A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pártélet 1967. január-december I-II.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának folyóirata - XII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.430 oldal
Sorozatcím: Pártélet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Tartalom

Az új év kezdetén a népgazdasági tervről17
Harcos múltunk megbecsülése3
A békéért és biztonságért5
A szocializmus politikáját képviselve10
A párt lenini megújhodásának kiemelkedő állomása17
Pályázati felhívás14
A szocializmus útján, a Szovjetunió oldalán3
Az SZKP számokban31
Vállalták - teljesítik46
A párttagsági könyv3
Balló István: A marxizmus-leninizmus propagandájának megnövekedett szerepe9
Dr. Bencédy József: Az új tanév politikai feladatairól20
Benkő Károly: A Nagy Október áramkörében11
Biszku Béla: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója és a párt3
Bugár Jánosné: A párt népfrontpolitikája3
Dr. Dimény Imre: A Termelőszövetkezetek I. Országos kongresszusára3
Eck Gyula: A huszonkettedik évforduló7
Garai Róbert: A közel-keleti válság és mozgatórugói3
Gyenes András: A béke és biztonság programja3
Harsányi Iván: A pártiskolai oktatás rendszerének továbbfejlesztése12
Horváth József: Alkotó négy év küszöbén9
Katona István: Március 19: választunk!3
Káplár József: A magyar-szovjet kereskedelem szerepe népgazdaságunk fejlődésében26
Kékesdi Gyula: A nemzetközi nőnap előtt11
Kurucz István: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom általános érvényű tapasztalataiból19
Dr. Molnár Imre: A termelőszövetkezeti vezetés fejlesztése17
Nemes Dezső: Az Októberi Forradalom és Magyarország11
Nyers Rezső: Népgazdasági szemlélet és gazdaságpolitikánk3
Orbán László: Tanulmányozzuk, ismertessük a pártkongresszus határozatait11
Puja Frigyes: A kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozásáról5
Pirityi Sándor: Ezernyelvű világ egyszívű ünnepe12
Rappai Gyula: Új, nagy erőpróba előtt3
Ripp Géza: "A tőke" megjelenésének századik évfordulójára3
Velencei Károly: Görögország a fasiszta diktatúra igájában25
Vértes Imre: Történelmi tanulságok...3
Wirth Ádám: A szocializmus teljes felépítésének útján3
Tájékoztató a vezető pártszervek munkájáról
A Politikai Bizottság 1967. április 6-i határozata a pártoktatás 1967-68. évi feladataira28
A Politikai Bizottság határozata a párt kádermunkájáról és az állami személyzeti munka pártellenőrzésének helyzetéről, a káder- és személyzeti munka továbbfejlesztéséről29
Kádermunka a pártbizottságok napirendjén (L.V.)36
A pártmunka időszerű kérdései
Bartolák Mihály: A földművesszövetkezeti tanácskozások38
Béres Tibor: Százezrek egészsége és szórakozása20
Csicsay Iván: Meggyőző érvek a felvilágosító munkához47
Dajka Ferenc: Kommunisták a szakszervezetekben22
Herczeg Károly: A párt vezető szerepe és belső életének törvényei13
Horváth János: Összevont termelőszövetkezetek34
Jurmics László: A lakóterületi pártmunkáról34
Jurmics László: Az építés tanúi és részvevői15
Kahulits László: Az idei felsőoktatási felvételekről19
Karakas László: Tagjelöltség megszűnése - nagyobb felelősség a tagfelvételi munkában24
Klenczner András: Mezőgazdaságunk idei feladatai16
Kornidesz Mihály: A pályaválasztásról43
Kovács Péter: A kádermunka időszerű feladatairól19
Dr. Kurucz Imre: KISZ-szervezetek pártirányítása a közép- és szakmunkásképző iskolákban30
Moharos József: A nagyüzemi földhasználat és földtulajdon egysége20
Moharos József: A szövetkezeti demokrácia fórumai34
Nagy Józsefné: Növekvő feladatok a könnyűiparban13
Dr. Nagy László: A termelőszövetkezetek tevékenyéségének társadalmi oldala25
Nagy Tibor: Az állami személyzeti munka pártirányítása és ellenőrzése18
Németh Ferenc: Falusi pártmunkánk tapasztalataiból és feladatairól38
Papp János: A gazdasági és politikai feladatok egysége32
Dr. Petrák Katalin: A munkásmozgalom harcosainak visszaemlékezései26
Szabó Gusztáv: Vállvetve a néppel14
Szabó János: Kongresszusra készül a KISZ11
Szamos Rudolf: A tanácsi munka: a dolgozó nép szolgálata26
Szatmári István: Tennivalók a testnevelés és a sport fejlesztésében24
Tar Imre: A termelőszövetkezetek önálló, vállalatszerű gazdálkodása28
Tóth József: Pártszervezetek a mezőgazdasági üzemekben7
Tóth Mátyás: A tagjelöltség megszüntetéséről, a tagfelvétel tapasztalatairól és feladatairól18
Az MSZMP KEB közleménye42
A kongresszusi célok megvalósításáért
Erősítsük a pártalapszervezetek munkáját39
Döntéstől a végrehajtásig44
Egyetemi pártszervezeteink megnövekedett feladatai48
Tovább a megkezdett úton52
Az eszmék és az írók56
Még közelebb a falusi emberekhez59
A nagy október 50. évfordulójára
Az MSZMP KB 1967. február 15-i határozata a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójának megünnepléséről21
Ünnepi verseny, sokrétű készülődés38
Tudósítóink jelentik71
A Viharsarok ünnepre készül52
Dolmányos István: Az 1917. évi februári oroszországi forradalom21
Esti Béla: Kiállítások - országszerte53
Fejes István: Jubileumi munkaverseny az Ózdi Kohászai Üzemekben59
Fencsik László: A júliusi fordulat Oroszországban64
Harsányi Iván: A pártaktíva iskolái66
Gribov és társai54
N. A. Lomakin: A szovjet nép a Nagy Október 50. évfordulójára készül53
Barátság album Baranyában52
Müller Tibor: A szemafor végig zöldet mutatott50
Rákos Imre: Egy város, amely Lenin-rendett kapott42
Samu András: A jubileum tiszteletére35
Simon Péter: A szocialista forradalom és az állam45
Három nemzet vasutas kommunistáinak versenye70
Sütő Ottó: A Szovjetunió nemzetközi tekintélyének növekedése60
A vállalás nyertese: a szocialista haza71
Vass Henrik: A szocializmus és a nemzeti felszabadulás évszázadában57
Vértes Imre: A forradalom továbbfejlesztésének tudományos programja45
Újvári Tibor: Új utakon a traktorgyári jubileumi verseny66
Gyümölcsöző két évtized57
A Szovjetunió ma32
A Szovjetunió ma70
A Szovjetunió ma72
A Szovjetunió ma56
A Szovjetunió ma47
A Szovjetunió ma63
A Szovjetunió ma55
A gazdasági mechanizmus reformja
Dr. Andocsi Sándor: A lakóterületi pártmunkáról40
Ágoston László: Mindnyájunk személyes ügye62
Ballai László: Tervmutatók nélkül - tervszerűen49
Balogh Mária: Az év második felében29
Barcsa Sándor: Gazdaságpolitikai akcióbizottság a reform propagálására68
Dr. Beckl Sándor: Az új Munka Törvénykönyve és a kollektív szerződés21
Csuhai Sándor: Az iparfejlesztésről35
Dajka Ferenc: Egyszemélyi vezetés és üzemi demokrácia29
Demeter Béla: A minőségi munka ösztönzése35
Dr. Dobossy Imre: Lenin és a vezetés67
Dr. Gulyás Emil: Az új gazdasági mechanizmus és a mezőgazdaság77
Dr. Harangozó Ede: Az új Munka Törvénykönyve44
Juhász György: Közgazdasági propaganda Miskolcon66
Kalocsai Tibor: Legfőbb vonása: demokratikus!42
Kalocsai Tibor: Készül a kollektív szerződés70
Kakuk Józsefné: Érdekes vita a Pamutnyomóipari Vállalatnál30
Az új gazdasági mechanizmus előkészítése Zala megyében33
Dr. László Andor: A vállalatok és a bankok új kapcsolata49
Moharos József: A termelőszövetkezetek területi szövetségeinek megalakulása34
Mónus Antal: Közelebb az emberekhez82
Nagy Gyula: Széles körű propaganda Győr-Sopron megyében37
Dr. Orsai János: A munka szerinti elosztásról72
A járási pártbizottságok megnövekedett feladatai22
Dr. Rédei Jenő: A termelőüzemek és a külkereskedelem53
Söjtör János: A járási pártbizottság a gazdasági reform küszöbén44
Szabó Ferenc: Nagyobb önállóság - fokozott felelősség87
Szántó Miklós: Szociológia a pártmunkában40
Tamás László: A közgazdasági tényezők megnövekedett szerepe a termelőszövetkezetek irányításában62
Dr. Tatai Zoltán: Az iparfejlesztés területi irányítása58
Dr. Timár Mátyás: Megfelelő ütemben halad az előkészítés41
Mit tesz a pártszervezet 1968 előkészítéséért? (Összeállítás)53
Téglási L.: Az új gazdaságirányítási rendszerről szóló határozatok és a felhasználásra ajánlható cikkek37
Téglási L.: Az új gazdaságirányítási rendszerről szóló határozatok és a felhasználásra ajánlható cikkek114
A propagandisták munkájához
Az amerikaiak vietnami bűncselekményei74
A kínai pártvezetőség politikájának forrásai60
"Emberek, legyetek éberek!"69
Tények, adatok Latin-Amerikáról69
Balló István: A IX. kongresszus a világnézeti nevelőmunkáról48
Dr. Beszteri Béla: A televízió politikai tanfolyama72
Dr. Blickle Ilona - Kovács László: Tanácskozás az esti egyetemi oktatás módszertanáról81
Csatári Dániel: Szocialista hazafiság - proletár nemzetköziség43
Csatári Dániel: A burzsoá nacionalizmus ikertestvérei az antiszemitizmus és a cionizmus66
Dankó Lászlóné: Szakcsoportok munkája a pártokatásban42
Dr. Dankovits László: A pártoktaáts fejlődése57
Fejes F. István: A tizenharmadik évtized rekordja81
Ferenczi István: A politikai oktatás összehangolása80
Dr. Gondi József - Dr. Horváth József: A Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem módszertani munkája74
Dr. Harsányi Ernő: Az elmélet és gyakorlat kapcsolatának módszertani kérdései73
Harsányi Iván: A monopoltőke diktatórikus kormányzati törekvései Nyugat-Európában72
Háy László: Negatív jelenségek a tőkésországok gazdaságában30
Dr. Kahulits László: A munkához való jog és a munkakötelezettség a szocializmusban74
Kerekes György: Latin-Amerika62
A propagandisták hasznos segítője33
Kovács Ferenc: A kispolgáriságról35
Nebehaj Ferenc: A marxista-leninista középiskolák Győr megyei tapasztalatai70
Marton Imre: Guinea és a fejlődés nem kapitalista útja81
Megyeri Károly: A tv politikai tanfolyama69
Diplomaosztás a Budapesti Pártbizottság Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemén72
Pozsgay Imre: A propagandista a pártoktatás kulcsembere42
Puja Frigyes: Néhány ellentmondásos nemzetközi kérdés52
Révész Ferenc: Tudományos konferencia a történelmi materializmus oktatásáról59
Sárközi Andor: A beszédműveltségről47
Sikula György: A pártpropaganda hatékonyságának növelése53
Sófalvi Zoltánné: A marxizmus-leninizmus esti egyetemi felvételek előkészítése58
Dr. Szabó József: A szocialista demokráciáról64
Szántó György: Az antiimperialista akcióegység és a Karlovy Vary-i értekezlet67
Szántó Lajos: Egy új tudományág49
Szentirányi József - Rozs László: Nevelőmunka a pécsi pártiskolán38
Dr. Szűrös Mátyás: A Kiesinger-kormány negyedéves mérlege28
Hatékony gazdasági propagandát a reform bevezetéséért32
Tamasi Mihály: A propagandamunka tartalmi és szervezeti fejlesztése77
Toronyi László: 5000 bányász lakóterületi oktatása Nógrádban80
Testvérpártok életéből
Balogh Mária: Csehszlovák barátainknál84
Garai Vera: Az NSZEP propagandamunkájának néhány tapasztalata62
Jurmics László: Új gazdaságirányítási rendszer Bulgáriában90
Rudolf Wettengler: A Német Szocialista Egységpárt VII. kongresszusa42
Dr. Szatmári Miklós: A gazdasági reform propagandájának tapasztalatai Csehszlovákiában56
Verók Istvánné: A Francia Kommunista Párt XVIII. kongresszusa49
Az alapszervezeti pártmunka módszerei
Az alapszervezet, a vezetőség és a titkár86
Külön és együttesen59
Hámori Sándor: A pártalapszervezetek munkaterveiről és határozatairól61
Jurmics László: A hivatali, intézményi pártszervezetek jogairól és kötelességeiről73
Pártcsoportok az alapszervezetben92
Rákos Imre: Az alapszervezetek propagandamunkája76
Filep János: A tagfelvétel és a nyilvántartás rendje90
Politikai és szervezési feladat: a tagkönyvcsere94
Pártszervezeteink tájékoztatására
Az ifjúság a szocialista mezőgazdaságban73
Ballai László: A munkaidő-csökkentésről82
Nonn György: A Kossuth Könyvkiadó 1987-es tervéről79
Pártszervezeteink életéből
A jegyzőkönyvek nyomában101
A politikai élet középpontja102
Ágoston József: Párttitkárok tanfolyama Csongrád megyében69
Balázs Béla: A népművelés káderhelyzete100
Balogh Gyula: Bátran alkalmazzák az újat...92
Balogh László: Finis előtt Péten114
Barcsa Sándor: A patronálás új vonásai98
Jubileumi munkaverseny Tolna megyében76
Bedő Ottó: A pártcsoportok tömegpolitikai munkája Györ-Sopron megye vasipari üzemeiben101
Dr. Beszteri Béla: A gazdasági reform propagandája Veszprém megyében94
Dr. Beszteri Béla: A nemzetközi idegenforgalom évében102
A dolgozók javasolják - az illetékesek intézkednek104
Vélemények a komplex intézkedési tervről93
Bodnár László: Tömegszervezetek pártirányítása a sárbogárdi járásban106
Czinder Károly: Munkaverseny a komáromi járás üzemeiben92
Tagságuk kelte: a IX. pártkongresszus82
Csonka György: Pártfórumon az iskolai nevelés98
Csonka György: A párttagság rendszeres tájékoztatásáról88
Dér László: A járási határozat útja105
Dömötör Ferenc: A pártmunka a győri vasúti csomóponton88
Eigner György - Bucsi Elek: A Tolna-mözsi Új Élet Tsz grafikonja113
Fodor Sándor - Bucsi Elek: A szakmai és politikai munka a Hőgyészi Állami Gazdaságban85
Dr. Forgó István: A tanácsi munka eredményei a makói járásban97
Földesi József: Az üzemi demokráciáról113
Főcze Lajos: A budapesti ijfúkommunisták tanácskozása84
Friss Antalné: A Nagykőrösi Konzervgyár versenymozgalma96
Gém György: A munkáslevelezésről110
Gonda Pál: "Ez évben is kiemelkedő sikereketk érünk el..."88
Dr. Gyevi Károly: Egy bányaüzem pártbizottságának munkamódszerei110
Dr. Háromházi Jánosné: Tagfelvétel a tagjelöltség megszüntetése után92
Horváth Antal: Agitáció a mezőgazdasági gépjavító állomáson99
Horváth Antal: A verseny tovább folyik97
Horváth Antal: A községi pártbizottság irányító, szervező munkája107
Horváth István: Tapasztalatcsere az agitációs munkáról100
Horváth József: Hatékonyabb pártmunka, jobb gazdasági eredmény102
Jelen Lajos: Párttaggá nevelés a Műegyetemen84
Kalocsai Tibor: Előkészületek az új gazdasági mechanizmusra102
Karalyos László: A párt- és a szakszervezet együttműködése - a Csőszerelőipari Vállalatnál76
Kerkay László: Termékeny alkotómunka a párthatározatok nyomán73
Koréh Sándor: Nem kampányfeladat99
Koréh Sándor: A kádermunka színvonalának növeléséért99
Kovács Béla: A párttagság bírálatának hasznosítása66
Kovács Endre: Körültekintő ajánlást!96
Kovács Lajos: A vállalatszerű gazdálkodás kialakítása98
Kovács Ottó: Gazdaságszervező munka - az alapszervezetben84
Lakatos István: A párttitkári munka hatékonyságának fokozása97
Lantos Zoltán - Varga Sándor: Új módon - hatékonyabban85
Lencsés József: Versenymozgalom a Dunai Vasműben81
Ligeti Zsuzsa: Év eleji számvetés egy iskolában87
Lipcsik István: A pécsi járás szocialista brigádmozgalma95
Lovász Vince: A gazdasági reform előkészítése a Csepel Autógyárban80
Vétett a centralizmus ellen?106
Marjai Albertné: Nőmozgalom a kecskeméti járásban108
Mede Szilárd: A munkaidő-veszteség csökkentése87
Mendly Gyula: A falusi könyvtár: a tudatformálás eszköze107
Dr. Méhész József - Mezei György: Vélemények a komplex intézkedési tervekről90
Mérten Lajos - Gyenes László: A KISZ pártirányítása a megyében98
Molnár István: Munkaalkalom asszonyoknak, lányoknak107
Molnár Pál: A tanácsi pártszervezetek megnövekedett feladatai106
Nagy Antal: Szocialista munkaverseny az Agárdi Állami Gazdaságban83
Nagy Béla - Peti József: Pártmunka a siklósi járás üzemeiben91
Nagy Tiborné: A politikai kiadványok terjesztése és felhasználása103
Néveri László: Új vonások a járási tanácsok és a termelőszövetkezetek kapcsolatában77
Oravec János: Olajbányász pártszervezetek Csongrád megyében103
Oszvald Lajos: Élő mozgalom114
Pillók János: A munkastílus és a módszerek95
Pintér Lajos - Frankberger Mihály: Tanácskozások a Balaton partján102
Dr. Pünkösti Árpád: Túl a hullámvölgyön72
Radics Ferenc: Társadalmi és családi ünnepek szervezése110
Rácz Pál: Nevelőmunka a vidékről bejáró dolgozók között104
A nádudvari "Vörös Csillag" brigádvezetői80
Rott József: Pártoktatás a komlói Zobák Bányaüzemben104
Dr. Sík Ottó: A pártellenőrzés és a törvényesség egy üzemben88
Sipos Istvánné: A termelőszövetkezeti nőbizottságok munkájáról95
Somlói Ferenc - Kulcsár Sándor: A falusi értelmiség társadalmi jelentősége69
Szabó József: Az eredményesebb gazdálkodásért90
Szamos Rudolf: Elévülhetnek-e?96
Szávai Ferenc: A fiatal mezőgazdasági szakemberek nevelése79
Szöllősi János: Közgazdasági elemző munka a termelőszövetkezetekben93
A kispesti szocialista brigádvezetők tanácskozása108
Talléri Mária: Ez is pártmunka!90
Trezsenyik Sándor: Kommunista tanácstagok a választások után96
Újvári Sándor - Ágoston László: A beruházás pártirányításának néhány kérdése98
Dr. Varga Antal: Politikai tömegmunka a pártkongresszus után93
Szabolcs-Szatmár a kongresszusi határozat végrehajtásáért
Orosz Ferenc: Eredményeink és feladataink85
Jakab Miklós: Az alapszervezetek irányítása és önállóságuk a kisvárdai járásban91
Bánóczi Gyula: KISZ-élet a falusi ifjúság körében97
Bojtor Miklós: Mit várunk a gazdasági reformtól102
Szviridov Ivánné: A gyenge termelőszövetkezetek gondjai105
Bajdik András: A közösségi élet megteremtése111
Tények és tanulságok
Baranyai István - Láng György: Az 1966. évi ár- és bérintézkedések hatása112
Békés Ferenc: Politikai ismeretszint és politikai állásfoglalás91
A szocialista országok gazdasági fejlődése101
Garai Vera: A tsz-törvény és a földjogi törvény97
Győri Imre: Öt esztendő termelőszövetkezeti társulásaink életében82
Kiss József: Felkészülés az őszi forgalomra56
Dr. Lóránd István: Érdemben és gyorsan intézkedni59
Néveri László: A gyengétől a közepesig107
Nonn György: Az Októberi Forradalom jubileumának polgári visszhangjáról101
Sikula György: A gyermek- és ifjúságvédelem tapasztalatai86
Dr. Simon Gyula: Sertéshúsermelésünk növelése95
Karcolatok, megjegyzések
Tömegkapcsolat118
Borzák Lajos: Dolgoznánk, ha lenne munka109
Borzák Lajos: "Most lettem ember..."112
Darabos Erzsébet: Hasznos ismeretek kiállítása107
Farkas Kálmán: A párttitkár vizsgája116
Együtt örülünk velük111
Hári Sándor: A pártmunkás programja97
Joó Ernő: Nagyobb megbecsülést...!106
Űrhajóskorban, villanyról105
Jurmics László: A "Szorgalom" veteránja105
Hozzászólás108
A béka-mutató120
Kászon József: A képviselő hagyatéka109
A közgazdasági szemléletért106
"Veszteségidő..."102
Hasznos ötlet118
Koréh Sándor: Az első lépések109
Mitzki Ervin: A munkásmozgalom baranyai emlékei107
Radvánszky Rózsa: A fiatalság titka106
Révai István: A törvényhozásban is megállja a helyét...100
Sütő Gyula: Gázfáklya az Alföldön104
"Nem szabad belefáradni!"98
Vincze Istvánné: A fáradozás nem vész kárba110
Olvasóink írják
A tagkönyvcsere politikai munka119
Koréh Sándor: Dunaújvárosi kezdeményezés102
Nagy Imre: Szemináriumot - előadás helyett116
Sárközi János: Kádermunkánk eredményei és gondjai117
Sütő Gyula: Együttműködés - közös haszonnal104
Ezt olvastuk
Dósa Rudolfné: Sem nemzetiek, sem szocialisták108
Kiss György: Ember és történelem103
Liptai Ervinné: Osztályok és pártok a Bethlen-konszolidáció időszakában106
Gyenes László: A gazdasági mechanizmus reformja és a mezőgazdaság (Dr. Csizmadia Ernő könyvéről)107
A pedagógus pártszervezetek munkája123
Nemzeti és mozgalmi ünnepeink125
Pogány Róbert: A propagandista munkája121
Két könyv a népfrontmozgalomról123
A zuglói nyilasper119
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem