A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Néprajzi Hírek 2009/1-4.

A Magyar Néprajzi Társaság tájékoztatója - XXXVIII. évfolyam 1-4. szám

Előszó

Részlet a könyvből
TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK, KONFERENCIÁK
Népi vallásosság a Kárpát-medencében
Konferencia- és kötetsorozat
1989-ben határozták el a VEAB Néprajzi Munkabizottságának tagjai,... Tovább

Tartalom

1. szám
TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK, KONFERENCIÁK 3
S. Lackovits Emőke: Népi vallásosság a Kárpát-medencében.
Konferencia- és kötetsorozat 3
Bata Tímea - Biró Anna: Gyűjteménygondozási stratégia. Néprajzos
muzeológusok éves konferenciája. (Lakitelek, 2008. október 13-15.) 8
Máté György: A magyar pálinka. Borsodi Madárka II. Gasztronómiai
konferencia és fesztivál (Miskolc, 2008. november 10.) 11
Magyari Márta: 20. századi életmódváltozások falun (Szentendre, 2008.
november 11-12.) 15
Eperjessy Ernő: A Nemzetiségi Szakosztály felolvasóülése (Baja, 2008.
december 3.) 20
Klamár Zoltán: Építészet és emlékezet. Harkai Imre-emlékkonferencia
(Topolya, 2009. január 10.) 22
Gecse Annabella: Társadalomkutató műhelyek a mai Magyarország
szomszédságában I. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Szlovákia
(Szolnok, 2009. február 4.) 24
MÚZEUMOK, GYŰJTEMÉNYEK 27
Csorna Zsigmond: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum
Munkaeszköz történeti Archívuma 27
Sonnevend Anna: Rövid tudósítás a firenzei Museo Nazionale di
Antropologia e Etnologia osztják és szamojéd anyagáról 39
KIÁLLÍTÁSOK 45
Marosi Ernő: Legendás lények, varázslatos virágok: a közkedvelt
reneszánsz 45
OKTATÁS 50
Halász Péter: Nyisztor Tinka megvédte doktori disszertációját 50
Kemecsi Lajos: A „Néprajz az oktatásban II." című konferenciáról
(Budapest, 2008. november 27.) 53
Liszka József: A felsőfokú néprajzoktatás mai helyzete Szlovákiában 55
TÉKA 65
Hála József: Skót kutató G. Szabó Zoltán „A duda" című könyvéről 65
Cheape, Hugh: Magyar könyv a dudáról 65
Knézy Judit: Könyv a magyarországi Fachwerk építkezésről 68
ÉVFORDULÓK, MEGEMLÉKEZÉSEK, KÖSZÖNTÉSEK 72
Szulovszky János: Domonkos Ottó nyolcvanéves 72
A hetvenéves Szilágyi Miklós köszöntése 74
Hála József: Ünnepi rendezvények és kötetek. Szilágyi Miklós 70
születésnapja alkalmából 74
Balogh Balázs: Köszöntjük a hetvenéves Szilágyi Miklóst 76
IN MEMORIAM 78
Szulovszky János: Győriványi Sándor halálára.
(Budapest, 1927. január 31 -Budapest, 2007. december 31.) 78
Klamár Zoltán: In memoriam Burány Béla (1931-2008) 80
Szilágyi Miklós: Dankó Imrétől búcsúzunk
(Budapest, 1922. január 22-Debrecen, 2008. december 15.) 81
MINDENFÉLE 88
Barna Gábor a finn tudományos akadémia külső tagja 88
Hála József-Máté György (összeáll.): Rövid hírek, tudósítások 89

2. szám
A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG 121. RENDES ES EGYBEN
TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE (Budapest, 2009. május 28.) 3
I. Jegyzőkönyv 3
II. Elnöki megnyitó 6
III. A társaság kitüntetettjei 10
IV. Főtitkári jelentés 19
V. A Magyar Néprajzi Társaság közhasznúsági jelentése a 2008. évről.
Tartalmi beszámoló 29
VI. A Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság jelentése a
Magyar Néprajzi Társaság 121. közgyűlésének 30
KUTATÁSOK 31
Schleicher Vera: Újabb 240 nap terepen.Beszámoló a „Jankó János
nyomában - A Balaton az ezredfordulón" című kutatási programról 31
TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK, KONFERENCIÁK 36
Paládi-Kovács Attila: Széljegyzetek a közösségről 36
Hegedűs Fanni: Szent Iván napi konferencia és ünnepi rendezvények 43
Gecse Annabella: A cigány kultúra néprajzi és történeti kutatása a Kárpátmedencében. Konferencia Bódi Zsuzsanna emlékére (Gödöllő, 2009.
február 18-20.) 46
Paládi-Kovács Attila: A gödöllői konferencia köszöntése 49
KIÁLLÍTÁSOK 51
Mód László: Vörös aszúk, ürmösök, sillerek. Történeti borvidékeink
borcímkéken (Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 2009. május 19.
szeptember 5.) 51
TÉKA 53
Kovács Sándor: Könyv magyar utazókról és földrajzi felfedezőkről 53
ÉVFORDULÓK, MEGEMLÉKEZÉSEK, KÖSZÖNTÉSEK 55
Nagy Réka: Sándor István, a néprajzi bibliográfus 55
Szilágyi Miklós: Bellon Tibor, a muzeológus és a népművészet kutatója 64
Hála József: Semsey Andor Emlékév, 2008 69
Iancu Laura: Köszöntjük a hetvenéves Halász Pétert 72
Bali János: Kocsis Gyula hatvanéves 74
MINDENFÉLE 78
Vezetőváltás az MTA Néprajzi Kutatóintézetében 78
Somfai Kara Dávid: Köszönetnyilvánítás Hoppál Mihálynak 78
Hála József: Balogh Balázs, az MTA Néprajzi Kutatóintézetének új
igazgatója 81
Bárth Dániel - Hála József - Máté György (összeáll.): Rövid hírek,
tudósítások 83

3. szám
TÁRSASÁGOK, EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK 3
Szablyár Péter: A Magyarországi Tájházak Szövetsége VII. Országos
Találkozója 3
KUTATÁSOK 5
Sári Zsolt: Cult-Rural. Európai projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 5
Vass Erika: A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély épületegyüttesének
2008. évi munkálatai 9
Klamár Zoltán: Harkai Imre nyomában. Egy épített örökség és egy kutatói
hagyaték vizsgálata 13
TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK, KONFERENCIÁK 15
Hajdú Ágnes - Kalina Veronika - Korzenszky Tamás: Emlékülés Vargyas
Lajos tiszteletére (Budapest, 2009. március 17.) 15
Kiss Emília: Németek a Kárpát-medencében (Bonyhád, 2009. április 2-4.) 17
Mód László: Migráció Délkelet-Európában. Interkulturális kommunikáció,
társadalmi változás és transznacionális kötelékek
(Ankara, 2009. május 21-24.) 21
Kemecsi Lajos: Beszámoló a Szabadtéri Néprajzi Múzeumok Európai
Szövetségének 24. Konferenciájáról (Aarhus, 2009. augusztus 25-30.) 23
Bata Tímea: Sztereotípiák egykor és ma - Néprajzi, antropológiai
megközelítsek. A 10. Finn-Magyar Néprajzi Szimpózium (Budapest-Dobogókő, 2009. augusztus 31.-szeptember 4.) 27
MÚZEUMOK, GYŰJTEMÉNYEK 31
Batári Zsuzsanna: Az Észak-magyarországi falu tájegység a Szabadtéri
Néprajzi Múzeumban 31
Horváth László: Kurucz Albert nevét vette fel Konyár új falumúzeuma 37
KIÁLLÍTÁSOK 39
Nagy Veronika: Tárgyalkotó hagyomány - Fejezetek Fejér megye
néprajzából. A Szent István Király Múzeum állandó néprajzi kiállítása 39
Vargyas Gábor: Kuraj és italmasz. Fotókiállítás a baskortosztáni udmurtokról42
Balogh Balázs: Távoli utakon. Somfai Kara Dávid néprajzifotó-kiállítása 46
OKTATÁS 49
Simon András: A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia.
A Humán Tudományi Szekció Néprajzi Tagozata
(Szeged, 2009. április 16-18.) 49
Klamár Zoltán: A néprajz oktatásának lehetőségei
(Szabadka, 2009. május 19.) 52
TÉKA 55
Bencsik János: Szép könyvek dicsérete 55
Klamár Zoltán: Könyv Martonosról 56
A Masszi Kiadó néprajzi-antropológiai kiadványai 59
ÉVFORDULÓK, MEGEMLÉKEZÉSEK, KÖSZÖNTÉSEK 61
Száz esztendeje született Morvay Péter 61
Halász Péter: Emlékezés Morvay Péterre 61
Máté György: Morvay Péter-emlékülés (Budapest, 2009. március 26.) 65
Morvay Péter: Suprikálás, csapulás, mustárolás és társai 67
A nyolcvanéves Epeijessy Ernő ünneplése 70
Frankovics György: Eperjessy Ernő új könyvének bemutatója
és díszpolgári címe 70
Zomborka Márta: Eperjessy Ernő köszöntése Pomázon 73
S. Lackovits Emőke: Petánovics Katalin születésnapjára 76
Gecse Annabella: Köszöntjük a 70 éves Szabó Lászlót 78
Bárth János: Számvető állomás Nagy Varga Vera pályáján 82
IN MEMÓRIÁM 85
Knézy Judit: Takáts Gyulától búcsúzunk (1911-2008) 85
Klamár Zoltán: Mindenki adós egy halállal.
Papp György emlékezete (1941-2009) 90
Bereczki Ibolya: Sabján Tibor (1952. március 14.-2009. április 4.) 93

4. szám
KUTATÁSOK 3
Lázár Katalin: Népi játékok gyűjtése Úszódon 3
TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK, KONFERENCIÁK 6
Vargyas Gábor: A magyar néprajztól az európai etnológiáig és a
kulturális antropológiáig (Pécs, 2009. május 15-16.) 6
Felföldi László: A népzene- és néptánckutatók világtalálkozója Dél Afrikában (Dúrban, 2009. július 1-8.) 9
Bodnár Zsuzsanna: Erdész Sándor, a folklorista-muzeológus, a Sóstói
Múzeumfalu alapítója (Nyíregyháza-Sóstófürdő, 2009. október 9-10.) 10
Válogatás Erdész Sándor munkáiból 13
Simon András: Néprajzos találkozó és évfordulós megemlékezés
(Szeged, 2009. október 9-10.) 13
Vikár Béla-emlékülés (Budapest, 2009. október 27.) 17
Paládi-Kovács Attila: A „Vikár Béla-emlékülés" megnyitója 17
Küllős Imola: Vikár Béla gyűjtéseinek szövegfolklorisztikai jelentősége 20
KIÁLLÍTÁSOK 37
(M)ilyenek a finnek? Finnország magyar szemmel 37
Fejős Zoltán: Köszöntő a „(M)ilyenek a finnek?" című kiállításon 37
Taija Halonen: Megnyitóbeszéd a „(M)ilyenek a finnek?" című kiállításon 38
Bata Tímea: A „(M)ilyenek a finnek?" című kiállításhoz kapcsolódó
programok 39
OKTATÁS 42
Vargyas Gábor: Lezárult a Pécsi Tudományegyetem Néprajz -
Kulturális Antropológia Tanszéke által elnyert Európai Uniós pályázat
(2005-2009) 42
Zsigmond Győző: A magyar népi kultúra a Bukaresti Tudományegyetem
ötvenéves Hungarológia Tanszéke oktatási keretében 49
Lukács László: A néprajz a székesfehérvári Kodolányi János Főiskolán.. 55
ÉVFORDULÓK, MEGEMLÉKEZÉSEK, KÖSZÖNTÉSEK 59
Nagy Attila: Benedek Elek időszerűsége. Születésének 150. évfordulója
alkalmából 59
Halász Péter: Köszöntjük a nyolcvanéves Kováts Dánielt 66
Bata Tímea: Fogarasi Klára köszöntése 68
Szilágyi Miklós: A hatvanéves Hála József köszöntése 70
MINDENFÉLE 79
Bartha Júlia: A Kunok L Világtalálkozója 79
S. Lackovits Emőke Károli Gáspár-díjas 81
Kosa László: S. Lackovits Emőke laudációja 81
Vasvári Zoltán: Folklór és ismeretlen szerzőjű költészet 83
Hála József-Máté György (összeáll): Rövid hírek, tudósítások 87
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem