Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.000

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Felsőoktatási Szemle 1987.

A Művelődésügyi Minisztérium folyóirata/XXXVI. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Művelődésügyi Minisztérium
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 768 oldal
Sorozatcím: Felsőoktatási Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A szocialista országok felsőoktatási minisztereinek XV. Értkezlete
Az SZKP XVII. Kongresszusa irányvonalán - a felsőoktatás korszerűsítésének útján
Az SZKP KB és a Szovjetunió Minisztertanácsának határozata: "A felsőoktatási intézményekben folyó tudományos-kutató munka szerepe a tudományos-technikai haladás meggyorsításában és a szakemberképzés színvonalának emelésében
Részletek az SZKP KB és a Szovjetunió Minisztertanácsa határozata: A felsőfokú szakemberképzés és a népgazdaságban való felhasználásuk minőségének gyökeres megjavításáról szóló dokumentumból
Dr. Bába Ágoston: Üzemfizikusok tudományegyetemi képzése
Dr. Berencsi György: Orvosképzés, katalógus?
Dr. Erdősi Gyula: Az "innovációs management" kézés szükségessége a műszaki felsőoktatásban
Dr. Gyaraki F. Frigyes: A moduláris képzés modellje
Dr. Hermann József: Az egyetemi-főiskolai felvételi rendszer korszerűsítésének kutatásáról
Horváth D. Tamás: A nappali tagozatú felsőoktatás ágankénti szerkezete
Dr. Kata Mihály-Dr. Selmeczi Béla: A gyógyszerképzés fejlesztési terve
Dr. Kerekes Ágnes:
Dr. Neuwirth Gábor: A felsőoktatásba való bejutás módjainak továbbfejlesztésre
Dr. Lapos Tamás: A felvételi rendszer működése a Budapesti Műszaki Egyetemen
Dr. Lehoczky László: Gondolatok a tervezett felsőoktatási felvételi vizsgákkal kapcsolatban
Dr. Lévai Zoltán: A képzési folyamattal kapcsolatos sztereotípiáinkról
Dr. Nagy P. Sándor: A felvételi vizsgák tapasztalatai és korszerűsítési javaslatai
Dr. Neuwirth Gábor:
Dr. Kerekes Ágnes: A felsőoktatásba való bejutás módjainak továbbfejlesztése
Papp Margit: A szociális szakemberképzés fejlesztése Magyarországon
Dr. Selmeczi Béla:
Dr. Kata Mihály: A gyógyszerészképzés fejlesztési terve
Dr. Simanovoszky Zoltán: A külkereskedelmi Főiskola felvételi vizsgáinak tapasztalatai, javaslat módosításra
Dr. Solt György: Villamosmérnök hallgatók pályaképe
Dr. Szabó István: Az igazgatásszervező hallgatók pályaképe
Szanka Rózsa: Az ELTE felvételi tapasztalatai, a szükséges módosítások
Dr. Szegedi Gyula: Észrevételek a felvételi vizsgákkal kapcsolatban
Dr. Szentirmai László: Elektronikai-automatizálási moduláris kísérlet
Dr. Szilágyi Klára: A pályaszocializáció folyamata és ellentmondásai
Szövényi Zsolt: Pedagógusképzés-fejlesztés "pedagóguskutatás" nélkül?
Szövényi Zsolt: Tartalmi korszerűsítés és tantervi irányelvek
Dr. Vágó Ivánné:
Dr. Várkonyi Gábor: A tananyagelrendező algoritmusok vizsgálata
Dr. Veszeli Tibor: Az agrártudományi egyetemeken alkalmazott felvételi vizsgák és a szükséges módosítások
Dr. Zalai Károly: A gyógyszerképzés fejlesztésének tendenciái és tervei
A marxizmus-leninizmus oktatása
Dr. Fodor Ferenc: A szocializmus politikai gazdaságtanának tartalmi korszerűsítése hallgatói vélemények alapján
Az oktatás és nevelés kérdései
Oktatói tapasztalatok
Dr. Agócs László: Számítógépes oktatás az orvosképzéseben
Dr. Arany Erzsébet: A "pedagógiai bábjáték" fakultáció tapasztalatai
Dr. Ábrahám István: Oktatási törvény - nevelési tervek
Sz. Berki Éva: A hallgatói tevékenység ellenőrzése és értékelése a felsőoktatásban
Bércesné Novák Ánges:
Lukács Ottó: Matematikaoktatás számítógéppel a főiskolán
Dr. Bimbó Mihályné: Filozófia szakos tanárképzés
Dr. Biró György: A kicsoportos foglalkozás szerepe a jogászképzésben
Bory Endre: A szakszövegfordítás mint az információátadás egyik eszköze
Dr. Bóra Ferenc: A záródolgozat szerepe a tanítók főiskolai posztgraduális képzésében
Dr. Brósz Róbert: Az asztal túlsó oldaláról
Burján Miklós:
Dr. Fehér György: Az Állatorvostudományi Egyetem oktatástechnikai rendszere
Dr. Buzás Gyula: A választható tantárgyi blokkokra alapozott tantervek és a karok közötti áthallgatás rendszere
Dr. Csanádi János: A hallgatók megismerésének módszertani kérdései
Dr. Csapó Benő: A megtanító stratégiák alkalmazása a felsőoktatásban
Csapóné dr. Maráczy Albertina: Főiskolai hallgatók önismeretének alakulása a hivatásra felkészülés folyamatában
Dr. Csepregi Pál: A Szőlőtermesztés c. szaktárgy oktatásának módszertani fejlesztése
Dr. Csonka Pál:
Dr. Mikolás Miklós: Felérés az építészmérnök-hallgatók matematikai alapismereteiről a második világháború előtt és után
Dr. Dési Illés: A toxikológusképzés helyzete külfödön és hazánkban
Dr. Éva Erzsébet:
Haraszti Béláné: Az orosz szakos főiskolai hallgatók felkészítése az általános iskolai gyakorlati munkára
Falvai Gyula:
Siska Gyula: A hallgatók életmódja, művelődési és kultúrálódási szokásai
Dr. S. Faragó Magdolna: A hallgatók szabadidős szokásai az agrár-, a műszaki és a pedagógusképzésben
Dr. Klein Sándor: Egy kísérleti vizsgaformáról
Dr. Farkas Katalin:
Dr. Vaskor András: A kollégium szerepe a tanárjelöltek értelmiségivé nevelésében
Fáyné dr. Dombi Alice:
Dr. Oláh János: A neveléstörténet-oktatás módszereinek korszerűsítése
Dr. Földy Ferenc: Tehetséggondozás tanítóképző főiskolán
Dr. Füle Sándor: Tapasztalatok a pedagógusok intenzív továbbképzésében
Gilay Béla: Magyar vendégoktatók külföldi egyetemeken
Haraszti Béláné:
Dr. Éva Erzsébet: Az orosz szakos főiskolai hallgatók felkészítése az általános iskolai gyakorlati munkára
Dr. Hatfaludi Ferenc:
Dr. Jászsági István: Az orvostudományi egyetemi oktatók továbbképzése és az oktatómunka háttérproblémái
Dr. Hegedüs József: A nyelvoktatás egyik központi kérdése
Homonnayné dr. Jób Klára: A népművelési szakkolégiumi képzés tantervi kérdései
Jakab Sándorné:
Dr. Krajcserik Éva: Tanulásirányító rendszer kialakítása az agrárfelsőoktatásban
Dr. Jászsági István:
Dr. Hatfaludi Ferenc: Az orvostudományi egyetemi oktatók pedagógiai továbbképzése és az oktatómunka háttérproblémái
Dr. Kabai Imre: Hallgatók ösztönzése a tanulásra
Dr. Kelsánszky György: Koncepciók az általános iskolai technika szakos tanárképzéshez
Király Zoltánné: Kommunikáció-központúság a műszaki szakemberek nyelvi képzésében
Dr. Klein Sándor:
Dr. Farkas Katalin: Egy kísérleti vizsgaformáról
Dr. Kovács Ilma: Az előadás a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem idegennyelv-oktatásban
Dr. Kovács Károly: A számítógép hasznosítása a felsőoktatásban
Dr. Kovács Péter: Kísérlet a hallgatók önálló tevékenységének előmozdítására
Kovács Zoltán: Egy szakszótár készítésének nyelvészeti vonatkozásai
Lukács Ottó:
Bércesné Novák Ágnes: Matematika oktatás számítógéppel a főiskolán
Dr. Mikolás Miklós-Dr. Csonka Pál: Felmérés az építészmérnök-hallgatók matematikai alapismereteiről a második világháború előtt és után
Mónusné dr. Goda Ágnes: A hallgató - oktató kapcsolatok elemzése és felhasználása az oktató és nevelő munkában
Dr. Nagy Andor: A pedagógusképés szolgálatában
Nagy Sándor: Az elsősegélynyújtási oktatók felkészítése a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen és az Egészségügyi Főiskolán
Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona: A pedagógia szerepe a hivatásra nevelésben
Dr. Oláh János:
Fáyné dr. Dombi Alice: A neveléstörténet-oktatás módszereinek korszerűsítése
Dr. Pais Ella: A pszichológiai tanácsadás mint pályaszocializációt segítő tevékenység egy formája
Dr. Párducz Árpád: A szegedi Biológiai Központ oktatási tevékenysége
Dr. Párdutzné Héjjas Katalin:
Vári Gábor:
Dr. Zoltán Örs Tamás: A gyakorlatvezetés oktató és hallgató interperszonális kapcsolatának "objektívebb megítélése"
Dr. Petrikás Árpád: Elmélet és gyakorlat a pedagógusképzésben
Pusztay János: Az anyanyelvi képzésről - egy nyugatnémet műegyetemi kísérleti kapcsán
Dr. Rendek László: A hetesi gyakorlatok rendszere
Sassné dr. Kiss Gabriella: Az értelmiség képző funkciók megoldásának problémái a tanítóképzésben
Sárosdyné Szabó Judit: Angliai tapasztalatok hasznosítása a magyar nyelvoktatásban
Dr. Scheibert Ferenc: Kísérlet a képzési folyamat fejlesztésére a Debreceni Tanítóképző Főiskolán
Dr. Schulteisz Zoltán: Környezetvédelmi ismeretátadás graduális rendszerben a Veszprémi Vegyipari Egyetemen
Dr. Simon Tamás: Külföldi hallgatók pszichoszociális problémái
Siska Gyula:
Falvai Gyula: A hallgatók életmódja, művelődési és kultúrálódási szokásai
Dr. Szekeres Melinda: Az értelmiséggé válás esélyei: A pályára készülést zavaró és gátló tényezők
Dr. Szőke György: Az oktató, a hallgató és a problematikus kapcsolat
Dr. Tomcsányi Ernő: Videotechnikai eszközök kereskedelmi kínálata és a felsőoktatási intézményke igénye
Dr. Tompa Károly: Harminchat év az erdészeti felsőoktatásban
Tóthné dr. Kurtán Zsuzsa: Kísérlet a vegyészmérnökök nyelvismeretének fokozásában
Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella: Szakmai pályafutás és a műszaki felsőoktatás
Dr. Varga Tibor: A közgazdászhallgatók szakmai-gyakorlati képzésének korszerűsítése
Dr. Vaskor András:
Dr. Farkas Katalin: A kollégium szerepe a tanárjelöltek értelmiségivé nevelésében
Vári Gábor:
Dr. Zoltán Örs Tamás:
Dr. Párdutzné Héjjas Katalin: A gyakorlatvezető oktató és a hallgatók interperszonális kapcsolatának "objektívebb" megítélése
Dr. Végső Károly: Gondolatok az új tanulmányi és vizsgaszabályzat elkészítésével kapcsolatban
Vidáné dr. Nagy Emese: A gyermek- és ifjúságvédelmi helye a főiskolán oktatott tárgyak rendszerében
Dr. Vuics Tibor: A földrajz szakos intenzív továbbképzés első éveinek tapasztalatai
Dr. Zoltán Örs Tamás:
Dr. Párduczné Héjjas Katalin:
Vári Gábor: A gyakorlatvezető oktató és a hallgatók interperszonális kapcsolatának "objektívebb" megítélése
Pályaalkalmassági és rátermettségi vizsgálatok
Dr. Bóra Ferenc:
Dr. Kovács László: A felvételi vizsgák, eljárásmódok lehetséges irányai a Kaposvári Tanítóképző Főiskola felvételi tapasztalatai alapján
Dr. Kóczán György:
Dr. Varga József:
Dr. Tigyi András:
Dr. Molnár Imre:
Dr. Szeberényi József: A pályaalkalmassági mérésének kísérlete a Pécsi Orvostudományi Egyetemen
Dr. Kovács László-Dr. Bóra Ferenc: A felvételi vizsgák, eljárásmódok lehetséges irányai a Kaposvári Tanítóképző Főiskola felvételei tapasztalatai alapján
Dr. Molnár Imre-Dr. Szeberényi József-Dr. Kóczán György-Dr. Varga József-Dr. Tigyi András: A pályaalkalmasság mérésének kísérlete a Pécsi Orvostudományi Egyetemen
Dr. Rókusfalvy Pál: Testnevelő-tanárjelöltek felvételi rendszerének alapkérdései
Dr. Szeberényi József-Dr. Kóczán György-Dr. Varga József-Dr. Tigyi András-Dr. Molnár Imre: A pályaalkalmasság mérésének kísérlete a Pécsi Orvostudományi Egyetemen
Dr. Ungárné dr. Komoly Judit: Tanítói alkalmassági vizsgálatok: összefoglalás és szempontok
Dr. Vajdai Imre: Hogyan lehet a rátermettséget megítélni az egyetemi felvételi vizsgákon
Dr. Varga József-Dr. Tigyi András-Dr. Molnár Imre-Dr. Szeberényi József-Dr. Kóczán György: A pályaalkalmssági mérésének kísérletes a Pécsi Orvostudományi Egyetemen
Dr. Váradi Katalin: A MÉM irányított felsőoktatási intézmények felvételi politikája és koncepciói
Felvételi rendszer működésének tapasztalatai és javaslatok
Bazsa György: Felvételi tapasztalatok a KLTE Természettudományi Karán
Kiss Jenő: Javaslatok a felvételi rendszer megváltoztatására
A fórum
Karlovitz János: Árnytanárképzés?
Pusztay János: Eretnek gondolatok a tanárképzésről és a tanárhiányról
Felsőoktatási intézményeink életéből
Bánóczy Jolán: A hazai fogorvostudományi kutatások helyzete az (1981-85) ötéves kutatási tervek végrehajtása tükrében és a VII. ötéves tervidőszak új tervei
Berczik Árpád: In memoriam Prof. Dr. Berencsi György
Farkas Katalin: A Művelődési Minisztérium Pedagógiai Szakbizottságának munkája a pedagógiai képzés korszerűsítéséért
Földi András: Tudományos ülés az egyetemi szemináriumok centenáriumán
Hajnóczkyné dr. Miklósi Éva: A magyar állatorvosképzés feltételrendszerének változásai 1938-1962 között
Dr. Szabó Tibor-Dr. Zallár Andor: In memoriam Szent-Györgyi Albert-Dr. Szent-Györgyi Albert, a Rector Magnificus
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem