Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Elektrotechnika 1969. január-december

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Hivatalos Közlönye - 62. évfolyam 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Dr. Bach Iván - Benkő Kálmán: Megszakítók karbantartási ciklusának vizsgálata valószínűségszámítással241
Benkó Sándor - Rajki Imre: Indítókondenzátoros aszinkron motorok indítási viszonyainak vizsgálata digitális számológépen331
Benkó Sándor - Renner Gábor: Kvázistacionárius elektromágneses terek számítása digitális számológépen439
Benkő Kálmán: Az optimális számítógép kiválasztása játékelmélettel177
Bogoly István: Sziliciumkarbid nemlineáris ellenállások kötőanyagának aktiválása és a szemcseérintkezési helyek módosítása fémredukció útján204
Csida Sándor: Kapacitás-aszimmetria hatására fellépő soros rezonancia jelenségek kompenzált hálózaton265
Csikós Béla: Munkavégzés nagyfeszültség érintésével és közelében422
Déri Ágnes - Fodor György: 220 és 400 kV-os szabadvezetékek geometriai papírmétereinek hatása a sugárzási veszteség alakulására289
Dr. Eisler János: Automatikus veszteségmérők, különösen a most kifejlesztett ún. C-tg regisztráló alkalmazási lehetőségei279
Gohér MIhály: Kandó Kálmán emlékezete364
Dr. inz. Stanislaw Grzybowsky: Olajos kábelpapír villamos szilárdságának vizsgálata kapcsolási túlfeszültségekkel111
Hódos Mátyás: Tartalék áramforrás bekapcsoló automatika141
Hollós Edit - Dr. Vágó István: Villamos gépek hornyaiban levő négyszögkeresztmetszetű vezető impedanciája37
Dr. Istvánfy Gyula: Az armatúravisszahatás nemlinearitásának figyelembevétele egyenáramú gépek armatúraellenállásának mérésénél282
Kerényi A. Ödön: Nagyteljesítményű erőműblokkok építésének, üzemének különleges problémái. Eddigi tapasztalatok395
Dr. Kerényi Dénes: Kapcsolási túlfeszültségek okozta igénybevételek transzformátorokban256
Kiss László: Az irányított kényszerolajhűtésű transzformátorok hőtechnikai kérdései1
Kopniczky Szaniszló: Sajtolóanyagok mérettartósságának problémája a villamosiparban299
Kovács Ferenc: Az átviteli hálózat szerepe az energiaigények fedezésében482
Lakner Árpád: Kisfeszültségű sugaras hálózatok fogyasztói terheléseinek egyidejűsége58
Láczai Szabó Tibor: Az erőműrendszer fejlesztésének alapelvei479
Láday Ödön - Németh Károly: Serleges forgórészű aszinkron gép szöggyorulás mérő üzemmódjának vizsgálata446
Dr. Mándi Andor: Hőálló szigetelőanyagok adta lehetőségek a villamosgépgyártásban43
Friedrich Metzger: Módszerek kontaktorok élettartamának növelésére51
Dr. Molnár István: Erősáramú pontérintkező melegedésének vizsgálata számítás és mérés útján216
Nagy Endre: Léptető motorok vezérlése, I. rész305
Németi István: Távközlő vezeték zavarásának egzaktabb számítása digitális gépen126
Osváth Péter - Dr. Schnell László: Automatikus kiegyenlítésű mérőberendezés szigetelőanyagok veszteségi tényezőjének és relatív kapacitásváltozásának mérésére és regisztrálására276
Ócsai Mihály: Elgondolások a távlatban alkalmazandó erőművi blokknagyságok tekintetében486
Dr. Patkó Jáno: Impregnálatlan papíros permittivitásának és veszteségi tényezőjének vizsgálata339
Pető József: Csúcsteljesítmények fedezésének erőművi megoldásai490
Schiller János: A Magyar Villamos Művek Tröszt elgondolásai a távlati forrásoldali terv megvalósításával kapcsolatban389
Dr. Schnell László: Új lehetőségek nagyfeszültségű villamos gépek szigetelési állapotának üzemközben való ellenőrzésére19
Semjén András: A távlati tervezés és beruházáspolitika a villamosenergia iparban, különös tekintettel az új gazdaságirányítási rendszer alapelveire468
Simák Pál: Az áramkoparátorok néhány elvi kérdése186
Sinka László: Soros kapcsolású villamos tengely nagy daruk, rakodóhidak üzemében65
Stokum Gyula: Indukciós motorok négy melegedési módszere mérési eredményeinek felhasználása a hőellenállások meghatározásáraeinek felhasználása a hőellenállások meghatározására219
Sulyok József: Az alaktényezők szerepe papírvázra rétegelt szigetelőanyag vízgőzdiffúziójának folyamatában70
Szaniszló Mihály: A hálózatfejlesztés távlati tervezésének korszerű módszerei348
Szaniszló Mihály: Villamos berendezések üzemszerű és üzemzavari túlterhelhetőségének számítása78
Dr. Szemerey Zoltán: Lakótelepek villamosenergia ellátása134
Dr. Szemerey Zoltán: Műszaki irányelvek olajtranszformátorok terhelésére180
Dr. Szendy Károly: A magyar villamos energiarendszer kooperációs hálózatának tervezett fejlődése101
Szécsényi László: Az országos alaphálózat tervezésekor jelentkező megbízhatóság-számítási problémákról161
Székely István: A villamos gépgyártó ipar fejlesztése az erőmű-építési programban való részvétel érdekében494
Székely István. Nagyteljesítményű energetikai villamos berendezések tervezésének különleges kérdései406
Szili Géza: Az ország villamosenergia ellátásánek forrásai 1975-ig és a távolabbi jövő kilátásai377
Dr. Taksony György: A villamos csúcsteljesítmény igények fedezéséhez493
Tevan György: Hengeres betét-induktor rendszer villamos paramétereinek egy számítási módja461
Ujházy Géza: A transzformátorméretezés gépi programozásának kérdései355
Dr. Vajda György: Üzemkészség-ellenőrző feszültségpróbák jellemzőinek megválasztása117
Dr. Vágó István: A gráfelmélet alkalmazása távvezeték-hálózatok számítására197
Dr. Vágó István: Stacionárius üzemű távvezeték rendszerek számítása topológiai módszerekkel249
Zala Tivadar: Sugaras hálózat telepítésének optimalizálása167
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem