Közel 3.000 kötet Cukrászat témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Archaeologiai Értesitő 1910/1-5.

A M. Tud. Akadémia Arch. Bizottságának és az Orsz. Régészeti s Emb. Társulatnak Közlönye - Uj folyam XXX. kötet 1-5. szám

Tartalom

Dr. Bagyary Simon: Beatrix királyné Berzeviczy Alberttől 72-80. - Eber László. Műtörténeti olvasmányok 281-283. - Dürer, irta Felvinczi Takács Zoltán 437-449.
Bella Lajos: A balfi lelet 39-43.
Csallány Gábor: Ujabb három érdekes lelet a szentesi muzeumban 89-93.
Egy ujabban előkerült Jupiter Dolichenus tábla 181-182.
Dr. Cserni Béla: Zenő nevű katona sírkövéről Apulumban 178-181.
Csontosi János: Mátyás és Beatrix kiadatlan arczképei egykorú kéziratokban 204-212. - Litterati Nemes hagyatékáról 266-269. - Két kiadatlan okmány a váradi szent szobrok tervezett elszállításának történetéhez 1599-ből 379-380.
Darnay Kálmán: Kelta pénzverő és öntőműhely Szalacskán 130-140. - Az uzsavölgyi bronzkincs 426-431
Divald Kornél: Régi ötvösművek a beszterczebányai ág. hitv. templomban 15-24. - II. közi. 107-117. - Régi ötvösművek a körmöczi ev. templomban 236-242. - Az önismeret egy sajátságos ábrázolásáról Beszterczebányán 345-347. - A selmeczbányai ágost. hitv. evang. templom műkincsei 400-407.
Dr. Divéky Adorján: Magyarország szerepe a lengyel renaissanceban 1-9.
Dudás Gyula: Régi harangról Homonnán 432.
Dr. Éber László: XVIII. századi falfestmények Magyarországon 193-203.
Fetzer János Ferencz: Szilágysági leletekről 69-71.
Dr. Finály Gábor: Brigetióból 269-270.
Dr. Gerecze Péter: Dunavecsei ásatások 101-107.
Gubicza Kálmán: Bácsi honfoglaláskori sírleletekről 169-172.
Dr. Gyárfás Tihamér: Brassai ötvösművek 230-236. - A nagyszebeni ötvösök mesterjegytáblája 407-419.
Halaváts Gyula: Hol is volt a Lederata-tibiscumi római hadi út Ahihis állomása? 270-271.
Hampel József: Figurális domborművek pannóniai síremlékeken 311-344-
Dr. Hekler Antal: A n. múzeum dunapentelei ásatásai 1908-ban és 1909-ben 28-38. - Lyka Károly: A művészet könyve 81-83. - Római övdíszek 242-249. - Sarapisszobrocska a nemzeti múzeumban 309-311.
Archaeologiai kutatások a külföldön: Ókor 363-377.
Dr. Janicsek József: Régibb feliratok Eperjesen 94-95.
Kemény Lajos: Műtörténeti adatok Kassa múltjához 95-96. - A kassai székesegyház építészeiről 165-169. - Kassai emlékek 192. - Műtörténeti adatok Kassa város levéltárából
263-266. - Műtörténeti adatok Kassa múltjából 347-350. - Pajdussák Máté Szepesmegye középkori érczöntvényei és azok mesterei 381-382. - Adatok Kassa műtörténetéhez 451-452.
Dr. Kenczler Hugó: Kabdebo Gyula:
A szobrászat története 83-85. - Krisztus levétele a keresztről 385-392
Ifj. Krecsmarik Endre: Régiségleletekről Szarvas határában 62-68. - Régibb középkori temetőkről Szarvas határában 172-178. - Honfoglaláskori leletekről Szarvason 350-353.
Kühn Lajos: Bronzkori telepről Nagyszentmiklóson 356-359.
Dr. Láng Margit: Az ókori lámpásokról 271-276.
Lehóczky Tivadar: Ujabb kőkori emlékek Beregmegyében 154-164. - Bereg- és ungmegyei leletek a bronzkorból 255-262. - Két középkori gyűrűről 433.
Dr. Mahler Ede: A nemzeti múzeum ásatásai Dunapentelén 1909-ben 117-123. - Római kőemlékek Dunapenteléről 249-255.
Dr. Márton Lajos: Dr. Pic Aphorismen und Kunstgewerbe in der praehist. Archaeologie 86-87. - Dr. Moritz Hörnes: Natúr- und Urgeschichte des Menschen 186-189. - Az orsz.
rég. és embert, társulat októberi üléséről 450.
Mihalik József: Három kassai kőszobor 213-220.
Br. Miske Kálmán: A magyarországi Alduna vidékéről való ősemlékek korrendi osztályozása 140-153.
Nagy Géza: Dr. Sebestyén Gyula: Rovás és rovásírás 279-281. - Számszeríjjak a Hunyadiak korából 421-426.
Némethi Lajos: A vitkóczi templomról 58-62.
Orosz Endre: A tasnádi neolithkori telepről 182-183.
Dr. Pósta Béla: Tordosi ásatásairól 435-436.
Dr. Roska Márton: A tasnádi neolithkori telepről 359-366.
Dr. Roth Victor: Theillesius Borbála sírköve 97-101. - Csúcsíves szentségtartó fülkék és házacskák Erdélyben 220-230. - Erdélyi oltárkredenczek 392-400.
Dr. Supka Géza: Külföldi mozgalom a műemlékek védelmére 43-49. - Ujabb tanulmányok a vésettaljú zománcz történetéből 289-309.
Dr. Szendrei János: Az orsz. rég. társ. októberi ülése 88. -- Novemberi ülése 88-89. - Januáriusi ülése 190. - Februáriusi ülése 190-191. - Márcziusi ülése 191-192.
Téglás István: Kercsedi vaskard 62. Romok és leletek a tordai tündérhegyen 123-130. - A detrehemi és klapai vicusokról 276-278. - A mezőtó háti vicusról és potaissai Apollóról
353-356.
Winkler Elemér: Némely mesterjegyekről a nagyszebeni ólomtáblán 419-421.
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem