1.027.435

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Felsőoktatási Szemle 1977. január-december

Az Oktatásügyi Minisztérium folyóirata - XXVI. évfolyam 1-12. szám

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Művelődésügyi Minisztérium
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 768 oldal
Sorozatcím: Felsőoktatási Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A felsőoktatás általános kérdései
Dr. Bihari Ottó: A közigazgatási és jogi többlépcsős képzés vitájának eredményei
Bráz János: Az egyetemi hallgatók elfoglaltsága a tanumányokon kívül
Bukovszky László - Vásárhelyi Tamás: Kísérletek a tanulási folyamat irányítására
Dr. Csanda Endre: Az orvosi etikára nevelés az egyetemi oktatás folyamatában
S. Faragó Magdolna: Az elsőéves egyetemi, főiskolai hallgatók beilleszkedése
Dr. Garamvölgyi Károly: Országos Felsőoktatási Ifjúsági Parlament
Dr. Guba Ferenc: Az oktatás korszerűsítése a Szegedi Orvostudományi Egyetemen
Dr. Gyökös Györgyi - Dr. Tényi Jenő - Dr. Végi János. Államvizsga-tapasztalatok a társadalomorvostanból
Dr. Jászsági István- Dr. Tankó Attila: Az orvosegyetemi oktatók munkaköri követelményeinek tapasztalatai
Dr. Kádár Gyula: A kétszintes mérnökképzés tapasztalatai
Dr. Káldy József: A tudományos kutatások új ötéves terve, a tudományos munka szervezése és összefüggése az oktatással
Dr. Károly István: A tananyag és a Nevelési Program intergálása a tanítóképző főiskolákon
Dr. Klement Tamás - Dr. Szendrő Péter: A fizikai dolgozók gyermekeinek felkészítése az agrárfelsőoktatásra
E. A. Koloszova: Harminc éve képeznek szakembereket a Szovjetunió felsőoktatási intézményei a Magyar Népköztársaság számára
Dr. Komjáti Zoltán: Új formák és módszerek a felnőttoktatás hatékonyságának fokozására
Kutas János: A felsőoktatás és a munkaerőtervezés kapcsolata
Dr. Lakatos Dénes: Szakember-ellátottság az élelmiszer- és fagazdaságban
Dr. Láng Géza: A kutatásszervezés problémái
Dr. Magyari László: Kísérletek az egyetemi tanárképzés korszerűsítésére
Dr. Mák Mihály: Fiatal tanárok tantestületi és társadalmi beilleszkedése
Dr. Mák Mihály: Mit vár az iskola a pályakezdő pedagógustól
Dr. Meisel Tibor - Dr. Pungor Ernő - Dr. Nagy Lajos György: A vegyészmérnök-képzés új tantervi struktúrája
Dr. Nagy Lajos György - Dr. Pungor Ernő - Dr. Meisel Tibor: A vegyészmérnök-képzés új tantervi struktúrája
Dr. Nagy Sándor: Az ifjúság oldaláról
Németh György: A felsőoktatási felvételi rendszer problémái a felvételi vizsgák statisztikai értékelése alapján
Dr. Orosdy Béla: A szakképzés és az elhelyezkedés strukturális összhangja
Dr. Ördögh Erzsébet: Tevékenységstruktúra és időgazdálkodás az egyetemi oktatók körében
Dr. Petrasovits Imre: Az oktatás-korszerűsítés és a szervezeti integráció elvi és gyakorlati kérdései
E. M. Puncsukov: A Nagy Október és a Szovjetunió felsőoktatása
Dr. Pungor Ernő - Dr. Meisel Tibor - Dr. Nagy Lajos György: A vegyészmérnök-képzés új tantervi struktúrája
Rigler György: A műszaki főiskolák korszerűsítési feladatai
Dr. Sásdi Imréné: A családalapítás problémái a főiskolai hallgatóknál
Süveg József - Vargáné Földi Hajnalka - Varga Mihály: Képességvizsgálatok az agrárfelsőoktatásban
Dr. Szabó Imre: A Budapesti Műszaki Egyetem tudományos kutatási programja az ötödik ötéves terv időszakára
Dr. Szalóczy Bálint: A mezőgazdasági szakemberszükséglet kielégítése 1990-ig
Dr. Szendrő Péter - Dr. Klement Tamás: A fizikai dolgozók gyermekeinek felkészítése az agrárfelsőoktatásra
Dr. Szilas A. Pál: Az egyetemi kutatómunka mai állása
Dr. Szolcsaányi Pál: Társadami igények a mérnökképzésben
Szombathelyiné Miltner Katalin: A felsőoktatási hálótervezés sajátosságai
Dr. Tankó Attila - Dr. Jászsági István: Az orvosegyetemi oktatók munkaköri követelményeinek tapasztalatai
Dr. Tényi Jenő - Dr. Györkös Györgyi - Dr. Végi János: Államvizsga-tapasztalatok a társadalomorvostanból
Dr. Tóth József: A képzési struktúra korszerűsítése a bölcsészettudományi karokon
Dr. Tráser László: Művelődés és szocialista társadalom
Varga Mihály - Vargáné Földi Hajnalka - Süveg József: Képességvizsgálatok az agrárfelsőoktatásban
Váradi János: Az oktatás korszerűsítésének követelményei és módszerei az agrármérnökképzésben
Dr. Váradi Károly: A "Kiváló Kollégiumi Mozgalom" első tapasztalatai
Vásárhelyi Tamás - Bukovszky László: Kísérletek a tanulási folyamat irányítására
Dr. Végi János - Dr. Györkös Györgyi - Dr. Tényi Jenő: Államvizsga-tapasztalatok a társadalomorvostanból
A marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Bimbó Mihályné: Mit várunk - és mi a valóság?
Dávid Imre - Szitovszky Józsefné - Varga Gábor: A világnézeti nevelés komplexitása az óvónőképzésben
Dr. Gaál István: Az ifjúsági vitakörök a világnézeti nevelőmunkában
Dr. Gondi József: A marxizmus-leninizmus klasszikusai műveinek oktatása
Kallós Gábor: A valláskritikai speciálkollégium módszertani tapasztalatai
Dr. Nemes István: A világnézeti nevelés az irodalomtudományban
Szitovszky Józsefné - Dávid Imre - Varga Gábor: A világnézeti nevelés komplexitása az óvónőképzésben
Dr. Szöőr Gyula: A földtudományi tárgyak szerepe a világnézet formálásában
Varga Gábor - Dávid Imre - Szitovszky Józsefné: A világnézeti nevelés komplexitása az óvónőképzésben
Az oktatás és nevelés kérdései
Ifjúsági parlamentek az egyetemeken és főiskolákon
Dr. Abonyi Gyuláné: Az aktivitás növelése a gyakorlati és a szemináriumi foglalkozásokon
Bachát Lászlóné - Katona Márta: Nevelés szakmai gyakorlatokon
Dr. Bakonyi István: Oktatófilmek az oroszórákon
Dr. Balla Gábor Tamás: Közművelődési ismeretek és mezőgazdasági ismeretek
Dr. Balogh Lászlóné: Az anyanyelvi oktatás korszerűsítésének főbb irányelvei és lehetőségei
Barótiné Dr. Gaál Márta: Egy nemzetközi kongresszus hatása az orosz nyelvoktatásra tanárképző főiskolákon
Dr. Berencsi György: A sportoktató és az edző szerepe az egészségnevelésben
Dr. Besenyi Sándor: A pártszervezet az egyetemi nevelőmunkában
V. Bíró Magda - Zoltán István: Feleletválasztós tesztvizsga gépi kiértékelése és alkalmazása a nyelvoktatásban
Bódi Andrásné: Az iskolai gyakorlatok szerepe a tanítóképzésben
Bráz János: A bázisvállalatok szerepe a vegyészmérnökképzésben
Buzás László - Dankó Ervinné: Vizsgabizottsági tagok a felvételi gondokról
Dr. Csanádi Gyula: Korszerűsítés a műszaki tanárképzésben
Dr. Csonka József. Az angol nyelv tudásszintjének felmérése a felvételi vizsgán
Dankó Ervinné - Buzás László: Vizsgabizottsági tagok a felvételi gondokról
Deli István: A tanítóképző hallgatók neveltsége
Dr. Dezső László: Az egyetemi orosztanár-képzés távlati reformjához: a nyelvészeti tárgyak
Dr. Divinyi Tamás - Dr. Vámos Imre: Feleletválasztó ellenőrzés a fogorvostanhallgatók klinikai oktatásában
Dr. Dolmányos István: A Szovjetunió külpolitikája a második világháború után és az egyetemen folyó internacionalista nevelés
Dr. Emresz Károlyné: A levelező oktatás új módszerei, eszközei és formái az óvónőképzésben
R. Erdősy Emil: A jogi gyakorlati oktatás személyi feltételei
Dr. Fejes Pál: A kémia tárgy intergrált oktatása
Ferenczy József - Dr. Komáromy László - dr. Tigyi András: Komplex ellenőrzési rendszer az orvosi biológia oktatásában
Füstöss László: A tudományos diákkörök dimenziói
Dr. Gál József: A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének feladatai a tudományos diákköri mozgalom fejlesztésében
Dr. Ginsztler János: Az osztályfőnöki munka és a nevelés lehetősége
Dr. Gorilovics Tivadar: Az egyetemi felvételi vizsga és a nyelvszakos tanárképzés
Dr. Göndös György - Dr. Rácz Fodor Benő: A kémia szakos tanárjelöltek kötelező üzemlátogatásai
Háber István - Vesztergom János - Dr. Vágó Árpád: A problémamegoldó gondolkodás irányított fejlesztése
Dr. Héberger Károly: Az egyetemi könyvtárak közművelődési feladatai
Dr. Héberger Károly - Végh Ferenc: Az egyetemi könyvtárak és a felsőoktatás-történeti kutatások
Dr. Héjja Sándor - Dr. Szabó Lajos: A Melegégövi Oktatási Osztály célja és munkája
Horváthné Dr. Szabó Sára - Pethőné Szoboszlai Ildikó: A tanítójelöltek főiskolai orosz nyelvi képzése
Dr. Huszthy László: Pedagógiai továbbképzés a Nehézipari Műszaki Egyetemen
Dr. Iváncsics János: A tudományos diákkörök szervezési és tartalmi munkája
Dr. Iványi János: Pedagógiai tapasztalatok az orvostanhallgatók évközi kórházi gyakorlatának tükrében
Kalló János: A matematika oktatása a tanítóképző főiskola levelező tagozatán
Dr. Kata Mihály - Dr. Regdon Géza: A nevelőmunka eredményei és időszerű feladatai
Katona Márta - Bachát Lászlóné: Nevelés szakmai gyakorlatokon
Kerekes László: A nyelvi hallás és beszédértés problémája "haladó" fokon
Dr. Kiss Lajos: Problémák és gondok a főiskolai tanítóképzésben
Dr. Kóbor Jenő: Tudományos diákköri munka a tanítóképző főiskolákon és az óvónőképző intézetekben
Dr. Komáromy László - Ferenczy József - Dr. Tigyi András: Komplex ellenőrzési rendszer az orvosi biológia oktatásában
Dr. Komócsin Mihály: A tudományos diákkörök szerepe
Kósa Csaba: Tervezési feladatok előkészítése, kiadása és értékelése elektronikus számítógéppel
Dr. Kövér András - Dr. Módis László: A Tudományos Diákkör munkájának fejlődése a Debreceni Orvostudományi Egyetemen
Kucsera Gyula - Vesztergom János: A komplex államvizsga tapasztalatai
Lázár Imre: A tudományos diákkörök a tudományos káderutánpótlás bázisai
Dr. Leindler László: A tudományos szemlélet kialakítása a tudományos diákkörökben
Dr. Lengyel Lajos: A megbízásos kutatások a felsőoktatási intézmények kutató és oktató munkájának továbbfejlesztésében
Lőrincz Julianna: A orosz nyelvi záróvizsga tapasztalatai
Dr. Gerhard Meier: Irodalmi művek a német nyelvtanárképzés szolgálatában
Dr. Meisel Tibor - Dr. Rusznák István: A felnőttoktatás a vegyészmérnöki-képzésben
Dr. Mezey Géza - Dr. Tráser László: Közművelődés a Szegedi Orvostudományi Egyetemen
Dr. Mészáros Béla: A biológia szakos tanárok továbbképzése
Mihalikné Petuhova Tatjana: A hatékonyabb idegennyelv-oktatásért
Miruné dr. Kittler Katalin: A kérdezés gondolatfejlesztő hatása a tanítóképzésben
Dr. Módis László - Dr. Kövér András: A Tudományos Diákkör munkájának fejlődése a Debreceni Orvostudományi Egyetemen
Dr. Molnár Ferenc: Gyakorlati felvételivizsga-tapasztalatok a fogorvostudományi karon
Dr. Nagy Andor: A pedagógiai és pszichológiai tárgyak oktatásának korszerű ellenőrzése és értékelése
Dr. Nagy György László: A felvételi vizsgák tapasztalatai a Veszprémi Vegyipari Egyetemen
Nagy Róbertné: A számítógép mint az oktatás és a tanulás eszköze
Dr. Obál Ferenc: A televíziós módszerek az orvosegyetemek okató-nevelő munkájában
Dr. Papp János: A nevelő pályaalkalmasság mérése felvételiző tanárjelölteknél
Pető Zsigmond: Távoktatás a levelező hallgatók szemszögéből
Pethőné Szoboszlai Ildikó - Horváthné Dr. Szabó Sára: A tanítójelöltek főiskolai orosz nyelvi képzése
Dr. Rácz Fodor Benő - Dr. Göndös György: A kémia szakos tanárjelöltek kötelező üzemlátogatásai
Dr. Regdon Géza - Dr. Kata Mihály: A nevelőmunka eredményei és időszerű feladatai
Dr. Rendek László: Tangazdasági gyakorlatok
Dr. Riesz Béla.: A komplex államvizsga helye a főiskolai tanárképzés rendszerében
Dr. Rusznák István - Dr. Meisel Tibor: A felnőttoktatás a vegyészmérnök-képzésben
Sass Attila: Az egyetemi hallgatók nevelési gyakorlatának szerepe a hivatásra nevelésben
Dr. Sárosi Herbert: A Felvételi Előkészítő Bizottság munkája egy élelmiszeripari főiskolán
Sebestyén Dorottya: Fizikai oktatás a levelező tagozaton
Dr. Szabó Gábor: A környezetvédelmi kutatások eredményeinek hasznosítása a közgazdasági felsőoktatásban
Dr. Szabó Lajos - Dr. Héjja Sándor: A Melegégövi Oktatási Osztály célja és munkája
Dr. Szegedi János: A főiskolai felvétei vizsgák problémái
S. Dr. Szilas Gabriella: Pedagógiai-pszichológiai vizsgálatok a programozott oktatás köréből
Szilvás János: Újszerű szakpárosítások felvételi tapasztalatai
Dr. Tóth Árpád: Közművelődés a Nehézipari Műszaki Egyetemen
Dr. Tóth Gábor: A fizikai dolgozók gyermekeinek helyzete, tanulásuk feltételei
Dr. Tigyi András: Vizsgáztatás az alkalmazási készség mérésével
Dr. Tigyi András - Ferenczy József - Dr. Komáromy László: Komplex ellenőrzési rendszer az orvosi biológia oktatásában
Dr. Tráser László - Dr. Mezey Géza: Közművelődés a Szegedi Orvostudományi Egyetemen
Dr. Vámos Imre - Dr. Divinyi Tamás: Feleletválasztó ellenőrzés a fogorvostanhallgatók klinikai oktatásában
Vári Andor: A nyelvoktatás a mezőgazdasági felsőoktatásban
Dr. Várnagy Elemér: A cigánytanulók nevelésének és oktatásának problémái a pedagógusképzésben
Vesztergom János - Kucsera Gyula: A komplex államvizsga tapasztalatai
Vesztergom János - Dr. Vágó Árpád - Háber István: A problémamegoldó gondolkodás irányított fejlesztése
Végh Ferenc - Dr. Héberger Károly: Az egyetemi könyvtárak és a felsőoktatás-történeti kutatások
Dr. Zalányi Sámuel: Az orvosi és egészségügyi szociológia oktatása
Dr. Zeller Gyula: Az egyetemi felvétel és a követelmények
Zoltán István - V. Bíró Magda: Feleletválasztós tesztvizsga gépi kiértékelése és alkalmazása a nyelvoktatásban
Dr. Zukovits Imre: A tudatformálást, a meggyőződést befolyásoló tényezők
Dr. Zukovits Imre: Egy távoktatási-módszertani kabinet tevékenysége
Vitafórum
Dr. Keszthelyi Károly: A jövő mérnökének hazai modellje vegyészmérnöki szemmel
Dr. Pálmai Zoltán: A jövő mérnökének modelje
Dr. Terts István: A "nagy reform"-ig
Felsőoktatási intézményeink életéből
Dr. Kovácsics János
Dr. Bauer Ferenc - Dr. Ginnsztler János: A VI. Nemzetközi Hegesztési Tudományos Diákköri Konferencia
Deli István: A Nevelési Bizottság munkája a Nevelési Program megvalósulásáért
Dr. Ginsztler János - Dr. Bauer Ferenc: A VI. Nemzetközi Hegesztési Tudományos Diákköri Konferencia
Dr. Horváth Károly - Dr. Orosz Mihály: Oktató-hallgató kapcsolat a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen
Komjáthy Péterné: Ifjúsági parlamentek az egyetemeken és főiskolákon
Dr. Orosz Mihály - Dr. Horváth Károly: Oktató-hallgató kapcsolat a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen
Dr. Szántó Károly: Ankét a pécsi távoktatás-módszertani kísérletről
Dr. Széchy Éva: Egy budapesti kerület felsőoktatási intézményei nevelőmunkájának tapasztalatai
Szövényi Zsolt: A felsőoktatási ifjúsági parlamentek tanulságai
Dr. Veress József: Kollégiummá válás után
A felsőoktatás külföldön
Dr. Berencsi György: Bepillantás Japán köz- és felsőoktatásba különös tekintettel az orvsoképzésre
Dr. H. G. Berndt - Dr. A. Kramer: Az oktatás, a kutatás és a gyakorlat
Dr. Füle Sándor: A felsőoktatás korszerűsítésére az Egyesült Államokban
N. Goller Ágota: A diploma utáni képzés formái és fejlődési tendenciái a Szovjetunióban
Dr. Gribovszky László: Együttműködés a Nehézipari Műszaki Egyetem és a Harkovi Egyetem között
Dr. Kávássy Sándor: A történész hallgatók bevezetése a történettudományba a Német Demokratikus Köztársaságban
Dr. Klement Tamás: A pedagógus munkaerő-gazdálkodás a Német Demokratikus Köztársaságban
Dr. A. Kramer - Dr. H. G. Berndt: Az oktatás, a kutatás és a gyakorlat egysége a higiéniában
Polonyné dr. Reminiczky Erzsébet: Nemzetközi munkaértekezlet az idegennyelvi képzésről
Dr. Sipos Istvánné: Azonos törekvések és trendek a szocialista országok felvételi rendszereiben
Szücs Gyula: A francia és a magyar óvodai nevelés fejlődésének összevetése
Dr. Tóth Béláné: Műszaki tanárképzés Angliában
Vargha Edit: A kommunista nevelés formái, módszerei és eszközei a szocialista országok felsőoktatási intézményeiben
Szovremennaja Vüszsaja Skola (Óvári Ágnes)
Vesztnyik Vizssej Skoli (Dr. Halász Imre)
Szemle
A polgári eljárásjog időszerű kérdései (Dr. Ujlaki László)
Kilenc európai ország felsőoktatási struktúrája (Dr. Nemes Nagy József)
Köznevelésünk évkönye 1974-1975 (Dr. Komlóssy Ákos)
Deme László: A beszéd és a nyelv (Dr. H. Tóth Imre)
Cz. Kupisiewicz: Általános didaktika levelező hallgatók számára (Dr. Jáki László)
Sipos Istvánné: Felvételi rendszerek a szocialista országokban (Széphalmi Ágnes)
Szentirmai László: Egyetemi hallgatók Szegeden (Dr. Sütő József)
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Felsőoktatási Szemle 1977. január-december Felsőoktatási Szemle 1977. január-december Felsőoktatási Szemle 1977. január-december

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
3.480 Ft
1.390 ,-Ft 60
7 pont kapható
Kosárba
konyv