Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.625

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Ethnographia 1980/1-4.

A Magyar Néprajzi Társaság folyóirata/XCI. évfolyam

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 647 oldal
Sorozatcím: Etnographia
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Tanulmányok
Bálint Csanád: Természeti földrajzi tényezők a honfoglaló magyarok megtelepedésében35
Égető Melinda: Középkori szőlőművelésünk kérdéséhez53
Fügedi Erik: Középkori rokonsági terminológiánk kérdéséhez361
Paksa Katalin: A magyar népdalok zenei ékesítése329
Paládi-Kovács Attila: A jászol kezdeti formái a magyar állattartásban153
Tárkány Szűcs Ernő: A jogi népszokások szankció-rendszere372
Vargyas Lajos: A magyar zene őstörténete I.1
Vargyas Lajos: A magyar zene őstörténete II.192
Közlemények
Béres András: Verbuválás és egyéb tánctörténeti adatok a XVIII-XIX. századi Bihar megyéből422
Buza János: A hódoltság gazdagparaszti állattartásának néhány kérdése. Szénaárak 1660-ban237
Jung Károly: A kiházasítatlanok halotti koronája. Adalékok a halott lakodalmának kérdéséhez a jugoszláviai, vajdasági magyarság hagyományvilágában79
Nagy Dezső: Sztrájkdalok, rigmusok432
Rajeczky Benjamin: Hüdintés393
Szabó T. Attila: A mezőségi Szék férfi és női viseletének XVIII-XIX. századi történetéhez396
Takács Lajos: Egy határmonda hátteréhez398
Takács Lajos: Az irányjelölés egyik régi formája: "tüled-hozzád"249
Tüskés Gábor: Útmenti és temetői kőfeszületek Abaliget-Orfű környékén98
Varga Gyula: Szolgalegények élete és munkája Debrecen környékén403
Viga Gyula: A Bükk-hegység szlovák meszeseinek kereskedő útjai az Alföldre252
Kutatástörténet
Voigt Vilmos: A kilencven esztendős Magyar Néprajzi Társaság443
Tájékozódás - kutatási áttekintések
O. M. Fisman: A Szovjetunió Népei Néprajzi Múzeumának karjalai gyűjteménye468
Lauri Honko: Módszerek az epikus népköltészet kutatásában: helyzetük és jövőjük452
Vita, vélemények
Giovanni B. Bronzini: Kultúra és társadalom az olasz epikus énekekben263
Kríza Ildikó: Ballada és társadalom259
Zmaga Kumer: A társadalomtörténet tükröződése a szlovén népballadákban260
Vörös Károly - Szabó Mátyás: Két vélemény a Magyar Néprajzi Lexikonról479
Kutatók, életművek
Andrásfalvy Bertalan: Köszöntjük Tálasi Istvánt487
K. Csilléry Klára: Fél Edit köszöntése488
Gunda Béla: Barabás Jenő hatvan éves (bibliográfiával)490
Emlékezés Ortutay Gyulára
Balassa Iván: Ortutay Gyula tudomány- és múzeumszervező tevékenysége541
Dömötör Tekla: Az Ortutay Gyula halálának első évfordulója alkalmából rendezett emlékülés, 1979. III. 14.501
Dömötör Tekla: Ortutay Gyula nemzetközi tevékenysége552
Katona Imre: A népi líra kutatása Ortutay Gyulánál503
Kovács Ágnes: A népmesekutató Ortutay Gyula521
Kríza Ildikó: Az európai népballada kutatója510
Voigt Vilmos: A szájhagyományozás törvényszerűségei Ortutay Gyula műveiben532
Nekrológ
Balassa Iván: Molnár Veronika 1939-1979.571
Lili Peneva-Vincze: Hriszto Vakarelszki jelentősége a bolgár etnográfia fejlődésében (bibliográfiával)565
Tálasi István: Búcsú Kardos Lászlótól558
Vargha László: Hriszto Vakarelszki 1896-1979562
Krónika
Barabás Jenő: Az Ethnographia Pannonica IV. konferenciája. Borostyánkő 1978. december 11-16.276
K. Csilléry Klára: Tanácskozás a népi bútorok kutatásáról. München, 1979. június 28.578
Dömötör Tekla: A Népmesekutatók Nemzetközi Társaságának hetedik kongresszusa. Edinburgh, 1979. augusztus 12-18.278
Erdész Sándor: A sóstói múzeumfalu581
Földes László: A Nemzetközi Kárpát-Balkán Bizottság jubileumi konferenciája. Krakkó-Mogilany 1979. október 8-12.574
Földesné Györgyi Erzsébet: A falusi gyermekek élete Veszprém megyében 1868-1945. Kiállítás és kerekasztal beszélgetés a veszprémi Bakonyi Múzeumban583
Gunda Béla: A hamburgi Altona-múzeum gyermekjáték kiállítása283
Hofer Tamás: Balassa Iván Herder-díjas574
Hofer Tamás: Az Ethnologia Europaea 10. nemzetközi munkakonferenciája. Münster, 1979. szeptember 18-22.576
Kovács Ilona: Magyar pásztorművészet. Kiállítás a Néprajzi Múzeumban285
Kresz Mária: Kerámiatörténeti konferencia Bristolban, 1979. szeptember 20-26.580
Paládi-Kovács Attila: "A Kárpátok és a Balkán népi közlekedése". Nemzetközi néprajzi szimpózium, Sárospatak, 1979. szeptember 25-27.280
Tüskés Gábor: A Görres-Gesellschaft közgyűlése. Salzburg, 1979. szeptember 29-október 3.282
Verebélyi Kincső: Nemzetközi szemiotikai konferencia Budapesten. 1979. június 28-július 1.277
Voigt Vilmos: A magyar néprajz nemzetközi bibliográfiai képviseletének megoldatlan és megoldandó problémái289
Társasági ügyek
A Magyar Néprajzi Társaság 89. és 90. évi közgyűlése293
Ismertetések
Fejős Zoltán: Afanassiev: Contes russes633
Sárosi Bálint: Almási István: Szilágysági magyar népzene621
Nagy Zoltán: Bakó Ferenc (szerk.): Mátraderecske. Néprajzi tanulmányok319
Kurucz Albert: Balassa Iván - Ortutay Gyula: Magyar néprajz117
Juhász Antal: Bálint Sándor: A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete308
Füzes Endre: Barabás Jenő - Gilyén Nándor: Vezérfonal népi építészetünk kutatásához599
Fügedi Mária: Bárth János: Korai kalocsai hímzések609
Szilágyi MIklós: Bartócz József: Mezei grófok és más mesterségek321
Tüskés Gábor: Iso Baumer: Wallfahrt als Handlungsspiel614
Dömötör Tekla: Klaus Beitl: Volksglaube611
Balogh István: Bellon Tibor: Nagykunság312
Andorka Rudolf: Bencsik János: Csege szabadmenetelű jobbágyfalu társadalomrajza a XVIII-XIX. század fordulóján317
Bárth János: Bencsik János (szerk.): Polgár története316
Bodrogi Tibor: Benedek Zoltán: A Szilágyságtól Új-Guineáig637
Kovács Zoltán: Oleksza Berka: Na Viszokij polonini630
Földesné Györgyi Erzsébet: Bogdán István: Régi magyar mulatságok634
Dornbach Mária: Luis Boglár: Cuentos y mitos de los piaroa148
Sozan Mihály: Boglár Lajos: Wahari. Az őserdei kultúra147
Tüskés Gábor: Manfred Brauneck: Religiöse Volkskunst610
Voigt Vilmos: Giovanni B. Bronzini: Folk-lore e cultura tradizionale124
Fejős Zoltán: Luis de Camara Cascudo: Contes traditionnels du Brésil632
Niedermüller Péter: Tadeusz Ciolek - Jacek Oledzky - Anna Zadrozynska: Wyrzeczycko635
Verebélyi Kincső: Jean Cuisenier: L'économie et parenté, leur affinité de structure dans le domaine turc et dans le domaine arabe597
Sándor István: Dankó Imre: Opuscula ethnographica134
Fejős Zoltán: Laurence Delabay: Chamanes toungouses616
Bárth János: Dobrossy István: Dohánytermesztés a Nyírségben137
Markó László: Domanovszky Sándor: Gazdaság és társadalom a középkorban601
Kovács Ágnes: Dömötör Tekla: János Honti - Leben und Werk114
Selmeczi Kovács Attila: Forczek Zoltán - Janó Ákos: Szak község története315
Gilyén Nándor: Torsten Gebhard: Alte Bauernhäuser - von den Halligen bis zu den Alpen141
Székely László: Hans Gehl (hrg.): Schwäbischer Jahreslauf130
Balogh Jánosné Horváth Terézia: Ágnes Geijer: A History of Textile Art608
Selmeczi Kovács Attila: Gemer. Národopisné studie 3.644
Dömötör Tekla: Wolfgang Greisenegger: Die Realität im religiösen Theater des Mittelalters129
Székely László: Hargita Kalendárium 1979.645
Dömötör Tekla: Rudolf Hartmann: Das deutsche Volksschauspiel in der Schwäbischen Türkei, Ungarn128
Hofer Tamás: Hauser Arnold: A művészettörténet filozófiája605
Fejős Zoltán: Pierre Jakez Hélias - Jean Markale: La sagesse de la terre615
Paládi-Kovács Attila: Heves megye műemlékei III.140
Dömötör Tekla: Karl Horak: Das deutsche Volksschauspiel im Banat128
Gunda Béla: Ikvai Nándor (szerk.): Börzsöny néprajza132
Tárkány Szűcs Ernő: Imreh István: Erdélyi hétköznapok595
Andorka Rudolf: Imreh István (szerk.): Változó valóság. Szociológiai tuanulmányok593
Niedermüller Péter: Zbigniew Jasiewicz (red.): Tradycja i przemiana598
Székely László: Anca Irina Jonescu: Lingvistica si mitologie146
Hofer Tamás: id. Juhász Antal (szerk.): Sándorfalva története és népélete133
Katona Imre: Jung Károly: Az emberélet fordulói. Gombosi népszokások125
Dömötör Tekla: Alfred Karasek - Karl Horak: Das deutsche Volksschauspiel in der Batschka, in Syrmien und Slavonien128
Kósa László: Kiss Jenő: Mihályi tájszótár637
Kocsis Gyula: Kiss József: A Jászkun Kerület parasztsága a Német Lovagrend földesúri hatósága idején314
Voigt Vilmos: Violetta Krawcyk-Wasilewska: Wprowadzenie do folklorystyki123
Tüskés Gábor: Anna Kunczynska-Iracka: Malarstwo ludowe kregu czestochowskiego611
Hofer Tamás: Kunt Ernő: Temetők az Aggteleki-karszt falvaiban613
Niedermüller Péter: Krystyna Kwasniewicz: Doroczne i rodzinne zwyczaje na tle współczesnych przeobrazen wsi podkrakowskiej129
Fejős Zoltán: Conrad Laforte: Le catalogue de la chanson folklorique francaise I.629
Fejős Zoltán: Conrad Laforte: Poétique de la chanson traditionelle francaise628
Gunda Béla: Lajos Árpád: Nemesek és partiak Szuhafőn320
Verebélyi Kincső: Claude Lévi-Strauss: La voie des masques I-II.620
Fél Edit: Manga János: Palócföld588
Kovács Zoltán: Máramarosi rutén népdalok630
Csoma Zsigmond: Melius Péter: Herbárium638
Selmeczi Kovács Attila: A miskolci Herman Ottó Múzeum közleményei 15., 16.151
Dömötör Tekla: Német és osztrák szerzők újabb könyvei a népi színjátszásról127
Selmeczi Kovács Attila: Néprajzi kutatások Nyírlúgoson I. Népi építkezés139
Voigt Vilmos: Lena Neuland: Jumis - die Fruchtbarkeitsgottheit der alten Letten619
Gunda Béla: Ernesto Veiga de Oliveira - Fernando Galhano: Technologia tradicional. Pisoes portugueses142
Fried István: Pálóczi Horváth Ádám: Énekes poézis624
Verebélyi Kincső: Reinhard Peesch: Volkskunst606
Katona Imre: Olga Penavin: Szlavóniai (kórógyi) szótár I-III.143
Hegyi Imre: Petercsák Tivadar: Hegyköz137
Sándor István: Pogány Péter: A magyar ponyva tüköre625
Székely László: Mihai Pop - Pavel Ruxándoiu: Folclor literar627
Niedermüller Péter: Prace Etnograficzne I-XI.641
Selmeczi Kovács Attila: Maria Praslicková: Brdárstvo a vostinárstvo604
Voigt Vilmos: Károly Rédei: Zyrian Folklore Texts145
Balogh Jánosné Horváth Terézia: Sonderausstellung Südtiroler Volkstrachten640
Hofer Tamás: Michael Sozan: The History of Hungarian Ethnography121
Székely László: Claus Stephani: Die steinernen Blumen633
Gunda Béla: Suomen Kansankulttuurin Kartasto I. Aineellinen kulttuuri304
Juhász Antal: A szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum évkönyve VI-VII.149
Csomasz Tóth Kálmán: Szendrei Janka - Dobszay László - Rajeczky Benjamin: XVI-XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben I-II.622
Bárth János: Szenti Tibor: A tanya. Hagyományos és átalakuló paraszti élet a Hódmezővásárhely-kopáncsi tanyavilágban138
Bellon Tibor: Takács Lajos: Egy irtásfalu földművelése118
Varga Gyula: Takács Lajos: A Kis-Balaton és környéke585
Halász Péter: A termelőszövetkezet-történeti kiadványokról323
Poór János: Tessedik Sámuel - Berzeviczy Gergely: A parasztok állapotáról Magyarországon115
Dömötör Tekla: Újvári Zoltán: A temetés paródiája127
Lili Peneva-Vincze: Hriszto Vakarelszki: Etnografija na Bulgarija120
Szilágyi Miklós - Andorka Rudolf: Varga Gyula: Egy falu az országban. Kismarja életrajza a felszabadulásig589
Kerezsi Ágnes: N. N. Veleckaja: Jazücseszkaja szimbolika szlavjanszkih arhaicseszkih ritualov618
Erdélyi István: Milan Vranic (szerk.): Muzejska Zbirka640
Poór János: Wellmann Imre: A magyar mezőgazdaság a XVIII. században602
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem