1.039.367

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Educatio 2003. tavasz-tél

Interdiszciplináris szemle azok számára, akik az oktatás társadalmi összefüggéseit keresik/XII. évfolyam 1-4. szám/Felsőoktatási reformok/Felvételi/E-learning/Európai Unió

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

FELSŐOKTATÁSI REFORMOK
Ulrich Teichler: AZ EURÓPAI FELSŐOKTATÁSI REFORMOK FŐBB KÉRDÉSEI 3
Robert D. Reisz: IZOMORFIZMUS, KONFLIKTUS ÉS KREATIVITÁS 19
Kotán Attila - Polónyi István: A VILÁGBANK SZEREPE A HAZAI FELSŐOKTATÁS FEJLESZTÉSÉBEN 33
Hrubos Ildikó: NAPJAINK REFORMJA: AZ EURÓPAI FELSŐOKTATÁSI TÉRSÉG LÉTREHOZÁSA 51
Kozma Tamás: VÁLTOZÁSOK HORDOZÓI 65
Barakonyi Károly: A LÉPCSŐS KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 79
VALÓSÁG 97
Interjúpartnereink: Bazsa György, Csirik János, Geréby György
KUTATÁS KÖZBEN 131
A hátrányos helyzet tartósodása (Derdák Tibor & Varga Aranka) - Egy külföldi kérdőív alkalmazhatósága a fogyatékos gyermek korai szocializációjának vizsgálatában (Dorsics Orsolya) - Szakképzési szerkezet a kistérségekben (Híves Tamás) - Diákok a harmadfokú képzésben (Kiss Annamária) - Pedagógusok Európa küszöbén (Ligeti György)
SZEMLE 151
Új lapot köszöntünk (Csákó Mihály) - Új szintézis felé (avagy a hosszútávfutó magányossága) (Setényi János) - Közép- és Kelet Európa felsőoktatása -
nyugati szemmel (Szabó Péter Csaba) - Helyreállított hierarchiák (Florence Legendre)

FELVÉTELI
Csákó Mihály: GONDOLATOK A FELSŐFOKÚ FELVÉTELI KRITÉRIUMAIRÓL 175
Lannert Judit: A KÖZÉPISKOLÁK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK A FELVÉTELIK TÜKRÉBEN ÉS AZ ERRE HATÓ TÉNYEZŐK 187
Bajomi Iván: FRANCIA FELSŐOKTATÁS: A BEKERÜLÉS ÉS A DIÁKOK MEGTARTÁSÁNAK ÚJ MÓDOZATAI 209
Liskó Ilona: TOVÁBBTANULÁSI AMBÍCIÓK ÉS ESÉLYEK 222
Nagy Péter Tibor: A FELSŐOKTATÁSBA VEZETŐ ÚT - ÉS A TÁRSADALMI HÁTRÁNYOK KOMPENZÁCIÓJA 236
Forray R. Katalin: ROMA/CIGÁNY DIÁKOK A FELSŐOKTATÁSBAN 253
Pedagógiai munka a szabadságvesztés alatt és után
(Csáki Anikó & Mészáros Mercedes) 265
VALÓSÁG 279
Interjú Lázár Tiborral, a budapesti Szent István Gimnázium igazgatójával,
Gránát Ágnessel, a Novus Gimnázium és Művészeti Iskola igazgatóhelyettesével és Salamon Péterrel a budapesti Bánki Donát Közlekedésgépészeti
Szakközépiskola és Szakiskola igazgatójával
KUTATÁS KÖZBEN 297
"Kultúr-Tér" - avagy a lokális szempontok helye és szerepe a kulturális fogyasztás folyamatában (Nagy Eva) - Iskolák feladatai, pedagógiai hitvallása a harmadfokú képzésben (Holik Ildikó) - A tanári elégedettség két hatásáról (Harangi Lőrinc) - Továbbtanulás - fel nem ismert esély a mobilitásra (Bocsi Veronika & Kóródi Márta) - A mátészalkai felsőfokú szakképzés (Szabó Péter Csaba) - Az erdélyi magyar iskolás korú népesség alakulása 1990-2020 között (Erdei Itala)
SZEMLE 323
Vizsgapolitikák (Kozma Tamás) - A természettudományi tanulmányoktól
való „elfordulás" (Florence Legendre)

E-LEARNING
Tót Éva: OKTATÁS - TANULÁS - HÁLÓZAT 331
Török Balázs: AZ E-LEARNING ELTÉRŐ KONTEXTUSAI 346
Bőgel György: INNOVÁCIÓ ÉS ÜZLET AZ ELEKTRONIKUS OKTATÁSBAN 364
Szűcs András: AZ ELEKTRONIKUS TÁVOKTATÁS HELYZETE ÉS PERSPEKTÍVÁI 377
Kárpáti Andrea: ZELIG A KATEDRÁN 389
Buda András: VIRTUÁLIS OKTATÁS 402
Czeizer Zoltán: FORMÁLIS OKTATÁS ÉS E-LEARNING 411
Polónyi István: A VÁLASZ AZ E-LEARNING - DE MI VOLT KÉRDÉS? 418
Internetes tartalmak a hazai kisebbségekről 430
(Demeter Zayzon Mária)
KUTATÁS KÖZBEN 445
Esélykülönbségek középfokon (Liskó Ilona) - Az Európai Unióval kapcsolatos attitűdök a regionális kötődés tükrében (Fináncz Judit) - Egy távoktatási nyelvi kurzus tapasztalatai (Kakukné Jakabacska Andrea) - A magyarországi cigány értelmiség helyzete, mentális állapota (Szabóné Kármán Judit)
- A felsőfokú végzettségűek területi megoszlása (Híves Tamás)
SZEMLE 471
Az oktatástechnológia filozófiája és a vasketrec (Csákó Mihály) - Etnikaikulturális sokféleség és oktatáspolitika Nyugat-Európában (Bross Gábor) -
E-learning: új technológia vagy új lehetőségek? (Berényi Eszter)
SUMMARIUM 481

EURÓPAI UNIÓ
Sáska Géza: EURÓPA KÉPZETEK 493
Halász Gábor: A NEMZETI OKTATÁSPOLITIKÁK EURÓPAI SZINTŰ KOORDINÁCIÓJA 510
Balázs Éva: A KÖZOKTATÁS MINT HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI TÉNYEZŐ 535
Tót Éva: AZ EURÓPAI OKTATÁSI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL HASZNOSULÁSA 551
Radó Péter: A HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A ROMA TANULÓK OKTATÁSA 566
Bajomi Iván - Berkovits Balázs - Imre Anna: ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS OKTATÁSPOLITIKA ÖT EURÓPAI ORSZÁGBAN 580
Erdei Itala: HATÁRON TÚLI HALLGATÓK MAGYARORSZÁGI RÉSZKÉPZÉSE 602
Pusztai Gabriella - Fináncz Judit: A NEGYEDIK FOKOZAT IRÁNTI TÁRSADALMI IGÉNY MEGJELENÉSE 618
VALÓSÁG 635
Interjúpartnereink: fiatal közgazdász-, történész- és biológus tanár
KUTATÁS KÖZBEN 651
A Comenius-1 programban részt vett és részt nem vett iskolák adatainak
összehasonlítása (László Miklós) - Nemzetközi kapcsolatok, pályázati attitűdök és gyakorlat - Socrates-programok a magyarországi általános és középiskolákban (Kovai Melinda) - Magyar iskolák részvétele uniós együttműködésekben (Rádai Péter) - Az EU támogatáspolitikájának értékelése és a gazdasági racionalitás: Hogyan magyarázzák a regionális egyenlőtlenségeket a közgazdasági elméletek? (Trón Zsuzsanna) - A szakválasztás indítékai a romológiát hallgatók körében (Kalocsainé Sánta Hajnalka) - A sásdi kistérség Európa küszöbén (Jankó Krisztina)
SZEMLE 683
Közös európai oktatáspolitika: kritikai megközelítések (Berényi Eszter) -
Európa mint tananyag. A történelem- és földrajzoktatás forradalma (Erőss Gábor) - Összehasonlító oktatáskutatás (Gordon Győri János) - Drog, szex, téveszmék (Forrai Judit)
SUMMARIUM 693
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv