A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Valóság 1991. július-december (fél évfolyam)

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havi folyóirata - XXXIV. évfolyam 7-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

XXXIV. évfolyam, 1991. Július
Bujalos István: A racionalizmust megmenti a morál (F. A. Hayek társadalomfilozófiája)
Navracsics Tibor: Somló Bódog államelmélete (1898 1909) 16
Szabadfalvi József: „A demokrácia örvényei" (Moór Gyula demokráciafelfogása
[1945- 1947]) 28
FÓRUM
Kövér György: A halálhoz vezető út (Losonczy Géza, 1957. április december) 41
SZEMLE
Fekete Sándor - Kelemen Gábor: Az öngyilkosság és mentalitástörténeti vonatkozásai
Becskeházi Attila: Valóságtelépités az élettörténetekben 65
MŰHELY
Pethő Bertalan: A Modernről - kritikus vonulatában 74
Román József: (F)elszabadult művészet 90
HOZZÁSZÓLÁS
Szabó A. Ferenc: Valóban ismétlődik a múlt? (Faragó Béla tanulmányáról) 101
JÚLIUSI HÍRLEVÉL 104

XXXIV. évfolyam, 1991. Augusztus
Kulcsár Kálmán: Az alkotmányosság és a kontinuitás 1
Bozóki András: A magyar átmenet összehasonlító nézőpontból 16
SZÁZADOK
Sándor Pál: Az emancipáció útján (1840-1849) 34
Lengyel András: Németh László Shylock-metaforája (Egy metafora értelme és eszmetörténeti szerepe) 56
MŰHELY
Ruzsányi Tivadar: Kísérlet egy információalapú szemlélet kifejtésére 75
Tóth I. János: A hatalom mint a fogoly-dilemma egy megoldása 83
KILÁTÓ
Görög Tibor: Komisszárok után misztikusok 89
A. Hohlov-I. Csernyak: Riport Dél-Oszétiából (Fordította: Horváth Ida) 95
MAGYAR VILÁG
Rési László: Nem adom fel! (Trebitsch Péter interjúja) 105
HOZZÁSZÓLÁS
Révész Gábor: A társadalom és az új rendszer II 110
NAPLÓ ÉS KRITIKA
Lázár István: A Hellenbach-jelenség 113

XXXIV. évfolyam, 1991. Szeptember
Berend T. Iván: A modern európai társadalom kialakulásának történelmi
fordulója (1870-1945) 1
Kolosi Tamás: A „reális" szocializmus összeomlásának társadalmi okai 11
Tőkés Rudolf: Közép-Európa fiatal demokráciái (Együttműködés - rivalizálás - együttélés 17
Becker György: Mitől boldog a fogyasztó? 26
Sipos Aladár - Halmai Péter: Az agrárpolitikai célok alternatívái és dilemmái
(A magyar agrárgazdaság alapkérdései a kilencvenes években) 33
FÓRUM
Szentágothai János: A homoszexualitás 45
Tóth László: Egy „földalatti mozgalom" hanyatlása és felemelkedése
(A magyarországi férfi homoszexualitás mint társadalmi jelenség) 57
MAGYAR VILÁG
Balázs Péter: Orvostársadalom - történelmi amnéziával 71
Tamasi Mihály: Paraszti polgárosodás 1945 után 83
KILÁTÓ
Lőrincz Judit: A magyar és finn nemzeti önarcképről 95
Pirkko Nuolijarvi: Finnország nyelvi helyzete az 1990-es évek elején 103
NAPLÓ ÉS KRITIKA
Somlai Péter: Kettős reprodukció 113

XXXIV. évfolyam, 1991. Október
Fricz Tamás: Rendszer-lehetőségek Magyarországon 1
Cséfalvay Zoltán - Nikodémus Antal: A tervtől a piacig (Félúton az elrugaszkodás előtt?) 11
Jody Jensen - Miszlivetz Ferenc: A kelet-közép-európai átmenetek és
az európai integráció (Kutatási javaslat) 22
Szirmai Viktória: Ökológiai társadalmi mozgalmaink 34
FÓRUM
Bencze Lóránt: „Dia-legein" (Néhány tudományelméleti alapelvről) 42
Garai László: „A történelem futószalagára szerelve ígyen..." (A bolsevik
típusú gazdaságpszichológiai szerkezet 50
Serge Moscovici: A szociálpszichológia új feladatai az új Európában
(Henri Tajfel emlékelőadás) (Vajda Róza fordítása) 63
SZÁZADOK
Benkő Samu: „Csak a múltunkkal vagyunk egész" (Aniszi Kálmán interjúja) 75
Révész László: X. századi magyar fejedelmi kíséret temetői Karoson 87
HOZZÁSZÓLÁS
Szabó A. Ferenc: Egyoldalú elemzés az abortuszkérdésről
(Jobbágyi Gábor tanulmányáról) 98

XXXIV. évfolyam, 1991. November
Petschnig Mária Zita: Gazdasági átalakulás - gazdasági rendszerváltás 1
Csizmadia Ervin: Ismétlődő pártlogikák
(A mai magyar pártosodás történeti dimenzióban) 10
Szabó Dániel: Századfordulós azonosulásformák (Állam-, hivatalnok- vagy politikai idenditás) 23
SZÁZADOK
Romsics Ignác: A State Department és Magyarország (1942-1947)... 32
MAGYAR VILÁG
Kiss Zsolt Péter: A taxisok hetvenvalahány órája 68
DOKUMENTUM
Örkény István: Egyperces levelek (A leveleket válogatta, az előszót és a jegyzeteket írta: Radnóti Zsuzsa) 79
MŰVÉSZET, ESZTÉTIKA
Román József: André Breton 93
NAPLÓ ÉS KRITIKA
Berend T. Iván: A virág a gyökér ellen? 103
Székely László: Filozófia és filozófusok Magyarországon - Gondolatok Hanák Tibor legújabb könyvét olvasva 109
Levél a szerkesztőhöz 92
Novemberi hírlevél 128

XXXIV. évfolyam, 1991. December
Surányi Bálint: A generációs faktor és a „létező szocializmus" összeomlása (Vázlat) 1
Tóth Sándor: Korszerű nemzetmodell - elavult nemzettudat (Adalékok egy inkongruenciához) 8
Csepeli György: Versenyben az identitásért (A nemzeti azonosság mintái a posztkommunista Magyarországon) 17
A. Gergely András: Nemzetiségi történelem (Egy történelemviselt falu a
periférián és a tűzvonalban) 26
Gyáni Gábor: „Úri kapitalizmus" és a vállalkozók (Viták a XIX századi angol elitről) 39
MŰHELY
Poszter György: Ödipusz és a Múzsák (Adalékok Freud művészetértelmezéséhez- I.) 45
Nagy András: A Szent és a Pfisterer (Szentkuthy Az egyetlen metafora... felől) 62
FÓRUM
Rakonczay Zoltán: A természetvédelem helyzete és kilátásai
(Történelmi visszapillantás) 75
DOKUMENTUM
Szántó László: A Somogyi összegezés kaposvári vitája 86
NAPLÓ ÉS KRITIKA
Kovács Teréz: A jugoszláv harcok kitörésének néhány lélektani-szociológiai oka 96
Lugossy Gyula: A Honecker-jelenség a büntetőjogász szemével 101
Pléh Csaba: Nyelvészek magukról 103
A Valóság 1991. évi (XXXIV. évfolyam) tartalomjegyzéke 121
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Valóság 1991. július-december (fél évfolyam) Valóság 1991. július-december (fél évfolyam) Valóság 1991. július-december (fél évfolyam) Valóság 1991. július-december (fél évfolyam)

Néhány lapon jelölés található.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba