A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az Erdő 1961. január-december

Az 1862-ben alapított Erdészeti Lapok 96. évfolyama - X. évfolyama 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Mezőgazdasági Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 552 oldal
Sorozatcím: Az Erdő
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér fotókkal és ábrákkal illusztrálva.

Előszó

Részlet:

Erdőművelési, munkaszervezési, munkaerőgazdálkodási, gépesítés fejlesztési okok miatt egyre égetőbbé válik a rendszeres erdőgazdálkodás technikai előfeltételét képező feltáróhálózat... Tovább

Tartalom

A Dothichyza populea gombára vonatkozó adatgyűjtés eredményei (FAO) 197
Az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlése 313
Ákos László: Az Erdészeti és Faipari Lexikon munkálatai 401
Dr. Aujeszky László: Időjárási előrejelzések az erdőgazdaság részére 361
Dr. Babos Imre: Magyarország tájbeosztásairól 187
Dr. Babos Imre: A Jászság 479
Balogh Pál: Még egy hozzászólás az alomszalma normájának emeléséhez 49
Balsay László: Tölgyeseink érdekében 265
Bencze Lajos: Tápanyagvizsgálatok erdeink vadeltartóképességével kapcsolatban 139
Bencze Lajos: Szederjei Á.-Sartorius O. „Die Goldmedaillen-Hirsche Ungarns" 216
Birck Oszkár: Rétegvonal irányában telepített kísérleti erdősáv talajvédelmi szerepének tapasztalatairól 59
Bogár István: Erdőfeltárásunk helyzete 217
Bründl Lajos: Védekezés a tarka füzormányos (Cryptorrhynohus lapathi) ellen 145
Comides György - Szilágyi József - Nagy Sándor: Kohósalak és mész alkalmazása
a simonfa-töröcskei erdei út építéséhez 344
Csóka Lajos: Fenyőmagpergetőkről 66
Csötönyi József: Védjük meg erdeink öreg faóriásait 518
Dérföldy Antal: Hozzászólás Kassay Imire „A fakitermelés pontosabb tervezéséről" című cikkéhez 274
Erdélyi János; A Dunaártéri Erdőgazdaság helyzete és feladatai 320
Fejér István: Beszámoló a piliscsabai kopárfásításról 545
Dr. Fekete Zoltán: A bükk egységes magassági görbéinek gyakorlati használhatósága 505
Gencsi László: Hozzászólás a fajok közötti és fajon belüli kapcsolatok kérdéseihez 382
Gergely Péterné: Erdei- és feketefenyőcsemeték téli vermelése 21
Gertheisz Antal: Van-e tudományos alapja a varászvesszős kutatásnak? 163
Dr. Győrfi János: A Pinus-fajok hajtásbetegsége 186
Haják Gyula: Az erdei utak fenntartása 227
Dr. Haracsi Lajos: Hazánk erdőtájai (első rész) 409
(második rész) 464
Harmath Béla: Üzemi nyárdugványozási kísérletek tág hálózatban 452
Herpay Imre: Erdei utak pályaszerkezetének kiválasztása 1
Herpay Imre - Horváth Sándor: A jásti erdei útépítés 240
Horváth László: A földsugárzás hatása a fatenyészetre 45
Huszár Endréné: A vágáslap alatti fatömeg kitermelésének néhány kérdése
homoki tölgyeseinkben 23
Izrael Gábor: Vadgazdálkodásunk néhány időszerű kérdése 251
Jáhn Ferenc: Könnyűburkolatú felépítmény a bervamészvölgyi úton 109
Kaiser Tibor: Az árrendszer és az anyagi érdekeltség 121
Kassay Imre: A fakitermelés pontosabb tervezéséről 52
Káldy József: Újabb adatok a rezgőnyár kérdéséhez 391
Kelecsényi László: Felépítménykészítési tapasztalatok a kisinócérsektisztási úton 251
Dr. Keresztesi Béla: Magyar Pál: - Alföldfásítás I. kötet ismertetése 77
Dr. Keresztesi Béla: Az Erdészeti Tudományos Intézet munkájáról 277
Dr. Keresztesi Béla: Hozzászólás a fajok közötti és fajon belüli kapcsolatok kérdéseihez 384
Kertai László: Nyárfatelepítési tapasztalatok a tengelici homokon 496
Kisrómai Antal: Az árbócakác szaporításának kísérleti eredményei 97
Kiss Rezső: OPTAT - magasságmérővel egyesített optikai átlaló 111
Kiss Rezső: „PARVUS II" faátmérő-, famagasság-, faállománykörlapösszeg és
távolságmeghatározó zsebműszer 538
Kocsmár Ferenc: Ügyviteli gépesítés az erdőgazdaságokban 88
Kocsárdy Károly: Vonjuk be fokozottabban az erdészeket az egyesületi munkába 91
Dr. Kollwentz Ödön: Madárvédelem, madáróvás 202
Kolonits József: A madárvédelem helyzete és célkitűzései 16
Kolosváry Szabolcsné: Szemelvények a szovjet erdészeti folyóiratokból 300
Dr. Koltay György; Dermendzsin József „Mezőgazdasági üzemeink faigénye és
fásításaik szervezése" 312
Dr. Koltay György; Új nyárfakönyv készül 181
Kopecky Ferenc: Erdőgazdaságaink nyár- és fehérfűz törzsanyatelepeinek állapota 288
Kótun Károly: A szelídgesztenye jelentőségéről 270
Kovalin D. T.: A technikai haladás főbb irányai az erdőgazdálkodásban 356
Kovács Illés: Az iparifa termelés és a fagyártmány ki hozatal fokozásának lehetőségei 522
Dr. Kovács Jenő - Vörös József: Erdőgazdasági kísérletek gibberelinnel 199
Kassay János: A galgamácsa-kastélykerti útfelújítás 256
Krón Kelemen: A Dunaártéri Állami Erdőgazdaság szerepe az ország nyárfaellátásában 329
Lámfalussy Sándor: Hengeres faválasztékok köbbtartalmának pontosabb meghatározása 193
Lámfalussy Sándor: Adatok a rönkjellegű faválasztékok zsugorodásáról 408
Lengyel György: Összefüggések a feketefenyő-állományok megbetegedése és az
időjárási viszonyok között 32
Dr. Lengyel Pál: A hazai- és nemesnyárak kémiai összetétele 124
Lukács István: Az erdei melléktermékek jelenlegi hasznosítása és fejlesztési lehetőségei 37
Madas András: A nyárfatermesztés gazdaságossága 174
Majer Antal: Hozzászólások a fajok közötti és fajon belüli kapcsolatok kérdéseihez 383
Dr. Magyar János: Erdei-, fekete-, luc- és vörösfenyveseink átlagmagassági (termőhelyi) szórásmezeje 11
Dr. Magyar János: Hozzászólás a fajok közötti és fajon belüli kapcsolatok kérdéseihez 380
Dr. Magyar János: Erdei- és feketefenyveseink magassági-termőhelyi-osztályozó
mércéje 472
Dr. Magyar Pál: Dr. Róth Gyula 1873-1961 81
Marjai Zoltán: A magvak életképességének meghatározása festési eljárással 303
Marton Tibor: Miként tehetjük az időjárástól függetlenebbé faanyagmozgatásunkat Középsomogyban? 363
Marton Tibor: Dugványozással történt nyártelepítés tapasztalatai a középsomogyi homokon 514
Mészöly Győző - Héder Sándor: Esztétikai fásítás - parkerdő 283
Nemes József: Az erdőgazdasági szakmunkásképzés helyzete és irányelvei 93
Dr. Nemky Ernő: A fajok közötti és fajon belüli kapcsolatok kérdései 374
Németh Károly: Erdőfeltárási alapterv készítése a Börzsöny hegységben 235
Pallay Mária: A soproni hegyvidék Melica uniflora-gyertyános kocsánytölgyesei 424
Pankotai Gábor: A fogatos faanyagmozgatás fejlesztésének szempontjai 221
Papp László: A csemetetermelés jövedelmezőségének kérdései 153
Papp László: A douglasfenyő jelentősége Magyarországon 529
Party István: A gemenci szarvas 344
Dr. Pántos György: Hozzászólás a fajok közötti és fajon belüli kapcsolatok kérdéseihez 381
Pintér Ferenc: A világnézeti nevelés helyzete és feladatai az Erdőmérnöki Főiskolán 457
Rakonczay Zoltán: Néhány gondolat az üzemterveinkről 550
Reuter Camillo: Hozzászólás a feketefenyő-állományok megbetegedéséhez 119
Solymos Rezső: Elegyetlen fenyveseink erdőnevelési kérdéseiről 445
Solymos Rezső: Fenyő-lomb elegyű állományok erdőnevelési kérdéseiről 488
Dr Somkuti Elemér: Hozzászólás a fajok közötti, fajon belüli kapcsolatok kérdéseihez 379
Sopp László: A rezgőnyár fatömeg- és törzsalakvizsgálatainak eredménye 292
Suba János: A tolnamegyei állami gazdaságok fásításai és erdőgazdálkodása 440
Dr. Szatala Ödön - Dr. Tarján Lászlóné - Barcza Rózsa: Vegyszeres védekezés
sarjak és tenyészteni nem kívánt fafajok ellen 116
Szepesi László: Az egyszemélyes munka lehetőségei a gépi fakitermelésben 182
Szigeti László: Rizsföldek fásítása 73
Szilágyi László: A nyárfarák elleni védekezés lehetőségei 417
Szodfridt István: A Vendvidék erdőtípusai 258
Szodfridt István: Adatok a késeinyár állományok körlapterületének növekedéséhez 499
Szontagh Pál: A tarka égerormányos mint nemesnyár anyatelepeink károsítója 303
Teszárs Géza: Az erdészeti fényképmérés műszerei és módszerei 212
Dr. Tomcsányi Pál - Antos Miklós: Egyszerű eszköz a fanövekedés mérésére 404
Tompa Károly: Néhány szó a lengyel erdőgazdálkodásról, kutatásról és felsőoktatásról 160
Tóth Béla: Tanulmányúton a Német Demokratikus Köztársaságban 100
Tóth Béla: Nyárfásítási lehetőségek az alföldi kötött és szikes talajokon 129
Tóth I. Imre: A nyárasok értéktermelésének erdőnevelési vonatkozásai 41
Tóth I. Imre: A nyár erdőművelés helyzete az Alsó-Dunaártéren 334
Tóth Sándor: Gépi vetés és ültetés tapasztalatai a Budapesti Erdőgazdaságban 370
Tóth Sándor: A zöldövezeti üzemtervezés feladatai a Budapesti Erdőgazdaságban 548
Tuzson Tihamér: Sekélyvizi hajózás és egyéb szállítási kérdésiek 339
Vancsura István: A Baja környéki nyárasok telepítésének, kezelésének előbbi
módszerei 323
Vaski László: Amivel a fa tömegbecslések során nem számolunk 429
Dr. Vágó Ödön: Az Országos Erdészeti Főigazgatóság intézkedései az 1960. szeptemberi párthatározat végrehajtása érdekében 169
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem