A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Emlékkönyv (dedikált példány)

Dr. Szabó András egyetemi tanár 70. születésnapjára

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Szabó András 1928. február 19-én született Radnóton (Erdély). Marosvásárhelyen érettségizett a Bolyai Kollégiumban, majd 1946-ban Kolozsvárott a Bolyai Tudományegyetemen kezdte meg jogi... Tovább

Előszó

Szabó András 1928. február 19-én született Radnóton (Erdély). Marosvásárhelyen érettségizett a Bolyai Kollégiumban, majd 1946-ban Kolozsvárott a Bolyai Tudományegyetemen kezdte meg jogi tanulmányait. 1947-ben Magyarországra telepedett át, és itt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán fejezte be egyetemi tanulmányait. 1953 és 1990 között a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetében kutatóként, utóbb a Büntetőjogi és Kriminológiai Főosztály vezetőjeként tevékenykedett. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán kriminálszociológiát adott elő. Doktori értekezését a kriminológia tudományterületén 1978-ban védte meg. 1970-től tagja volt az MTA Szociológiai Bizottságának. 1991-ben megválasztották, majd 1994-ben újraválasztották az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának elnökévé. Tanácskozási jogú tagja az MTA IX. Osztályának. Időközben a József Attila Tudományegyetemen kriminonológiát oktatott, és megkapta a címzetes egyetemi tanári címet. Egyetemünkre másodállásban 1992-ben nyert egyetemi tanári kinevezést.
Első könyve "A fiatalkorúak és a büntetőjog" címmel 1961-ben jelent meg; ezt 1962-ben fogadták el kandidátusi disszertációként. 1964 és 1971 között az UNESCO égisze alatt folyó nemzetközi összehasonlító kriminológiai kutatás magyar programigazgatója volt. Ebből született "Társadalmi-gazdasági fejlődés és a fiatal korosztályok bűnözése" c. monográfiája akadémiai díjat kapott a számítógépes és statisztikai-matematikai módszerek kriminológiai alkalmazásáért. "A bűntett és büntetése" című könyve 1979-ben jelent meg. Ebben a bűncselekmény és a büntetés egyidejű kriminológiai és büntetőjogi megközelítésére tett kísérletet. 1980-ban tette közzé "Bűnözés - ember - társadalom" című monográfiáját. Ezt 1983-ban akadémiai doktori disszertációként fogadták el, valamint akadémiai nagydíjjal is honorálták. Vissza

Tartalom

Előszó (Molnár Imre)5
Andrássy Adél: A termelési tényezők helyettesítése és a műszaki fejlődés szétválasztása a neoklasszikusoknál7
Balogh Elemér: Adalék a "gyanúbüntetés" kérdéséhez (Összefoglalás)32
Besenyei Lajos: De lege ferenda gondolatok az öröklési jog köréből33
Blazovich László: Gondolatok az Alföld középkori település-hálózatáról45
Blutman László: Az ártatlanság vélelmének hatóköre az európai alapjogokban57
Bodnár László: Igazságtétel - most már kizárólag a nemzetközi jog alapján?77
Botos Katalin: Bankfelügyelet az EU-ban85
Cséka Ervin: Korszerűsödő alapelvek a büntető eljárásban103
Fábián György: A vegyes választási rendszer és reformja121
Fantoly Zsanett: A jogi személyek büntetőjogi jogalanyiságának kérdésköre a holland és francia jogban, tekintettel a küszöbön álló magyar szabályozásra135
Homoki Nagy Mária: A magyar magánjogi kodifikáció első lépései149
Juhász Zsuzsanna: A börtönnépesség alakulása egyes közép- és kelet-európai országokban a rendszerváltás után161
Kaltenbach Jenő: A kisebbségek jogállása Magyarországon (Összefoglalás)183
Karsai Krisztina: A magyar és a német kábítószer-büntetőjog alapjai185
Lőrinczy György: Gondolatok a bizonyítási eljárás törvényességéről a büntető eljárásban209
Merényi Kálmán: A prostitúció jelenkori helyzete Magyarországon235
Molnár Imre: Tanúvallomások (kínvallatás) értékelése a bűnösség megállapításánál az ókori római büntetőjogban243
Nagy Ferenc: A büntetőjog legújabb változásairól - nemzetközi és hazai kitekintés alapján251
Károly Nagy: A népek önrendelkezési jogának alanya (Összefoglalás)282
László Nagy: A munkavállalók részvétele a munkáltató döntéseiben Közép- és Kelet-Európában (Összefoglalás)295
Paczolay Péter: Az európai uniós tagság politikai feltételei az Európai Bizottság véleményének tükrében297
Pócsik Ilona: Büntetőpolitikai irányváltás Angliában az 1990-es években, avagy egy paradigma utóélete305
Ruszoly József: Az erdélyi választójog történetéhez (1848-1872)325
Stipta István: Az 1875. évi osztrák közigazgatási bíróság hatása a magyar közigazgatási jogvédelemre353
Trócsányi László: A központi államszervezet egyes alkotmányjogi kérdései363
Szabó András tudományos munkáinak jegyzéke373
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem