Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.054

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Eszmélet 81.

Társadalomkritikai és kulturális folyóirat/2009. tavasz

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

2009-ben világszerte megemlékeznek a Kelet-Európában lejátszódott rendszerváltás 20. évfordulójáról. A régió uralkodó elitjei a nyugat-európai és az amerikai mainstream-"sugallatoknak" s persze... Tovább

Előszó

2009-ben világszerte megemlékeznek a Kelet-Európában lejátszódott rendszerváltás 20. évfordulójáról. A régió uralkodó elitjei a nyugat-európai és az amerikai mainstream-"sugallatoknak" s persze saját érdekeiknek megfelelően a média minden eszközét felhasználják az önünneplő-öntömjénező megemlékezésekre. A rendszerellenes hangokat a hivatalos hazai média kiszorítja a szélsőjobboldalra, vagyis a tőkerendszer legvadabb képviselői előtt nyit utat. Olyan benyomás keletkezik, mintha 1989-ben minden változtatni szándékozó erő a kapitalizmus és a polgári társadalom osztatlan uralmát kívánta volna visszahozni. Negligálják a globális folyamatok jelentőségét, s az új hatalmi csoportosulásokat hovatovább "szabadságharcosokként" mutatják be. Ezzel nem csak meghamisítják az elmúlt 20 esztendő valóságos tartalmát, de folytatják a jelenlegi nemzetközi tőkés válság katasztrofális következményeinek igazolását, körülbelül abban a szellemben, hogy - Lukács ezzel ellenkező tartalmú tézisét parafrazálva - "a legrosszabb kapitalizmus is jobb, mint a legjobb szocializmus". Nemzetközi méretekben továbbra is következetesen elhallgatják azokat a kísérleteket, humanisztikus törekvéseket, amelyek az államszocializmus és a tőkés restauráció, a korlátlan államgazdaság és a korlátlan piacgazdaság között keresték a lehetséges alternatívát." Vissza

Tartalom

Dokumentum
A Baloldali Alternatíva Egyesülés nyilatkozata a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon való részvétel megszakításáról 5
Krausz Tamás: Kongresszusi beszéd
Elhangzott a Magyar Szocialista Munkáspárt XIV. (utolsó) és a Magyar Szocialista
Párt I. (alakuló) kongresszusán, 1989. október 7-én 7

Analízis
Samir Amin: A szocialista orientációjú fejlődés útja
A globális kapitalista rendszer perifériájára szorult afrikai, ázsiai és latin-amerikai
társadalmak számára a kapitalizmus: zsákutca. A világrendszer-iskola egyik alapítója világtörténeti áttekintésbe ágyazva mutatja be az egyedüli - ám „a pusztulás
terhe mellett" követendő - alternatíva, a szocialista orientáció feltételeit: részleges
leválás a világrendszerről; a nemzeti függetlenség megerősítése; önközpontú
fejlesztés, amelyben elsőbbséget élvez a vidéki világ önfenntarthatósága; és az
első kísérletek - a szovjet és a kínai fejlődés - során kristályosodott tapasztalatok
figyelembevétele 10
Mészáros István: A jelenlegi válság (Részlet a szerző A tőkén túl c. művének
IV. részéből)
Népességünk jelentős része meglepődik a gazdasági világválságon: „Hogyhogy, nekünk mindenki azt mondta, a kapitalizmus az jó dolog, de hát akkor mi ez a válság?!" A marxista elemzés nem itt tart: a rendszer általános, strukturális válságát elemzi, amely mélyebb, mint a konjunkturális válság. 1987,1993, 2008, fekete hétfő, fekete kedd, fekete szerda 50

Önigazgatás-önszerveződés
Lucien Séve: AXXI. század kommunizmusa
A máig kommunista párttag, idős francia filozófus hitet tesz a kommunizmus eszméjének érvényessége, sőt, minden korábbinál megalapozottabb aktualitása mellett. A
kommunista gondolat, szemben az állam- és hatalomközpontú szocializmussal, a
termelési és csereeszközöknek a társult termelők általi kisajátításán alapul. Ennek
„kipróbálására" nem került még sor, s ezért a kommunizmus bukásáról értelmetlen
beszélni. Ha ma a kommunizmusnál „kevesebbet tűzünk ki célul, akkor a mindent
elfogadó szociáldemokrácia sikamlós lejtőjére jutunk." A cselekvés érdekében a
párt hagyományos vertikális-hierarchikus szerveződése helyett horizontális, hálózatszerű szervezeti formákat kell előnyben részesíteni 69
Michael Hardt: A köz gazdagsága
Az Európai Társadalmi Fórumon elhangzott előadás Antonio Negrivel közösen írt
megjelenés alatt álló Common Wealth (A köz gazdagsága) című könyvük ismertetésének apropóján áttekinti az alterglobalizációs mozgalmak történetét, elemzi
a városi küzdelmek természetét, a forradalmi átmenet lehetőségeit, valamint az
öröm és nevetés szerepét 79
Goran Markovic: Az önigazgatás társadalmi előfeltételei
Az önigazgatás nem csak az állam és a gazdasági egységek átalakítására irányul,
hanem az emberi és csoportkapcsolatok teljes újjáépítésére is - ami a politikai
pártok bevonása nélkül, sőt propagandájuk ellenére is hatásos lehet. Az önigazgatás alapjainak megteremtéséhez a társadalmat mellé- és nem alárendelő módon
kell átszerveznünk, s vice versa: a küzdelmekben csak az önszerveződés lehet
a társadalmi szervezetek alapja 97
Peter North: Építsünk civil társadalmat? - Zöld pénz a rendszerváltozás utáni
„átmenet" Magyarországán
Történeti áttekintés a hazai alternatív, zöld vagy közösségi pénzrendszerekről.
Beilleszkedés a washingtoni konszenzusba, vagy a radikális civil társadalom ígérete, esetleg a kaláka újjáéledése? Hogyan látják a résztvevők, mit tanulhatunk a
tapasztalatokból? 114

Asszociációk
Hajdú János: Peresztrojka - Change, avagy a gonosz birodalmai?
A gorbacsovi peresztrojka és az Obama által meghirdetett - nem kevésbé homályos tartalmú - Change, noha merőben eltérő társadalmak, gazdasági rendszerek
problémáinak megoldására irányult, sok tekintetben párhuzamosnak mutatkozik.
Mindkét folyamathoz kényszerű reformok köthetők, a peresztrojka esetében már
látható a végső kimenetel, a Change még el sem kezdődött igazán 136

Kultúra
Szűcs Katalin Ágnes: Rendszerváltás a színházban
Kulturális rovatunk indító tanulmánya szerint a rendszerváltás cezúrát, történelmi fordulópontot jelentett a színházban. Megjelent mint az esztétikum tárgya, de úgy is, mint a színház és társadalom strukturált komplexitásának egyik aspektusa 144

Olvasójel
Tütő László: Tőke - vagy amit nem akartok
Mészáros István: A tőkén túl. I. Eszmélet Könyvtár, L'Harmattan Kiadó - Eszmélet
Alapítvány, Budapest, 2008. 157
Nagy László: Kasztrált történelem - A balti weimarizálódás kórtünete
The Anti-Soviet Resistance in the Baltic States. Vilnius, Genocide and Resistance
Research Centre of Lithuania, 2006. 164

Másképp - Más kép
Tütő László: Egy rendszer megjavításának és meghaladásának különbségéről
Minden cselekedetünk nemcsak rólunk szól, hanem egyúttal arról is, hogy mikor
milyen szerepet játszunk abban a társadalmi rendszerben, amelyben élünk. Egyéni
tetteink - akarva-akaratlan - valamilyen társadalmi feladatot is ellátnak - akár
tudunk a szerepünkről, akár nem, akár szándékosan látjuk el ezt a feladatot, akár
nem. Az írás a különböző társadalmi szerepek vállalására, illetve felfüggesztésére
való törekvések kérdéskörét elemzi 177

Történelem
Fidel Castro - Ignacio Ramonet: A Cuito Cuanavale-i csata
Kuba katonai szerepvállalása Afrikában 1961-től 1988-ig, azaz a havannai
forradalmi rendszer internacionalista segítségnyújtása a nemzeti felszabadító
mozgalmaknak Algériától Kongón át Angoláig és Mozambikig nem tartozik a XX.
század legtöbbet reklámozott történetei közé. Pedig mint Fidel Castro visszaemlékezéseiből megtudjuk: Kubának meghatározó szerepe volt az angolai népi
kormány fegyveres védelmében éppúgy, mint a dél-afrikai rezsim katonai erejének
megtörésében s vele az apartheid fölszámolásában vagy Namíbia függetlenné
válásában. A katonai események az 1988. januári a Cuito Cuanavale-i csatában
tetőztek 189
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Eszmélet 81. Eszmélet 81. Eszmélet 81.

A gerinc enyhén elszíneződött.

Állapot:
880 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba