1.017.139

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Felsőoktatási Szemle 1970. január-december

A Művelődésügyi Minisztérium folyóirata XIX. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Művelődésügyi Minisztérium
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 768 oldal
Sorozatcím: Felsőoktatási Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A felsőoktatás általános kérdései
A szocializmus és a tudomány egymásra utaltak és szövetségesek
Dr. Ádám Antal: Az egyetemi tanács és a kari tanács helyzete és szerepe az új jogi szabályozás tükrében
Dr. Barna Gyuláné: A felsőoktatás beruházásai az elmúlt 25 évben
Dr. Benkő Loránd: A középiskolai tanárképzés helyzete és továbbfejlesztésének perspektívái (I-II.)
Dr. Csüry István: A tudományos kutatás könyvtári-informatív feltételei egyetemeinken
Eke László: A színház- és filmművészeti felsőokatatás negyedszázados fejlődése
Dr. Elek István: Szakemberszükséglet és területi beiskolázás (I-II.)
Dr. Fekete József: Mégegyszer a felvételekről: a pedagógiai parallaxis
Dr. Forgács Tibor: A közgazdász továbbképzés helyzete és fejlesztése
Dr. Geréb György: A pszichológiai kutatómunka távlatai a pedagógusképző főiskolákon
Dr. Geszti P. Ottó: Elképzelések a mérnökképzés korszerűsítésére (II.)
Göndör József: A KISZ tevékenysége az új szabályzatok tükrében a Kertészeti Egyetemen
Gyulai Antalné: Az oktatók minősítésének tapasztalatai
Dr. Hadas Ferenc: A felvételi vizsga tapasztalatai orosz nyelvből
Dr. Háhn István: Felsőoktatási nevelés-elméleti munkánk helyzete, eredményei és problémái
Dr. Herczeg Ferenc: Az egyetemi oktatók elfoglaltsági tényezői
Dr. Héberger Károly: A magyar felsőoktatás általános fejlődése a számok tükrében
Dr. Horváth Imre: Az oktatók és hallgatók szerepe az egyetemi reform megvalósításában
Kanczler Gyula: Az intézmények önállósága, belső demokráciájuk fejlesztése
Dr. Keszthelyi Károly - Pozsgai Tibor: Mérnök-tanári tanfolyam a Budapesti Műszaki Egyetemen
Dr. Kiss Arthur: Lenin
Dr. Kiss György: A demokratikus hallgatói jogok kialakításának tapasztalatai felsőoktatási intézményeinkben
Dr. Klement Tamás: Új intézmények felsőoktatásunk rendszerében
Dr. Kovácsics János: Korszerűsítés és színvonalemelés az orvosképzésben
Dr. Lévai Zoltán: Az oktatási folyamat és az oktatási szervezet egysége a hazai mérnökképzésben
Lovas György: Zenei felsőoktatásunk a megújulás útján
Dr. Mann Miklós-Dr. Szabolcs Ottó: Az ellenforradalmi korszak felsőoktatási politikájának fő vonásai
Dr. Márta Ferenc: Új utakon a magyar tudományegyetemek
Dr. Márta Ferenc: A Párt ifjúságpolitikai határozata és feladataink
Dr. Mészáros János: A tudománypolitikai irányelvek érvényesítése az Állatorvostudományi Egyetem kutatómunkájában
Miklósvári Sándor: A pedagógusképés színvonalának emelése a tanárképző főiskolákon és a tanítóképzésben
Dr. Molnár Dezső: A felvételi vizsgákra előkészítő tanfolyamokról
Dr. Nagy Gyula: A mezőgazdasági termelés fejlődése, igénye és a mezőgazdasági mérnöktovábbképzés
Dr. Nagy Károly: A magyar-szovjet kapcsolatok szerepe felsőoktatásunk fejlődésében
Dr. Nagy Sándor: Gondolkodási és ellenőrzési tapasztalatok a felsőoktatási intézményekben
Dr. Papp Józsefné: Adalékok az Eötvös Loránd Tudományegyetem kulturális életéhez
Paulikovics Pál: Újítási törekvések a képzőművészetek oktatási rendszerében
Dr. Pásztor Károly: A tantárgyi reform és a tudománypolitikai irányelvek végrehajtása
Dr. Polinszky Károly: A magyar felsőoktatás negyedszázada
Dr. Polinszky Károly: A felvételi vizsgák előtt
Dr. Polinszky Károly: A IX. Országos Diákköri Konferencia
Pozsgai Tibor - Dr. Keszthelyi Károly: Mérnök-tanári tanfolyam a Budapesti Műszaki Egyetemen
Radnóti Györgyné: Az egyetemi és főiskolai hallgatók szociális támogatási rendszerének fejlődése
Rajcsányi Péter: A diákság politikai mozgalmai a tőkés országokban és a harmadik világban
Dr. Sályi István: A műszaki képzés korábbi és mai problémái
Dr. Sebestyén Árpád: A kétkezi dolgozó szülők gyermekeinek helyzete a KLTE Bölcsészettudományi Karán
Dr. Szabó Kálmán: A közgazdászképzés jellegéről és előrehaladásáról
Dr. Szabolcs Ottó - Dr. Mann Miklós: Az ellenforradalmi korszak felsőoktatási politikájának fő vonásai
Szalay Dezső: A könnyűipar mérnökigénye és a műszaki felsőoktatás
Dr. Szentágothai János: Reform vagy az oktatás forradalma
Szesztay András: A személyes kapcsolatok és a tudományos kommunikáció
Dr. Széchy Éva: A nevelés korszerű rendszere kibontakoztatásának tendenciái felsőoktatásunkban
Dr. Szolcsányi Pál: Az elmélet és a gyakorlat kapcsolata, a szemléltetés
Dr. Szűcs Kálmán: Agrárfelsőoktatás és társadalmi igény
Dr. Szűcs Kálmán: Merre tart a világ felsőfokú mezőgazdasági szakoktatása?
Tóth Pál: Tudományos diákköreink
Dr. Törő Béla: A személyzeti munka aktuális kérdései az egyetemi oktatók körében
Dr. Vajon Imre - Dr. Horváth Ilona: A főiskolai biológiai felvételi vizsga tapasztalatai
Dr. Verebélyi Imre: A szervezeti működési szabályzatok és szervezeti modellek és a KISZ kapcsolata
Dr. Wittmann Tibor: A tanszékcsoportok működésének tapasztalatai és a továbbfejlesztés kérdései
Dr. Zsigmond László: Gondolatok a tantervi reform soron levő feladatairól
A Marxizmus - Leninizmus oktatása
Dr. Alföldy Árpád: Az egyetemi hallgatók és a KISZ-szervezetek szerepe az oktatás korszerűsítésében és az egyetemi demokrácia kiszélesítésében
G. Havas Katalin: A logika oktatás helye és aktuális tartalmi kérdései a tanárképzésben
Dr. Imre Ottóné: Az orvosképzés és a politikai gazdaságtan oktatása
Molnár László - Pető István: A kiscsoportos foglalkozás tapasztalatai a politikai gazdaságtan oktatásában
Dr. Nagy Lajos - Dr. Sipos Miklós - Tóth László: Egy oktatási kísérlet tapasztalatai
Pető István - Molnár László: A kiscsoportos foglalkozás tapasztalatai a politikai gazdaságtan oktatásában
Pető Istvánné: Orvostanhallgatók a politikai gazdaságtanról
Dr. Sipos Mikós - Dr. Nagy László - Tóth László: Egy oktatási kísérlet tapasztalatai
Dr. Szénássy Barna: A szakmai-ideológiai viták tanulságai a KLTE Természettudományi Karán
Tóth László - Dr. Nagy László - Dr. Sipos Miklós: Egy oktatási kísérlet tapasztalatai
Az oktatás és nevelés kérsdései
Dr. Babos Emese: Hogyan tehetnénk a felvételi vizsgákat hatékonyabbá?
Dr. Benkő Loránd - Dr. Szathmári István: A középiskolai tanárok továbbképzésének megszervezése az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
Dr. Berényi Béla: A fogorvosképzés módszertani kérdései
Dr. Buvári András: Kísérletek az oktatás körszerűsítésére
Büky Béla: Egy fejezet a magyarországi idegennyelv-oktatás történetéből
Dávid Zsigmond: A matematikai eredmények vizsgálata néhány egyetemen
Gál István: Egy kémiaoktatási kísérlet
Gyetvai András: A felvételi vizsgák tapasztalatai a Közlekedésmérnöki Karon
Dr. Horváth Imre: A szakbizottságok munkája a József Attila Tudományegyetem Természettudomáyni Karán
Dr. Kanyó Zoltán: Új irányzatok a nyelv- és irodalomtudományban - új feladatok az egyetemi oktatásban
Dr. Komáromy László - Dr. Tigyi András: Programozott jellegű gyakorlati oktatás az orvosi biológiában
Dr. Kovács Géza: Az egyetemi oktatók szerepe a kollégiumi nevelésben
Ködöböcz József: A diadaktikai és módszertani kutatások terve a tanítóképző intézetek oktató és nevelő munkájában
Maróti Andor - Pósa Zsolt: Kulturális nevelés a felsőoktatásban
Dr. Mérő József: A munkás-paraszt dolgozók gyermekei az egyetemi előkészítő szakkörökben
Dr. Német József: A gyakorlati oktatás helyzete és korszerűsítése a Keszthelyi Agrártudományi Egyetemen
Orosz Béla: A magyar nyelvtan tanításának módszertana a főiskolán
Dr. Papp Ferenc: A számítógépek mint az oktatás modellálásának eszközei
Pápai János: A gépi vizsga és a gyakorlat
Dr. Pásztor Károly: Örökléstan és növénynemesítéstan az agrármérnökképzésben
Dr. Petrikás Árpád: A KISZ-csoportok nevelőmunkájának problémái
Dr. Péter Mihály: A gyakorlati nyelvoktatás gondjai az idegen nyelvszakos tanárképzésben
Dr. Pólay Elemér: A jogi oktatás reformja és a joghallgatók tanulmányi segédeszközei
Pósa Zsolt - Maróti Andor: Kulturális nevelés a felsőoktatásban
Radványi Tamás - Véges István: Objektív nyelvi tesztek a Közgazdaságtudományi Egytemen (I-II.)
Rajcsányi Péter: Nevelési problémák a kiemelkedően tehetséges hallgatókkal kapcsolatban
Dr. Rácz Endre: A kiscsoportos oktatás a nyelvtudományban
Skandera Lajos - Dr. Buvári András: A fizikaoktatás szerepe a műszaki főiskolákon
Dr. Sugár László: Általános orvosi ismeretek jelentősége a fogorvosképzésben
Dr. Szabó Kálmán: A kiscsoportos és intenzív oktatás
Szamosmenti Tibor: Közösségi nevelés a főiskolán
Dr. Szentirmai László: A könyvtárak szerepe a hallgatók munka- és szabad idejében
Dr. Szepes Lajos: A film alkalmazása a neveléstudomány oktatásában
Dr. Szepes Lajos: Írásvetítő alkalmazása a neveléstudomány oktatásában
Sztankó István: A honvédelmi ismeretek oktatásának tapasztalatai
Dr. Tigyi András - Dr. Komáromy László: Programozott jellegű gyakorlati oktatás az orvosi biológiában
Timár István: Az egyetemi harmadéves nevelési gyakorlat szerepe a tanári hivatástudat kialakításában
Véges István - Radványi Tamás: Objektív nyelvi tesztek a Közgazdaságtudományi Egyetemen (I-II.)
Dr. Vörös Lászlóné: A kollégiumi demokratizmus
Dr. Wéber Mihály: A fiziológiai felkészítés a tanárképzésben
Dr. Wéber Mihály: A biológia szakra jelentkezők felvételi vizsgáinak értékelése
Dr. Zsámboki László - Dr. Zsámboki László: A testi nevelés főbb kérdései a Nehézipari Műszaki Egyetemen
Dr. Zsámboki Lászlóné - Dr. Zsámboki László: A testi nevelés főbb kérdései a Nehézipari Műszaki Egyetemen
Felsőoktatási intézményeink életéből
Felsőoktatási intézményeink vezetői az 1970/71. tanévben (I-II.)
Kinevezések
Köszöntjük a felsőoktatás kitüntetett oktatóit és dolgozóit
Dr. Csukás István: Vita a Felsőoktatási Szemle munkájáról
Dr. Csukás István: Olvasói ankét Pécsett
Dr. Füle Sándor: Tanítóképzésünk 25 éves fejlődése
Dr. Héberger Károly: Az V. Nevelésügyi Kongresszus
Dr. Juhász Károly: A felsőoktatási intézmények munkavédelmének fejlesztéséért
Dr. Klement Tamás: Díszdoktor-avatás a Nehézipari Műszaki Egyetemen
Dr. Körtvélyessy László: Munkaértekezlet a biológia általános iskolai és középiskolai tanításáról
Stainitz Gabriella: Jubilált a Semmelweis Orvostudományi Egyetem
Dr. Szük László: A IX. Országos (Felszabadulási) Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi szekciója
Takács Ferenc: Tudományos ülésszakok a Testnevelési Főiskolán
Dr. Tigyi András: A Pécsi Orvostudományi Egyetem 25 éve
Trencsényi László: Tevékenységi formák és eredmények a bölcsészkari tudományos diákkörökben
Dr. Váczi Lajos: A Debreceni Orvostudományi Egyetem negyedszázados fejlődése
Vitafórum
Hogyan tovább? Az orvosképzés problematikájához szólnak hozzá:
Dr. Szabó Dezső
Dr. Endes Pongrác
Lengyel László
Dr. Jellinek Harry
Dr. Csaba Béla
Dr. Obál Ferenc
Járdándházy Tamás
Papp Ákos
Vetro Gábor
Dr. Bártfai György
Dr. Ormos Jenő
Dr. Dezső István
Dr. Zsindely Attila
Dr. Petri Gábor
Dr. Kovács Tibor
Dr. Kovács Antal: Alapozó tárgy vagy szaktárgy-e a növénytermesztés
A felsőoktatás külföldön
Jeljutyin miniszter nyilatkozata a felsőoktatás időszerű kérdéseiről
Dr. Buzdugan, G. : A román felsőoktatás időszerű kérdései
Dr. Kieltlinska, Z.: Változások Lengyelország felsőoktatási rendszerében
Kiss Csaba: Egyetemi felvételi rendszer Lengyelországban
Dr. Klement Tamás: Konferencia Berlinben
Dr. Krompecher István: Jubileumi ünnepség a pozsonyi Comenius Egyetemen
Dr. Melikian , M.: A Jereváni Egyetem és szerepe Szovjet-Örményország kulturális fejlődésében
Dr. Nagy Ernő: A társadalomtudományok helye és szerepe a műszaki egyetemi oktatásban külföldön
Dr. Szabó Zoltán: Gondolatok egy fejlődő ország egyetemeinek meglátogatása után
Dr. Tóth Károly: Tapasztalatok az angol fogorvosképzésről
Dr. Váczi Lajos: A Debrecei Orvostudományi Egyetem és a Rostocki Egyetem Orvosi Kara együttműködésének 10 éves tapasztalatai
Dr. Zibolen Endre - Kiss Csaba: Lengyel - német szeminárium a felsőoktatási pedagógiáról
Szemle
A József Attila Tudományegyetem beszámolója 1948-1967 (Dr. Ruszoly József)
A Leningrádi Egyetem tudományos közleményei (Dr. H. Tóth Imre)
Az új felsőoktatási nevelési kiadványokról (Bársony Jenő)
Egy újabb szovjet jogtörténeti mű hasznos tapasztalatai (Dr. Horváth Pál)
Felsőoktatáspolitikai tájékoztató (Dr. Vértessy Miklós)
Neveléstörténet és szocialista pedagógia (Dr. Füle Sándor)
Slavica I-II. (Dr. H. Tóth Imre)
Pályatükrök (Herpai Anna)
Báder- Markó-Radnai-Kőnig: Német társalgási és külkereskedelmi nyelvkönyv. (középfok) (Dr. Seiffert Árpádné)
Bihari Ottó: A szocialista államszervezet alkotmányos modelljei (Dr. Ádám Antal)
Bölcskei Elemér: Beton-, vasbeton és feszített beton hidak (Dr. Tassi Géza)
Csaplár Ferenc: A szegedi fiatalok művészeti kollégiuma (Pálmai Kálmán)
Chmaj, L.: Utak és tévutak a XX. század pedagógiájában
Gáspár Gyula - Raisz istván - Szarka Zoltán: Műszaki Matematika II. kötet (Dr. Bajcsay Pál)
Hazai István: Vetülettan (Dr. Miskolczi László)
Hildebrand, K.: A szocialista tudományos utánpótlás képzésének néhány feltétele a Német Demokratikus Köztársaságban (Balogh Miklós)
Kertai Ede: Vízfolyások III. (Mátrai István)
Simonyi Károly: Elektronfizika (Dr. Géher Károly)
Valkó Iván Péter: Elektroncsövek és félvezetők (Csát József)
A felsőoktatás hírei
A Bíráló Bizottság döntése
A Felsőoktatási Intézmények IV. Országos Munkavédelmi Pályázatának eredménye
A Magyar Pedagógiai Társaság Felsőoktatási tagozatának működése (Dr. Héberger Károly)
A József Attila Tudományegyetemről jelenik (Dr. Devich Andor)
A Kossuth Lajos Tudományegyetemről jelenik (Vincze László)
A Veszprémi Vegyipari Egyetemről jelentik (Dr. Magyari Miklós)
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemről jelentik (Dr. Papp József)
A Debreceni Orvostudományi Egyetemről jelentik (Bolodár Alajos)
A Pécsi Orvostudományi Egyetemről jelentik (Dr. Hajnal József)
A Semmelweis Orvostudományi Egyetemről jelentik (Steinitz Gabrielle)
A Szegedi Orvostudományi Egyetemről jelentik (Dr. Vass Zoltán)
Az Agrártudományi Egyetemről jelentik (Flóris Jánosné)
Az Állatorvostudományi Egyetemről jelentik (Dr. Markói Béla)
Az Erdészeti és Faipari Egyetemről jelentik (Huber Károlyné)
A Debreceni Agrártudományi Főiskoláról jelentik (Dr. Gulácsi László)
A pedagógusképző intézmények életéből (Dr. Füle Sándor)
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Felsőoktatási Szemle 1970. január-december Felsőoktatási Szemle 1970. január-december

Könyvtári könyv volt.

Állapot:
3.280 Ft
1.640 ,-Ft 50
13 pont kapható
Kosárba