Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

963.012

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Erzsébet királyasszony emlékének

Hódolat Magyarország Nagy Királynéjának

Szerző
Szerkesztő
Róla szól
,
Kiadó:
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 176 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 32 cm x 24 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta "Globus" Műintézet, Budapest. A királyi ház fenséges tagjainak és a magyar nemzet jeleseinek kegyeletes közreműködésével. 27 fekete-fehér fotóval és reprodukcióval illusztrálva.

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Hat éve mult, hogy az ádáz sors súlyos csapást mért a magyar nemzetre: elragadta tőlünk jóságos védőangyalunkat, kegyes szószólónkat, szerető anyánkat. Elvesztettük nagy királynénkat, Erzsébetet, a... Tovább

Előszó

Hat éve mult, hogy az ádáz sors súlyos csapást mért a magyar nemzetre: elragadta tőlünk jóságos védőangyalunkat, kegyes szószólónkat, szerető anyánkat. Elvesztettük nagy királynénkat, Erzsébetet, a legborzasztóbb módon. - Széles ez országban, palotákban és kunyhókban egyaránt visszhangzott az árvaságra jutott nemzet zokogása. Egyesek, testületek, hatóságok, mindenki ujabb és ujabb módot keresett, hogy kegyeletének az elhunyt királyné iránt méltó kifejezést adjon. Rövid idő alatt rengeteg pénz gyűlt össze, hogy Erzsébet királyné emlékét szoborban megörökítsék.
Emlékfákat ültettek mindenfelé és ma már sétányok, ligetek díszelegnek, az Ő nagy emlékét hirdetve.
Egész irodalom keletkezett jóságos védasszonyunkról és könyvtárt képez azon nyomtatványok összessége, melyek az ő szive jóságát, az ő nemes cselekedeteit és különösen nemzetünkhöz való vonzalmát hirdetik. Dr. Wlassics Gyula volt közoktatásügyi miniszterünk pedig a leghatalmasabb módon gondoskodott megdicsőült drága királynénk emlékének megörökítéséről, amidőn elrendelte, hogy Erzsébet napja örök időkön át, évről-évre országszerte megünnepeltessék.
A nagy nemzeti kegyelet méltó megnyilatkozása közé számitható jelen emlékmunka is. Egy fenkölt lelkű asszony: báró Dániel Ernőné köré sorakoznak a királyiház fenséges tagjai és az ország legjelesebb és legmagasabb állású hölgyei és férfiai, hogy soraikkal kifejezést adjanak azon mély érzelmeknek, melyeket nagy királynénk elhunyta lelkükben keltett.
Ezen emlékműben a magyar nemzet legjobbjai találkoznak, hogy a magyar nép minden rétegében hirdessék és megörökítsék nemzetünk legjobb barátnőjének nagy emlékét. Vissza

Tartalom

I. CZIKKEK.
1. Előszó 3
2. Jókai Mór: Erzsébet királyné emlékezete 7
3. Deák Lajos: Erzsébet és a magyar nemzet 9
4. Először Magyarországon 17
5. Falk Miksa: Hogyan tanult a királyné magyarul 24
6. A királyné verseiből 42
7. A koronázás 40
8. A királyné mint anya 43
9. A királyné és környezete 44
10. Maszák Hugó: A magyar szó diadala 48
11. A "mi" királyasszonyunk 50
12. Pruzsinszky József: A királyi család vonzalma 52
13. Erzsébet királyné utazásai 53
14. Az ezüst lakodalom 55
15. Darányi Ignác: Emlékére! 58
16. Rudolf királyfi halálakor 61
17. Az akhilleion. 62
18. Endrődi Sándor: Erzsébet királyné és Heine 67
19. Salgó Ernő: Erzsébet királyné irói 70
20. Nyolcz tragédia. 74
21. Az utolsó lstenhozzád 75
22. Walter Károly: Emlékezzünk! 77
23. A királyné utolsó napjai. 81
24. Pósa Lajos:A gödöllői erdő 84
25. Pósa Lajos: A királyné álma 85
26. L. G.: Káprázat 87
27. Fáy Nándor: Magyar Erzsébet 90
28. Polgár Géza: Magyar nők kegyelete 92
29. Okmány: a „Magyar nők kegyelete" czimü czikkhez 95
30. Zöldi Márton: A nép lelkében 96
31. Telkes Béla: Zord, fekete vonat iramlik... (1898) 99
32. Szász Domokos: Imádság 100
33. Kiss Arnold: Szeptember tizedike 103
34. Ágai Adolf: Merengés 108
35. Vértesi Gyula: Erzsébet királyné 110
36. Türr István: Elmélkedés 111
37. Kabos Ede: Erzsébet legendája 116
38. Gábel Gyula: Gyermekeinkhez 119
39. Vargyas Endre: Erzsébet napjára 123
40. Plachy Bertalan: Erzsébet képénél 124
41. Minké Béla: Megemlékezés 130
42. Benedek Elek: Erzsébet királyné élete 132
43. Józann Miklós: A genfi áldozat 136
44. Ferenczy Ida 137
45. Gödöllő 139
46. Andrássy ravatalánál 145
47. Polgár Géza: Erzsébet királyné Deák Ferencz ravatalánál 147
48. A királyné felköszöntője 149
49. Erzsébet királyné levele Deák Ferenczhez 150
50. Faludi Gábor: "Magyar" királyné 151
51. A tilosban. 152
52. A száműzött patrónája 155
53. Rexa Dezső: Heine Erzsébet királynéról 157
54. A királyasszony magyar szakácsnéja. 160
55. A királyné a nemzet csalogányánál. 161
56. A királyné a sebesültek közt. (1866.): Egy régi katona 163
57. Trojános Germános: A Hellének barátnője 168
58. Vészi József: Nem halt ő meg 169
59. Fényes Lajos: Sóhaj! 172
II. MEGEMLÉKEZÉSEK.
Ábrányi Emil C. 34
Ifj. Ábrányi Kornél 35
Ágai Adolf 33
Alexander Bernát 36
Gr. Almássy Kálmán 40
Antal Gábor 43
Gr. Apponyi Lajos 39
Auguszta főherczegnő 15
Dr. Axamethy Lajos 44
Dr. Bartók György 45
Bartók Lajos 39
Bausznern Guido 39
Br. Bánffy Dezső 41
Br. Bánffy Dezsőné 21
Bende Imre 47
Benedek Elek 83
Beniczky Ferencz 42
Beniczky Lajos 83
Beniczkyné Bajza Lenke 22
Beöthy László 83
Beöthy Zsolt 50
Berczik Árpád 83
Berecz Gyula 83
Berzeviczy Albert 51
Gr. Bethlen Balázs 48
Gr. Béldi Ákos 46
Blaha Lujza 22
Bogdanovics Lucián 49
Boncz Ödön 53
Bozóky Alajos 52
Csapek Kornélia 38
Gr. Csáky Albin 54
Gr. Csáky Albinné 24
Gr. Csáky László 55
Gr. Csáky Zénó 56
Csánky Gyula 83
Csánky Viktor 86
Császka György 19
Dr. Csernátoni Gyula 86
Csörgeö Gyula 86
Darányi Ignácz 58
Br. Dániel Ernőné 25
Dárday Sándor 57
Dr. Dengi János 86
Gr. Dessewffy Aurél 83
Dr. Dégen Gusztáv 86
Dimitrijevics Vladimir 86
Emich Gusztáv 26, Emich G.-né 60
Endrődi Sándor 62
Eötvös Károly Lajos 86
Erzsébet főherczegnő 17
Gr. Esterházy Mihály 59
Dr. Falk Miksa 63
Faller Ferencz 157
Faludi Gábor 64
Fábián László 115l
Fehér Ipoly 67
Báró Feilitzsch Berthold 114
Báró Fejérváry Géza 68
Fenyvessy Ferencz 70
Ferencz József 71
Gróf Festetics Andor 73
Dr. Fésűs György 114
Báró Fiáth Pál 114
Firczák Gyula 72
Dr. Fleischmann Sándor 114
Francsics Norbert 115
Frigyes főherczeg 10
Gábel Gyula 174
Gelléri Mór 75
Georgiades János 77
Gödöllői elöljáróság 115
Gráf Nikáz 76
Gyertyánffy István 114
Győry Elek 115
Gyurácz Ferencz 78
Halász Ferencz 79
Hampel Józsefné 28
Báró Harkányi Frigyes 82
Dr. Havass Rezső 115
Dr. Hámos Péter 81
Hámos Peterné 27
Hegedűs Sándor 87
Hegedűs Sándorné 29
Hevesi József 88
Herczeg Ferencz 90
Hidasi Sándor 115
Hídvégi Benő 89
Hieronymi Károly 91
Hock János 92
Hollaki Arthur 114
Horánszkv Nándor 93
Horváth Béla 115
Horváth Sándor 94
Gr. Hugonnai Béla 128
Dr. Ilosvay Lajos 128
Izabella főherczegnő 13
Dr. Jókai Mór 96
Józann Miklós 128
József főherczeg 9
József Ágost főherczeg 11
Kacskovics Mihály 140
Kakujay Károly 97
Kapczy Vilmos 128
Dr. Kayserling M. 100
Káldy Gyula 98
Gr. Keglevich István 101
Kenedi Géza 128
Dr. Kerékgyártó Elek 128
Király Pál (dadai) 129
Dr. Kiss Arnold 102
Kiss Áron 103
Kiszely Árpád 129
Klotild főherczegnő 12
Kossuth Ferencz 104
Kosztka Mihály 108
König Károly 105
Kubányi Károly 129
Kubinyi Mihály 106
Kun Bertalan 111
Kuncz Elek 109
Kürthy Lajos 107
Lakits Vendel 129
Gr. Laszberg Rudolf 112
Lád Károly 113
Lázárné Kasztner Janka 38
Léderer Ábrahám 129
Libertiny Gusztáv 141
Lipthay Sándor 128
Lovas Ferencz 129
Löw Immánuel 116
Lukács György 5
Marczali Henrik 159
Dr. Maszák Aladár 118
Matzinger Lujza 38
Mária Annunziata főherczegnő 16
Mária Terézia főherczegnő 14
Márkus József 117
Mezei Mór 119
Mihályi Viktor 20
Miksits Gizella Istvánka 38
Molnár Viktor 158
Dr. Moódy András 129
Dr. Morlin Emil 128
Dr. Munkácsi Bernát 155
Dr. Münnich Aurél 144
Nátafalussy Kornél 143
Neményi Ambrus 143
Dr. Neumann Ármin 156
Neumann Árminné 30
Dr. Németh Antal 120
Névy László 143
Nyiry Klára 159
Br. Orczy Andor 121
Br. Orczy Andorné 23
Dr. Országh Sándor 144
Dr. Pacséri Károly 122
Papp Sándor 144
Pauler Gyula 153
Petrasevich Endre 125
Dr. Petri Mór 124
Péchy Zsigmond 144
Péterfi Sándor 144
Dr. Platz Bonifácz 153
Br. Podmaniczky Frigyes 126
Pongrácz Sándorné 38
Popovics Vazul 114
Potsa József 127
Dr. Pruzsinszky József 143
Pulszky Polixéna 28
Radocza János 165
Rapaics Rajmond 170
Rákosi Jenő 132
Ráth Péter 166
Réthi Lajos 131
Rhousopoulos Rhousos 133
Rill József 153
Rimely Károly 134
Br. Roszner Ervin 135
Rónay Jenő 154
Rudnay Józsefné 38
Dr. Ruzsitska Kálmán 154
Sajó Sándor 154
Sándor Mózes 170
Sárkány Sámuel 138
Sárközy Aurél 65
Schweiger Márton 139
Scossa Dezső 154
Senyei Ferencz 154
Sevics Mitrofán 142
Simonyi Zsigmond 143
Simó Béla 170
Stáhly György 144
Sturm Albert 145
Szabó József 143
Szabó Károly (Sopron) 144
Szabó Károly (Budapest) 146
Szabó Miklós 147
Szalay Imre 171
Dr. Szalay Mihály 153
Szana Tamás 171
Szapáry Gyula 66
Szász Károly 163
Szávay Gyula 153
Szerencs János 170
Széchenyi Aladár 171
Szécsi Ferencz 171
Széll Ignácz 149
Széll Kálmán 160
Széll Kálmánné 31
Szieber Ede 154
Szlávy József 153
Szögyény-Marich-Julia 110
Dr. Thaly Kálmán 164
Gr. Teleky Géza 167
Gr. Teleky Sándorné 39
Téglás István 171
Thewrewk Emil (ponori) 153
Tihanyi Domokos 170
Tisza Kálmán 173
Tocsek Helén 39
Tóth József 168
Türr István 161
Ujvári Béla 170
Vadnay Károly 171
Vaszary Kolos 18
Br. Vay Béla 151
Gr. Vay Tihamér 171
Dr. Vályi János 162
Dr. Vámbery Ármin 173
Váradi Antal 170
Váró Béni 171
Dr. Verédy Károly 148
Gr. Vigyázó Sándor 137
Vörös Sándor 170
Dr. Wekerle Sándor 169
Dr. Wlassics Gyula 5
Wlassics Gyuláné 32
Wohl Janka 39
Zichy Mihály 152
Gr. Zichy Nándor 172
Zollner Béla 171
Zsilinszky Mihály 130
III. MŰMELLÉKLETEK.
1. A possenhofeni kastély, Erzsébet királyné születési helye 44a
2. Erzsébet királyné szülői 8a
3-9. Erzsébet királyné arczképei. 2a, 112a, 132a, 156a
10. Erzsébet királyné udvarhölgyei körében 46a
11. A királyi pár bevonulása Debreczenbe 18a
12. Erzsébet királyné Bártfán 18a
13. Erzsébet királyné Gizella főherczegnővel és a csecsemő Rudolf trónörökössel 42a
14. Horváth Mihály előadást tart a budai királyi palotában Erzsébet királynénak a 48-as eseményekről. 12a
15. Erzsébet királyné Deák Ferencz ravatalánál 148a
16. A királyné lakása Teritett mellett. (Hotel de Caux) 134a
17. A haldokló Akhilles az Akhilleionban 66a
18. Rudolf trónörökös szoboremléke az Akhilleion kertjében 66a
19. A királyné dolgozó szobája az Akhilleionban. 44a
20. "Lehullott a rezgő nyárfa levele" czimü kép. 50a
21. Erzsébet királyné holttestét Genfbe szállító hajó. 136a
22. A királyné holttestének elszállítása a Beau Rivage fogadóból 134a
23. Erzsébet királyné ravatala Bécsben. 136a
24. A magyar nők emléke Erzsébet királyné és Rudolf trónörökös koporsói között a bécsi kriptában - 94a
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Erzsébet királyasszony emlékének Erzsébet királyasszony emlékének Erzsébet királyasszony emlékének Erzsébet királyasszony emlékének Erzsébet királyasszony emlékének Erzsébet királyasszony emlékének Erzsébet királyasszony emlékének Erzsébet királyasszony emlékének

Az első kötéstáblán az eredeti borító dísze látható. A borító és néhány lap kissé foltosak.

A lapélek aranyozottak.

Állapot:
28.000 ,-Ft
140 pont kapható
Kosárba