1.017.654

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Czabán János professzor 70. születésnapjára (dedikált példány)

Tanulmányok Czabán János tiszteletére

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

TISZTELT PROFESSZOR ÚR!
70. születésnapján barátsággal és elismeréssel tisztelgünk Czabán János Professzortársunk előtt, egy gazdag életút nevezetesen fontos dátumához érve.
Közel fél évszázad -... Tovább

Előszó

TISZTELT PROFESSZOR ÚR!
70. születésnapján barátsággal és elismeréssel tisztelgünk Czabán János Professzortársunk előtt, egy gazdag életút nevezetesen fontos dátumához érve.
Közel fél évszázad - önmagában is elismerésre méltó időszak - az emberi élet meghatározó hányada.
Czabán János életét, munkásságát, tehetségét és szorgalmát egy cél szolgálatára tette: a Miskolci Egyetem fejlődésének előrehaladásának szolgálatára.
Oktatott és kutatott, a vállalatgazdaság és szervezet-prognosztika terén kiemelkedő eredményeket ért el, jelen volt nemcsak a régió, hanem az ország tudományos közéletében is, sőt, nemzetközi elismertségét az orosz Nemzetközi Természet és Társadalomtudományi Akadémia tagsága is jelzi. Könyvei, jegyzetei, publikációi jól jelzik és érzékeltetik - az utókor számára is - elért eredményeit.
Oktatásszervezőként is sokat tett a Miskolci Egyetemért, amit legméltóbban jelez az a tény, hogy alapító dékánja volt a Gazdaságtudományi Karnak, elévülhetetlen érdemei vannak a kar megszervezésében és létrehozásában, a munka beindításában. Az egyetem rektorhelyetteseként pedig az egyetem egészét átfogó tevékenységet végzett 3 éven keresztül.
A Gazdaságtudományi Kar meghatározó fontosságú professzora, Czabán János 70 éves lett, s ez a kor - a fennálló jogi szabályozás szerint - az aktív professzori munkaviszony befejezését jelenti. Biztos vagyok abban, hogy Czabán János még hosszú ideig jelen lesz a kar és az egyetem életében, fontos befolyásoló tényezője lesz a jövőbeli előrehaladást szolgáló folyamatoknak.
Ezzel a tanulmánykötettel szerény emléket kívánunk állítani kedves kollégánknak, bízva abban, hogy a tanulmányokat olvasgatva olyan baráti és kollegális szeretettel gondol ránk, ahogyan mi tettük.
Kedves János!
Isten éltessen sokáig, jó erőben és egészségben, kedves családoddal együtt.
Őszinte nagyrabecsüléssel: Prof. Dr. Besenyei Lajos a Miskolci Egyetem rektora 9 Vissza

Tartalom

Dr. Besenyei Lajos :
KÖSZÖNTŐ 9
Dr. Szintay István:
CZABÁN JÁNOS HETVEN ÉVES 11
Dr. Angyal Ádám:
A KISVÁLLALKOZÁS 23
Dr. Balaton Károly:
A MAGYAR VÁLLALATOK FELKÉSZÜLTSÉGE AZ EURÓPAI UNIÓN BELÜLI VERSENYRE 59
Dr. Barakonyi Károly - Károly Judit:
FELSŐOKTATÁSI SZERVEZETI KULTÚRA VÁLLALATI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN 71
Emeritus Barta Imre:
ÚTON A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG FELÉ 87
Dr. Besenyei Lajos:
AZ ELŐREJELZÉS-KÉSZÍTÉS NÉHÁNY MÓDSZERTANI KÉRDÉSE 99
Dr. Bélyácz Iván:
A VÁLLALATI BERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁNAK JELLEMZŐI A PIACGAZDASÁGI ÁTALAKULÁS IDŐSZAKÁBAN 113
Emeritus Boross Zoltán:
AZ ÜZLETI TUDOMÁNYOK OKTATÁSA A BME-N 125
Dr. Chikán Attila:
A KETTŐS ÉRTÉKTEREMTÉS ÉS A VÁLLALAT ALAPVETŐ CÉLJA 131
Dr. Csath Magdolna:
A NEMZETEK ÉS HAZÁNK VERSENYKÉPESSÉGE 137
Dr. Dobák Miklós:
A VERSENYKÉPESSÉG SZINTJEI ÉS TÉNYEZŐI CORPORATE GOVERNANCE KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPÁBAN 165
Dr. Fekete Iván:
A HUMÁN ERŐFORRÁS FOLYAMATOK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI JELLEMZŐI
Dr. habil Fülöp Gyula:
A MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI MODELL 181
Dr. Gaál Zoltán:
A TŰZOLTÁSTÓL A TUDÁSBÁZISÚ KARBANTARTÁSIG 195
Dr. Gidai Erzsébet:
ÉLETMINŐSÉG, JÖVEDELEMELOSZTÁS ÉS AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 215
Dr. habil Herczeg János:
A GLOBALIZÁCIÓ ÉS A FOGYASZTÓI TÁRSADALOM .231
Dr. Hoós János:
GLOBALIZÁCIÓ - GLOBÁLIS KORMÁNYZÁS - HÁBORÚ 239
Dr. Illés Mária:
A FOLYÓ KÖLTSÉGEK FEDEZETI PONTJA ÉS AZ ÜZEMBEZÁRÁSI PONT 251
Dr. Iványi Attila Szilárd - Dr. Hoffer Ilona:
AZ INNOVÁCIÓS (PROJEKT) TEAM SOKOLDALÚSÁGA 267
Dr. Kocziszky György:
MÉRHETŐ-E A TERÜLET BEAVATKOZÁSOK HATÁSA? 279
Dr. Kocsis József:
GONDOLATOK A SZERVEZETFEJLESZTÉSRŐL ÉS A FOLYAMATKÖZPONTÚSÁGRÓL 287
Dr. Kövesi János - Herbály-Tóth Zsuzsanna - Szabó Tibor:
ÜZLETI ISMERETEK HATÁSA AZ EGYETEMRE 299
Dr. László Gyula:
A LOKÁLIS PARTNERSÉG SZEREPE A KÖZÉPFOKÚ KÉPZÉSBEN 317
Dr. Mészáros Tamás:
VÁLTOZÓ STRATÉGIAALKOTÁS 331
Dr. Nagy Aladár:
TARTÓS EGYÜTTMŰKÖDÉSÜNK TAPASZTALATAIRÓL 351
Dr. Nováky Erzsébet:
JÖVŐKUTATÁS A XXI. SZÁZADBAN 355
Pelczné dr. Gáll Ildikó:
A STRATÉGIA MÉRÉSE 375
Dr. Román Zoltán:
A VÁLLALKOZÁS OKTATÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN 395
Dr. Roóz József:
KÜLSŐ ELLENŐRZÉS SZEREPE AZ ÚJ CORPORATE GOVERNANCE STRUKTÚRÁBAN 409
Dr. Szintay István:
EFQM ALAPÚ ÉRTÉKELÉS AZ ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ VÁLLALKOZÁSAINAK MINTÁJÁN 423
Dr. Szűcs Pál:
VEZETŐI SZEREPEK ÉS BIZALOM A HÁLÓZATI GAZDÁLKODÁSBAN 455
Dr. Veress József:
AZ EURÓPAI UNIÓHOZ ÚJONNAN CSATLAKOZOTT KÖZÉP KELET EURÓPAI ORSZÁGOK GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK NÉHÁNY ASPEKTUSA 469
habil Veszeli Tibor:
A VEZETÉS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY ISMERETANYAGAI A MOSONMAGYARÓVÁRI AGRÁRFELSŐOKTATÁSBAN 479
Dr. Róbert Hisrich:
MEMORIAL SPEACH 495
Dr. Czabán János:
TUDOMÁNYOS MUNKÁINAK JEGYZÉKE 497
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Czabán János professzor 70. születésnapjára (dedikált példány) Czabán János professzor 70. születésnapjára (dedikált példány) Czabán János professzor 70. születésnapjára (dedikált példány) Czabán János professzor 70. születésnapjára (dedikált példány) Czabán János professzor 70. születésnapjára (dedikált példány)

A címlapon Czabán János professzor névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
5.140 ,-Ft
26 pont kapható
Kosárba