1.017.545

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Buksz 1996. tavasz-tél

Kritikai írások a társadalomtudományok köréből - 8. évfolyam 1-4. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. szám - Tavasz
LEVELEZÉS
Csanádi Mária levele 3
BÍRÁLAT
Geréby György: Állatorvosi ló, szemellenzővel 6
S. Varga Pál: Idegenségtudomány 16
Győri Miklós: Kézikönyvek a lélekről 26
Miskolczy Ambrus: Eliade és a modern mitológiák 32
Balogh Tamás: Hozzáférhető-e Huizinga "múlt"-ja? 38
PROBLÉMA
Margócsy István: Magyar nyelv és/vagy irodalom 45
Egy tantárgy kialakulása és változásai
Wilhelm Hennis: Az értékmentesség értelme 53
Max Weber „posztulátumának" motívumairól
TISZTELETKÖR
Rugási Gyula, Vajda Mihály, Takács József, Kappanyos András, Kulcsár Szabó Ernő: Németh G. Béla: Kérdések és kétségek 64
Irodalomtörténeti tanulmányok
SZEMLE
Romsics Ignác: L. Nagy Zsuzsa: Magyarország története 1918-1945 80
Király Júlia: Várhegyi Éva: Bankok versenyben 83
Erős Ferenc: Irányzatok és kutatások a mai magyar pszichoanalízisben 86
[A] Magyar Pszichoanalitikus Egyesület 1994. évi konferenciája
Zentai Mária: Nagy Imre: Nemzet és egyéniség Drámairodalmunk az 1810-es években: a hazafiság drámái 90
Török Ádám: Árva László: Külföldi tőkeberuházások Közép-Kelet-Európában 92
Romhányi Beatrix: Koldulórendi építészet a középkori Magyarországon Tanulmányok 94
Böröcz József: XXX. 1963-ban alakult meg a Szociológiai Kutatócsoport 95
Bodnár M. István: Görög gondolkodók 1. Thalésztől Anaxagoraszig
Görög gondolkodók 2. Empedoklésztől Démokritoszig 96
MI A PÁLYA?
Lakner Judit: Camille Paglia és a Penguin 60s 100
Martha Nussbaum: A feministák és a filozófia 103
Várady Tibor: Erehwon 109
Krizsán Andrea: Az átmenet dilemmája 110
BIBLIOGRÁFIA
Stemler Ágnes (összeáll.): Fontos könyvek 113
A BUKSZ válogatott bibliográfiája, 1995. II. félév


2. szám - Nyár
LEVELEZÉS
Kiss László, Steiger Kornél, Prakfalvi Endre és Borbély Gábor levele 127
BÍRÁLAT
Kálmán László: Varsóban nem volt tűz 130
Szabadfalvi József: Tiszta jogszociológia felé 35
Kappanyos András: Elkésett áttörés 139
Szántó Zoltán: Politika és közgazdaságtan 148
Fertő Imre: Tankönyv az agrárgazdaságról 154
Budai villák két nézetből: Rév Ilona; Pazár Béla 160
Kelemen János: A „rózsakeresztes" Dante 168
Saád József: Mi minden a konzervativizmus? 175
PROBLÉMA
Zirkuli Péter: "A történelem rémülete" Eliade mítoszelméletéről 186
SZEMLE
Pete Péter: Mókuskerék Földes György: Az eladósodás politikatörténete 1957-1986 206
Sisa József: Lapis Angularis 209
Források a Magyar Építészeti Múzeum gyűjteményéből
Szántay Antal: Zimányi Vera (szerk,): Óra, szablya, nyoszolya 211
Életmód és anyagi kultúra Magyarországon a 17-18. században
Bródy András: Közép-Európa lobotómiája 213
Social Studies of Science. Vol. 25. No. 4.
Miskolczy Ambrus: Petre P. Panaitescu: Interpretari romanesti 216
Heiszler Vilmos: Fejtő Ferenc: Szociáldemokrácia tegnap, ma, holnap 218
Borszéki Zsuzsa: Török Ádám: Piacműködés és iparvédelem 219
Tanulmányok a gazdasági rendszerváltás időszakából
Lukács György Róbert: "Társadalmi idő - szabadidő" 223
A szabadidő új problémái a mai társadalmakban
Deák Ágnes: Szarka László: Szlovák nemzeti fejlődés - magyar nemzetiségi politika 1867-1918 225
Ml A PÁLYA?
Richard Rorty: Félmillió kéksisakos? 230
Ales Debeljak: A szólásszabadság menedéke 231
Alina Mungiu: Nehéz idők nacionalizmusa 233
Lakner Judit Daedalus 237

3. szám - Ősz
LEVELEZÉS
Lukács Dénes és Erős Ferenc levele 247
VITA
Tudós-Takács János: "Si tacuisses..." 248
Egy recenzió recenziója
Geréby György: Ha hallgattam volna... 254
BÍRÁLAT
Marosi Ernő: Hamisságok 258
Nánay Bence: Új divat a tudatfilozófiában: a konnekcionizmus 262
Pethő Sándor: A talmi pásztor 270
Sajó György: Scholem és az európai szellemtörténet 281
Csaba László: A piacgazdaság krédója 288
Erős Ferenc: Ferenczi, a derék katona 292
PROBLÉMA
Hofer Tamás: Őstörténet a néprajz látószögében 301
Clifford Geertz: Kultúrák háborúja 304
TISZTELETKÖR
Spira György, Sipos András, Brian Lacey, Gál Éva, Mújdricza Péter, Csorba László: Budapest az újkorban. Történelmi pillanatok egy nagyváros életében. Várostörténeti kiállítás 310
SZÖVEGEK ÉS FORDÍTÁSOK
Lénárd Henrik, Wessely Anna: Weber és a fordítók (A tudomány és a politika mint hivatás, A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme) 330
SZEMLE
Erős Vilmos: Gunst Péter: A magyar történetírás története 334
Vidacs Bea: Clifford Geertz: Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások 336
Nagy András: Bekker Zsuzsa: Rendszerválság. Alkalmazkodási folyamatok a kelet-európai országokban 1970-1990 között 338
Síklaki István: Kézdi Balázs: A negatív kód. Kultúra és öngyilkosság 344
Palotás Emil: Köztes-Európa 1763-1993 (Térképgyűjtemény) 346
Nagy Balázs: Rosamond McKitterick (ed.): The New Cambridge Medieval History. Vol. II. c. 700 - c. 900 349
Michael M. Postan, Edward Miller (eds.): Trade and Industry in the Middle Ages. The Cambridge Economic History of Europe, Vol. II. 2nd ed.
Kárpáti János: Bartók and His World. Ed.: Peter Laki 353
MI A PÁLYA?
Omer Bartov: Átlagszörnyek 358
Konrád György: A nyugati szem 362
Bartholy Eszter: Ariadne a párducon 363
BIBLIOGRÁFIA
Szalay Márta (összeáll.): Fontos könyvek 365
A BUKSZ válogatott bibliográfiája, 1996. I. félév

4. szám - Tél
VITA
Bródy Mihály: Van-e tűz Varsóban? 379
Kálmán László: Válasz 381
Bródy Mihály: Viszontválasz 382
BÍRÁLAT
Perneczky Géza: Egy ismeretlen archipelag 384
Kelemen János: "Korlátozni" és "merni a tudást" 391
Neumann László: Reformok az etatizmus csapdájában 408
Madas Edit: A "Pécsi egyetemi beszédek" 415
Takács Péter: A személyes és a rendbe öntött igazságosság 420
Wilheim András: Az alkotás filológiája 428
Bezeczky Gábor: Bábeli nyelvészet 436
PROBLÉMA
Rugási Gyula: "Az Úr mondta, hogy homályban kíván lakni..." 446
A Biblia és a történeti szkepszis
Szegedi Péter: Perlekedő tudáselméletek 454
BUKSZ-BESZÉLGETÉS
Mihalicz Csilla interjúja Beke Lászlóval 462
SZEMLE
Király Júlia: Pete Péter: Bevezetés a monetáris makroökonómiába 470
Becker Gábor: Szabó Róbert: A kommunista párt és a zsidóság Magyarországon 1945-1956 475
Bácskai Tamás: John Kenneth Galbraith: A pénzügyi spekulációk rövid története 479
Gyáni Gábor: Utasi Ágnes - A. Gergely András - Becskeházi Attila: Kisvárosi elit 481
Ferencz Andrásné: Vásárhelyi Mária: Rendszerváltás alulnézetben 483
Vilmos László: Németh György (szerk.): Görög történelem a kezdetektől Kr. e. 30-ig 486
MI A PÁLYA?
Sándor Gábor: Drog, háború és béke 490
William F. Buckley Jr.: Elvesztettük a drogháborút 495
Steven B. Duke: Hozzászólás 497
Konrád György: Van-e bűnös sértett nélkül? 499
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem