1.017.388

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Belügyi Szemle 1979. január-december

A Belügyminisztérium központi folyóirata - XVII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: BM Oktatási és Közművelődési Csoportfőnökség
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 1.527 oldal
Sorozatcím: Belügyi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Összesített tartalommutatóval.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Politikai és általános szakelméleti cikkek
Miniszteri köszöntő3
Lakatos Ernő: A békés egymás mellett élés alakulása5
Dr. Csiba István: A cigánybűnözés alakulásáról (Interjú)26
Csikós-Nagy Béla: Az általános árrendezés előkészítése3
Dr. Láng György: A korszerű ellenőrzés néhány pszichológiai szempontja10
Dr. Houguel Iván: A kiemelt nagyberuházások szervezett rendőri védelme17
A társadalomtulajdon-védelem társadalmasításának kérdéseiről (Konzultáció)36
Bogye János: A Belügyi Népbiztosság Politikai Nyomozó Osztálya a proletárhatalom védelmében5
Dr. Siklósi György: A Tanácsköztársaság Vörös Őrsége17
Dr. Szijártó Károly: A bűnözés főbb jellemzői az 1978. év adatai alapján3
Dr. Kováts Zsolt - Dr. Szinák János: A szagazonossítás és a szagbank10
Dr. Bóc Imre: Fogyasztói érdekvédelem és törvényesség16
A Belügyminisztérium önkéntes társadalmi segítőről (Körinterjú)22
Dr. Biró Ferenc: Népgazdaságunk helyzete és további feladataink3
Dr. Bodrogi Károly: Az új Büntető Törvénykönyv Általános Részéről12
Dr. Kuti BélaA Vas megyei rendőri szervek munkájáról (Interjú)35
Dr. Simon Pál: A nehézipari ágazat népgazdaság- és társadalmitulajdon-védelmének helyzete3
Dr. Halász Sándor: A vagyon elleni bűncselekmények meghatározása az új Btk.-ban9
Dr. Szamel Lajos: A közélet tisztaságáról3
Dr. Gábor László: Közlekedési bűncselekmények az új Büntető Törvénykönyvben12
Dr. Zsiga József: A tervezés - mint vezetési funkció - a rendőrség irányító munkájában21
Dr. Siklósi György: Az új Büntető Törvénykönyv alkalmazásáról a rendőri bűnüldözésben (Interjú)30
Dr. Korom Mihály: Alkotmányunk harminc éve3
Nagy László: Deviza-bűncselekmények - devizagazdálkodás8
Dr. Markója Imre: Bűnüldözés, igazságszolgáltatás és az új Büntető Törvénykönyv3
Fábián Lajos: A gyermekek nevelése a biztonságos közlekedésre14
Gonda József: A katasztrófák következményeinek felszámolása20
Szilas Pál: A szolgáltatás helyzetéről28
Faluvégi Lajos: Napirenden az ár- és pénzügyi szabályozás korszerűsítése3
Dr. Tóth Tihamér: Az erőszakos, garázda jellegű bűnözés megjelnési formái15
Dr. Kovács Lajos: Az állam elleni bűncselekmények szabályozásában bekövetkezett változások az új Btk.-ban25
Kocsári Sándorné - Dr. Tóth István: A fogyasztói érdekvédelemről, és a vásárlók megkárosításának felderítéséről30
Csiba Károly: Az ifjúságról szóló 1971. évi IV. törvény belügyminisztériumi végrehajtásának ifjúságmozgalmi tapasztalatairól (Interjú)36
Rácz Sándor: A Központi Bizottság határozatának szellemében3
Dr. Varga Sándor: A büntető eljárási törvény módosítása11
Barta András - Dr. Miltényi Károly: A közvádas elítéltek prognózisa19
Dr. Menning Éva: A pszichopátia problémája a büntető eljárásban27
Tóth Imre: A határőrizeti feladatok végrehajtásának főbb tapasztalatairól és a soron levő tennivalókról (Interjú)33
Kukk István: A szabálysértésekkel kapcsolatos rendőri munka helyzete és feladatai3
Dr. Dávid Gábor: A bűnözés személyi struktúrája10
Dr. Gál Andor: A katonákra vonatkozó rendelkezések az új Btk.-ban22
Dr. Gönczöl Katalin: A veszélyes erőszakos bűnözők reszocializációja a büntetésvégrehajtás és az utógondozás során29
Dr. Sepsei György: Az MSZMP XI. kongresszusa határozatainak végrehajtásáról (Interjú)35
Állambiztonsági cikkek
Dr. Csenki István: Egy kém tevékenysége és bukása94
Bogye János: A Belügyi Népbiztosság Politikai Nyomozó Osztálya a proletárhatalom védelmében5
Simor András: Korvin Ottó életéről (Interjú)44
Szilák Jolán: A röpcédulák forgalmazóinak behatárolása a kriminalisztikai nyelvészet eszközeivel92
Titkos háborúk történetéből
Kim Philby, a "harmadik" ember I. rész64
Kim Philby, a "harmadik" ember II. rész71
Politikai nyomozók a Tanácsköztársaságért81
Egy náci kémrezidentúra felszámolása I. rész67
Egy náci kémrezidentúra felszámolása II. rész80
Egy náci kémrezidentúra felszámolása III. rész70
A japánok "To" (kapu) fedőnevű kémszervezete78
Akció a "sárga keksz" megszervezéséért I. rész74
Akció a "sárga keksz" megszervezéséért II. rész70
Ügynök a diplomáciai csomagban75
MacLean és Burgess I. rész78
MacLean és Burgess II. rész72
Bűnüldözés, kriminalisztika
Krimináltechnika, kazuisztika
Dr. Farkas Gyula: A véralkoholszint megállapítása iratok alapján85
Gyurcsák István: A megváltoztatott gyári jelek, sorszámok kimutatása110
Bezzeg József - Bottlik László: A vonatbefolyásoló berendezések jelentősége a vasúti balesetek bizonyításánál112
Dr. Guth Péter - Dr. Harsányi László: A cserbenhagyó személygépkocsijának azonosítása a bőrmaradványok vizsgálatával114
Dr. Kováts Zsolt - Dr. Szinák János: A szagazonosítás és a szagbank10
Dr. Ternai Zoltán: Egy halálos közúti baleset vizsgálata - téves következtetésekkel104
Lontainé dr. Santora Zsófia - Dr. Susa Éva - Dr. Varga Tibor: A több mint százéves ruhadarab vérgyanús szennyeződésének vizsgálatáról112
Tóth György: A daktiloszkópia azonosítás feltételeiről93
Dr. Illár Sándor: Az aláírás-torzítás és a hamisítvány alapján történő személyazonosítás113
Gáll Ferenc: Helyszíni anyagmaradvány nyomszakértő vizsgálata117
Turi Pál: A szagazonosításról (Reflexió)71
Dr. Leisztner László - Karlinszky László: Korszerű analitikai eljárás egy devizagazdálkodást sértő bűntett kísérletének bizonyításában117
Dr. Bócz Endre: Egy szakértői vélemény - tanulságokkal (Reflexió)65
Kollok Alajos: A bőrfodor-rajzolatok helyreállítása oszlásnak indult holttesteken114
Hegyi Ottó: Egy összeütközéses hajóbaleset szakértői vizsgálata111
Pintér László: A vegyi tolvajcsapdák alkalmazásának tapasztalatai Komárom megyében98
Dr. Lontainé Dr. Santora Zsófia: Csoportanyag-kimutatás emberi hajból115
Dr. Ternai Zoltán: A közúti baleset megváltoztatott rendőrségi értékeléséből származó problémák108
Krimináltaktika
Kacziba Antal: A fiatalkorú gyanúsított gondozójának kihallgatása12
Vojuteczky Dániel - Szenes Sándor: A vagyonbiztonság veszélyeztetettsége és a vagyonvédelmi normák kialakítása52
Dr. Légrádi Lajos: Szignalizációs tevékenység jelentősége a bűnüldözési munkában (Reflexió)61
Dr. Szigligeti Tibor: A közbiztonsági és közlekedési szervek nyomozáselrendelési gyakorlata71
Dr. Torday Huba: A forró nyomon üldözés szervezéséről (Reflexió)68
Tóth Tibor: Szabadkasszás egységekben elkövetett bűncselekmények vizsgálatának problémái78
Dr. Koncz János: Gondolatok a gyanúsított rendőrségi kihallgatásáról - egy bírói ítélet tükrében81
Borbély László: Nemzetközi együttműködés egy veszélyes bűnöző banda bűncselekményeinek felderítésében88
Bárdy Tibor: Az információk szerepe a felderítés kezdeti stádiumában (Reflexió)79
Szabó Endre: A rendőrség ügyeleti rendszeréről (Tükör)34
Dr. Baranyó György - Dr. Margitai Domokos: A tárgyi bizonyítási eszközök kezeléséről és megőrzéséről57
Kállai Gyula: A forró nyomon üldözésről (Reflexió)61
Jánkai István - Hasznos Gyula: Az Interag Rt. sérelmére elkövetett sikkasztás vizsgálata96
Dr. Kovács László: A Merkur pécsi telepén elkövetett veszteségek bizonyítása100
Dr. Torday Huba - Hamza József: Egy emberölés bizonyítási nehézségei95
Tátrai Miklós: Gondolatok a neveléstudomány és bűnüldözés kapcsolatáról (Reflexió)68
A járási társadalmitulajdon-védelmi nyomozók helyzetéről (Párbeszéd)74
Dr. Koncz János: A lakhelyelhagyási tilalom elrendelésének és gyakorlati végrehajtásának tapasztalatai88
Dr. Vetró István: Egy csalás nyomozásának megtervezése és szervezése108
Dr. Baranyó György - Balatoni István: Figyelmeztető levelek a bűnmegelőzés szolgálatában (Tükör)37
Horváth Ferenc: Adatgyűjtés és blöffölés (Reflexió)71
Vass Barnabás: A gyanúsított befolyásolásának lehetősége a beismerő vallomásra (Reflexió)72
Dr. Szabó István: Bűnmegelőző és felderítő intézkedések Siófokon94
Dr. Légrádi Lajos: Rendőrségi revizorok a bűnüldözés szolgálatában99
Dr. Répási Ferenc: Helyes volt-e a nyomozás megtagadása (Reflexió)69
Dr. Margitai Domokos: Az új Nyomozási Utasításról48
Németh János - Dr. Kárpáti Csaba: Betöréssorozat nyomozása98
Dr. Horváth Sándor - Csiszler Elek: Egy korrupciós bűncselekmény bizonyítása111
Kacziba Antal: A fiatalkorúak bűnügyeiben kirendelt pedagógus, pszichológus és gyógypedagógus szakértők működéséről (Tükör)41
Balatoni István: A büntető eljárásban lefoglalt dolgok kezeléséről és megőrzéséről (Reflexió)72
Kovács Sándor: Bűnügyi akció a Keleti pályaudvar környékén82
Dr. Kovács Balázs: Az őrizetbe vételek elrendeléséről86
Dr. Szabó István: Egy sikertelen akció tanulságai98
Dr. Szigligeti Tibor: A Belügyminisztérium nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről60
Éliás Sándor: A beruházások szervezett rendőri védelmének helyzete a fővárosban68
Gombás Jenőné: Még egyszer a rendőrségi revizorok munkájáról (Reflexió)75
Dr. Garamvölgyi Károly: Az AFIT pécsi üzemegységénél elkövetett vesztegetés felderítése és bizonyítása96
Turi Pál: A negyedik kategóriájú ügyeleti szolgálat68
Kriminálmetodika
Dénesi Miklós - Fekete Béla - Benkő József: Emberölés és betöréseslopás-sorozat felderítése88
Tonhauser László: Cigánybűnözők elfogására szervezett akció99
Bereczky István - Krajczár Gyula: Nagy összegű pénzlopás tettesének elfogása104
Andréka Péter - Ágota László: Szexuális aberrációtól motivált emberölés tettesének felderítése93
Dr. Róth József - Forgó András: Fegyházból szököttek elfogása101
Bereczky István - Krajczár Gyula: Veszélyes bűnöző elfogása a modus operandi segítségével105
Rácz János - Molnár Mihály: A sziréna hallhatóságának vizsgálata egy közúti baleset során108
Tóth László: Korrupció a belkereskedelemben73
A fővárosi prostitúcióról (Párbeszéd)86
Toronyi Tibor: Hatékonyabb módszerek a bűncselekmények megelőzésében Pécsett90
Pleskó Imre: Szökött elítéltek elfogása103
Dr. Olasz József - Piros Zoltán: Egy erőszakos nemi közösülés nyomozása107
Hallai Imre: Takarékszövetkezet sérelmére elkövetett bűncselekmények nyomozása111
Dr. Ruttkai György: Fogyasztói érdekvédelem a termelővállalatoknál53
Dr. Szente Géza - Dr. Zsiga Tibor: A társasházak tulajdonosait károsító bűncselekményekről (Reflexió)62
Dr. Vedres Géza: Külföldiek által, külföldiek sérelmére elkövetett emberölések nyomozásának tapasztalatai73
Gégény István: Az elmebetegek elszállításának tapasztalatai Nógrád megyében77
Tóth Ferenc: Együttműködés az állami és társadalmi ellenőrző szervekkel a fogyasztói érdekvédelemben82
Dénesi Miklós - Zsila József: A békéscsabai szatír85
Krajczár Gyula: Üzlet- és kirakatbetörések fővárosi tapasztalatai (Reflexió)76
Boross Zoltán: A váci ÁFÉSZ-nél elkövetett sikkasztás vizsgálata104
Kovács János - Romhányi Ferenc: Egy vasúti fosztogatás vizsgálatának tanulságai108
Hamza József: Szexuális motivációjú emberölés tettesének felderítése97
Dr. Szalai Imre: Utazó betörőtolvajok felderítése104
Dr. Balogh Imra: A kiemelt nagyberuházások védelmének helyzete a nehéziparban63
Vasas László - Kovács József: Visszaesőként elkövetett emberölések nyomozása102
Kristóf András: Kasszabetörők felderítése107
Dr. Perényi Márta: Egy nagyarányú bélyegüzérkedés vizsgálata112
Pintér László: Különös kegyetlenséggel, több emberen elkövetett emberölés nyomozása102
Egyed László - Kalocsai János: A textilhulladék felvásárlása során elkövetett visszaélések vizsgálata107
Dr. Garamvölgyi Károly: Postai sikkasztás felderítése112
Szabó József - Bagó István: Emberölés nyomozása103
Horváth Dénes: Halálos közlekedési baleset nyomozásának tapasztalatai107
Smidu Sándor: Okirat-hamisítással elkövetett csalás és egyéb bűncselekmények nyomozása103
Pella László: Betörők felderítése107
Dr. Farkas Miklós: A simontornyai kasszabetörő felderítése a költekezés ellenőrzésével107
Tóth Ferenc: Cserbenhagyás látszatának keltése112
Sánta László - Antal László: Prostituált sérelmére elkövetett emberölés nyomozása100
Dr. Szente Géza - Juhász László: Élelmiszerüzletben elkövetett sikkasztás nyomozása105
Közrendvédelem
Dr. Siklósi György: A Tanácsköztársaság Vörös Őrsége17
Czövek Imre: A Vörös Őrség megszervezése és átszervezései28
Dr. Zsiga Tibor: A IV. Vörösőr Kerület37
Hégely Ferenc: A rendőri szervek létszámhiányáról (Reflexió)78
Dr. Virág Ferenc: A gyakorlóőrsök szervezése és működésének tapasztalatai a siófoki járásban91
Sziklai Lajos: Debrecen közbiztonságáról és a forró nyomon üldözés egyes tapasztalatairól (Interjú)38
Dr. Nagy Sándor: A pénzszállítás- és kísérés helyzetéről (Reflexió)65
Horváth Gyula Géza: A szolgálati ellenőrzések tapasztalatairól (Reflexió)69
Gonda Imre: Törzsmunka a zsanai gázkitörés elhárításában85
Gonda József: A katasztrófák következményeinek felszámolása20
Közlekedésrendészet
Tar József: A jelzőlámpás forgalomirányítás potenciális balesetveszélyei18
A rendőrhatósági közúti közlekedés igazgatási helyzetéről (Konzultáció)43
Dr. Jankó Domonkos - Holló Péter: A közúti közlekedési balesetelemzés fejlesztése63
Dr. Hartai Magdolna - Dr. Csiky Antal: Informatika és közlekedésbiztonság31
Dr. Irk Ferenc: A forgalomellenőrzés és a prevenció hatékonyságának kapcsolatáról14
Fábián Lajos: A gyermekek nevelése a biztonságos közlekedésre14
Orbán Sándor: A kölekedési állomány feljelentési és bírságoló tevékenységéről9
A közlekedési állomány decentralizálásának tapasztalatairól (Párbeszéd)47
Igazgatásrendészet
Dr. Szendrei Géza: A tiltott szerencsejáték nyilvánossága56
Dr. Szabolcsi János: A rendőrhatósági kényszerintézkedések alkalmazásáról (Reflexió)59
Dr. Szendrei Géza: A tulajdon elleni szabálysértések felderítéséről (Reflexió)78
Dr. Szendrei Géza: A szabálysértési ügyek tárgyalásáról61
Sebestyén Gábor: A szabálysértési nyilvántartásról66
A rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértési ügyek intézésének fővárosi helyzetéről (Párbeszéd)74
Ács Ferenc: A pirotechnikai termékekkel kapcsolatos engedélyügyi tevékenység jogi szabályozása61
Cserné Czégény Julianna: A belügyi munka egyik fontos területéről (Reflexió)69
Dr. Erdősi László: A fiatalkorú elkövetők ellen folytatott szabálysértési eljárások tapasztalatai Pest megyében89
Határőrség
Pásztor László: Az erők és eszközök összehangolt alkalmazásáról (Reflexió)80
Kolimár János - Berka László: A gyakorló csapatszolgáltatás helye és szerepe a határőrtiszt-képzésben79
Gazsó Béla: Gondolatok a határőrségnél folyó tisztképzésről36
Lindák Mihály: KISZ-csoportok működése az alapszervezetekben66
Gazsó Béla: A munkastílus-jellemzői a határőrségi pártalapszervezetekben79
Szabó János: A határőr őrsparancsnok negyedévi határőrizeti elhatározása előkészítéséről91
Szirmai László: A BM Határőrségnél működő pártalapszervezetek beszámoló taggyűléseiről97
Lindák Mihály: Tisztesek a határőr alegységeknél61
Pásztor László: A tudományos kutatómunka szükségessége és lehetőségei a határőrségnél (Reflexió)70
Dudás István - Szabó János: A kerület határőrizeti rendszerében működő manővercsoport alkalmazásának tapasztalatai93
Tóth Imre: A határőrizeti feladatok végrehajtásának főbb tapasztalatairól és a soron levő tennivalókról (Interjú)33
Szamosvölgyi Csaba: A határőrkerület információrendszerével szemben támasztott alapvető követelmények (Reflexió)73
Tűzrendészet
Dr. Héra Attila: A tűzesetek számszerű alakulása (1968-1977)79
Személyügyi és anyagi, pénzügyi cikkek
Szepesi István: Az anyagi-pénzügyi szolgálat tevékenysége a Pest megyei Rendőrfőkapitányságon86
Olasz Lajos: Pedagógiai és pszichológiai módszerek alkalmazása a személyi állomány védelmében53
Dr. Túrós András: A személyi állomány védelméről (Reflexió)74
Tátrai Miklós: Tapasztalatok és következtetések a próbaidős rendőri állománynál90
Dr. Baranyó György: A Belügyminisztérium szerveinél dolgozó fiatalok helyzetéről (Konzultáció)43
Varga László: A személyi állomány védelméről (Reflexió)72
Tátrai Miklós: A személyi állomány védelméről (Reflexió)71
Jogi cikkek
Kacziba Antal: A fiatalkorú gyanúsított gondozójának kihallgatása12
Orbán Sándor: A járművezetés foglalkozásként történő megítélése (Reflexió)62
Dr. Nyilasi Gyula: A bíróság elé állítások gyakorlatáról61
Kudlik Imre: A szignalizációk hatékonyságáról (Reflexió)65
Hetényi János: A bíróság elé állítás akadályairól (Reflexió)70
Kacziba Antal: A fiatalkorúak bíróság elé állítása69
Dr. Ferenczi Attila: A bíróság elé állítások védői szemmel (Reflexió)77
Dr. Bodrogi Károly: Az új Büntető Törvénykönyv Általános Részéről12
Dr. Nyilasi Gyula: A büntető eljárás gyorsítását célzó jogintézmények59
Dr. Halász Sándor: A vagyon elleni bűncselekmények meghatározása az új Btk.-ban9
Dr. Gábor László: Közlekedési bűncselekmények az új Büntető Törvénykönyvben12
Dr. Siklósi György: Az új Büntető Törvénykönyv alkalmazásáról a rendőri bűnüldözésben (Interjú)30
Dr. Várnai László - Dr. Rácz Ferenc - Dr. Horváth Dezső: A gyermekkori mérgezések esetbejelentő lapjainak elemzése67
Dr. Gyöngyi Gyula: A kényszerintézkedések alkalmazásának gyakorlatáról (Interjú)30
Dr. Dávid Gábor: Az új Büntető Törvénykönyv és a kriminálstatisztika92
Dr. Markója Imre: Bűnüldözés, igazságszolgáltatás és az új Büntető Törvénykönyv3
Túrós András: A szigorított őrizet elrendeléséről (Reflexió)69
Dr. Kovács Lajos: Az állam elleni bűncselekmények szabályozásában bekövetkezett változások az új Btk.-ban25
Dr. Varga Sándor: A büntető eljárási törvény módosítása11
Dr. Menning Éva: A pszichopátia problémája a büntető eljárásban27
Tölgyesi Ernő: Polgári fegyveres őrség az új jogszabályok tükrében84
Kriminológia
Dr. Csiba István: A cigánybűnözés alakulásáról (Interjú)26
Porczán József: A Hajdú-Bihar megyei mezőgazdasági termelőszövetkezetek bűnügyi helyzete76
Dr. Merész László: A vám- és devizajogszabályt sértő cselekmények okai és alakulásuk22
Dr. Pálmai Gyula: Az utógondozás feladatairól (Interjú)29
Tóth Ferenc: Az üzérkedés elkövetési okainak vizsgálata85
Marczi József - Karuczka József: Az erőszakos, garázda jellegű bűnözés alakulása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében96
Dr. Hegedűs Sándor: A csavargás mindig következmény (Reflexió)65
Dr. Korinek László: Kísérlet a bűnözés minőségi mérésére (A Sellin-Wolfgang index)27
Tóth Béla: A fővárosi mezőgazdasági termelőszövetkezetek bűnügyi tapasztalatai84
Dr. Dobos János: A vagyon elleni bűncselekmények és az összbűnözés58
Végh Dénes: Az utógondozás feladatairól (Reflexió)75
Dr. Somogyi József - Dr. Vass László - Madácsi Imre: A bűnözés helyzetének és a bűnüldözés-hatékonyságának mérése21
Dr. Nyerges Lajos: Fiatalkorú bűnözés, gyermekvédelem (Konzultáció)37
Dr. Horváth András: Utógondozás vagy pártfogó felügyelet (Reflexió)72
Dr. Nyerges Lajos: Egy hatékonysági mutató használhatóságáról56
Dr. Dobos János: Még egyszer a cigánybűnözésről (Reflexió)64
Pacsek János: Szolnok megye bűnügyi helyzete és a bűnözés várható alakulása79
Dr. Torday Huba - Kathy Imre: A vagyonvédelem helyzete Hajdú-Bihar megyében89
Dr. Tóth Tihamér: Az erőszakos, garázda jellegű bűnözés megjelenési formái15
Schiller János: A villamosenergia-ipar társadalmi tulajdon védelmének helyzete65
Váci László: A Borsodi Szénbányák Vállalat társadalmi tulajdon védelmének helyzete (Reflexió)72
Barta Barnabás - Dr. Miltényi Károly: A közvádas elítéltek prognózisa19
Vári István: A visszaeső elítéltek vizsgálata84
Dr. Korinek László: A bűnözés mérésének új megközelítése (Reflexió)74
Dr. Borsi Zoltán - Dr. Halász Kálmán: Néhány észrevétel a bűnözés helyzetének és a bűnüldözés hatékonyságának méréséhez54
Dr. Korinek László: A magyarországi bűnözés tendenciája (1965-1978)60
Madácsi Imre: Megjegyzések a Szolnok megyei bűnözési prognózishoz (Reflexió)67
Dr. Kiss László: A Magyar Államvasutak társadalmitulajdon-védelmének helyzete77
Kriminálpszichológia
Dr. Olasz József - Bánfi Sándor - Celebrini Jánosné: Pszichológus szerepe a beismerő vallomásban101
Vezetés-szervezés kérdései
Dr. Láng György: A korszerű ellenőrzés néhány pszichológiai szempontja10
Karuczka József: Módszer és stílus a fegyveres testületek vezetésében (Reflexió)64
Dr. Pálmai Józsefné: A statisztikai elemzésről, értékelésről (Reflexió)66
Dr. Zsiga József: A tervezés - mint vezetési funkció - a rendőrség irányító munkájában21
Kudlik Imre: A korszerű ellenőrzésről (Reflexió)76
Dr. Tóth István: A munkahelyi stresszhatások és megelőzésük62
Kiképzés, oktatás
Dr. Kováts Zsolt: A szolgálatikutya-állomány tartási és igénybevételi körülményei (Tükör)31
Tátrai Miklós: Rendőrök részvétele az oktatásban (Reflexió)63
Dr. Bulik György: A jogi diplomás rendőrök továbbképzéséről (Reflexió)64
Czeiner Gyula: Néhány gondolat a helyi szervezésű továbbképzésről (Reflexió)75
Tudományos élet, könyvszemle
Tudományos élet
Dr. Kovács József: A szocialista büntetőjog, büntetőeljárás-jog és kriminológia elméleti művelőinek tanácskozása39
Dr. Szabó Ilona - Halek Tibor: A II. magyar jövőkutatási konferencia47
Dr. Dávid Gábor: A bűnözés szerkezeti változásai46
Borszéki Ferencné: Dr. Gönczöl Katalin: A visszaeső bűnelkövetők tipológiája című kandidátusi értekezéséről51
Mokány József: Dr. Raskó Gabriella: A női bűnözés kriminológiai kérdései című kandidátusi értekezéséről57
Dr. Tóth Tihamér: Az alkoholizmus társadalompolitikai, kriminológiai és viktimológiai jellemzői42
Dr. Tauber István: A cigányok által elkövetett bűncselekmények kriminológiai kutatása49
Dr. Bakos Gyula: A fejlett szocialista társadalom főbb kritériumai és kialakulásának szakaszai43
Dr. Turai Tamás: A társadalmi tulajdon elleni bűncselekmények elkövetőinek kriminálpszichológiai vizsgálata43
Dr. Nemes Lászlóné - Mokány József: A Belügyminisztérium Tudományszervezési osztályának pályázatáról55
Dr. Szikinger István - Dr. Mackó Mária: Az állam- és közbiztonság fogalma, fenntartásának és szilárdításának főbb feltételei45
Dr. Samu Mihály: A közrend és közbiztonság védelme - alapvető állami és jogi tevékenység34
Dr. Károly Endre: A hazai és külföldi kriminálviktimológiai kutatások áttekintése41
Dr. Berényi Sándor: Az állam- és közbiztonság fogalma49
Dr. Kujalek János - Zalai Péter: Néhány gondolat az állambiztonságról52
Dr. Bakos Gyula: A marxista-leninista államelmélet megvédéséért és alkotó alkalmazásáért47
Könyvszemle
Dr. Baranyó György: Sz. A. Vaupsaszov: Vészterhes utakon című könyvéről113
Dr. Sulyán János: A proletárhatalom védelmében című könyvről116
Dr. Józsa Antal: A Tanúságtevők című gyűjteményes kötetről110
Dr. Dávid Gábor: Kovacsicsné Nagy Katalin: Bevezetés a kriminálinformatikába című könyvéről116
Dr. Kovács József: Dr. Diczig István: A társadalmi tulajdon védelme című könyvéről117
Dr. Bökönyi István: Dr. Csonka József: Az objektív eredménymérés elméleti és gyakorlati kérdéséről című könyvéről117
Dr. Bócz Endre: Dr. Kárpáti László: A szegények ügyvédje című könyvéről113
Egyéb
Gonda Imre: A propaganda szerepe és a propagandisták feladata a belügyi munkában (Reflexió)65
Czövek Imre: A Vörös Őrség megszervezése és átszervezései28
Dr. Zsiga Tibor: A IV. Vörösőr Kerület37
Simor András: Korvin Ottó életéről (Interjú)44
Dr. Kiss Ernő: A Volán Munkalélektani és Ergonómiai Központ tevékenysége a forgalombiztonság javításáért63
Dr. Zsiga Tibor: A muraszombati ellenforradalom kitörése és bukása19
Kiss József: Egy konzultáció margójára71
Czövek Imre: Az 1919-es júniusi ellenforradalmi akciók és leverésük21
Numan György: A hatvani rendőrkapitányság ifjúságvédelmi önkéntes rendőri csoportjának tevékenysége58
Dr. Halász László: A belügyi rendelkezések formáinak változásáról59
Dr. Koncz István: A rendőrség tagjainak kihallgatása a bírósági tárgyaláson53
Fodor Pál: A fogyasztói érdekek védelmében (Reflexió)67
Kopasz Árpád: A közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok ügyintézése Heves megyében93
A Belügyi Szemle büntetőjogi feltevéspályázata - Az 1. számú feltevés127
Tódor János: A magángépjármű-vezetők időszakos elméleti továbbképzésének szükségessége58
A Belügyi Szemle büntetőjogi feltevéspályázata - A 2. számú feltevés128
Dr. Balogh Imre: A társadalmi tulajdon védelme érdekében hozott intézkedések a nehéziparban64
A Belügyi Szemle büntetőjogi feltevéspályázata - A 3. számú feltevés128
Kerekes András - Soós Géza: A lakosság aktivizálása a népgazdaság és a társadalmi tulajdon védelmére63
A Belügyi Szemle büntetőjogi feltevéspályázata - A 4. számú feltevés127
Az 1. számú feltevés megoldása128
Lapszemle
Archiv für Kriminologie (Német Szövetségi Köztársaság)
Új eljárás a mikrotraszok vizsgálatára125
Cambio 16 (Spanyolország)
Paprika spray a támadó ellen124
Computer Weekly (Egyesült Államok)
Olaszország rendelkezik a legfejlettebb jogi adatbázis-rendszerrel az EGK-ban125
Corriera della Sera (Olaszország)
Guillotine helyett méreginjekció125
Egyre több a rablással párosuló nemi erőszak126
Delegatski Glasnik (Jugoszlávia)
Eredményes harc a társadalomra káros tevékenység ellen121
Romló közlekedésbiztonság124
Törvény a szabálysértések elbírálásáról124
Deutsche Zeitung (Német Szövetségi Köztársaság)
Szexuális bűntettesek kezelése121
Forum der Kriminalistik (Német Demokratikus Köztársaság)
Botanikai nyomok a kriminalisztikában122
Biztos eredmények a komplex tevékenységen keresztül125
A mozaik portré a felderítés hatékony eszköze124
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Német Szövetségi Köztársaság)
A Szövetségi Belügyminisztérium átszervezése az NSZK-ban126
A nagy lakóháztömbök hatása a bűnözésre123
Izvesztyija (Szovjetunió)
A gazdasági fegyelem és a törvény120
Kriminalisticky Sbornik (Csehszlovákia)
Üzérkedés bizonyítása120
A rendőri helyszínelő csoportok munkájához121
Egy súlyos gazdasági bűncselekmény vizsgálata123
Cigányok súlyos bűncselekmény-sorozata122
A felületes halottszemle gátolta a nyomozást120
Le Figaro (Franciaország)
Veszélyes mértékben növekszik a fiatalkorúak bűnözése126
A vizsgálat intézményének revíziója125
A prostitúció problémája126
A franciák és a rendőrségük123
Hét év alatt megkétszereződött az ellopott műkincsek száma124
A rendőrség felszerelésének korszerűsítése125
L'Osservatore Romano (Olaszország)
A közrend biztosítása és a szakszervezetek125
Az olasz büntető eljárás módosítása125
Management Review (Egyesült Államok)
A statisztika szerepe a vezetésben123
Mondo Economico (Olaszország)
Bűncselekmények számítógépekkel123
Newsweek (Egyesült Államok)
A nemzetközi műkincscsempészés elleni küzdelem122
A legsúlyosabb bűntetteket elkövető kiskorúakról123
NIN (Jugoszlávia)
A távbeszélővonal két végén121
Alkotmányellenes közrendészeti intézkedések121
A jogosítvány és a beteg gépkocsivezetők122
A hangfelvétel, mint bizonyító eszköz122
A pontrendszer a közlekedésben125
Öffentliche Sicherheit (Ausztria)
Autólopások az Egyesült Államokban124
Gyorsabb holttestazonosítás124
A gyermekek éve Ausztriában a közlekedésbiztonság aspektusából121
Az Interpol állandó szolgálatáról121
A brit rendőrségről122
Panorama (Svájc)
A svájci börtönviszonyok127
Pravna Miszöl (Bulgária)
A természeti környezet büntetőjogi védelme119
A vádlott védelemhez való jogáról123
Prawo I Zycie (Lengyelország)
Kit büntessünk a környezet ellen elkövetett bűncselekményekért?121
Perspektywy (Lengyelország)
A vesztegetés büntetéséről120
Polszkoje Obozrényie (Lengyelország)
Családvédelmi bíróságok120
Police Research Bulletin (Anglia)
A Belügyminisztérium információs szolgálata124
A televízió rendőri felhasználása125
Police Review (Anglia)
A számítógépekkel összefüggő bűnözés225
Tizenkét órás járőrszolgálat123
Rendőrök egyetemi oktatása124
A Légi- és Vízikikötő Rendőrség Nemzetközi Szervezete122
A dán rendőrségről123
Polizei Technik Verkehr (Német Szövetségi Köztársaság)
Az ittas vezetés124
A pellengérre állított sebességellenőrzés126
Problemy Kriminalistyki (Lengyelország)
Néhány megjegyzés napjaink bűnügyi statisztikájának szerepéről123
Az ajaknyomok azonosításának problémáiról120
Revue Internationale de Police Criminelle (Interpol)
Tamil Nadu Állam rendőrsége122
Pszichológus a rendőrség kötelékében124
Automatikus kutatás robotgép segítségével125
Azonosítás a cipőkben maradt lábnyomok alapján124
A rendőrképzés javítása124
Kábítószer-kutató kutyák126
Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penole (Olaszország)
Új törvény az olasz rendőrség kihallgatási lehetőségeiről124
Salzburger Nachrichten (Ausztria)
A pártfogó felügyelet jelentősége122
Sluzba MO (Lengyelország)
Megjegyzések a káderpolitika és a kiképzés kérdéseihez123
Süddeutsche Zeitung (Német Szövetségi Köztársaság)
A reszocializálás és a büntetőintézet jellege123
Szovjetszkaja Milicija (Szovjetunió)
A számítógép modellezi a mosolyt115
Az őrszemet felváltja a technika119
Munkában az operatív Komszomol-osztag119
Egységes területi elosztás a járőrkörzetek elve alapján121
Az ügyeleti szolgálat Nurekben122
A vonatok ellenőrzéséről121
Az önkéntes rendőrökről118
Reagálni és befolyásolni118
Az elemzés a vezetés alapja118
Szovjetszkoje Goszudarsztvo i Pravo (Szovjetunió)
A személyiség közösségi aktivitásának jelentősége a bűncselekmények megelőzésében116
A törvénykezés távlati tervezése és prognosztizálása121
A szabálysértési felelősség elmélete és gyakorlata121
"A bűnös tevékenység" fogalma120
Az azonosítási, a diagnosztikai és a szituatív kriminalisztikai szakvélemény120
A büntető eljárás tudománya és a kriminalisztika116
A bűnös magatartás motivációjának interdiszciplináris megközelítése116
A motiváció kriminológiai vetülete117
A kriminalisztika és a bizonyítás büntetőeljárási viszonyáról121
Szovjetszkaja Panorama (Szovjetunió)
Az igazságszolgáltatás igazságossága, gyorsasága és hozzáférhetősége117
Szocialiszticseszko Pravo (Bulgária)
Az okirattal összefüggő bűncselekmények kriminológiai jellemzése118
A Btk. 29. §. a) pontja szerinti veszélyes visszaesésről118
A kriminológiai kutatások központja hazánkban121
A krimináltechnikai eszközök igénybevételének jogi alapjai122
A tanúkihallgatás sajátosságai a hanyag kezelés bűntettének vizsgálatánál123
Az RA-73 alkoholszintmérő műszerről119
A bűnözés elleni harc új társadalmi intézménye119
Szovjetszkaja Rosszija (Szovjetunió)
A terv és a törvénysértések115
Terjed a pénzhamisítás bűncselekménye116
Szocialiszticseszkaja Zakonnoszty (Szovjetunió)
A belügyi szervek bűnmegelőző tevékenységének formái és a közösséggel való kapcsolatok117
A szocialista országok büntetőjogászainak nemzetközi szimpoziona117
A bűncselekmények elkövetését elősegítő feltételekről119
Az igazságügyi szakértői vizsgálatok tárgyának és módszereinek elhatárolása118
A bekövetkezett anyagi kár és a bűncselekmények határterületei118
A szakértői vizsgálatok hatékonyságáról121
Bűnözés és művészet122
A jogpropaganda szervezése a területi ügyészségen120
A városi ifjúságvédelmi tanács tapasztalataiból120
A büntető törvények és a büntető eljárásjog új előírásainak alkalmazása120
A mikrorészecskék szakértői vizsgálatának előkészítése121
A bűnözés elleni harc koordinációja122
A gépi nyilvántartások dokumentumainak vizsgálata116
A falugyűlés bűnmegelőző szerepe117
A jogsértések elleni harc megszervezésének formái121
Az igazságügyi pszichiátriai vizsgálatokról122
Az információ összegyűjtése, feldolgozása és elemzése117
A fiatalkori bűnözés megelőzésének útjai117
The New England Journal of Medicine (Anglia)
A bukósisak-viselés jogi és orvosi érvei125
Zagadnicnia Wykroczen (Lengyelrország)
Elzárás - mint helyettesítő büntetés122
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem