A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Eszmélet 73.

Társadalomkritikai és kulturális folyóirat. 2007. tavasz

Tartalom

Analízis
Claudia von Braunmühl: Gender mainstreaming. Egy világkörüli út rekonstruálása4
úgy keveredett a fejlődéspolitikabeli feminista vitákba és gyakorlatba, hogy elveszítette kritikai élét. A mai Európai Unióban már azzal találjuk szemben magunkat, hogy a koncepció EU-sításával és ennek velejáróival szemben nehéz kritikai hangnemet megütni
Susan Zimmermann: A társadalmi nemek tudománya Kelet-Közép-Európa és a posztszovjet térség felsőoktatásában. Aszimmetrikus politikák és helyi-nemzetközi konstelláció25
A tanulmány a nőkkel és a társadalmi nemekkel foglalkozó tudománynak a felsőoktatásbali intézményesítését kutatja a kelet-közép-európai és a posztszovjet térségben az 1990-es évek elejétől. Megkérdezi, milyen befolyással bírtak a felsőoktatási átalakulás folyamatára a transznacionális szereplők, a helyi politikának és kutatóknak a tudományos és nem tudományos világban gyökerező érdekei. A tanulmány megvilágítja, hogy a különböző transznacionális helyi hegemón konstellációk miért és miként segítették elő a nemek tudományának intézményesülését, miközben hátráltatták a társadalmi nemek tudományában rejlő kritikai kibontakozását
Történelem
Loutfi Anna: A magyar családjog és a nemi hierarchiáért folytatott harc 1848-191359
A tanulmány három fő tézist állít fel: 1. a gondolat, hogy Magyarországon szükség van a jogi stabilitás megteremtséére, a pozitivista jogtudomány konstrukciója volt, amely összekötődött a jogilag egyesített nemzetállam koncepciójával; 2. Magyarország jogi és felekezeti pluralizmusa nehézséget okozott a jogtudománynak, különösen az állami családjog megalkotásánál; 3. a családjog egységesítése és megszilárdítása egyben a nemek családon belüli hatalmi viszonyainak egységesítését megszilárdítását is jelentette. Hogy az állam képtelen volt befejezni ezt a projektet, az a kornak a férfiak és nők társadalmi szerepe, illetve a jog és a patriarchális hatalom különböző definíciói körüli mély bizonytalanságát mutatja
Változatok egy témára
Hock Bea: Hídemberné, aki maga hidat nem épít. A magyar mozi esete a nőkkel az utóbbi 60 évben81
A cikk eredeti anyagok feldolgozásával új szempontból kutatja a nők részvételét a filmipar termelési foylamataiban az államszocialista időkben és később. A tanulmány arra a kérdésre igyekszik választ találni, hogy az államszocialista politika, amely támogatta illetve kikényszerítette a nők munkaerőpiaci részvételét, hatással volt-e a kreatív munka területére is? A szöveg szembeállítja a nők viszonylag előnyös megjelenítését az államszocialista idők filmvilágában és a mostani, férfiak által dominált, "homoszociális" filmezési és termelési folyamatokat
Varga Anna: A film száz év magánya. A magyar kapitalizmus művészetellenessége és a filmkultúra konfliktusa102
A tanulmány a filmgyártás példáján vizsgálja, hogy miért nem váltotta be a késő kapitalizmus a rendszerváltó értelmiség várakozásait, a rendszerváltó értelmiség pedig a társadalom hozzáfűzött reményeit. Felveti a művészet szerepének kérdését a jövendő társadalmi változások emberi feltételrendszerének megteremtésében. Az írás ebben a gondolati keretben válaszolja meg a magyar film és közönsége elidegenedésének kérdéseit
Mű-Hely
"...a kommunizmus gyermekbetegsége"? Baloldali radikalizmusok a 20. században - Beszélgetés Konok Péter könyvéről. Az Eszmélet Barárti körben elhangzott vita résztvevői: Konok Péter, Bartha Eszter és Székely Gábor141
Aszociációk
Krausz Tamás: Futball = politika és üzlet? Puskás Ferenc halálára155
Puskás Ferenc halála politikai esemény volt Magyarországon: a hatalmi elitek különböző csoportjai színjátékká változtatták a temetést. A Fidesz és a katolikus egyház politikai üzlete nem találkozott a magyar társadalom többségének ízlésvilágával. A cikk vázolja e jelenségsor okait, és egyúttal megmutatja Puskás életútjának misztikus és romantikus nacionalista értelmezését, szembeállítva azt a valóságos életpályával. A szerző megmutatja, hogy a labdarúgás világméretekben is a politikai manipuláció eszközévé vált, maga Puskás "Öcsi" sem kerülhette el a sorsot. Politika és üzlet a fociiparban is szervesen és kibogozhatatlanul összefonódott
Olvasójel
Zsigmond Anna: Jogászok a "jogállamban"167
Tromf
Domány András: Lengyelország 1981. Hozzászólás Mitrovits Miklós cikkéhez175
Mitrovits Miklós: Néhány gondolat az 1980-81-es lengyel válsággal kapcsolatban. Válasz Domány Andrásnak181
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Eszmélet 73. Eszmélet 73. Eszmélet 73. Eszmélet 73. Eszmélet 73.

A borító és a lapélek enyhén foltosak, gerince elszíneződött.

Állapot:
880 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba