A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Belügyi Szemle 1984. szeptember

A Belügyminisztérium központi folyóirata - XXII. évfolyam 9. szám

Tartalom

A magas szintű belügyi szakemberképzés lehetőségeiről 3
DR. PÉTER JÁNOS: r. vezérőrnagy, személyügyi miniszterhelyettes
A vagyon elleni bűncselekmények alakulása és a vagyonvédelem helyzete a fővárosban 9
DR. KONCZER ISTVÁN: r. ezredes és DR. BODOR ENDRE r. alezredes
A Budapesti Rendőrfőkapitányság Közlekedésrendészetének megalakulása, tevékenysége 18
NAGY FERENC: r. százados
Interjú
A Rendőrtiszti Főiskola oktató-nevelő munkájának tartalmi jellemzőiről 25
DR. GYÖRÖK FERENC: r. vezérőrnagy elvtárssal, a Rendőrtiszti Főiskola parancsnokával
Tudományos élet
A nemzetközi bűnözés elleni harc időszerű kérdései 36
DR. ZSIGA JÓZSEF: r. alezredes
Doktori disszertáció az államigazgatási anyagi jog köréből 44
DR. FINSZTER GÉZA: r. őrnagy
Fórum
Visszaélés-e a szabályszegés? 47
DR. KOVÁCS ANDRÁS: főügyészségi ügyész
Szabálysértés (szabályszegés) rendészeti szemmel 50
DR. ÁCS FERENC: r. százados
Jogi vita a lőfegyverek körül 53
DR. BÉKÉS IMRE: tanszékvezető egyetemi docens
A határőr hallgatók gyakorló csapatszolgálatának korszerűsítési lehetőségeiről 55
BEREGNYEI JÓZSEF: hőr. őrnagy
Reflexió
Propaganda és bűnmegelőzés 59
TÁTRAI MIKLÓS: r. főhadnagy
Bűnüldözésünk feltételei 60
DR. DARVAS JÓZSEF: r. alezredes
A nyomozónak információs háttérre van szüksége! 62
SZABÓ MÁRTON: r. főhadnagy
Titkos háborúk történetéből
A singapore-i epizód 64
Párbeszéd
A Rendőrtiszti Főiskolán folyó bűnügyi képzésről 71
GRÁNICZ LÁSZLÓ: r. századossal
Szignalizáció
Észrevételek, panaszok, javaslatok 74
Szolgálati tapasztalatok
Az MSZMP Csongrád megyei Rendőrfőkapitánysági Bizottságának munkamódszere 83
JAHNI LÁSZLÓ: r. őrnagy, az MSZMP Csongrád megyei Rendőrfőkapitánysági Bizottságának titkára
A rövidített időtartamú sorkatonai szolgálat után véglegesített rendőrtiszthelyettesek képzésének eddigi tapasztalatairól 88
DR. BÖKÖNYI ISTVÁN: r. alezredes
Fiatalkorúak és felnőttek együttes bűnözése 95
DR. ÁRVAY JÓZSEF: csoportvezető ügyész
Bűncselekmények - nyomozások
Egy sorozat-bűncselekmény nyomozása 98
FÖLDI GYULA: r. hadnagy
Tárgyra lövés vagy fegyverhasználat ? 103
DR. KORDA GYÖRGY: hb. ezredes és
DR. SZABÓ ISTVÁN: r. alezredes, katonai ügyész
Nagy kárértékű lakásbetörés nyomozása 111
VARGA SÁNDOR: r. főhadnagy és
VADÁSZ PÉTER: r. zászlós
Szakértők gyakorlatából
A mikroméretű festékmaradványok mintaelőkészítésének új módszere a szakértői gyakorlatban 116
TÓTH PÉTER: r. hadnagy, okleveles fizikus, igazságügyi szakértő
Lapszemle 121
Tájékoztató 127
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem