3
Az ellenforradalmi arisztokrácia szervezkedése a Magyar Tanácsköztársaság ellen3/87
Az imperialista propaganda - a lélektani hadviselés fő formája (Lapszemle)4/118
Gergely Attila: Egy tarka cikk a "szürke tábornokról"12/52
Ábel ezredes az amerikai bíróság előtt (Lapszemle)9/115
Titkos háborúk történetéből
Csodafegyverekkel New York ellen1/66
Lélektani hadviselés a II. világháborúban2/78
Fasiszta német kémrezidentúra tevékenysége az Egyesült Államokban3/70
Egy SS-tábornok levelezése a Francia Ellenállási Mozgalom kezében4/79
Egy német ügynök likvidálása5/85
Heinrich Himmler első számú ügynöke6/85
Önkéntes hírszerző a Spanyol Köztársaság szolgálatában7/87
Japán hírszerző rezidentúra az USA-ban8/71
Visszafordított ügynök9/79
A japán hírszerzés dezinformálása10/84
Bevetés Franciaországban11/78
A francia ellenállási mozgalom láthatatlan embere. "Aristide", az angol ügynök12/76
Tudományos élet
Dr. Dobos János: Az V. (moszkvai) Nemzetközi Kriminalisztikai Szimpózium krimináltaktikai szekciójának munkájáról1/44
Leisztner László: A krimináltechnika kérdései az V. (moszkvai) Nemzetközi Kriminalisztikai Szimpóziumon4/49
Dr. Láng GyörgY: Kriminálpszichológiai előadás a Magyar Tudományos Akadémián6/63
Dr. Gönczöl Katalin: Beszámoló Popper Péter: "A bűnöző személyiség pszichológiai problémái" című előadásáról2/46
Dr. Gönczöl Katalin: Beszámoló dr. Molnár József: "A galeribűnözés néhány kérdése" című előadásáról8/45
Dr. Hadady Tibor: Tájékoztató a garázdaságról tartott ankétról2/44
Dr. Lipovszky János: A Magyar Jogászszövetség VII. kongresszusa7/65
Tájékoztató a cigánykutatással foglalkozó országos konferenciáról9/38
Tükör
Faludi György: A szabálysértési eljárás egyes gyakorlati problémái1/39
Dr. Lipovszky János: A nyomozás további egyszerűsítésének lehetőségeiről, illetve az ezt akadályozó egyes problémákról10/47
Dr. Tóth Tihamér: Az üdülőhelyek közbiztonsági problémáiról5/58
Jogi cikkek
Dr. Lipovszky János: A Magyar Jogászszövetség VII. kongresszusa7/65
Dr. Horváth László: Nem magyar állampolgárokkal kapcsolatos rendőri intézkedések és nemzetközi szerződésekből adódó eljárási lehetőségek5/21
Dr. Galambos László - Dr. Horváth Ágnes: Hozzászólás a "Nem magyar állampolgárokkal kapcsolatos rendőri intézkedések és nemzetközi szerződésekből adódó eljárási lehetőségek" című cikkhez8/56
Dr. Hornok Bálint: Gondolatok a nyilvános hely fogalmáról1/53
Dr. Stefanik László - Tóth Kálmán: A rendőrség tagjainak jogvédelme1/62
Dr. Rónai Tibor: Hozzászólás "A sikkasztás kísérletének egyes elvi kérdései" című cikkhez4/63
A Legfelsőbb Bíróság XXX. számú büntető elvi döntése8/110
A prostitúció jogi helyzete Lengyelországban (Lapszemle)4/120
Ítélkezési gyakorlat a közúti közlekedésben részt vevő gyalogos vonatkozásában (Lapszemle)9/125
A szabadságvesztés nélküli büntetések felfüggesztéséről (Lapszemle)10/119
A feltételes elítélés hatásosságának garanciái (Lapszemle)11/119
Indulatcselekmények (Lapszemle)11/117
A törvény ismerete (Lapszemle)2/119
Dr. Gergely Ernő: A Magyar Tanácsköztársaság forradalmi törvényszékei3/34
Dr. Bodrogi Károly: A Magyar Tanácsköztársaság harca a törvényesség megteremtéséért és érvényesülésének biztosításáért3/24
Dr. Barna Péter: A nyomozás feladata11/11
Dr. Szabó Lászlóné: A büntetőeljárás egyszerűsítésének akadályai9/9
Dr. Tinics andrás: Hozzászólás "A büntetőeljárás egyszerűsítésének akadályai" című cikkhez11/66
Dr. Benedek Károly: A nyomozások egyszerűsítése, gyorsítása érdekében felmerülő időszerű kérdésekről (Interjú)11/42
Dr. Kárpáti Zoltán: A büntetőeljárás gyorsításának, a nyomozás további egyszerűsítésének lehetőségei10/63
Dr. Lipovszky János: A nyomozsá további egyszerűsítésének lehetőségeiről, illetve az ezt akadályozó problémákról (Tükör)10/47
Dr. Siklói György - Dr. Zsigmond József: A rendőri szervek nyomozás megtagadási gyakorlata9/17
Dr. Götz János: Dr. Gödöny József: Bizonyítás a nyomozásban (Könyvszemle)4/113
Dr. Kovács Dénes: A nyomozás és előzetes letartóztatás tartalmának kérdései2/49
Dr. Horváth Ágnes - Dr. Galambos László: Hozzászólás: "A nyomozás és előzetes letartóztatás tartalmának kérdései" című cikkhez4/73
Dr. Kelemen Ágnes: A tárgyi bizonyítékok értékelése és a bűnjelek kezelése1/83
Dr. Duschek Lajos: A népgazdaság elleni bűntettek feljelentésének gyakorlata9/43
Dr. Nyerges Lajos: A mechanikus jogalkalmazásról két büntető üggyel kapcsolatban9/93
Bűnügyi szolgálat és vizsgálóbírói intézmény legyen vagy sem? (Lapszemle)6/116
A tanú és az igazságszolgáltatás (Lapszemle)6/115
Dr. Szabó Károly - Dr. Juhász Zoltán: A deviza- és vámszabálysértések egyes kérdései7/23
Dr. Fróna Dániel: Gondolatok a hivatalos személy akadályozása, a rendzavarás és a hatóság vagy hivatalos személy megsértése szabálysértésről6/27
Faludi GyörgY: A szabálysértési eljárás egyes gyakorlati problémái1/39
Dr. Berkes István: A szabálysértések kodifikációjával kapcsolatos néhány gyakorlati kérdésről (Interjú)2/38
Dr. Szigligeti Tibor - Lipovszky Pál: Válasz "Az államigazgatási eljárás szabályai alkalmazásának néhány problémája a bűnüldöző munka során" című tanulmányra tett észrevételekhez6/72
Faludi György - Dr. Hornok Bálint: Az igazgatásrendészeti kényszerintézkedések alkalmazásáról5/39
Gazsó Béla: Az elöljárók fegyelmi jogkörének gyakorlásáról1/47
Dr. Kókai János: Hozzászólás "Az elöljárók fegyelmi jogkörének gyakorlásáról" című cikkhez6/82
Dr. Kerék Pál: Bonyodalmak egy pénzügyi szabálysértési ügyben11/60
Somogyi Nándor: Egy kerületi igazgatásrendészeti alosztály munkájáról, egyszerűbb ügyintézéséről9/61
Dr. Bárdy Tibor: Néhány megjegyzés a tulajdon elleni szabálysértések körének kibővítéséhez4/77
Faludi György - Dr. Hornok Bálint: A rendőri szabálysértési hatóságok résztévele és eljárásaik hatékonysága12/31
Kriminalisztika
G. Panajatov: Tudományos vivmányok felhasználása a bűnüldözésben9/35
Nagy László - Dr. Székely GyörgY: Szabványosítás a kriminálprevenció és a közbiztonság érdekében1/12
Dr. Miklós Károly: Hozzászólás a "Szabványosítás a kriminálprevenció és a közbiztonság érdekében" című cikkhez2/68
Kohut Ferenc: Hozzászólás a "Szabványosítás a kriminálprevenció és a közbiztonság érdekében " című cikkhez8/60
Linhrt Antal: Hozzászólás a "Szabványosítás a kriminálprevenció és a közbiztonság érdekében" című cikkhez8/59
Godó András: Hozzászólás a "Szabványosítás a kriminálprevenció és a közbiztonság érdekében" című cikkhez12/55
Anna Ivanovna: a tárgyi bizonyítékok vizsgálatának egyes fiziko-kémiai módszerei a Bolgár Népköztársaságban6/33
Dr. Katona Géza: A nyomtan előzményei12/38
Dr. Pusztai László: A film kriminalisztikai felhasználásáról6/66
Technika a megelőző bűnüldözés szolgálatában (Lapszemle)6/120
Nagyobb effektivitás a krimináltechnikai munkában (Lapszemle)7/118
Milyen problémákat kell megoldani a kriminalisztikának (Lapszemle)4/122
A kriminalisztika előre tekint (Lapszemle)10/121
Krimináltechnika
Leisztner László: A krimináltechnika kérdései az V. (moszkvai) Nemzetközi Kriminalisztikai Szimpóziumon4/40
Herbert Schicht: A Német Népi Rendőrség Krimináltechnikai Intézetében laser segítségével végzett mikroszínképelemzés tapasztalatai12/111
Dr. Bárkányi Pál: Vízjelek kriminalisztikai vizsgálata2/32
Dr. Katona Géza - Krebs sándor - Kollok alajos: Mikrofelületek profilletapogatása a nyomtanban8/20
Konsztantin R. Joan - Dimitrij Konsztantin: A sajátságok mennyiségi értékeléséről a daktiloszkópiai szakértői vizsgálat során8/37
Vályi József: A vegyi tolvajcsapdák alkalmazásának egyes kérdései8/85
fluoreszkáló porok alkalmazása a rendőri munkában (Lapszemle)9/125
Kollok Alajos: Fényképezőgép azonosítása film alapján9/112
Dr. Illár Sándor: Helyszíni fényképfelvételek készítéseinek egyes problémái11/83
Új filmelőhívási módszer (Lapszemle)9/119
A törött üveg rovátkái (Lapszemle)7/124
Szokatlan elváltozások kilőtt lövedékrészeken (Lapszemle)10/120
Ujjlenyomatok összehasonlítása komputerrel (Lapszemle)2/124
Az ujjnyomfelvétel egyszerűsítéséhez új daktiloszkópiai massza (Lapszemle)8/113
Új módszer a cipőnyomok biztosítására (Lapszemle)5/118
Felismerik-e az emberek a saját aláírásukat? (Lapszemle)10/122
A zsaroló leleplezése hangazonosítás alapján (Lapszemle)6/121
Krimináltaktika
Dr. Dobos János: Az V. (moszkvai) Nemzetközi Kriminalisztikai Szimpózium krimináltaktikai szekciójának munkájáról1/44
Dr. Siklói György - Dr. Zsigmond József: Az eltűnt személyek felkutatásának és az ismeretlen holttestek azonosításának gyakorlata1/9
Detrői Ernő: A vetített mozaikportrékról1/73
Identi-Kit (Lapszemle)2/125
Automaták fosztogatóinak körözése (Lapszemle)10/120
Nagyszabású bűnügyek nyomozásának dokumentálása (Lapszemle)4/124
Fehér János: A helyszín felkutatásának jelentősége egy rablási ügyben9/109
Búzási Antal: Egy erőszakos bűncselekmény elkövetőjének megállapítása a helyszíni szemle adatai alapján4/101
Linhart Antal: A bűntettből származó tárgyak értékesítésének néhány tapasztalata6/95
Igazságügyi orvostan
Krebs Sándor - Dr. Kovács Margit: Lőfegyverrel okozott sérülések komplex szakértői vizsgálata7/111
Dr. Veress László: Öngyilkosság szájlövés útján - megtévesztő helyszíni adatok7/115
Dr. Ottó Szabolcs - Dr. Budvári Róbert - Dr. Somos Zsuzsanna: A vérfoltok vizsgálatának új eszköze: az elektroprecipitáció8/112
A nem meghatározása bűnjeltárgyakon levő vérfoltokból matematikai, statisztikai vizsgálattal6/112
Dr. Nagy János: A halál ideje megállapításának technikai módszere (A vázizomzat postmortális elektromos ingerelhetősége)5/111
Dr. Nagy László: Illó recukáló jellegű anyagok kimutatása a kilégzett levegőben, alkoholszonda segítségével2/116
Dr. Krajcsovics Pál: Kisgyermekkori fulladás ritkán előforduló esete11/112
Élveszületés bizonyítása - spektográfiai vizsgálattal (Lapszemle)2/119
Koholt támadások felderítése (Lapszemle)8/122
Véletlen mérgezések (Lapszemle)6/125
A pszichopaták kezelése Angliában (Lapszemle)4/125
Az akasztási barázda vizsgálata emissziós spektográfiai módszerrel (Lapszemle)10/117
Kriminálmetodika
Dr. Polgári Lóránd: Az árdrágítás büntetőjogi problémái az új gazdaságirányítási rendszerben, különös tekintettel a méltányos haszon kérdésére4/16
Kántor Lajos: A beruházások és felújítások területével összefüggő visszaélések lehetőségeiről4/21
Dr. Szabó Károly - Dr. Juhász Zoltán: Az idegenforgalommal kapcsolatos, devizagazdálkodást sértő és vámbűntettek alakulása, és egyes problémái5/10
Horváth Sándor - Dr. Csordás József: A devizagazdálkodást sértő bűntettek elkövetésének néhány módszere és vizsgálatukkal kapcsolatos problémák9/89
Az idegenforgalommal kapcsolatos bűntevékenység különleges formája (Lapszemle)4/121
Dr. Duschek Lajos: Az ipari vállalatok tevékenységével összefüggő visszaélési lehetőségekről1/29
Dr. Duschek Lajos: Azüzemanyag-forglaom elszámolási rendszere, visszaélések felderítésének módszerei11/26
Kassai Mihály - Kaposvári György: A mozgóbűnözők tevékenységének tapasztalatai Fejér megyében2/14
Dr. Janez Pecsár: Az önkiszolgáló áruházakban elkövetett lopások megelőzésének, felderítésének és nyomozásának problémái2/20
Dr. Dobos János: Változások a betöréses lopások alakulásában8/9
Dr. Tóth Imre: Az állami és szövetkezeti ipar, valamint a magánszektor érintkezési pontjain előforduló korrupciós cselekményeiről4/88
Éliás Sándor - Talpai János: Társaslakóház-építkezéseknél előforduló bűncselekmények7/92
Dr. Szilágyi József: A gazdálkodás rendjét sértő bűntettek üldözése9/40
Gyovai Sándor: Hozzászólás "A gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények néhány kérdése" című cikkhez4/71
Dr. Dobos János: Gyanús személyek ellenőrzése, elszámoltatása11/17
Dr. somorjai Imre: Csempészáruval folytatott üzérkedésről2/96
A bankrablás elemzése (Lapszemle)6/117
Gyermek- és csecsemőgyilkosságok felderítése, nyomozása és megelőzése (Lapszemle)10/116
A betöréses lopások és az ellenük való harc (Lapszemle)7/119
Áruházi tolvajlás (Lapszemle)7/125
Varsó területén elkövetett és egyre növekvő számú gépkocsifeltörések problémái (Lapszemle)5/117
Egyed Árpád: Egy felfegyverzett körözött személy elfogásának tapasztalatai5/95
Sarlai László: Hozzászólás "Egy felfegyverzett körözött személy elfogásának tapasztalatai" című cikkhez9/68
Egy ellenforradalmi csoport felszámolása a Magyar Tanácsköztársaság idején3/94
Nagy László: Az erkölcsrendészet épülete ellen intézett támadás nyomozása3/99
Üzletszerű kéjelgés és ehhez kapcsolódó bűncselekmények felszámolása Zalaegerszegen1/100
Dr. Dingha László - Dr. Tomcsányi Róbert: Az "elvárhatóság" vizsgálata segítségnyújtás elmulasztása miatt indult bűnügyben12/106
Kázsmér József - Dr. Petrovics Tivadar: Aljas indokból elkövetett emberölés tettesének feldertíése egy év után4/105
A szexuális hátterű gyilkosságok és azok tettesei (Lapszemle)5/117
Bestiáláis gyilkosság a Népszínház utcában 50 évvel ezelőtt3/102
Egy jogos védelmi helyzetben elkövetett emberölés7/109
Gyurkó Vince - Savanya Imre: Egy különös módon elkövetett emberölés felderítése6/102
Smidu Sándor: Különös kegyetlen módon elkövetett emberölés nyomozása11/96
Dr. Bíró László: Emberölési kísérlet bűntettének nyomozása5/107
Dr. Vonák Menyhért - Dr. Láposi Lőrinc: eltűntként indult emberölés nyomozása9/99
Szabó József: Hozzászólás az "Eltűntként indult emberölés nyomozása" című cikkhez11/66
Kovács József: halált okozó magzatelhajtás bűntettének bizonyítása10/108
Három halálesettel járó barlangtúra1/114
Egy lövés - két halott (Lapszemle)11/122
Egy gyilkossági ügy tanulságos nyomozása (Lapszemle)11/125
Dr. Mejlinger Ferenc: Közlekedési baleset során megvalósított szándékos emberölés nyomozása1/106
Szentes László: Tűzesettel leplezett emberölés2/99
Dr. Beck György: Tűzesettel leplezett emberölés felderítése8/93
Dr. Molnár Lajos - Dr. Domokos Jenő: Egy juhbélfelvásárlással elkövetett sikkasztás nyomozása és tanulságai7/100
Horváth Sándor: Felvásárlók üzérkedésének felderítése5/104
Préda József: Egy fényképész szövetkezetben visszaélések felderítése4/97
Milló Sándor: Gépkocsivezetők menetlevél-hamisításának felderítése8/105
Polecsák Lajos - Szekeres János: Vasútállomános elkövetett árudézsmálások felderítése9/105
Dr. Tóth Imre - Kádár Péter: Egy jogtalan előny követelése vagy elfogadása bűntettének felderítése10/93
Érdekességek egy szocialista tulajdonban levő félmilliós vagyon szétlopkodásának történetéből (Lapszemle)7/121
Kábítószerlopás nyomozása11/109
A kábítószer-függőség keletkezése és kihatása (Lapszemle)11/123
sorozatosan elkövetett motorkerékpár-lopások felderítése (Lapszemle)6/117
Dr. Gunde Ákos - Földvári Aladár: Egy motorkerékpár-lopási ügy felderítésének tapasztalatai12/102
Bárdy Tibor: "Soproni" hamiskulcsos lakásbetörések az ország nagyvárosaiban2/105
Lázár József: Bűnszövetségben elkövetett lopássorozat felderítése11/100
Kassai Mihály: Sorozatos betöréses lopás tettesének felderítése10/103
Bekötő útvonalakon van a legtöbb betörés (Lapszemle)11/123
A napi bevétel eltulajdonítása álcázott önrablással (Lapszemle)1/126
Egy lopás kivizsgálásának kudarca széles körű lopássorozat felderítéséhez vezetett (Lapszemle)11/120
Bányik Sándor: a postahivatalok által kezelt OTP-takarékbetétkönyvekkel elkövetett sikkasztásokról2/89
Papp Sándor - Dr. Kőhelmi László: Egy postai sikkasztás nyomozása2/101
Major József: Betöréses lopással leplezett sikkasztás8/96
Dr. Petrovics Tivadar - Dr. Nagy istván: Súlycsonkítással előidézett többletek eltulajdonításának felderítése1/102
Dr. Molnár György - Görömbölyi János: A tolcsvai községi tanács terhére elkövetett sikkasztások módszerei és nyomozásának tapasztalatai6/97
Várkonyi László: Visszaélések egy lakásszövetkezetnél12/91
Dr. Kárpáti Zoltán: Egy érdekes módon elkövetett csalás tévedésből6/109
Németh József: Egy felvásárlással elkövetett csalás nyomozása4/93
Dr. Szente Géza: Tanácsi intézmény sérelmére elkövetett csalássorozat felderítése12/97
Benedek József: Lakásbérleti szerződéssel elkövetett csalás nyomozása11/106
Dollárhamisító banda leleplezése a Lengyel Népköztársaságban (Lapszemle)11/121
Az emberi vérrel is lehet kereskedni (Lapszemle)1/128
Kriminológia
Dr. Borsi Zoltán - Dr. Halász Kálmán: A bűnözés helyzete és okai Bács-Kiskun megyében2/3
Dr. Dávid Gábor: A bűnözés szerkezetének néhány jellemzője a Magyar Népköztársaságban6/3
Dr. Dávid Gábor: A bűnügyi statisztika szerepe a bűnözést megelőző intézkedések kidolgozásában12/59
A Német Szövetségi Köztársaság 1968. évi bűnözési statisztikája (Lapszemle)11/123
Elektromos balesetek statisztikája (Lapszemle)8/124
A Német Szövetségi Köztársaság rendőrségi bűnügyi statisztikája (Lapszemle)1/121
Csonka Józesf - Dr. Vavró István: Az alkoholfogyasztás és - bűnözés11/31
Dr. Tóth Tihamér. Gondolatok a viktimológiáról12/19
Pintér László: A cigánylakosság társadalmi beilleszkedésének és a bűnözésben való részvételének helyzete7/15
Kövi Ernő: Hozzászólás "A cigánylakosság társadalmi beilleszkedésének és a bűnözésben való részvételének helyzete" című cikkhez10/73
Tájékoztató a cigánykutatással foglalkozó orszgáos konferenciáról9/38
Dr. Hadady Tibor: Tájékoztató a garázdaságról tartott ankétról2/44
Dr. Avar jenő: A hivatalos személy elleni erőszak bűntettének elkövetését megelőző terhelti és sértetti magatartások felderítése12/12
Dr. Bakóczi Antal: A társadalmi tulajdon védelme a kohó- és gépiparban6/15
Gáspár György - Krizsán sándor: A társadalmi tulajdon védelmének helyzete a mezőgazdaságban10/25
Dr. Tóth Imre - Mikola János: A gépjárművek felhasználásával elkövetett bűntettek budapesti tapasztalatai8/80
Savanya Imre: A rablások alakulása Csongrád megyében11/91
Dr. Gayer Gyula: Gyermekvédelem a Tanácsköztársaság idején3/52
Dr. Gödöny József: Kriminológiai törekvések a Magyar Tanácsköztársaságban és az Országos Kísérleti Kriminológiai Intézet3/80
Dr. Gönczöl Katalin: Beszámoló dr. Molnár József "A galeribűnözés néhány kérdése" című előadásáról8/45
Forrai István: A közrendvédelmi ifjúságvédelmi munka helyzete Borsod megyében2/84
Dr. Szabó Károly - Dr. Juhász Zoltán: Az idegenforgalommal kapcsolatos, devizagazdálkodást sértő és vámbűntettek alakulása és egyes problémái5/10
Dr. vavró István: A kriminológiai és a büntetőjogi bűntett fogalom néhány kérdése7/74
A kriminológiai vizsgálatok határai (Lapszemle)1/120
A mai kriminológia átfogó célja (Lapszemle)10/121
A kriminológia tudományos egysége (Lapszemle)9/122
Kassai Mihály - Kaposvári GyörgY: A mozgóbűnözők tevékenységének tapasztaltaai Fejér megyében2/14
Dr. Janez Pecsár: Az önkiszolgáló áruházakban elkövetett lopások megelőzésének, felderítésének és nyomozásának problémái2/20
Dr. Dobos János: Változások a betöréses lopások alakulásában8/9
Dr. Nyerges Lajos: A kriminológiai képzés problémáiról1/57
Hajas Zoltán - Dr. Petrovics Tivadar: Hozzászólás a "Bűnözés értékelése" című tanulmányhoz6/77
Balázs József: Hozzászólás a "Gondolatok a beat-nemzedékről" című cikkhez2/54
Dr. Sajti Imre: Hozzászólás a "Gondolatok a beat-nemzedékről" című cikkhez8/48
Dr. smetana József: Hozzászólás a "Gondolatok a beat-nemzedékről" című cikkhez8/48
Antal Kálmán: A beat-enmzedék és a KISZ4/75
Dr. Hipp Károly: Hozzászólás a "Gondolatok a beat-nemzedékről" című cikkhez10/67
Dr. Gönczöl Katalin: Beszámoló Popper Péter: "A bűnöző személyiség spzichológiai problémái" című előadásáról2/46
Dr. Kókai János: Hozzászólás: "A pedagógus véleméynek a fiatalkori bűnözés jelenlegi helyzetéről" című cikkhez1/63
Dr. Öffenberger József - szentgyörgyi Kálmán: Egy csalás nyomozsáának tapasztalatai7/105
Dr. Bócz Endre: Egy csaló védekezési taktikájának megdöntése2/110
Dr. Bócz Endre: Motivációs folyamat feldertíése a terheltnél8/102
Többszöri gyilkos kihallgatásának taktikája1/93
Dr. Lak Lajos: Pszichológus szerepe egy emberölési ügyben10/112
Klinikai-kriminológiai szakiskola Rómában (Lapszemle)5/121
Az erőszakos bűncselekmények áldozatainak kártalanítása (Lapszemle)5/123
A taxisofőrök kriminalitása (Lapszemle)6/117
a közlekedési bűnözők megítéléséről (Lapszemle)8/125
Gyilkossági kriminalitás az USA-ban (Lapszemle)6/119
123000 gyilkosság 15 év alatt (Lapszemle)9/124
Javaslat a "gyilkosság" új fogalmára kriminológiai és kriminlasztikai szempontból (Lapszemle)6/122
A nem dolgozó személyek és a bűntevékenység (Lapszemle)7/117
Gondolatok a fiatalkori bűnözésről (Lapszemle)7/125
A tettes, akinek nincs motívuma (Lapszemle)2/123
"Javíthatatlanok" voltak (Lapszemle)5/119
Pszichiátria és bűnözés (lapszemle)5/124
Az erőszak a kromoszóma-kutatás tükrében (Lapszemle)6/116
Perverzitások szokatlan halmozódása (Lapszemle)6/118
Pedagógiailag elhanyagolt gyermekek és kiskorú jogsértők átnevelési problémáinak pszichológiai aspektusai (Lapszemle)11/118
A személyiség figyelembevételével (Lapszemle)4/119
A "primitív reakció" jelentősége a női bűnözésben (Lapszemle)4/126
Kiemelkedő eredmények a bűnözés elleni harcban - a hozzájárulásunk az NDK 20. évfordulójához (lapszemle)8/117
Az erőszakos bűntettekkel kapcsolatos kártérítés anyagi szabályozása Angliában (Lapszemle)8/121
A bűntetési rendszer tökéletesítésének problémái (Lapszemle)9/118
A nyugat-németországi gyermek- és fiatalkori bűnözés ijesztő mérlege (Lapszemle)10/115
A veszélyes bűnöző (Lapszemle)10/124
Közlekedésrendészet
Dr. Demeter András: Új közlekedési világegyezmények. A bécsi ENSZ-konferenci tapasztalatai4/53
Dr. Horváth Ágnes - Baranyi János: A közelekdési balesetek vizsgálatánál alkalmazható módszerek, mint a megelőzés eszközei2/93
Ferk Sándor: a szakértői tevékenységgel kapcsolatos tapasztalatok a közlekedési balesetek vizsgálatánál6/91
Dr. Ternai ZOltán: Közlekedési balesetek műszaki vizsgálatának értékelése4/109
Vályi Iván: Hozzászólás "Közlekedési balesetek műszaki vizsgálatának értékelése"9/67
Dr. Nagy László: Illó, redukáló jellegű anyagok kimutatatása a kilélegzett levegőben, alkoholszonda segítségével2/116
Dr. Kozma András: A közúti közelekedési balesetből eredő anyagi károk megállapításával kapcsolatban felmerülő problémák2/62
Cserbenhagyásos közlekedési balesetek feldolgozása (Lapszemle)10/125
Mikó Károly: A vízirendészet időszerű kérdései és problmái5/90
Peter Riedel: Az új technika a közelekdésrendészeti ellenőrzéshez8/76
Szankovics sándor: A gépjűrművezetői engedélyek visszavonásának Borsod megyei tapasztalatairól7/77
Dr. Lipták Dezső: A balra kanyarodó jármű vezetője kötelességének és felelősségének megítéléséről9/54
Dr. Irk Ferenc: Néhány észrevétel a villamosok elsőbbségével és felszerelésével kapcsolatban11/53
Mező Béla: A rendőri állomány magatartásának hatása a rendőrség tömegkapcsolataira1/80
Dr. Mejlinger Ferenc: Közlekedési baleset során megvalósított szándékos emberölés nyomozása1/106
Tanulságos adatok a központi közlekedési nyilvántartásból (Lapszemle)1/124
Gépkocsivezető veszélyeztetettsége (Lapszemle)2/120
Új koncepció a gépkocsivezetők tájékoztatásában (Lapszemle)1/124
Kerékpáros közlekedés lakott területen (Lapszemle)2/121
Ítélkezési gyakorlat a közúti közlekedésben részt vevő gyalogos vonatkozásában (Lapszemle)9/125
Tapasztalatok a gyalogosokat a gyalogátkelőhelyen ért közlekedési balesetek vizsgálatában (Lapszemle)2/125
A közlekedés biztonságáért (Lapszemle)5/120
A sebességnek komparáció segítségével történő megállapítása közúti közlekedési baleseteknél (Lapszemle)5/121
Nyombiztosítás a közlekedési baleseteknél (Lapszemle)6/118
A közúti közlekedés résztvevőinek rátermettsége (Lapszemle)6/120
Az 1969. évi közlekedési propagandamunkához (Lapszemle)7/120
Párizs közlekedése (Lapszemle)7/122
A 7. német közlekedésjogi kongresszus munkája (Lapszemle)9/126
A gépkocsi színe és a közlekedési balesetek (Lapszemle)7/126
Schleswig-Holstein közlekedési alkohol-statisztikájából (Lapszemle)11/124
Közrendvédelem
A szovjet milicia jelenlegi feladatairól (Interjú)12/44
A lublini vajdaság miliciájának és biztonsági szolgálatáak 25 éve7/59
A Német Demokratikus Köztársaság 20 éve - 20 éves a harc a magas fokú közrendért és közbiztonságért10/53
Solymosi József: Törvényes, határozott és kulturált rendőri intézkedést7/3
Molnár Elek: A körzeti megbízotti szolgálat néhány kérdéséről (Interjú)7/30
Szabó Antal: Körzeti megbízottak kapcsolata a lakóbizottságokkal1/87
Mata Ferenc: Hozzászólás: "A községi körzeti megbízotti szolgálat tapasztalatai az egri járásban" című cikkhez4/67
A körzeti megbízottak munkaidejének ésszerű és tényleges kihasználása (Lapszemle)8/120
Dr. Tóth Tihamér: Az üdülőhelyek közbiztonsági problémáiról (Tükör)5/58
Forrai István: A közrendvédelmi ifjúságvédelmi munka helyzete Borsod megyében2/84
Dr. Orosz Miklós: Hozzászólás: "A rendőrök intézkedési készségét befolyásoló tényezők" című cikkhez2/58
Dr. Balogh János: Hozzászólás: "A rendőrök intézkedési készségét befolyásoló tényezők" című cikkhez4/60
Glemba István: Hozzászólás "A rendőrök intézkedési készségét befolyásoló tényezők" című cikkhez2/65
Pikó János: Hozzászólás: "A rendőrök intézkedési készségét befolyásoló tényezők" című cikkhez4/70
Dr. Faludi György - Dr. Hornok Bálint: A rendőr mint tanú9/66
Szőke Ferenc: A rendőrök védettségéről1/61
Dr. Stefanik László - Tóth Kálmán: A rendőrség tagjainak jogvédelme1/62
Dr. Gábor László: Bíróság tájékoztatás "A rendőrök védettségéről" című cikkünkkel kapcsolatban5/83
Gárgyán Balázs: A járőrkutyák helye és szerpe a közrendvédelmi szolgálatban12/85
Őze János: Az igazoltatási tevékenység gyakorlati tapasztalatai12/88
Csorba Antal: Hozzászólás: "Az önkéntes rendőri szolgálat néhány kérdéséről" című cikkhez7/82
Gorrieri Roland: Hozzászólás "Az önkéntes rendőri szolgálatról" című cikkhez6/83
Pribéli Tibor: Hozzászólás "Az önkénts rendőri szolgálat néhány kérdéséről" című cikkhez2/66
A szavak hatása (Lapszemle)10/118
Vezetés, szervezési, anyagi
Bajkán Mihály: A szervezeti és állományfegyelem távlatai a Belügyminisztérium szerveinél (Vitacikk)4/3
Németh János: Hozzászólás "A szervezeti és állományfegyelem távlatai a Belügyminisztérium szerveinél" című cikkhez11/63
Dr. Somorjai Imre: Hozzászólás "A szervezeti és állományfegyelem távlatai a Belügyminisztérium szerveinél" című cikkhez8/53
Soós Sándor: Hozzászólás "A szervezeti és állományfegyelem távlatai a Belügyminisztérium szerveinél" című cikkhez9/51
Dr. Galambos László - Dr. Horváth Ágnes: Hozzászólás "A szervezeti és állományfegyelem távlatai a Belügyminisztérium szerveinél" című cikkhez10/70
Nagy János: Hozzászólás "A szervezeti és állományfegyelem távlatai a Belügyminisztérium szerveinél" című cikkhez12/53
Dr. Tóth Tihamér: A bűnügyi nyomozó szolgálat szervezete és működésének új vonásai a Magyar Tanácsköztársaság idején3/44
Dr. Kovacsics József: Munkaszervezés a belügyi igazgatásban10/15
Dr. Répási Ferenc: A bűnügyi munka vezetésének és szervezésének egyes tapasztalatai a Miskolci városi és járási Rendőrkapitányságon4/8
Dr. Csanádi Sándor: A parancsok, utasítások készítésének és végrehajtásra történő feldolgozásának, a végrehajtás ellenőrzésének feladatai, problémái a vezető-irányító tevékenységben6/21
Szigeti József - Dr. Mátyás Sándor: Az ügykezelés egyszerűsítésének lehetőségei a Belügyminisztérum szerveinél9/24
Dr. Németh Sándor: A Komárom megyei Rendőr-főkapitányságon végrehajtott egyes szervezeti intézkedésekről (Interjó)9/29
Gazsó Sándor: A Zala megyei szervek munkájáról, a belügyminisztériumi parancsok végrehajtásáról (Interjú)8/30
Dr. Kozma András: Anyagok és eszközök selejtezése4/91
Dr. Somorjai Imre: A gépkocsiellátás javításának egyes lehetőségei10/58
Király József: A közrendvédelmi alparancsnok tevékenységéről7/96
Dr. Kozma András: Kompenzálások és áttételezések az anyagi szolgálatban8/91
Horváth János: Hozzászólás "A belügyi személyi állomány ruházati ellátásának kérdéseiről" című cikkhez5/80
Iváncsics Aladár: Válasz a női ruházatokkal és a motoros rendőrök védőruházati ellátásával kapcsolatos észrevételekre7/85
Dr. Szilágyi Ernő: Létszámpótló lehetőségek9/47
Kassai József: A Belügyminisztérium polgári alkalmazottainak bér- és létszámgazdálkodásának problémái és a nyugdíjasok foglalkoztatása12/48
Gépi adatfeldolgozás Ausztriában (Lapszemle)2/124
Elektronikus adatfeldolgozás a rendőrségi munkában (Lapszemle)9/123
A francia rendőrség 1968. évi reformja (Lapszemle)5/122
A hamburgi rendőrség vezénylőterme (Lapszemle)5/126
A lépcsőzetes munka- és iskolaidő a csúcsforgalom kiküszöbölésének egyik eszköze (Lapszemle)6/120
Vezetési stílus és szolgálati teljesítmény (Lapszemle)
Távlati toborzás a rendőrség részére (Lapszemle)8/119
A körzeti megbízottak munkaidejének ésszerű és tényleges kihasználása (Lapszemle)8/120
A rendőrségi kutatási és fejlesztési osztály programja (Lapszemle)8/126
A lengyel rendőrség eredményes együttműködése az NDK rendőrségével (Lapszemle)9/116
Az irányító tiszt (Lapszemle)9/117
Újítómozgalom a Belügyminisztérium szerveinél (Lapszemle)9/121
Határőrség
Szirmai László - Nagy bertalan: A kommunista munkastílus néhány kérdése11/3
Dr. Kókai János: A hivatásos állomány utánpótlásának helyzete és perspektívái a határőrségnél7/9
Varga Pál - Gonda Attila: Az imperialista fellazítási politika elleni harc aktuális problémái a határőrségnél2/27
Hortobágyi Richár - Sulyok István: Hozzászólás "Az imperialista fellazítási politika elleni harc aktuális problémái a határőrségnél" című cikkhez7/84
Kaszab Géza: A technikai eszközök határőrizetben történő alkalmazásának időszerű kérdései8/14
Nyíri Lajos: Utánzásal (másolással) készített hamis útlevelek és fiktív útiokmányok felkutatásának tapasztalatai5/29
Orbán Károly: Magyarország idegenforgalmának és a határforgalom ellenőrzésének tapasztalatai5/3
Szőcs Ferenc: A Magyar Tanácsköztársaság határőrizete3/63
Mészáros István: A riadócsoportok alkalmazásának lehetőségei4/84
Zagyva Béla: A "atárőr községek" szervezésének lehetőségei és feltételei10/91
Gazsó Béla: Az elöljárók fegyelmi jogkörének gyakorlásáról1/47
Dr. Kókai JÁnos: Hozzászólás "Az előljárók fegyelmi jogkörének gyakorlása" című cikkhez6/82
Dr. Kókai JÁ nos: Hozzászólás "A pedagógus véleményének a fiatalkori bűnözés jelenlegi helyzetéről" című cikkhez1/63
Hortobágyi Richár: Észrevételek a továbbképzés helyzetéről szóló cikkhez4/74
Németh JÁnos: Hozzászólás "A szervezeti és állományfegyelem távlatai a Belügyminisztérium szerveinél" című cikkhez1/63
Hortobágyi Richárd: Észrevételek a továbbképzés helyzetéről szóló cikkhez4/74
Németh János: Hozzászólás "A szervezeti és állományfegyelem távlatai a Belügyminisztérium szerveinél" című cikkhez11/63
Soós Sándor: Hozzászólás "A szervezeti és állományfegyelm távlatai a Belügyminisztérium szerveinél" című cikkhez9/51
Németh József: Hozzászólás "A BM Akadémia határőr és karhatlami tagozatán folyó oktató-nevelőmunka néhány tapasztalata" című cikkhez5/82
Karhatalom
Prieszol Károly - Dr. Szabó Gyula: A fiatal tisztek helyzetéről8/3
Felföldi Győző: A Vörös Őrség hősi harca az 1919. június 24-i ellenforradalmi lázadás leverésében6/54
Szabó László: A Vörös Őrség a Vörös Hadsereg oldalán5/54
Tűzrendészet
Faragó János: Mértéktartó tűztávolságok megállapítása számítási eljárással1/22
Dr. Kovács Mihály: A nyári mezőgazdasági tűzesetek tapasztalatairól és a tűzesetek megelőzésének lehetőségeiről (Interjú)6/40
Minárovics János: A magyar tűzoltóság és tűzrendészet 1918-1919-ben3/73
Gyermekek mint tűzek okozói (Lapszemle)1/122
Öngyulladásból adódó tüzek, gyulladékony anyagok, fénymáz szabadon hagyásából (Lapszemle)1/126
A nagypaneles lakóházak tűzállósága (Lapszemle)6/124
Infravörös sugarakkal észlelik a tüzeket (Lapszemle)6/125
Áramütést szenvedett személy megmentése (Lapszemle)8/123
Pedagógia
Rózsa Andor: A belügyi tanulmányi és kiképzési kérdésekről és a várható feladatokról (Interjú)1/33
Dr. Nyerges Lajos: A kriminológiai képzés problémáiról1/57
Dániel Tamásné: Nyelvtudás - nyelvtanulás11/47
Hortobágyi RichárD: Észrevételek a továbbképzés helyzetéről című cikkhez4/74
Németh János: Hozzászólás "A BM Akadémia Határőr és Karhatalmi tagozatán folyó oktató-nevelőmunka néhány tapasztalata" című cikkhez5/82
A rendőri munka tudományos szervezése (Lapszemle)2/120
Az NDK bűnügyi rendőrségének kiképzési és továbbképzési problémáiról (Lapszemle)11/115
A tanítás-tanulás folyamatát tervszerűen és szolgálati vonatkozásban kell kialakítani (Lapszemle)11/116
Klinikai kriminológiai szakiskola rómában (Lapszemle)
A magasabb teljesítmények szisztematikus képzettséget követelnek minden kriminalistától (Lapszemle)9/120
A berlini Humboldt Egyetem Kriminalisztikai szekciója igazgatójának nyilatkozata (Lapszemle)9/120
Könyvszemle
Dr. Götz János: Bizonyítás a nyomozásban4/114
Szilák Jolán: A proletárhatalom védelmében3/104
Lapszemle
Véletlen mérgezések6/125
Koholt támadások felderítése8/122
Felismerik-e az emberek a saját aláírásukat?10/122
Vezetési stlíus és szolgálati teljesítmény11/125
Áramütést szenvedett személy megmentése8/123
Az 1969. évi közlekedési propagandamunkához7/120
Távlati toborzás a rendőrség részére8/113
A körzeti megbízottak munkaidejének ésszerű és tényleges kihasználása8/120
Újítómozgalom a Belügyminisztérium szerveinél9/121
A szavak hatása10/118
A tanítás-tanulás folyamatát tervszerűn és szolgálati vonatkozásában kell kialakítani11/116
Indulatcselekmények11/117
Együttműködés a helyi állami szervekkel a bűnügyileg veszélyeztetett személyek átnevelésében12/115
Tapasztalatok a szolgálati csoportok működéséről12/116
Korszerű forgalomszervezés a nagyvárosokban12/117
Identi-Kit2/125
Az imperialista propaganda - a lélektani hadviselés fő formája4/118
"a német munkásosztály harca a jogért és a törvéynességért, a Német Demokratikus Köztársaságban valósult meg"5/118
Új módszer a cipőnyomok biztosítására5/118
A rejtett bűnözés felderítése - lényeges alkotórésze a komplex bűnmegelezősnek6/122
Nagyobb effektivitás a krimináltechnikai munkbáan - ez az előfeltétele a magasabb teljesítményeknek a bűnözés elleni harcban7/118
A betöréses lopások és az ellenük való harc - a feljelentés felvétele7/119
"Kiemelkedő eredmények a bűnözés elleni harcban - a hozzájárulásunk az NDK 20. évfordulójához28/117
Az ujjnyomfelvétel egyszerűsítéshez új daktiloszkópiai massza8/116
A magasabb teljesítmények szisztematikus képzettséget követelnek minden kriminalistától9/120
A berlini Humboldt Egyetem Kriminalisztikai szekciója igazgatójának nyilatkozata9/120
A nyugat-németországi gyermek- és fiatalkori bűnözés ijesztő mérlege10/115
Gyermek- és csecsemőgyilkosságok felderítése, nyomozása és megelőzése10/116
Az NDK bűnügyi rendőrségének kiképzési és továbbképzési problémáiról11/115
A törvény ismerete2/119
A személyiség figyelembevételével4/119
A tanú és az igazságszolgáltatás6/115
A Német Szövetségi Köztársaság rendőrségi bűnügyi statisztikája1/121
Gyermekek mint tüzek okozói1/122
A tettes, akinek nincs motívuma2/123
Gépi adatfeldolgozás Ausztriában2/124
A "primitív reakció" jelentősége a női bűnözésben4/126
Pszichiátria és bűnözés5/124
A bankrablás elemzése6/117
A taxisofőrök kriminalitása6/117
Nyombiztosítás a közlekedési baleseteknél6/113
Perverzitások szokatlan halmozódása6/118
Gyilkossági kriminalitás az USA-ban6/119
A kriminológia tudományos egysége9/122
Elektronikus adatfeldolgozás a rendőrségi munkában9/123
Szokatlan elváltozások kilőtt lövedékrészeken10/120
Automaták fosztogatóinak körözése10/120
A mai kriminológia átfogó célja10/121
Egy lövés - két halott11/122
Bekötő útvonalakon van a legtöbb betörés?11/123
A kábítószer-függőség keletkezése és kihatása11/123
A Német Szövetségi Köztársaság 1968. évi bűnözési statisztikája11/123
Fejlődés a kriminalisztikai célokra felhasznált infravrös fényképezés területén12/118
Elektronikus adatfeldolgozás a rendőrség számára12/119
Meg kell-e röntgenezni a talált hullákat?12/121
A "Rockerek"12/121
Az emberi vérrel is lehet kereskedni1/126
Öngyulladásból adód tüzek, gyullaédkony anyagok fénymáz szabadon hagyásából1/126
Anapi bevétel eltulajdonítása, álcázott önrablással1/126
Az idegenforgalommal kapcsolatos bűntevékenység különleges formája4/121
A sebességnek komparáció segítségével történő megállapítása közúti közlekedési baleseteknél5/121
Bűnügyi szolgálat és vizsgálóbírói intézmény legyen vagy sem?6/116
Érdekességek egy szocialista tulajdonban levő, fél miliós vagyon szétlopkodásának történetéből7/121
Egy lopás kivizsgálásának kudarca széles körű lopássorozat felderítéséhez vezetett11/120
Klinikai-kriminológiai szakiskola Rómában5/121
Javaslat a "gyilkosság" új fogalmára kriminológiai és kriminalisztikai szempontból6/119
Az erőszakos bűntettekel kapcsolatos kártérítés anyagi szabályozása Angliában8/121
Ujjnyomatok összehasonlítása komputerrel2/124
Az erőszak a kromoszómakutatás tükrében6/116
Gondolatok a fiatalkori bűnözésről=/125
A gépkocsi színe és a közlekedési balesetek7/126
123000 gyilkosság 15 év alatt9/124
Az irányító tiszt9/117
Tanulságos adatok a központi közlekedési nyilvántartásból1/124
A rendőrség és a televízió1/125
Tapasztalatok a gyalogosokat a gyalogátkelőhelyen ért közlekedési balesetek vizsgáaltában2/125
A hamburgi rendőrség vezénylőterme5/126
A hamburgi rendőrség URH-központja 1968-ban5/126
Technika a megelőző bűnüldözés szolgálatában6/120
A közúti közelekedés résztvevőinek rátermettsége6/120
A lépcsőzetes munka- és iskolaidő a csúcsforgalom kiküszöbölésének egyik eszköz6/120
Ítélkezési gyakorlat a közúti közelekdésben részt vevő gyalogos vonatkozásában9/125
Cserbenhagyásos közelekdési balesetek feldolgozása10/125
Anglia vízirendőrsége a törvéyn "úszó keze211/124
A Német Szövetségi Köztársaság és egyes államainak 1968. évi közúti közlekedési balesetei11/124
Schleswig-Holstein Közlekedési alkoholstatisztikájából11/124
A nagypanales lakóházak tűzállósága6/124
Infravörös sugarakkal észlelik a tüzeket6/125
A prostitúció jogi helyzete Lengyelországban4/120
a szexuális hátterű gyilkosságok és azok tettesei5/117
Varsó területén elkövetett és egyre növekvő számú gépkocsifeltörések problémái5/117
A lengyel rendőrség eredméynes együttműködése az NDK rendőrségével9/116
Dollárhamisító banda leleplezése a Lengyel Népköztársaságban9/111
A huliganizmus, mint potenciális kriminogén tényező12/122
A francia rendőrség 1968. évi reformja5/122
Az erőszakos bűncselekmények áldozatainak kártalanítása5/123
Párizs közlekedése7/122
A törött üveg rovátkái7/124
Áruházi tolvajlás7/125
A nem dolgozó személyek és a bűntevékenység7/117
A zsaroló leleplezése hangazonosítás alapján6/121
Kerékpáros közlekedés lakott területen2/121
Gépkocsivezető veszélyeztetettsége2/120
"Javíthatatlanok" voltak5/119
A kriminológiai vizsgálatok határai1/120
a büntetési rendszer tökéletesítésének problémái9/118
Új filmelőhívási módszer9/119
A feltételes elítélés hatásosságának garanciái11/119
Ábel ezredes az amerikai bíróság előtt9/115
A szabadságvesztés nélküli büntetések felfüggesztéséről10/119
A rendőri munka tudományos szervezése2/120
A közlekedés biztonságáért5/120
Az élveszületés bizonyítása spektográfiai vizsgálattal2/119
Az akasztási barázda vizsgálata emissziós spektográfiai módszerrel10/117
A pszichopaták kezelése Angliában4/125
A közlekedési bűnözők megítéléséről8/125
Milyen problémákat kell megoldania a kriminalisztikának?4/122
A kriminalisztika előretekint10/121
Az íróeszköz befolyása a kézírásra és aláírásra12/125
A tárgyi bizonyítékok értékelése szubjektív vagy objektív módszer a kriminalisztikában,12/126
Nagyszabású bűnügyek nyomozásának dokumentálása4/124
Rendkívüli események és a rendőrség5/124
A rendőrségi kutatási és fejlesztési osztály programja8/126
Fluoreszkáló porok alkalmazása a rendőri munkában9/124
A veszéyles bűnöző10/124
Egy gyilkossági ügy tanulságos nyomozása11/125
Új koncepció a gépkocsivezetők tájékoztatásában1/124
Pedagógialilag elhanyagolt gyermekek és kiskorú jogsértők átnevelési problémáinak pszichológiai aspektusai11/118
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem