A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az orosz irodalom antológiája

A kezdetektől 1940-ig

Fülszöveg

Antológiánk Az orosz irodalom története a kezdetektől 1940-ig c. tankönyvhöz kapcsolódik, de önállóan is használható. Célja, hogy olvasói megismerkedjenek a legjellemzőbb szövegek, szövegrészletek alapján magukkal a művekkel. Míg a népszerű, könnyen hozzáférhető írásokból, pl. Csehov drámáiból, Bulgakov A Mester és Margarita c. regényéből csak viszonylag rövid részleteket közlünk, helyettük inkább olyan alkotások kapnak hangsúlyt, amelyek még nem épültek be a magyar irodalmi köztudatba. Idesorolhatjuk pl. az orosz romantika (Vlagyimir Odojevszkij) és a századforduló kiemelkedő alkotásait, a szimbolista prózát vagy a 20. századi orosz kultúra méltánytalanul háttérbe szorított jelenségének, az abszurdnak a jegyében született írásokat (Harmsz, Vvegyenszkij, Vaginov, Erdman). Az antológiában bemutatott szövegek egy részét új fordításban közöljük. A 20. század "terméséből" több olyan mű vagy részlet szerepel, amelyek magyar nyelven kötetünkben látnak először napvilágot.
Az orosz... Tovább

Tartalom

Előszó9
Folklór
Ilja Muromec és Fülemüle zsivány11
"Visznek engem, hajadont"12
"Ne süss, piros napocska"12
"Hej, húzd meg"13
Isten szent könyvéről13
A Szűzanya álma (I.)14
Bátor Jegorij15
Az óorosz irodalom
Ének Igor hadáról17
Magyar Mózes legendája19
Ének Oroszföld pusztulásáról20
Avvakum protopópa önéletírása20
Házirend22
Semjaka bíró ítélete23
História a Keserű Balsorsról25
Elbeszélés Frol Szkobejevről27
Szimeon Polockij:
A korhelység29
A 18. század irodalma
Lomonoszov:
Esti gondolatok a felséges északi fénynél az isteni nagyságról30
Fonvizin:
A kamasz31
Novikov:
Szatirikus napló32
Gyerzsavin:
Hatalmasoknak és bíráknak33
Idők folyója elsodorja33
Ragyiscsev:
Utazás Pétervárról Moszkvába34
Muravjov:
Az éj36
Karamzin:
Egy orosz utazó levelei37
Szegény Liza40
A 19. század első felének irodalma
Zsukovszkij:
A titokzatos látogató45
Dal46
Batyuskov:
Elégia46
A forrás47
Krilov:
A Farkas és a Kutyák47
A Triska köntöse48
A Halak tánca49
Rilejev:
Honpolgár50
"Láncom dicsőség, nem gyalázat"50
Gribojedov:
Az ész bajjal jár51
Alekszandr Odojevszkij:
Válasz A. Sz. Puskinnak57
Puskin:
Csaadajevhez58
A magvető58
Téli este58
A. P. Kernhez59
Üzenet Szibériába59
"Szerelmes évszak, kikelet"59
"A szökőkutak hűvösében"60
"Szerettem önt"60
Téli reggel60
"Ha népes utcákon bolyongok"61
Ördögök61
"Barátom, már elég"62
Világi hatalom62
Jevgenyij Anyégin63
A rézlovas66
A pikk dáma72
Baratinszkij:
Stanzák87
Vlagyimir Odojevszkij:
A szilfid88
Tyutcsev:
A hattyú98
Látomás98
Szilencium!98
Őszi este99
Álom a tengeren99
"Mért sírsz úgy?"99
"A csermely sűrűsödve barnul"99
Hullám és gondolat100
"Óh, milyen gyilkos a szerelmünk"100
Végső szerelem100
"Szívem, sejtő szív"101
Oroszország101
Kolcov:
"Szép angyalom, szerelmem"101
Most már ne suhogj102
Lermontov:
A vitorla102
Imádság103
Kozák bölcsődal103
A tőr104
"Bú nyom s unalom!"104
Hazám104
"Kimegyek az éji ködös útra"105
Álom105
Mcíri106
Korunk hőse108
Gogol:
Egy őrült naplója117
A revizor129
Holt lelkek139
Herzen:
Ki a bűnös?149
Emlékek és elmélkedések157
Turgenyev:
Nemesi fészek161
A halál után174
Költemények prózában180
Goncsarov:
A Pallasz fregatt182
Oblomov185
A 19. század második felének irodalma
Nyekraszov:
Bölcsődal205
"Este, ha járok..."206
"Tegnap, mikor hat óra tájt"206
Elfelejtett falu206
Zinához207
Ősz207
Ki él boldogan Oroszországban208
Alekszej Konsztantyinovics Tolsztoj:
"Zsibongó báli forgatagban"210
Fet:
"Drága kép"211
Nyári éj211
"Már nőnek, nőnek a szeszélyes árnyak"211
"Az alkony búcsút int"211
"Ezüstös éj, kivirágoztatod"211
"Döngött a szomszéd szurdok éjjel"212
Soha212
Majkov:
Nyolcas213
Tájkép213
Polonszkij:
A remetenő214
Cigánylány dala214
Osztrovszkij:
Vihar215
Dosztojevszkij:228
Téli feljegyzések nyári élményekről229
A félkegyelmű231
Szaltikov-Scsedrin:
A Galavljov család247
Leszkov:
A lepecsételt angyal255
Lev Tolsztoj:
Anna Karenina265
Gyónás278
Csehov:
Fájdalom282
A diák285
Rothschild hegedűje287
Három nővér293
Korolenko:
Nyelv nélkül296
Garsin:
Attalea princeps301
Az orosz irodalom a 19-20. század fordulóján
Merezskovszkij:
Az Antikrisztus304
Gogol és az ördög309
Balmont:
Beatrice-nek312
A patak születése312
Más-más nyelven313
Szózat az Óceánhoz313
Hogy Napot lással313
Bölcsességem nincs314
Szótlanság314
Szologub:314
Tied vagyok, halál315
Boldogok, kiknek szomját oltja...315
Kupacba gyúlt szeméten315
Csalódva e silány világban316
Szürke ördögorsó316
Néha megcsap egy furcsa illat316
Most új csodák napjai jönnek316
A kis ember317
Undok ördög329
Brjuszov:
Álmodozás332
A városhoz333
Egy költőhöz333
A magvető334
Emlékművem334
Este, úton334
A márványfejecske335
A tüzes angyal337
Annyenszkij:
Költészet344
November344
A visszatérés búja344
Világok között345
Vasúti trilógia345
Blok:
Servus - reginae346
"Szép lassan csendesül az őszi nap futása"347
Májusi alkonyok, alkonyok347
Péter347
Őszi kívánság348
Oroszhon348
Az ismeretlen lány349
Hóförgeteg örvényesen349
"Dicsőséget, nagy tetteket feledtem"350
Hasonmás350
A Démon351
Étteremben351
Világok szállnak352
Carmen352
Sötét időkben szült fiúknak355
Szkíták355
Vjacseszlav Ivanov:
Szerelem357
Gli spiriti del viso358
Ősz358
Szeptember358
Téli szonettek359
Anyanyelv361
Az orosz eszméről361
Belij:
Külváros365
Kétségbeesés366
Trojka366
Bacchanália366
Estefelé367
Hazám367
Maszkabál368
Pétervár369
Volosin:
A festészet csontváza376
Kuzmin:
Édes meghalni382
Jaj, elhagyom most Alekszandriát382
"Friss hóba öltözött a róna teste"383
Éjszakai beszélgetések383
Hodaszevics:
A búzaszem útján385
Magamról385
Kísértés386
Nyaraló386
"Verssoraim zárt szigorától"386
A vak387
Pétervár387
Mentek387
Emlékművem387
Remizov:
Almafácska388
Pőre szemmel391
Andrejev:
A Sátán naplója398
Bunyin:
Elátkozott napok402
Ahmatova:
Fonnyad a fény emléke szívemben409
Tanulok bölcs, egyszerű életet...409
A közös poharat - azt is feledd el...410
Este410
"Mint máskor is, a vén rakparton várt"410
Arcomról a mosoly ledermed...410
Szobor Carszkoje Szelóban411
Mikor a nép öngyilkos hangulatban...411
Petrográd, 1919411
"Azt mondta, nincs vetélytársam"411
A másik hang412
Bibliai versek412
Rekviem414
Koszorú a halottaknak417
Tengerparti szonett419
Mandelstam:419
Csak gyermek-gondnyi batyut420
Silentium420
Kagyló420
Csillagok monoton420
Notre-Dame421
Az Admiralitás421
Tündöklő Petropolban meghalunk421
Derengő szabadság421
Pétervárott megláthatlak újra422
Fogadj el szívesen422
Nővérek - gyöngédség s teher...422
Pala-óda423
1924. január 1.424
Leningrád425
Volt egy Alekszandr Hercovics426
Nem érzi, ha talpal...426
Önkéntelen gyöngéden lép426
Szó és kultúra427
Judeai káosz430
Gumiljov:
A Csad-tó című ciklusból: A zsiráf433
Don Juan433
Jelenkor434
Andrej Rubljov434
Én és Ön434
Az ige435
Akrosztichon435
Eltévedt villamos436
Hlebnyikov:
Röhögtető bűvige437
Ráolvasás kacagással437
Bobeóbi438
Bóbeóbi438
Zangezi438
Majakovszkij:
Este442
Kikötő443
S ti tudnátok-e?443
A város nagypokla443
Oka-parti kaland444
Oroszország, művészet és mi444
Erről446
Az orosz irodalom 1917-től 1940-ig
Gorkij:
Időszerűtlen gondolatok450
Pilnyak:
Meztelen év454
Babel:
Gedali462
Napló, 1920464
Vszevolod Ivanov:
Hogyan támadnak a kurgánok465
Gladkov:
Cement470
Zamjatyin:
Félek472
Áradás475
Lunc:
Szülőhaza489
Ehrenburg:
Julio Jurenito497
Jeszenyin:
Oroszország501
A fekete ember503
Mária kulcsai505
Cvetajeva:
Verseim517
Versek Blokhoz517
Goncsárova522
Orpheus522
Fák522
Egy festő portréja. Natalja Goncsarova526
Olesa:
Irigység534
Szerelem536
Zoscsenko:
Az arisztokrata hölgy541
Vaginov
Kecskeének544
Harmsz
Esetek548
Vvegyenszkij:
Ivanovék karácsonya564
Erdman:
Az öngyilkos578
Zabolockij:
Átváltozások584
Természet, hol a harmónia benned?585
Végrendeletem585
Költő586
Eső586
Solohov:
Csendes Don587
Makarenko:
Pedagógiai hősköltemény589
Alekszej Tolsztoj:
A vipera592
Bulgakov:
A művelődés hete614
Spiritiszta szeánsz618
A Mester és Margarita623
Platonov:627
Csevengur. Mester születik628
Paszternak:
Nővérem, az élet651
Síró kert651
A költészet meghatározása652
Szerelmem, szörnyű!652
Versek egy regényből653
Zsivago doktor655
Nabokov:
A múzeumban672
Orosz címek679
A fordítások forrásai684
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem