A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Művészet 1936/1-12.

XII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R. T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői vászonkötés
Oldalszám: 391 oldal
Sorozatcím: Magyar Művészet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 30 cm x 22 cm
ISBN:
Megjegyzés: Számos fekete-fehér reprodukcióval és fényképpel gazdagon illusztrálva. Készítette az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája, Budapest a Szinyei Merse Pál Társaság megbízásából. Teljes évfolyam. További szerzők, grafikusok a könyvben. Az 1-2. szám összevont.
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Tartalom

Tanulmányok:
Bárány-Oberschall Magda: A. Cuyp egy ismeretlen képe 284
Cárrá, Carlo: A Novecento művészetének kialakulása 43
Csatkai Endre: Liszt arcképei a művészettörténelemben 172
- Egy ismeretlen Lenbach-rajz Liszt Ferencről és magyar társaságáról ... 348
Csánky Dénes: A Szépművészeti Múzeum újonnan rendezett gyűjteményei 240
ifj. Csemegi József: A koronázó főtemplom építésének történetéhez 277
- Antik díszítő elemek román építészetünkben 373
Del Massa, Aniceto: A mai olasz grafika... 48
Elek Artúr: Tornyai János 321
Farkas Zoltán: Majovszky Pál emlékezete... 65
- Magyar mesterművek kiállítása 225
- Báró Mednyánszky László 257
Genthon István: Az új olasz szobrászat. 32
Gerevich Tibor: A mai olasz festészet 4
Gombosi György: Pannóniai Mihály miniatúrái 193
Hermán Lipót: Basch Andor 105
- Jegyzetek a képélvezés módjához 302
- Iványi-Grünwald Béla újabb festményei 333
- Fényes Adolf romantikus képei 358
Horváth Henrik: Pest-budai látkép 1842-ből 74
Höllrigl József: A „hónap műtárgya" a Nemzeti Múzeumban 88, 115
Huszár Lajos: Franck Bálint emlékérme 251
Jajczay János: Magyarországi Szent Erzsébet nápolyi freskói 129
- A klasszikus szőnyeg 215
- Buda visszafoglalásának emlékei 336
Kampis Antal: Hazai fafaragásunk néhány középkori emléke 267
Kállai Ernő: Barcsay Jenő 137
Kopp Jenő: A mai olasz egyházművészet 51
Krompecher László: A középkori magyar kőfaragó iskola nyomában 77
László Gyula: A szebényi ásatások 111
Lyzár Béla: Kisfaludi-Strobl Zsigmond újabb művei 198
Maraini, Antonio: Az olasz művészet a XIX. és XX. század mesgyéjén I
Mihalik Sándor: Egy régi magyar szőnyeg 143
- Az esztergomi kincstár csóktáblája ... 344
Nebbia, Ugo: A modern olasz iparművészet 57
Oltványi-Artinger Imre: Berény Róbert 67
- Mattyasovszky-Zsolnay Lászlóról 161
Papini, Roberto: A mai olasz építészet 26
Pigler Andor: Altdorfer ismeretlen munkája a Szépművészeti Múzeumban 370
Puskás Lajos: A képzőművészeti szépről ... 157
Rabinovszky Márius: Révész István gyűjteménye 204
Rózsaffy Dezső: Az impresszionizmus és a „Majális" 97
- Három új Munkácsy-festmény a Szépművészeti Múzeum tulajdonában 341
Schoen Arnold: Gül Baba türbéje 178
- Budapest ikonosztázisai 329
Sidló Ferenc: Mestrovic Iván 167
Ybl Ervin: Sidló Ferenc legújabb szobrai... 289
- Kövesházi Kalmár Elza művészete ... 363
Adatok a magyar művészettörténethez:
Bálás Piri László: Két ismeretlen Munkácsy-levél 187
- Adatok Lotz Károly ifjúkorához 218
Bényi László: Csontváry ismeretlen levelei 307
Boros Ferenc: Ismeretlen adatok Gulácsy Lajosról 381
. Csapláros István : Th. Gautier Munkácsy Mihály Siralomházáról 186
- Th. Gautier Madarász Viktor párisi festményeiről 316
Csánky Dénes: A besztercebányai Szent Borbála-oltár dátuma 315
Különfélék:
Berei Soó Rezső: Az Ajtósi Dürer Céh (Debrecen) működése 122
Bercsényi Dezső: Megjegyzések Krompecher cikkére 185
Hajós Erzsébet: Parasztfestészet 3 századból 191
- Angol akvarellek, rajzok és metszetek kiállítása Bécsben 191
- Bécsi kiállítások 287
Horváth Henrik : Megjegyzések Holzer pestbudai látképéhez 120
Mátyás Péter: A KÚT kiállítása 148
Oltványi-Ártinger Imre: Jelentés a kiadott díjakról 93
Pátzay Pál: A Szinyei Társaság „Tavaszi Szalonja" 181
Szinyei Mer se Pál Társaság közgyűlése 91
Tóth János: Első Dunántúli Képzőművészeti Kiállítás, - Derkovits-emlékkiállítás
Szombathelyen 121
Vaszary János: Serlegbeszéd a Szinyei-lakomán 91
Művészeti hírek:
62, 94, 127, 159, 191, 223, 255, 287, 319, 351, 383
In memoriam:
Veress Zoltán I26
Borsos István József 126
Feszty Árpádné Jókai Róza 126
Kukán Géza 127
Balló Ede 382
Olofsson Gusztáv 383
Könyvismertetések:
Balogh Jolán: Kolozsvár műemlékei. Ismerteti Hoffmann Edith 219
Balogh Ilona: Magyar fatornyok. Ismerteti Nagy Zoltán 222
Biró József: A bonchidai Bánffy-kastély. Ismerteti Zádor Anna 123
Bíró József: Magyar művészet és erdélyi művészet. Ismerteti Schey Ilona 317
Csathó Kálmán: A Szép Juhászné. Ismerteti Lázár Béla 188
ifj. Csemegi József: Fejezet az egri várszékesegyház építésének történetéhez. Ismerteti 61
Derkovits Gyula: 1514. (Fametszetek.) Ismerteti m. p 350
Donin, R. K.: Die Bettelordenskirchen in Österreich. Ismerteti ifj. Csemegi József 190
Elek Artúr: Liebl Ervin. Ismerteti Farkas Zoltán 124
Esztergomi kis kalendárium. Ismerteti o. á. i. 126
Horváth Henrik: A magyar szobrászat kezdetei. Ismerteti Dercsényi Dezső 221
Jánosi József S. J.: Mária. Molnár C. Pál fametszeteivel. Ismerteti m. v 62
Kozma Lajos: Átrium-ház. Ismerteti Kállai Ernő 222
Körmendi András: Kernstok Károly. Ismerteti Kállai Ernő 223
Lázár Béla: A Munkácsy-kérdés. Ismerteti Farkas Zoltán 59
Mihalik Sándor: Adatok a felvidéki ötvösség történetéhez. Ismerteti m. p 61
Petrovics Elek: Székely Bertalan jellemrajzához. Ismerteti (e. a.) 122
Petrovics Elek: Mattyasovszky-Zsolnay László. Ismerteti Oltványi-Ártinger Imre 161
Petrovics Elek: Magyar Mesterművek. Ismerteti o. á. i 188
Pohárnok Zoltán - Farkas Lidia: Balatonkönyv. Ismerteti (-) 318
Rosner, Charles: Ungarische Gebrauchsgraphik. Ismerteti K. E 351
Szegedi kis kalendárium. Ismerteti o. á. i. 126
Szirmay-Pulszky, H. von: Genie und Irrsinn im ungarischen Geistesleben. Ismerteti
Miskolczy Dezső 189
Szmrecsányi Marian: A novai templom és falképei. Ismerteti Genthon István 125
Tóth János: Fametszetek. Ismerteti o. á. i. 126
Képek jegyzéke:
Magyar művészek:
Ámos Imre: Álmodók 154
Baksa-Soós György: Ülő nő 156
Balló Ede: Szoldatits Ferenc arcképe. A 12. sz. címlapján
Barcsay Jenő: Izbégi dombok. Az 5. sz. címlapján
- Szentendrei táj ... 137
- Munkásnők 138
- Szelim völgye 139
- Falusi táj 139
- Ülő nő 140
- Gyár 141
- Parasztudvar 141
Bartha László: Szérűskert 153
Beck O. Fülöp: Liszt-plakett 172
Bene Géza: Tájkép 153
Bényi László: Isaszegi táj 181
Berény Róbert: Csendélet virággal. A 3 sz. címlapján
- Erdő széle
- Könyöklő
- Reggel 69
- Borús ég a tarló felett 70
- Ház a fenyves tövében 70
- Falu vége 73
Csók István: Férfiarckép 80
- Lidó 205
Csontváry Tivadar: Egy marokkói ember ... 309
- Zarándoklás a cédrusfához 310
- Kocsizás új holdnál Athénban 311
- Taorminai görög színház romjai 313
Dési-Huber István: Óbudai gyár 153
Diener-Dénes Rezső: Fontenay-aux-Roses ... 150
Dosnyay Károly: Liszt mellképe 176
Duray Tibor: Család 183
id. Éber Sándor: Tornyai János arcképe. A II. sz. címlapján
Edvi Illés György: Liszt-plakett 173
Farkas István: Virágok 85
Fényes Adolf: önarckép 358
- Nyár 359
- Sziklavár 359
- Magános lovas 3|ö
- Nyugtalan idő 361
- Pásztorok imádása 362
Ferenczy Károly: Gesztenyefák 236
- Lovasok 237
Goldmann György: Ülő munkás 156
Graber Margit: Könyöklő fiú 152
Györgyi Alajos: Női arckép 229
Hann Sebestyén: Franck Bálint emlékérme 251
- Részlet Franck Bálint epitáfiumáról 252, 253
- Mikola László epitáfiuma 254
Hermán Lipót: Bemutatkozó modell 83
- Feltámadás 84
- A régi Gellérthegy ősszel 84
- Iványi-Grünwald Béja arcképe 353
Hincz Gyula: Fehér út 149
Ispánki József: Liszt-plakett 173
Istókovits Kálmán: Ivó nő 380
Iványi-Grünwald Béla: Cséplés 354
- Falu 354
- Csendélet 355
- Nyári reggel 356
- Aratás 356
- Balatoni mosás 357
Kádár Béla: Két alak 151
- Muzsika 214
Kernstok Károly: Akvarell 205
Kisfaludi-Stróbl Zsigmond: G. B. Shaw.
A 7. sz. címlapján
- Hubay Jenő 198
- Lord Lonsdale 199
- Mrs. Konody 200
- Mrs. Tattersal 200
- Charles Kingsley 201
- Sir John Simon 201
Kmetty János: Balaton 213
Koszt a József: Tanya hajnalban 212
Körmendi András: Szentendrei utca 380
Kövesházi Kalmár Elza: Gerelyvető 363
- Maszk 365
- Falusi Sybilla 365
- Vallásos tánc 366
- Anya gyermekével 366
- Odaadás 367
- A fiatal Strauss Richárd 367
- Boszorkánytánc 368
Kugler Ferenc: Liszt mellszobra 176
L. Kunvári Lilla: K. F. arcképe 184
Kupeczky János: Arckép 225
Liezen-Mayer Sándor: Vénusz és Tannhauser 233
Madarassy Walter: Liszt-plakett 172
Márffy Ödön: Csinszka 212
id. Markó Károly: Olasz táj romokkal 226
Mattyasovszky-Zsolnay László: Csaszárkorona, S kulacs. A 6. sz. címlapjan
- Önarckép 161
- Pihenő 162
- Karosszékben ülő akt 163
- Kálmán Jenő képmása 164
- A művész anyja 164
- Erdőtanulmány a Nimfához 165
- Guggoló nő 165
b. Mednyánszky László: Gül Baba türbéje 179
- Tanulmányfej. A 8. sz. címlapján
- Tájkép 257
- Szerbiában 258
- Csavargó 259
- Suhanc 259
- Mocsaras 260
- Félszemű csavargó 260
- Árvíz 261
- Olvasó nő 261
- Részeg csavargó 262
- Tanulmányfej 263
- Sír a Kárpátokban 264
- Trén 265
- Tanulmányfej 266
Mestrovic Iván: Születés 167
- Fadombormű 169
- Fadombormű 169
- Emlékezés 170
- Madonna a gyermekkel 170
Mészöly Géza: Réten 231
Mikus Sándor: Dr. S. I.-né arcképe 152
Modok Mária: Szabadban 154
Munkácsy Mihály: Liszt a zongoránál 175
- Virágcsendélet 227
- Tépéscsinálók 228
- A korhely férj 341
- Virágcsendélet korsóval 342
- A persely előtt 343
Novotny Emil Róbert: Gyermekfej 151
Paál László: Napnyugta 230
- Beileni táj 231
Pállik Béla: Tájkép 235
Pannóniai Mihály: Ceres 194
- Miniatúrák 195
Pátzay Pál: Schaffer-plakát 191
Rippl-Rónai József: Akvarell 206
- Ebéd 207
- Arno partján 207
- Kelenhegyi-út télen 208
- Lovranában 235
- Öreganyám 305
Rozs János: Halászok 183
Rudnay Gyula: Két betyár 82
- Delelő tehén 82
Schaar Erzsébet: Gyermekfej 152
Scheiber Hugó: Szabadság-tér 213
Sidló Ferenc: Toldi Miklós. A10. sz. címlapján
- Ősmagyar harcosok 289
- Madách Imre 291
- Álom 292
- Imádkozok 293
- Keresztút 294
- Anyai szeretet 294
- Keresztút 295
- Anya gyermekkel 295
- Görgey Artúr emlékszobra 296
- Búcsúsok 297
- Emlékezés 298
- Lethe vize 298
- Rápolthy Anna képmása 299
- Női fej 299
- Konkoly-Thege Gyula arcképe 300
- Árpádházi Boldog Margit 301
Sülyi Károly: Faszobor 156
Székely Bertalan: Schikedanz Albertné arcképe 232
Szinyei Merse Pál: Mondai jelenet 234
- A hinta - 303
Szobotka Imre: Völgy 49
Szomor László: Asszony 155
Szöllősi Endre: Térdeplő 156
Szüle Péter: Korsós leány 95
Than Mór: Liszt képmása 175
Tornyai János: Juliusi vihar 321
- Mindennapi kenyerünket 322
- Műteremben 323
- Vázlat a Jusshoz 325
- Akácfa 326
- Délibábos puszta 327
- Tanyai udvar 327
- Ítéletidő 327
- Akvarell 320
Tóth B. László: Tél a Gellérthegyen 182
Turáni Kovács Imre: Merenges 157
B. Vajda Klára: Dolomitok 102
Ilosvai Varga István: Sikátor 157
Vass Elemér: Őszi este 86
- Ablakban 87
- Sárgaruhás nő 87
Vaszary János: Révész István arckepe 204
- Rimini 209
- Concorde-tér 209
- Anya gyermekkel 210
- Arckép 211
- Pasaréti kilátás 211
Vedres Márk: Tékozló fiú 155
Wagner (György?): Dugonics András arcképe 229
Külföldi művészek:
Altdorfer, Albrecht: Vázlatrajz a regensburgi falfestményekhez 370
- Szerelmespár 371
- Fürdőző pár 372
Andreotti, Libero: Üdvözlő angyal 38
- Donna Maria Chiappelli 38
- Piéta 53
Bállá, Giacomo: Kis kutya pórázon 11
Bartolini, Luigi: A különc ablaka 49
Campigli, Massimo: Ponti építész cs családja 12
Carbonati, Antonio: Térni 49
Carena, Felice: Derű 3
Cárrá, Carlo: Alkony 11
- Nyár a tengerparton 9
- Csónakok a kikötőben 46
Casorati, Felice: Iskolásgyerekek 21
- Hangverseny 22
Cavallini, Pietro: Apostol 135
Ceracchini, Gisberto: A munka költészete ... 45
Cuyp, Aelbert: Tájkép 285
Dazzi, Arturo: Csikó 40
De Chirico, Giorgio: Gladiátorok 13
- Illusztráció 46
Depero, Fortunato: Bittér Campari 6
De Pisis, Filippe: A Szent Márk-templom Velencében 18
Dottori, Gerardo: A roham 6
Fúni, Achille: Horatius Cocles 23
Gaudenzi, Pietro: Emmausi vacsora 52
Guidi, Virgilio: Arckép 42
Holzer, Joseph: Pest-budai látkép 75
Hooge, R. de: Buda ostroma 340
Lehbach, Franz von: Rajz 348
Luppi, E.: Keresztelő Szent János 36
Marairti, Antonio: „Presente" 33
- Szent Cecilia 36
Marékig, Giamtino: Nyár 42
Martini, Arturo: Holdfény 37
- Az álom 37
Mazzoni-Zarini, E.: „Vitorchiano" 49
Marussig, Pietro: Unokatestvérek 21
Moderno: Két plakett 347
Modigliani, Amedeo: Akt 14
Montanari, Giuseppe: Labdarúgók 44
Morandi, Giorgio: Házak a fák között 46
Olasz mester (XVII. sz.) : Buda visszavétele 337
Opph Ubaldo: Barátnők 30
P. Pistarino, Angelico: Madonna fátyollal... 53
RomanelU, Romano: D. Giuliotti arcképe ... 40
Salietti, Alberto: Barátnők 45
Segantini, Giovanni: Tájkép 3
Severiniy Gino: A művész nejének arcképe 13
- Angyali üdvözlet 52
Sienai mester: Jelenetek Szt. Erzsébet életéből 1 130
- Részlet a Szt. Erzsébet-ciklus I. képéből 131
- Jelenetek Szt. Erzsébet életéből II-III. 132, 133
- Részletek a Szt. Erzsébet-ciklus I. képéből 134, 135
Sironi, Mario: Városi tájkép 19
- A család 20
Soffici, Ardengo: Beszélgető toszkánai aszszonyok 12
- Bárka 46
Spadiniy Armando: Gyermekek napsütésben 19
Tosiy Arturo: Hegy tövében 49
- Tájkép 18
Tozzi, Mario: Reggel 16
Wildtj Adolfo: Mussolini. Az 1-2. sz. címlapján
- Önarckép 35
- Szent Cecilia 35
Különfélék:
Építészei:
Az új firenzei pályaudvar látképe 27
Az új firenzei pályaudvar jegytermének részlete 27
A római egyetemi város látképe 28
A római egyetemi város fizikai intézete (Pagano) 29
A római egyetemi város matematikai intézete (Ponti) 29
A piliskereszti kő 78
A veszprémi kő 78
Mária-kapu 277
A Mária-kapu kávaköve 278
A Mária-kapu lábazatának pótlása 278
A Mária-kapu kávaköve (mészkő) 279
A Gara-kápolna kapuzata 280
A Gara-kápolna kapuzatának dísze 281
A Gara-kápolna kapuzatának sátortető darabja 281
A Gara-kápolna kapuzatának szemöldökköve 281
Dombormű a pécsi Dóm-kőtárból 282
Töredék a Gara-kápolna északi faláról (?) ... 283
Építészeti díszítő elemek 374
Oszlopfő. Aix en Provence 375
Oszlopláb. Aix en Provence 375
Szent Péter-templom kapuja. Salzburg... 376
Ferencesek templomának kapuja. Salzburg 376
Ocsai oszlopfő 377
Párkánytöredék, Eger, Várszékesegyház 377
Oszlopszék a szentélyekről, Ják 377
A hosszház délről. Ják 378
A Mária-templom kapuja. Gelnhausen 379
Főszentély, Ják 379
Faszobrok:
Női szent. XV. sz 238
Szent Pál. XVI. sz 239
Szepességi mester: Három női szent Maldurról 267
- Nagylomnici oltár 269
- Madonna-szobor Szlatvinról 270
- Szent Erzsébet 270
- Szent püspök szobra 271
Magyarországi mester: Szent János 273
- Mária 273
- Mária és Erzsébet találkozása 275
Jánosréti oltár 274
Szepességi mester: Szent Anna-oltár Kisszebenből 276
Iparművészei:
Agát kupa (A. Ravasco) 56
Muranói üvegek (Barovier) 56
Porcellántányér (Ponti) 56
Kerámia (Malandri) 56
Zsigmond király halotti ékszerei 90
Mátyás király serlege 90
Magyar szőnyeg 1810-ből 144
Magyar lepedőszélhímzés. XVII. sz. v 147
Népies keresztszemes hímzés. XIX. sz. e. 147
Állatos szőnyegrészlet. Perzsia, XVI. sz. k. 216
Vázás szőnyeg. Perzsia, XVI. sz. m. f. 217
Ch. Herbel kartonja után készült gobelinek.
Malgrange, XVIII. sz. e. f 338-9
Csóktábla. XVI. sz. e. f 345
Csóktábla. XVI. sz. e. f 346
Részletek a Szépművészeti Múzeum
átrendezett gyűjteményeiből:
241, 242, 243, 245, 247, 249, 250
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem