A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Földrajzi Közlemények 1995/1-4.

A Magyar Földrajzi Társaság tudományos folyóirata/CXIX./XLIII./kötet 1-4. szám

Előszó

Részlet a könyvből:

Bizonyára kisebbfajta könyvtárat megtöltene az erről szóló irodalom. Gazdasági, történeti, földrajzi, politikai munkák, vaskos monográfiák és néhány lapos újságcikkek... Tovább

Tartalom

1. szám
A 119. kötet elé - dr. Nemerkényi Antal 1
Értekezések
Dr. Gábris Gyula: A folyóvízi felszínalakítás módosulásai a hazai későglaciális-holocén
őskörnyezet változásainak tükrében 3
Kristó András: A Hargita felszínalaktani jellemvonásai 11
Dr. Lóki József - dr. Szabó József: A beépítettség vizsgálata Debrecen város területén légifényképek alapján 23
Kisebb közlemények
Dr. Krolopp Endre - dr. Scheuer Gyula - dr. Scheweitzer Ferenc: A Kelet-gerecsei Kőhegy (Köles-hegy) travertino takarójának kora 35
Pető László: A kisipar földrajzi sajátosságai Hargita megyében 39
Vita
Dr. Csorba Péter - dr. Mezősi Sándor: Quo vadis hazai földrajz? 43
Szemle
Dr. Kocsis Károly - dr. Próbáld Ferenc: Helyzetkép a hazánkban folyó társadalom földrajzi kutatásokról 49
Hidvégi Miklós - dr. Zentai László: Elektronikus atlaszok 55
Dr. Szabó József: Geográfia és művészet sivatagi találkozása. Gondolatok egy Szaharai fotókiállítás kapcsán 61
Krónika
Dr. Berényi István hatvan éves - dr. Tiner Tibor 65
Dr. Frisnyák Sándor kitüntetése 66
Dr. Sárfalvi Béla kitüntetése 66
Dr. Balogh Béla András hetven éves - dr. Boros László 66
A Hévízi felhívás szövege 67
Prinz Gyula mellszobra az érdi múzeumkertben - dr. Kubassek János 69
Reguly Antal emlékülés és szoboravatás Érden - dr. Kubassek János 70
Réthly Antal (1879-1975) szobrának leleplezése az Országos Meteorológiai Szolgálat székházában - dr. Kéri Menyhért 71
Teleki Pál emléktábla-avatás a Közgazdaságtudományi Egyetemen - dr. Andorka Rudolf és dr. Bora Gyula
Hopp Ferenc emlékezete - dr. Somogyi Sándor
Megemlékezés Xantus János halálának századik évfordulóján - dr. Nemerkényi Antal
Tanulmányút a Pasterze-gleccserhez - dr. Veress Márton
Búcsú Kristó Andrástól (1930-1994) - dr. Nemerkényi Antal 76
Kristó András a pályatárs szemével - dr. Székely András
In memóriám Adler-Rácz József - Neidenbach Ákos 79
Társasági élet
Jelentések a szakosztályok és területi osztályok 1993-94. évi működéséről 81
A Magyar Földrajzi Társaság pénzforgalmának alakulásáról 1994. évben - Katona Józsefné 91
Irodalom
Európa regionális földrajza - dr. Horváth Gergely 93
Cséfalvay Zoltán: A modern társadalomföldrajz kézikönyve - Izsák Eva 95
Kubassek János: Magyar expedíciók Ázsiában - Mari László 96
Krizsán László: Magyar utazók Afrikában - dr. Lerner János 97
A világ városai a történelem sodrában - Both Mária 98
Történeti földrajzi tanulmányok - Csülögg Gábor 99
Ázsiai kultúrák - dr. Horváth Gergely 100
Diirr Béla: Amerika története és földrajza - dr. Horváth Gergely 101
Földrajzi Atlasz - dr. Horváth Gergely 102
A Szlovák-karszt Bioszféra Rezervátum -Móga János 103
CONTENTS
S t u d i e s
Dr. Gábris Gyula: River activity as a function of changing palcoenvironmental condition during the Late glacial-Holocen period in Hungary 3
Kristó András: Geomorphological characteristics of Hargita 11
Dr. Lóki József-dr. Szabó József: Examination of the urbanisation of Debrecen tovvn based on aerial photography 23
Review
Dr. Kocsis Károly-dr. Próbáld Ferenc: Situation rcport of the currcnt social-geographical research in Hungary 49
Hidvégi Miklós-dr. Zentai László: Electronical atlases 55
Dr. Szabó József: Geography and art meets in the desert. Thoughts on a Sahara photographic exhibition 61

2. szám
Értekezések
Móga János: Az Erdélyi-középhegység (Munjii Apujeni) 105
Dr. Bognár András: Etnikai változások a baranyai háromszögben 137
Kisebb közlemények
Dr. Zakariás Zoltán: Javaslat a földrajzi helymegjelölés új rendszerére 155
Helyreigazítás 161
Szemle
Dr. Kiss Eva: A svéd iskolarendszer és a földrajztanítás 163
Krónika
Egy tudós földrajztanár életútja - Dr. Göcsei Imre 80 éves - dr. Jáki Katalin 171
125 éves a Magyar Állami Földtani Intézet - dr. Korpás László 193
40 éves a Cartographia - dr. Papp-Váry Árpád 175
A Lázár Deák Alapítvány hírei - Hőnyi Ede 177
Új német regionális folyóirat: Európa Régiónál - Sólyom Péter 177
Geográfusok 1994. évi publikációi 178
Tallózó
Tallózás szakmai folyóiratokban - dr. Horváth Gergely 195
Egy középiskolai földrajztanár gondolatai az új földrajz tankönyvekről - Kiss Attila 198
Irodalom
Bora Gyula-Nemerkényi Antal: Magyarország földrajza - dr. Kiss Éva 207
Both Mária-Csorba F. László: Tudománytörténet I. - dr. Karátson Dávid 209
Dr. Frisnyák Sándor (szerk.): Tállya - dr. Beluszky Pál 211
Honfoglalás és régészet - dr. Somogyi Sándor 213
Hunyadi László: Csillagászati és általános természeti földrajz a középiskolák számára - Balogh János 215
Pécsi Márton: Negyedkor és löszkutatás - dr. Csorba Péter 216
Pinczés Zoltán: A jelenkori fagy felszínformáló hatása hazánkban és ennek gyakorlati jelentősége - dr. Székely András 218
Beharangozó: Regionális földrajz a középiskolák számára - Kiss Attila 219
CONTENTS
Studies
Móga János: The Apuseni Mountains 105
Dr. Bodnár András: The changing population and ethnic composition of South-Baranya . 137
Short papers
Dr. Zakariás Zoltán: Suggestion for a new system of geographical place identificaton 155
Erratum 161
Review
Dr. Kiss Éva: The Swedish school system and the teaching of geography 163

3-4. szám
Értekezések
Kiss Gy. Csaba: Egy régi vita folytatása: Hol van Közép-Európa? 221
Beluszky Pál: Közép-Európa - merre vagy? 223
Francis W. Carter: Közép-Európa: valóság vagy földrajzi fikció? 233
Karel Bayer: Közép-Európa: útkereszteződés és élő paradoxon - Csehország mint magterület példáján át 251
Violetle Rey: Új Közép-Európára várva 263
Mladen Klemencic: Horvátország és Közép-Európa: múlt és távlatok 273
Kisebb közlemények
Dr. Horváth Gergely: Számítógépes földrajzoktatási programok 279
Makádi Mariann: Van új a NAT alatt? 287
Dr. Fazekas Árpád: Magda Pál (1770-1841) - egy elfelejtett akadémikus
Nyíregyházáról 292
Dr. Réti György:. Giuseppe Vedovato, egy hungarofil olasz tudós 294
Helyreigazítás : 296
Krónika
Dr. Sárfalvi Béla 70 éves - dr. Próbáld Ferenc 297
Dr. Székely András 70 éves - dr. Gábris Gyula 298
125 éve született Cholnoky Jenő - dr. Horváth Gergely 299
Beszámoló az 1994. évi Eyasi-expedíció észak-tanzániai útjáról - Tőzsér Pál 300
Új elnök a párizsi Földrajzi Társaság élén 302
A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társaság 1995. évi közgyűléséről 302
Természetföldrajzi oktatók és kutatók találkozója Pécsett - dr. Horváth Gergely 302
Társasági élet
Beszámoló a Magyar Földrajzi Társaság 48. vándorgyűléséről és 119. közgyűléséről - dr. Horváth Gergely 305
Főtitkári jelentés (beterjesztette dr. Nemerkényi Antal) 312
Kitüntetések a 119. közgyűlésen 315
Megalakult a Társaság Székelyföldi Területi Osztálya - dr. Horváth Gergely 317
Tallózó
Tallózás földrajzi módszertani folyóiratokban - Makádi Mariann 319
Irodalom
Dr. Balázs Dénes: Életem - utazásaim - dr. Kubassek János 321
Köztes Európa 1763-1993 - dr. Kocsis Károly 323
Új környezetismereti és földrajzi atlasz általános iskolásoknak - Makádi Mariann 325
CONTENTS
S t u d i e s
Dr. Beluszky Pál: Central Europe - where are you? 223
Francis W. Carter: Central Europe: fact or geographical fiction? 233
Karel Bayer: Central Europe: a crossroad and a living paradox - the Czech Republic as the case of the core 251
Violette Rey: New Central Europe: waiting for convergence 263
Mladen Klemencic: Croatia and Central Europe: past and prospects 273
Short papers
Dr. Horváth Gergely: Computer based geographical training programs in Germany 279
Makádi Mariann: Is there anything new in the National Basic Curriculum? 287
Dr. Fazekas Árpád: Magda Pál (1770-1841) - a forgottén academician from Nyíregyháza 292
Dr. Réti György: Giuseppe Vedovato, a Hungarofil Italian scientist 294
Erratum 296
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Földrajzi Közlemények 1995/1-4. Földrajzi Közlemények 1995/1-4. Földrajzi Közlemények 1995/1-4.
Állapot:
4.180 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba