Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.640

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Beszámolók az 1972-ben végzett tudományos kutatásokról

Reports on Scientific Researcges Carried Out in 1972

Tartalom

Előszó5
Tartalomjegyzék7
Beszámolók az Országos Meteorológiai Szolgálat Központi Kutatási témáiról
Dési Frigyes: A meteorológiai tevékenység hatékonyságának rendszerelméleti alapokon történő vizsgálata (Témafelelősi beszámoló)12
Ambrózy Pál: Meteorológiai mintaközpont rendszertervének kidolgozása (Témafelelősi beszámoló)13
Beszámolók a Központi Előrejelző Intézetben végzett kutatásokról
Götz Gusztáv: A hőmérséklet, a csapadék és a szél rövidlejáratú előrejelzésének szinoptikus, szinoptikus-statisztikai és hidrodinamikai módszerei (Témafelelősi beszámoló)20
Róth Renáta: A hőmérséklet, a csapadék és a szél hosszúlejáratú előrejelzésének statisztikai-tapasztalati módszerei (Témafelelősi beszámoló)23
Tanczer Tibor - Koppány György: Műhold-meteorológiai kutatások (Témafelelősi beszámoló)24
Bodolai István: A Duna és a Tisza árvizeinek hidrometeorológiai és szinoptikai vizsgálata (Témafelelősi beszámoló)25
Varga-Haszonits Zoltán: Agroklimatológiai és agroszinoptikai kutatások (Témafelelősi beszámoló)26
Jakus Emma: Alacsonyszinti jetek Budapest és Szeged térségében37
Götz Gusztáv: A légköri konvekció mechanizmusa46
Götz Gusztáv: A kondenzáció során felszabaduló latens hő szerepe a légkör különböző skálájú mozgásrendszereinek fejlődésében88
Böjti Béla: A Balatonon viharállapotot kiváltó anticiklon orr-helyzetek jellemszáma, módszer a viharállapot kategorikus előrejelzéséhez114
Bartha Imre: Anticiklon-orrhelyzet típusok felismertetése számítógéppel az 500 mb-os szint abszolút topográfia térképein128
Kaba Magdolna - Koppány György: A Föld-légkör rendszer sugárzás-háztartási komponenseinek meghatározása a Meteor-l műhold méréseiből136
Kapovits Albert: Bevezetés a radarmeteorológiába143
Kapovits Albert: Meteorológiai célok az időjárási radarok indikátorain154
Varga-Haszonits Zoltán: A meteorológiai elemek és a terméseredmények közötti összefüggések vizsgálatának módszertani kérdései170
Varga-Haszonits Zoltán: A meteorológiai elemek hatása az őszi búza terméshozamára177
Kmetykó Katalin: Az időjárási elemek hatása a napraforgó termésmennyiségére180
Dunay Sándor: A rizs termesztésének agrometeorológiai feltételei (I. rész)183
Ajtay Ágnes: A burgonya fenofázisainak és termésmennyiségének összefüggése a meteorológiai elemekkel197
Bozó Pál: A cukorrépa terméseredménye és az időjárás közötti kapcsolat vizsgálata205
Szakály József: A szőlő agroklimatológiai vizsgálata208
Beszámolók a Központi Légkörfizikai Intézetben végzett kutatásokról
Szepesi Dezső: Az ember és környezete: A problémakör meteorológiai vonatkozásai (Témafelelősi beszámoló)220
Tóth Erzsébet: Sugárzás-, hő- és vízháztartás vizsgálatok, agrometeorológiai kutatások (Témafelelősi beszámoló)222
Wirth Endre: Aktív beavatkozási módszerek a mezőgazdasági jégkárok elhárítására (Témafelelősi beszámoló)226
Borbély Edit: A meteorológiai elemek mezőinek és az alsó troposzférának a vizsgálata 100 km magasságig, a jelenségeket befolyásoló tényezők kapcsolata, valamint hatása az atmoszféra rétegeire (Témafelelősi beszámoló)228
Major György: A hőmérséklet, az ózon és a vízgőz vertikális profiljának megállapítása meteorológiai műholdakról, a spektrum infravörös tartományában végzett távolsági szondázás módszerével (Témafelelősi beszámoló)230
Kozák Béla: Meteorológiai mesterséges holdak jeleinek vételére szolgáló földi berendezések kidolgozása (Témafelelősi beszámoló)230
Major György: A légkör által elnyelt napsugárzási energia meghatározása műholdas adatokból246
Takács Olga: A vízszintes felszínre érkező szórt és összsugárzás közötti kapcsolat vizsgálata253
Morvay Anna: A globálsugárzás időbeli menetének sajátosságai Tisza-Örsön257
Endrődi Gabriella - Tóth Erzsébet: A környezeti tényezők szerepe a vízfogyasztás és a termés alakulásában264
Walkovszky Attila: Időjárási tényezők és a fűfelszín evapotranspirációjának kapcsolata274
Füri József - Kozma Ferenc: A szőlő evapotranspirációja II.280
Stollár András: A számított talajnedvesség gyakorlati alkalmazása285
Szilágyi Tibor: A fertő tavi nád néhány fenometriai jellemzője294
Posza István - Tóth Erzsébet: A kukorica vízigényének alakulása az időjárási viszonyok és az NPK szintek függvényében298
Ábrányi Andor: A NIV-1. izotópos talajnedvesség-mérő306
Karácsony János: A talaj hőállapotának matematikai-fizikai jellemzése310
Dávid Aranka: A napsugárzás hatása néhány mezőgazdasági növény fejlődésére315
Borbély Edit: Párhuzamos ózonmérések összehasonlítása Budapesten325
Németh Tivadar: A 26-havi cirkulációs periódus Közép-Európában335
Major György: A légköri átbocsátás hőmérsékleti korrekciója a CO2 15-mikronos sávjában343
Miskolci Ferenc: Az átbocsátási függvények számításának problémái348
Beszámolók a Központi Meteorológiai Intézetben végzett kutatásokról
Farkas Amália: Meteorológiai mezők statisztikai szerkezetének vizsgálata (Témafelelősi beszámoló)360
Péczely György: Éghajlati normativák és valószínűségek előállítása műszaki szabványokhoz és árvízvédelmi tervezésekhez (Témafelelősi beszámoló)362
Czelnai Rudolf: Meteorológiai mezők analizisének kisegítő módszerei a műholdak adatainak felhasználásával (Témafelelősi beszámoló)363
Polgár Endre: A felső légkör paramétereinek a naptevékenység spontán jelenségei által okozott változásai (Témafelelősi beszámoló)364
Ozorai Zoltán: Adattárolás és minőség-ellenőrzés az angol meteorológiai szolgálatban372
Varga Miklós: A Budapest fölötti sztratoszférikus szintek rádiószondás adatainak összehasonlítása375
Bucsy József - Polgár Endre: Maximális havi szélsebességek a surlódási rétegben379
Váradi Ferenc: Rövid időtartamok maximális csapadékhozam sorainak valószínűségszámítási feldolgozása388
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem