1.039.354

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Erósz és Ámor

Görög és római költők a szerelemről

Fülszöveg

Van-e örökebb s emberibb érzés a szerelemnél? És van-e az életnek olyan mozzanata, amelyet több költő énekelt meg, mint a szerelmet? - Épp ezért úgy gondoljuk, sokan fogják gyönyörűséggel lapozgatni kötetünket, amelybe az antik szerelmi költészet legszebb darabjait igyekeztünk összegyűjteni.
Sokszor érezzük úgy ezeknek a költeményeknek az olvasása közben, hogy íróik - az európai irodalom megteremtői - úgyszólván mindent elmondtak a szerelem testi-lelki szépségéről és igazáról, a perzselő testi vágytól a hitvesi önfeláldozásig, a lázadó féltékenységtől a pajzán évődésig vagy a szép emlékek lágy felidézéséig. Nem is lehetne szebben és igazabbul jellemezni az ókori ember szerelemérzését, mint Platón tette "A lakoma" című dialógusában, melynek egy részletét épp ezért helyeztük kötetünk élére.
Az antik szerelmi költészetnek azonban nemcsak olyan vonásai vannak, amelyekben a mai ember is felismeri saját érzéseit. Vannak olyan sajátosságai is, amelyek érdekesen-furcsán hatnak ránk, mások... Tovább

Fülszöveg

Van-e örökebb s emberibb érzés a szerelemnél? És van-e az életnek olyan mozzanata, amelyet több költő énekelt meg, mint a szerelmet? - Épp ezért úgy gondoljuk, sokan fogják gyönyörűséggel lapozgatni kötetünket, amelybe az antik szerelmi költészet legszebb darabjait igyekeztünk összegyűjteni.
Sokszor érezzük úgy ezeknek a költeményeknek az olvasása közben, hogy íróik - az európai irodalom megteremtői - úgyszólván mindent elmondtak a szerelem testi-lelki szépségéről és igazáról, a perzselő testi vágytól a hitvesi önfeláldozásig, a lázadó féltékenységtől a pajzán évődésig vagy a szép emlékek lágy felidézéséig. Nem is lehetne szebben és igazabbul jellemezni az ókori ember szerelemérzését, mint Platón tette "A lakoma" című dialógusában, melynek egy részletét épp ezért helyeztük kötetünk élére.
Az antik szerelmi költészetnek azonban nemcsak olyan vonásai vannak, amelyekben a mai ember is felismeri saját érzéseit. Vannak olyan sajátosságai is, amelyek érdekesen-furcsán hatnak ránk, mások meg éppenséggel idegenek tőlünk. Indokolt-e, hogy ilyen témájú és stílusú verseket is bevettünk az antológiába? - Meggyőződésünk, hogy igen, mert a költemények teljes mellőzésével megcsonkítanánk a történelmi és a művészi igazságot.
A magyar műfordítás-irodalomban már eddig is sok antik erotikus vers remek tolmácsolása született meg, de méltatlanul szorult háttérbe a hellénisztikus és késői görög líra, valamint a késői római költészet egy-egy pompás alkotása. Bízunk benne, hogy az "Erósz és Ámor" e hiányok pótlásával is szép feladatot teljesít.
A kiadó Vissza

Tartalom

Platón
Arisztophanész meséje a szerelemről7
GÖRÖG KÖLTŐK
Homérosz
Héra rászedi Zeuszt15
Árész és Aphrodité22
Himnusz Aphroditéhoz26
Mimnermosz
Élni mit ér37
Szapphó
Szerelmes éneke38
Aphroditéhez39
Édesanyám! Nem perdül a rokka40
Alkaios és Sapphó40
Töredékeiből41
Nászdaltöredékek42
Anakreón
Szüret43
Gyűlölöm44
Szerelmi dalok44
Erós45
A nők azt mondogatják45
Mondják, a szép Kübébé46
Akartam Átridákról47
A természet bikáknak48
Egy leányhoz48
Ibükosz
Töredék a tavaszról50
Töredék a szerelemről50
Euripidész
Phaidra monológja51
Kardal Aphroditéhez53
Admétos búcsúja Alkéstistől54
Arisztophanész
Szerenád56
Aszklépiadész
Epigramma57
A lámpához57
Erinna
A halott Baukis58
Baukis sírboltjára58
Kallimakhosz
Mint a vadász59
Egy leány ajtaja előtt59
Theokritosz
Szerelmes párbeszéd60
Kyklóps65
Dioszkoridész
Dórisszal az ágyban68
Poszeidipposz
Kekrops-földi pohár69
A zokogó Philainishoz69
Eratoszthenész
Meglátván Melitét70
Bión
Az Esthajnalcsillaghoz71
Meleagrosz
Nyíl a fehér szekfű72
Tölts72
Hervad Héliodóra fején koszorúja73
Egy csak a kérésem73
Egybe fehér violát73
Gyűlölt hajnali csillag74
A tücsökhöz74
Ugyanahhoz75
Szemed és csókod75
Az elhagyott nő76
A kegyetlen Eróshoz76
Az esküszegőhöz76
A gonosz Erósról77
Kapitón
Szépség báj nélkül78
Killaktór
Természet és tudomány79
Édes és keserű79
Philodémosz
Óh láb, óh lábszár80
Jó reggelt!80
Markosz Argentariosz
Keblem az ő keblén82
Dionüsziosz
A rózsaárus lányhoz83
Onesztész
Nem kell84
Ismeretlen költők
Bárha lehetnék85
Melletted, citeráslány85
A szép hetaira halálára85
Füstbement üzlet86
Muszaiosz
Héró és Leandros87
Rhuphinosz
Illatozó koszorút99
Gyűlölöm azt, ki ledér99
Különös ítélet99
A teljesülés óráján100
Vetélkedők100
Paulosz Szilentariosz
Keble kezemben102
Az arany hatalmáról102
RÓMAI KÖLTŐK
Plautus
Szeretni vagy nem szeretni?105
Valerius Aedituus
Elpanaszolnám108
Venus tüze108
Porcius Licinius
Tűz kell?109
Lutatius Catulus
Lelkem, rossz szökevény110
Lucretius
Himnusz Venushoz111
Catullus
Lesbiához113
Lesbiához113
Lesbiához114
Catullus, büszke légy!114
Lesbia verebe115
Lesbia verebének halálára116
Lesbiához116
Üzenet Lesbiának117
Szapphói dal118
Asszonyhűség119
Szerelmi bántás119
Gyűlölet és szerelem120
Férfihűség121
Átkozom és szeretem121
Lesbia visszajött121
Ígéret122
Ebéd utáni üzenet a ledér lánynak122
Vergilius
Gallus szerelme123
Horatius
Megszegett sok esküvésed126
Lydiához127
Féltékenység128
Kibékülés129
Tyndarishoz130
Lalage131
Pettiushoz133
Pyrrhához134
Glycera134
Szomorú sors a leányé135
Éltem minap még136
Irgalom! Irgalom!137
Ligurinushoz138
Párbeszéd arról, milyen nő a legjobb szeretőnek139
Gallus
Szerelmes vers Lidiához144
Tibullus
Megbánás146
Hűség146
Corcyrai elégia147
A szerelem rabságában151
Légy kedves, ó Nemesis!153
Sulpicia
Vallomás156
Propertius
Elmondja gyönyörűségeit157
Cynthia hűtlenségéről159
Cynthia festi magát?160
Cynthia Baiae-ban161
Távol a kedvestől162
Búcsúsorok Cynthiához163
Ovidius
Nyári dél165
Harcos mind, ki szeret166
Sem kívüled, se veled168
Szerelmi tanácsok férfiaknak170
Szerelmi tanácsok nőknek177
Pymalion180
Ismeretlen költők
Priapus-dalok183
Petronius
Nászdal186
Martialis
Az idő és a szerelem187
Csiklandozzon a vers, ha tetszeni vágyik187
A leányhoz, akinek a szeretkezéshez nézőközönség kell188
Milyen nőt szeressünk188
Saufeiához, aki nem szívesen fürdik egy medencében szeretőivel189
Galla, taszíts el!189
A félszemű Thais szeretőjéről189
A katonás szeretőhöz190
Szelíd óhaj a kedveshez190
Fajtalanság és tisztaság190
Scaevinushoz, aki elvált nejének szeretője lett191
A tehetetlen Lupercushoz191
A fogatlan és hajatlan vén utcanőhöz191
Miért kerüli Lattara a nőtársaságot 192
A szerény Phyllis192
Ausonius
Marcus barátomhoz, ki nem jutott dűlőre a lányokkal194
Az öregedő Galláról194
Myronról, ki éjszakát kért Laistól195
Hitvesemhez195
Milyen lányt szeretett196
Laisról, aki Venusnak ajánlotta tükrét196
Crispáról, akit némelyek csúnyának mondanak197
Milyen szeretőt kíván magának197
Avitus
Jótanács nászéjszakára198
Porfirius
Venus és a Halál199
Amor és Juppiter199
Phoebe és Endymion199
Luxorius
A nőcsábászról, aki, ha részeg, férfiasságát siratja200
A tehetetlen orvosról, aki háromszoros özvegyet vett feleségül200
A tehetetlen férjről, aki utcasarokra küldte nejét, hogy így gyermekhez jusson201
A vak szeretőről, aki tapintással tájékozódik a női bájakon202
A rút énekesnőről, aki pénzt ígért, hogy szeretőt kapjon202
Egy szép hölgyről, aki ragaszkodik a szüzességhez203
Petrus Referentarius
Édesről204
Az örömleányhoz204
Ismeretlen költők
Szerelmes levél205
Venus éjszakái206
A kötet költőiről213
Jegyzetek221
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Erósz és Ámor Erósz és Ámor Erósz és Ámor Erósz és Ámor Erósz és Ámor Erósz és Ámor

A borító kissé elszíneződött, az előlap javított, néhány lap enyhén foltos.

Ez a könyv az 551. számú példány.

Állapot:
2.840 Ft
1.420 ,-Ft 50
13 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Erósz és Ámor Erósz és Ámor Erósz és Ámor Erósz és Ámor Erósz és Ámor Erósz és Ámor

A borító belső oldalán ragasztásnyomok láthatók. A kötés megtört.

Ez a 234 számú példány.

Állapot:
2.840 ,-Ft
26 pont kapható
Kosárba
konyv