Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Szemle 2016. január-december

Új folyam - XXV. évfolyam 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

1. szám
GRÓH GÁSPÁR: Nagy háború 3
TAXISBLOKAD1990
KÓNYA IMRE: Az MDF-frakcióvezető memoárjából -
Részletek egy készülő könyv anyagából (2. rész) 7
BOD PÉTER ÁKOS: Messze túl a taxisok ügyén -
Szekér Nóra interjúja (2. rész) 16
KODOLÁNYI GYULA: Krízis és felemelkedés - Szekér Nóra
és Nagymihály Zoltán interjúja (2. rész) 27
VIIVILUIK: A hazugság sokfélesége 37
PELLE JÁNOS: Auschwitz magyar szemmel (2. rész) 49
SZEREDI PÁL: A Látóhatár szerkesztőségi ellentétének
háttere 1957-1958-ban (2. rész) 62
MONOSTORI IMRE: Szekfű Gyula utolsó évei (1949-1955) (2. rész) 71
VÁRNAGY ILDIKÓ: Levél unokámnak 81
KÖRKÉP
JESZENSZKY GÉZA: Martonyi János üzenetei 88
S. KIRÁLY BÉLA: A populizmusról - másképpen 92
ENTZ GÉZA: Kovács András iskolája és az erdélyi
reneszánsz kutatás 96
HAKLIK NORBERT: Posztmodern Shakespeare, a Szovjetunióra
hangolva - Dávid Szalay Az ártatlanság című regényéről 104
B ARTUSZ-DOBOSI LÁSZLÓ: A „bajszos tündér" 110
BAKONYI ISTVÁN: Fazekas István: Ars poetica dolorum 114
FAY ZOLTÁN: A villanyszereléstől a doktorátusig -
P. Soós Ányos emlékére 118
SZERZŐINK 121
2. szám
KÓNYA IMRE: Az MDF-frakcióvezető memoárjából -
Részletek egy készülő könyv anyagából (3. rész) 3
HIERONYMI OTTÓ: Rendszerváltozás Magyarországon,
1990-1994 - Az Antall-kormány gazdaságpolitikája 17
SZMODIS JENŐ: Az Alkotmánybíróság és a politikum néhány
kérdéséről - Az Antall-SZDSZ „paktum"
alkotmányjogi előzményei 30
M. SZEBENI GÉZA: Egy legenda nyomában -
Schioppa nuncius és a „Giesswein-ügy" 38
SZENT-IVÁNYI DOMOKOS: VISSZATEKINTÉS
GRÓH GÁSPÁR: Főszerep helyett tanúságtétel 48
SZEKÉR NÓRA: Szent-Iványi Domokos
és a Magyar Függetlenségi Mozgalom 59
Szent-Iványi Domokos: Visszatekintés 1941-1972 - Részletek 68
MŰHELY
FLICK LÁSZLÓ: Konzervatív kreativitás (1. rész) 84
PERGE PÉTER: Változó erőtérben -
Törökország a választások után (1. rész) 94
KÖRKÉP
BOGNÁR ZSÓFIA - RÓZSAVÖLGYI ANDREA:
A Szépművészeti Múzeum középkori
és reneszánsz gipszgyűjteménye 102
KODOLÁNYI GYULA: Tóth Kláráról 115
BRENNER JÁNOS: A két örök vetélytárs -
Tér és társadalom a dunai metropoliszokban 119
FAY ZOLTÁN: Európa megkísértése és elrablása 121
SZERZŐINK 125
3. szám
GRANASZTÓI GYÖRGY: Két Európa 3
TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ: Gaulle-izmus és Európa 10
MICHEL ANFROL: De Gaulle emlékezete -
Gát Ákos Bence interjúja 19
ILLYÉS GYULA: Atlantisz sorsára jutottunk - Napló 1956-57.
Részlet a most megjelent könyvből 27
ABLONCZY LÁSZLÓ: Cella-magányban - Mensáros László
kihallgatásáról három tételben 35
HAUTZINGER GYULA: Haderő, menetben -
A magyar honvédség elmúlt negyedszázada 49
1% METAFIZIKA - ROVAT SZABADOS GYÖRGY EMLEKERE
DOMONKOS ISTVÁN: Kormányeltörésben 55
MŰHELY
FLICK LÁSZLÓ: Konzervatív kreativitás (2. rész) 61
PERGE PÉTER: Változó erőtérben -
Törökország a választások után (2. rész) 74
KORKÉP
BIHARI MIHÁLY: Pozsgay Imre (1933-2016) búcsúztatása 79
BALOG ZOLTÁN: Gyászbeszéd Pozsgay Imre temetésén 82
GRÓH GÁSPÁR: A realitás rajongója - Görgey Artúrról 83
MISKOLCZY AMBRUS: Egy két világháború közötti
román karrier szociológiája 86
S. KIRÁLY BÉLA: Jean-Pierre Le Goff és a francia
demokrácia rossz közérzete 92
REVESZ EMESE: Árkádiában éltem - Kovács Tamás képeiről 97
CSABA LASZLO: Mellár Tamás: Szemben az árral -
Rendhagyó közgazdasági előadások 108
TÓTH KLARA: Egy szigorúan titkos összejövetel margójára 116
FÁY ZOLTÁN: Igen, és pont 120
SZERZŐINK 124
4. szám
GR ÓH GÁSPÁR: Rendszerváltozás a lelátón 3
EGEDY GERGELY: Nagy-Britannia válaszúton:
„kemény" vagy „puha" Brexit? 6
PACSAY TOMASSICH ORSOLYA: Az értékek Európája 14
CHRISTOPHER COLLINS: Vasakarat a diplomáciában:
Margaret Thatcher és Magyarország, 1979-1984 17
JOHN O'SULLIVAN: A thatcheri örökség 27
MARTONYI JÁNOS: Identitás és geopolitika (1. rész) 39
ENTZ GÉZA: Jeszenszky Géza Trianon meghaladásának
kísérletéről - Átfogó mű az Antall-kormány
szomszédságpolitikájáról 48
PETRI LÁSZLÓ: A zsidóság helyzete
a Rákosi-korszak első felében 59
VÖRÖS GYŐZŐ: Ahol Keresztelő Szent Jánost lefejezték 71
MŰHELY
PETŐ ZOLTÁN: Egy politikai látomás története -
Antall Józsefről 88
1% METAFIZIKA - ROVAT SZABADOS GYÖRGY
EMLÉKÉRE
Maloschik Róbert körkérdései:
Szabados Györgyre emlékeznek egykori muzsikustársai 93
MOLNÁR CSABA: Szabados szelleme tovább él 96
KORKÉP
VASY GÉZA: Illyés Gyula és Ozora 99
GR OH GASPAR: Szemben a felejtéssel - Domokos Mátyás
írásai Illyés Gyuláról 102
M ÁR K U S B ÉL A: Frontok fölött - Gróh Gáspár könyvéről 109
FÁY ZOLTÁN: Jelek 116
BOD PÉTER ÁKOS: Államadósság: miért fontos, és kinek? 118
SZERZŐINK 125
5. szám
ORBÁN VIKTOR gyászbeszéde Grariasztói György temetésén 3
KODOLÁNYI GYULA: Granasztói György búcsúztatása -
A múlt ajándéka és terhe 6
„Egyszer majd ez is elmúlik" - Csoóri Sándortól búcsúzik Bogárdi
Szabó István, Balog Zoltán, Illyés Mária és Kosa Ferenc 11
GRÓH GÁSPÁR: Búcsú a lázítótól -
Csoóri Sándor búcsúztatása 26
MARTONYI JÁNOS: Identitás és geopolitika (2. rész) 32
SZAJLAI CSABA: Közgazdasági energiacirkuláció -
Matolcsy György három éve a Magyar Nemzeti Bank élén 45
ENTZ GÉZA: Krónika - Feljegyzések a forradalomról (1. rész) 52
JÁSDI ISTVÁN: A mi '56-unk 66
DÁVID GYULA: Tamási Áron a kolozsvári Bolyai Egyetemen
1956-ban 81
S. KIRÁLY BÉLA: Szemben álló tükrök végtelenje -
Illyés Gyula és szülőföldje 97
KORKÉP
GRÓH GÁSPÁR: Tamási Áron és a Nagy Háború 104
BÓNIS FERENC: Portrévázlat Bartókné Pásztory Dittáról 112
F ÁY Z O LT ÁN: Reform a Kúrián 115
BOD PETER AKOS: Jövedelmi viszonyok és társadalmi
legitimáció - Gondolatok 1956 hatvanadik évfordulóján 118
SZERZŐINK 125
6. szám
GRÓH GÁSPÁR: Hazudtak, lendületlenül... 3
CZAKO: A rendszerváltoztatási kísérlet hordaléka 7
MARTONYI JÁNOS: Identitás és geopolitika (3. rész) 15
MOLNÁR KÁROLY ATTILA: Az amerikai konzervatívok
és Molnár Tamás (1. rész) 23
SZABÓ EVA ESZTER: A migráció mint a hidegháborús
amerikai külpolitika eszköze (Németh Orsolya fordítása) 31
ANTON HYKISCH: Csöndesen és közelebb 47
DEME TAMÁS: Karácsony Sándor fejlődéslélektana
a mai pszichológia tükrében 55
CSAPODYMIKLÓS: Húsz év - huszonkét év:
Jakabffy Elemér és Mikó Imre 70
ENTZ GÉZ A: Krónika - Feljegyzések a forradalomról (2. rész) 84
KORKÉP
ZÉTÉNYI ZSOLT: 1956 és a megtorlás fekete könyve 100
KOCSIS ZOLTÁNRA EMLÉKEZÜNK -
Juhász Előd interjúja 108
TÓTH KLÁRA: A rendszeren kívül 111
FÁY ZOLTÁN: Wittenberg, Lund, Róma 114
BOD PÉTER ÁKOS: Párhuzamos választói világok -
Új értékrendek bukkannak fel a közvéleményben 117
SZERZŐINK 124
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Szemle 2016. január-december Magyar Szemle 2016. január-december Magyar Szemle 2016. január-december Magyar Szemle 2016. január-december Magyar Szemle 2016. január-december

Az egyik kötet lapélei enyhén foltosak.

Állapot:
5.280 ,-Ft
42 pont kapható
Kosárba