A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Társadalmi Szemle 1972. január-december I-II.

A Magyar Szocialista Munkáspárt elméleti és politikai folyóirata/XXVII. évf. 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.680 oldal
Sorozatcím: Társadalmi Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:

Tartalom

1. szám
Párdi Imre: Az 1972-es népgazdasági terv fő feladatairól (Interjú)3
Pozsgay Imre: A párt és az összetársadalmi érdek15
Klézl Róbert: A gazdaságtalan termelés csökkentése és a hatékonyság24
Nemzetközi szemle
Nemes János: Szovjetunió a szilárd nemzetközi biztonságért33
C. Tóth Béla: A Lengyel Egyesült Munkáspárt VI. kongresszusa után41
Hajdú János: Belpolitikai erőpróba az NSZK-ban47
Tudományos-technikai forradalom
Ankét a Társadalmi Szemle szerkesztőségében (Benke Valéria főszerkesztő bevezető és zárszava, Kulcsár Kálmán, Pál Lénárd, Vámos Tibor, Holló Mária, Marx György, Ágoston László, Gerle György, Ferge Zsuzsa és Vakaliosz Thanaszisz hozzászólásai)53
Művelődéspolitikai jegyzetek
Hajdu Ráfis: Kinek írunk?64
Tóth Dezső: Jegyzetek az akadémiai reformról66
Iszlai Zoltán: Lépésnyújtás az ismeretterjesztő könyvkiadásban69
Illés Zoltán: A marxista irodalomtudomány orientáló fogalmairól71
Báthory Zoltán: Éljünk célszerűbben a pedagógiai kísérletekkel!74
Breuer János: Hogyan tovább? (Jegyzetek a Budapesti Művészeti Hetekről)76
Rátki András: Szükségből erényt?78
Agárdi Péter: Érdemes-e írni róluk? (Polémia)80
Fórum
Kalmár György: Nehéz az élet...83
Pirityi Ottó: Ne fogjuk a múltra86
Mai magyar művészet
Hermann István: Tervszerű zűrzavar (Fábry Zoltán: Hangyaboly)89
Nemes Károly: Böszörményi Géza: Madárkák91
Füleki József: Végre, hétfő!93
Folyóiratainkból
A szerkesztőség bevezetője95
Kortárs, Valóság, Közgazdasági Szemle, Gazdaság, Új Írás, Világosság, Pedagógiai Szemle c. folyóiratokból96
Könyvekről
Erényi Tibor: Paul Lafargue: Válogatott írások105
Testvérlapjainkból109
2. szám
Gáspár Sándor: A szocialista munkaverseny-mozgalom továbbfejlesztésének kérdéseiről (Interjú)3
Dr. Szilbereky Jenő: Az államélet továbbfejlesztése és az igazságszolgáltatás12
Szabó Imre: Szocializmus és szükségletek21
Dr. Gergely István: Hústermelésünk eredményei és mai gondjai30
Nemzetközi szemle
Kalmár György: A Bangla Desh születése37
Tudományos-technikai forradalom
Dr. Marx György: Iskolák a tudományos-technikai forradalomban51
Iskola és társadalom
Balázs Mihály: A köznevelési rendszer döntő tényezője: a pedagógus62
Tájékozódás
P. Gyemicsev: A kommunista építés aktuális problémáinak kifejtése az SZKP XXIV. kongresszusának határozataiban (a Kommunyiszt 1971. 15. számából)72
Fórum
Dr. Sattler Tamás: Mégegyszer az infrastruktúráról79
Folyóiratainkból
A Szociológia, Valóság, Közgazdasági Szemle, Világosság, Magyar Filozófiai Szemle, Kortárs, Századok c. folyóiratokból83
Könyvekről
Dr. Szokolay Katalin: Monográfia a Kommunista Internacionálé történetéről91
Kereszty András: Puja Frigyes Mi az európai biztonság útja?95
Jemnitz János: Dolmányos István: A Szovjetunió története97
Tóth Dezső: A teljes és igazi Ady (Király István: Ady)100
Garamvölgyi István: A népgazdaság fejlődésének időszerű kérdései104
Dr. Koncz János: A fiatalok bekapcsolódása a társadalmi munkamegosztásba105
Testvérlapjainkból109
3. szám
Lázár György: A hatékonyabb munkaerő-gazdálkodás népgazdasági és vállalati feltételeiről3
Balassa Ákos: A vállalati középtávú tervezés fontosabb tapasztalatai11
Schmidt Péter: A politikai döntés természetéhez23
Szemle
Fodor Gábor: A gazdaság és a politika kölcsönhatása (Interjú pártmunkásokkal)33
Nemzetközi szemle
Nemes János: A szocialista Jugoszlávia és a JKSZ egységéért39
Vajda Péter: Válság és a választás esztendeje az Egyesült Államokban44
Tudományos-technikai forradalom
Pál Lénárd: Gondolatok a tudományos-technikai forradalom néhány aktuális kérdéséről52
Tömegpolitikai munka, tömegkommunikáció
Szecskő Tamás: Befolyás - hatás - hatékonyság61
Sándor György: Hol tart a tömegkommunikáció?67
Dersi Tamás: A propagandamunka kutatása a Szovjetunióban73
R. Ebdewelt: Magasfokú felelősségtudat a propagandában (a Cashiers du Communisme 1972. 1. számából)79
Tájékozódás
B. N. Ponomarjov: Az ideológiai-politikai harc időszerű feladata (a Kommunyiszt 1971. 18. számából)82
Mai magyar művészet
Bereczky László: Moldova György: Tisztelet Komlónak89
Szabó B. István: Galgóczi Erzsébet: Kinek a törvénye?90
Zalán Vince: Korszerű mementó91
Breuer János: Zenei Klub a Tévében93
Füleki József: Mózes Imre megpróbáltatásai94
Nemes Károly: Gazdag Gyula: A sípoló macskakő96
Berkes Erzsébet: A Makra színpadi változata98
Kontha Sándor: A tízéves Miskolci Grafikai Biennálé100
Breuer János: Sárai Tibor: Diagnózis 69103
Folyóiratainkból
A Társadalomtudományi Közlemények, A Politikai Főiskola Közleményei, Közgazdasági Szemle, Valóság, Kortárs, Új Írás, Világosság, Pedagógiai Szemle c. folyóiratokból105
4. szám
Friss István: Műszaki fejlesztés, terv, gazdasági reform3
Nagy Richárd: A főváros gazdasági helyzetéről, üzemeinek és üzemi pártszervezeteinek feladatairól (Interjú)17
Juhász Róbert: A népfrontmozgalom ma és holnap24
Szemle
Falusné Szikra Katalin: Az európai szocialista országok iparszerkezetének alakulása a 60-as években29
Kovács Imre: Az állami gazdaságok helyzete és mai szerepe36
Nemzetközi szemle
Kovács István: Az Egyesült Államok ázsiai politikájának változásai (A japán kapitulációtól a sanghaji bankettig)42
Gyulai István: Nagyobb Közös Piac - nagyobb gondok47
Dunai Péter: A Közös Piac és a társult országok53
Tudományos-technikai forradalom
Gábor Éva: A TTF filozófiai-szociológiai problémái (Tallózás szovjet folyóiratokban)58
Tájékozódás
Antonio Gramsci börtönleveleiből67
Művelődéspolitikai jegyzetek
Kornidesz Mihály: Az iskolai demokratizmusról77
Görgényi Ferenc: A valóság interdiszciplináris80
Kiss Jenő: Hol születik a tudomány?82
Füleki József: A Kritika újjászületése84
Breuer János: Új zene - új közönség86
Nagy Béla:
Molnár Vilmos: Kinek írunk? (Hozzászólások Hajdu Ráfis cikkéhez)88
Fórum
Katona Éva: Mit differenciálunk?95
Kántor Zsuzsa: Morálból közepes?96
Gönczi Ivánné: Pedagógus szemmel (Hozzászólás Balázs Mihály cikkéhez)98
Folyóiratainkból
A Közgazdasági Szemle, Valóság, Gazdaság, Kortárs, Köznevelés, Világosság, Új Írás c. folyóiratokból100
Könyvekről
Blaskovics János: Habuda Miklós: A magyar szakszervezetek a népi demokratikus forradalomban, 1944-1948106
Kálmán Endre: Komját Irén: Tanítóim és barátaim108
Pók Lajos: Az irodalomtudomány dilemmája (Sőtér István: Az ember és műve c. könyvéről)109
5. szám
Láng György: Georgi Dimitrov születésének 90. évfordulójára3
Takács Imre: A társadalmi viszonyok fejlődése és alkotmányunk módosítása12
Pozsgay Imre: A haladás ára21
Hoós János: Beruházási tevékenység és beruházási döntési rendszer27
Macsári Károly: A szocialista brigádvezetők tanácskozása elé38
Szemle
Dolgos János: Beszélgetés a vállalati üzem- és munkaszervezésről a Mechanikai Művek vezetőivel42
Horn Artur:
Magyari András:
Guba Sándor: Egy cél - különböző megközelítések52
Nemzetközi szemle
Horn Gyula:
Szűrös Mátyás: A szocialista országok külpolitikájának helye és szerepe a mai világban62
Háy László: Az imperialista országok gazdaságpolitikájának alakulása72
Tudományos-technikai forradalom
Holló Mária: Az előrelátás szükségessége és objektív lehetősége81
Iskola és társadalom
Füleki József: A művelődési folyamatok egységéért (Interjú Szalay Lászlóval)87
Tájékozódás
Kelemen János: A Francia Kommunista Párt elméleti központjának Lenin-kollokviuma94
Folyóiratainkból
A Nemzetközi Szemle, Pártélet, Világosság, Közgazdasági Szemle, Köznevelés, Valóság, Kortárs, Új Írás című folyóiratokból100
Könyvekről
Agárdi Péter: Németh G. Béla: türelmetlen és késlekedő félszázad107
Testvérlapjainkból110
6. szám
Kádár János elvtárs 60 éves
Az MSZMP Központi Bizottságának levele
Biszku Béla elvtárs köszöntője
Kádár János elvtárs válasza
A szovjet vezetők üdvözlete
Nyers Rezső: Hogyan fejlődnek a termelőerők és a termelési viszonyok Magyarországon?12
Apró Éva: Mi késleltette a magyar városfejlődést?28
Nemzetközi szemle
K. Katusev: A szocialista világrendszer: a fejlődés fő irányzatai (a Kommunyiszt 1972. 5. számából)39
Patkó Imre: Vietnam: a győzelmes offenzíva tanulságai50
Hajdú János: Európa és Bonn - a ratifikálás után57
Szemle
Orbán Attila: Beszélgetés a vállalati üzem- és munkaszervezésről a RÁBATEXT vezetőivel63
Tudományos-technikai forradalom
Straub F. Brunó: Specializáció és integráció a korszerű kutatómunkában69
Tudományos életünkből
Barta Gábor:
Szakály Ferenc: Dózsa népe és a magyar társadalom75
Iskola és társadalom
Zrinszky László: Az iskolai nevelésről86
Tájékozódás
Urbán Nagy Rozália: Lenin és Lunacsarszkij92
Fórum
Kinek írunk? - Benjámin László: Áprilisi napló c. cikke a Népszabadság 1972. április 30-i számából98
Folyóiratainkból
(Magyar Tudomány, Párttörténeti Közelmények, Társadalomtudományi Közlemények, Közgazdasági Szemle, Pedagógiai Szemle, Köznevelés, Kritika, Új Írás, Világosság)101
Testvérlapjainkból109
7-8. szám
Aczél György: Az állami oktatás helyzetéről (Előadói beszéd a Központi Bizottság 1972. június 14-i ülésén)3
Komócsin Zoltán: Erősödik, fejlődik a nemzetközi kommunista mozgalom20
Kállai Gyula: Dózsa György születésének 500. évfordulójára32
Óvári Miklós: A valóság szilárd talaján (Gondolatok Kádár János A szocialista Magyarországért című könyvéről)38
Vörös Gyula: A Tőke műhelyében (A Grundrisse magyar nyelvű megjelenése alkalmából)43
Dr. Gönczi Iván: Gazdasági növekedés és a mezőgazdaság korszerűsítése58
Urbán Lajos: A magyar közlekedés helyzete és fejlődésének távlatai69
Nemzetközi szemle
Nemes János: A moszkvai szovjet-amerikai párbeszéd76
Friss István: Chile útja85
Szemle
Sólyom József: Gondok, amelyek orvoslásra várnak (Beszélgetés a Dunai Vasmű pártbizottságának első titkárával)94
Dr. Somló György: Műszaki tervezők a gazdasági reformban99
Tudományos-technikai forradalom
Dr. Kulcsár Kálmán: A társadalomtudomány a tudományos és technikai forradalomban107
Tájékozódás
Molnár László: A műszaki haladás emberi tényezőiről114
Művelődéspolitikai jegyzetek
Kinek írunk? - Hámos György, Kiss Jenő, Simó Tibor, Szabó Ernő, György István és Vitányi Iván hozzászólása; idézet két levélből119
Füleki József: Kérdőjelek a közművelődésben135
Breuer János: A dolgozó ember zenei műveltségéért138
Tóth István: A Magyar Tudományos Akadémia közgyűléséről140
Esti Béla: A legfiatalabb múzeumi gyűjtemény143
Folyóiratainkból
(Közgazdasági Szemle, Magyar Filozófiai Szemle, Világosság, Szociológia, Kortárs, Kritika, Szakszervezeti Szemle)145
Könyvekről
Borsányi György: Hollós Ervin: Rendőrség, csendőrség, VFK 2153
Lick József: Lucien Séve: Marxizmus és személyiségelmélet155
Dr. Szigeti Endre: Barla-Szabó Ödön: Az 1920-as évek gazdasági vitái a Szovjetunióban158
Bánlaky Pál: Szovjet szociológia ma160
Sipos Péter: Bethlen István titkos iratai163
Testvérlapjainkból166
9. szám
Puja Frigyes: Fordulóponton az európai helyzet3
Győri Imre: A szocialista közgondolkodás és magatartás fejlesztéséért (Csongrád megyei tapasztalatok, feladatok)14
Ágh Attila: A Grundrisse - magyar nyelven25
Szabó B. István: Könyvkiadásunk művelődéspolitikai mérlegéhez38
Lendvai István: Az ipari termelőkapacitások kihasználásáról45
Szemle
Pirityi Ottó: A munkásjavaslatok sorsa (Interjú)52
Nemzetközi szemle
Rudnyánszky István: A francia munkáspártok közös kormányprogramja62
Iskola és társadalom
Szerzőink az MSZMP Központi Bizottságának közoktatási határozatáról - Köpeczi Béla, Gazsó Ferenc, Rádi Péter, Kiss Árpád, Dr. Timár János71
Tudományos-technikai forradalom
Vámos Tibor: A TTF társadalmi kérdései - a mérnök hozzászólása85
Könyvekről
Láng György: Biszku Béla: A párt és az állam a nép szolgálatában93
Csepeli György: Szecskő Tamás: Kommunikációs rendszer - köznapi kommunikáció97
Dr. Kovács Dénes: Szamuely László: Az első szocialista gazdasági mechanizmusok98
Sipos Gyula: Tóth István: A Nemzeti Parasztpárt története100
Dr. Simon Péterné: Mihalik István, Szigeti Endre: Fejezetek a marxista-leninista közgazdaságtan történetéből103
Folyóiratainkból
Társdalomtudományi Közlemények, Valóság, Gazdaság, Közgazdasági Szemle, Pedagógiai Szemle, Világosság105
Testvérlapjainkból110
10. szám
Párdi Imre: A népgazdasági tervezés 25 éve Magyarországon3
Köpeczi Béla: Nemzeti hagyomány és tanulóifjúság16
Dokumentum
Irodalom- és művészetkritikánk néhány kérdése (Az MSZMP KB mellett működő Kultúrpolitikai Munkaközösség állásfoglalása)26
Szemle
Rátkai J. István: Beszélgetés az üzemi munka- és egészségvédelemről40
Marillai Vilmos: A szövetkezeti társulások néhány aktuális kérdése49
Nemzetközi szemle
Patkó Imre: Vietnam: háború, vagy béke?55
Iskola és társadalom
Szerzőink az MSZMP Központi Bizottságának közoktatási határozatáról - Balázs Mihály, Kálmán György, Kornidesz Mihály61
Cserháti péter: Vargha Balázs embernek való iskolájáról70
Tudományos-technikai forradalom
Szigeti József: A TTF és a nemzetközi ideológiai harc75
Rádi Péter: Izgalmas gondolatok a korról, amelyben élünk82
Kritika
Breuer János: Az új magyar zene kibontakozása89
Tájékozódás
Wulf Lindow: Az NDK XI. parasztkongresszusa96
Könyvekről
Horváth György: Philip H. Coombs: Az oktatás világválsága98
Wiesel Iván: Dr. Varga György: A japán business100
Folyóiratainkból
Valóság, Közgazdasági Szemle, Új Írás, Világosság, Magyar Pedagógia104
Testvérlapjainkból110
11. szám
Pozsgay Imre: Eszme - szervezet - mozgalom3
Csernok Attila: Népgazdaságunk fejlődésének néhány kérdése11
Szemle
Gál Róbert: Van-e perspektívájuk a fiatal szakmunkásoknak? (Beszélgetés)21
Nemzetközi szemle
Zalai István: Az ázsiai kollektív biztonság31
Pirityi Sándor: Új SALT-forduló előtt37
Tájékozódás
Hável József: A Szovjetunió megalakulásának 50. évfordulójára (Szemle a Kommunyiszt cikkeiből)42
Kurt Hager: Az irodalom és a művészet gazdagítja életünket48
Tudományos-technikai forradalom
Vakaliosz Thanaszisz: A munka alkotó jellegének általánossá válása és a TTF55
Iskola és társadalom
Lénárd Ferenc: A képességfejlesztés és a világnézeti nevelés tapasztalatai64
Kotnyek István: A leghátrányosabb helyzetben (A cigánytanulók problémája)69
Művelődéspolitikai jegyzetek
Granasztói Pál: Városépítészetünk új törekvései a társadalmi tudatban75
Herczeg Ferenc: Megjegyzések a szociológia társadalmi szerepéről79
Szőllősi Gyula: Szükség van-e művelődési otthonokra?83
Kiner írunk? - Antalfia Jenő, Hanesch László, Pető Gábor Pál hozzászólása86
Folyóiratainkból
Közgazdasági Szemle, Felsőoktatási Szemle, Köznevelés, Kritika, Új Írás96
Testvérlapjainkból101
12. szám
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1972. november 14-15-i ülése
Kádár János elvtárs előadói beszéde
Nyers Rezső elvtárs előadói beszéde
Kádár János elvtárs zárszava
Nemes Dezső: A Szovjetunió fél évszázados jubileuma27
Sőtér István: Petőfi, a világforradalmár patrióta43
Eszmecsere
Havasi Ferenc: Politikai szervezeteink és a változó valóság52
Nemzetközi szemle
Vajda Péter: Az amerikai választások első tanulságai57
Hajdú János: Megjegyzések és következtetések az NSZK-választások után67
Tudományos-technikai forradalom
Estók Tivadar: A TTF társadalmi kérdései (Tallózás az Einheit hasábjain)75
Könyvekről
Bálint József: Fock Jenő: A szocializmus építésének gazdaságpolitikája79
Karczag Gábor: Komócsin Zoltán: Nemzeti érdekek - internacionalista célok85
Salgó László: De Gaulle diplomáciája90
Folyóiratainkból
Magyar Tudomány, Közgazdasági Szemle, Gazdaság, Valóság, Magyar Filozófiai Szemle, Állam és Igazgatás, Köznevelés, Kritika, Új Írás, Kortárs92
Testvérlapjainkból101
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem