Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Fizikai Szemle 1981. január-december

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Lapja/XXXI. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 384 oldal
Sorozatcím: Fizikai Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A. Alexandrov: A Szovjetunió energiaellátása321
Apagyi Barnabás: Magmolekulák441
Árvay Zoltán: Szupravezető mágneses spektrométer a magszerkezetkutatásban1
L. M. Barkov: Paritássértő folyamatok atomokban41
Bartha Lajos: Gothard Jenő, az észlelő csillagász414
Bay Zoltán: Mennyire állandó a fény sebessége?282
Bay Zoltán Boyden díja172
Berényi Dénes: Ion-atom ütközésének vizsgálata napjaink fizikájában241
Bodri Bertalan: Dagálysúrlódás a Föld-Hold rendszerben303
L. Boltzman: A statisztikus mechanikáról375
Braun Tibor - Bujdosó Ernő: Tudománymetria a fizikában a sugárvédelem problematikájának tükrében7
Bujdosó Ernő - Braun Tibor: Tudománymetria a fizikában a sugárvédelem problematikájának tükrében7
Cseh József: Kisenergiájú nehézion-reakciók58
Cser László: Az immunglobulinok konformációjának vizsgálata219
Deme Sándor: A Pille története32
Detre László: Közleményei jegyzéke128
Egyed László: Energia és jövő297
Egyed László: Beszélgetés Balázs Nándorral452
Erő János: Magyar fizikusok kutatásai a dubnai EAI-ben a nagyenergiájú magfizika területén206
Evva Ferenc: Érzékenységi centrumok szerepe a fotográfiai magasérzékenység kialakulásánál361
Fényes Tibor: Új izotópok kutatása az ATOMKI EAI együttműködésben202
ifj. Gazda István: Csak egy kultúránk van I. - Csokonai és a természettudományok15
ifj. Gazda István: Csak egy kultúránk van II. - Madách és a tudományok63
ifj. Gazda István: Csak egy kultúránk van III. - Németh László és a természettudományok104
Györgyi Sándor: Szerkezeti átalakulások lipidmembránokban és ezek szerepe a membránműködésben100
E. Halberstadt: A bűvös kocka és a csoportelmélet401
Hevesy György: Marie Curie és kortársai131
D. R. Hofstadter: A bűvös kockát a kockaforgatók tekergetni tudják, a kocka mesterei pedig rendbe rakni258
Horváth Dezső: Pionkémiai kutatások a dubnai szinkrociklotronnál223
Kardos István: LASSO - Extrém pontosságú időszinkronizációs kísérletek lézertükrös műhold segítségével176
Keszthelyi Lajos - Tigyi József: Ernst Jenő (1895-1981)428
Kiss Dezső: Negyedszázados a dubnai EAI201
Kiss Dezső: A neutrinó fénye és hangja az ócenban (A DUMAND-terv)292
Kunfalvi Rezső: Hevesy György137
G. I. Marcsuk: Az éghajlatváltozások modellezése és az időjárás hosszútávú előrejelzésének problémája253
Meszéna Géza: Hogy tekeredik össze egy fehérjemolekula?247
Nagy Márton: Mikola ünnepség Sopronban235
Pintér György: A RISZK-spektrométer kísérlet450
Postásy Csaba: A LEP katekizmus212
Révai János: Szeparálható kölcsönhatások a magfizikában472
P. Schuster: Az önreprodukció dinamikája325
R. U. Sexl: Boltzmann és kora372
Sütő József: A szélelgázosítás és széncseppfolyósítás újabb útjai48
Szeidl Béla: A változócsillagok asztrofizikai jelentősége121
Tarján Imre: Bay Zoltán köszöntése281
Tarnóczy Tamás: A zenei hallás pszichoakusztikája86
Tigyi József - Keszthelyi Lajos: Ernst Jenő (1895-1981)428
M. Tubiana: A nukleáris energiával történő elektromos energiatermelésnél fellépő egészségügyi kockázatok419
Vajda Pál: Hat évtized a fizikai kutatások szolgálatában: Bay Zoltán munkássága161
Vargha Domokosné: Csillagászat a Kiegyezés korában410
Vargha Domokosné: Tittel Pál emlékezete467
Végh Ferenc: Kármán Tódor pályakezdése341
Zimányi József: Neuronhálózatok önszerveződésének egy matematikai modellje81
Négyszögletes kerék
A fizika tanítása
Bagoly Zsolt - Kovács László: Optikai "fekete doboz"27
Bérces György - Főzy István - Juhász András - Tasnádi Péter: Egy versenyfeladat margójára180
G. Bialkowski: A kreatív gondolkodás tanítása a fizikában355
ifj. Cseh Géza: Az Eötvös effektus kimutatása sajátkészítésű eszközzel31
Csekő Árpád: A középiskolai fizikatanárok XXIII. országos ankétja és taneszközkiállítása151
Csekő Árpád - Pákó Gyula: A középiskolai fizikatanárok XXIV. országos ankétja és taneszközkiállítása383
Főzy István - Bérces György - Juhász András - Tasnádi Péter: Egy versenyfeladat margójára180
U. Haber - Schaim: Helyzetfelmérés és értékelés a fizika tanításában68
Havas Péter: Középiskolások atomenergiájával, atomerőművel kapcsolatos ismeretei és attitüdjei306
Havas Péter: Atommodellek, tankönyvmodellek466
Jeges Károly: Ionok mozgása a levegőben185
Juhász András - Bérces György - Főzy István - Tasnádi Péter: Egy versenyfeladat margójára180
Káldi Éva: A természetismerettel kapcsolatos élményeim435
Kovács László - Bagoly Zsolt: Optikai "fekete doboz"27
Kunfalvi Rezső: A XII. Nemzetközi Fizikai Diákolimpia438
Kuti István: Természetismereti ankét, Pécs 1981436
Légrádi Imre: Elektromosan töltött részecske mozgása mágneses és nehézségi erőtérben28
Marx György - Tóth Eszter: Modellalkotás a természettudományos nevelésben349
Nagy Károly: Az elektromágneses tér alaptörvényei19
J. Ogborn: A kvantumfizika bevezetése388
Pákó Gyula - Csekő Árpád: A középiskolai tanárok XXIV. országos ankétja és taneszközkiállítása383
Patkó György - Vida József: Országos általános iskolai fizikatanári ankét Egerben358
Radnóti Katalin: Relativitáselmélet középiskolásoknak110
Svéd versenypéldák, 1981280
Tasnádi Péter - Bérczes György - Főzy István - Juhász András: Egy versenyfeladat margójára180
Természettudományos nevelés a távlatokban463
Tóth Eszter - Marx György: Modellalkotás a természettudományos nevelésben349
Valkó Iván Péter: A világ legkisebb óriásai275
Váradi Magdolna: Az atomszerkezet tanítása: Rutherford szórási kísérlete156
Vida József - Patkó György: Országos általános iskolai fizikatanári ankét Egerben358
Vélemények
A. Abragam: Néhány gondolat az alapkutatásról397
Beöthy-Fehér Ferencné: Egy régi kor kozmológiájának emlékei: A magyar korona 473
A. Borodin: Napenergetika: divat vagy szükségszerűség318
R. W. Fairbrother: Morzsák a fizikában is200
Egy régi kor kozmológiájának emlékei. A magyar korona473
Gombos Gábor: Néhány gondolat a fizika tanításáról egy leendő fizikus szemével40
J. Habenstreit: 10.000 mikroszámítógép a francia középiskoláknak196
László Antal: Véletlen, vagy szabály77
Leon Lederman: Egy kísérleti fizikus élettapasztalataiból118
Makra Zsigmond: A négyszögletes kerék első feladatáról382
Rádi Péter: Értelmes kategória-e a fizikai szubsztancia?193
Szerkesztőbizottság: A Fizikai Szemléről új évtized küszöbén38
Tóth Eszter: Morzsák a morzsákról200
Könyvek
Az informatika tárgya, módszerei és alkalmazási területei (B. E.)192
Az MTESZ története (P. L.)77
Budó Ágoston: Mechanika, 3. kiadás (Dede-Isza)76
Csillagászati évkönyv 1981. (Győri Lajos)280
Ellipsometric Tables of the Si-SiO2 System for Mercury and NeHe Laserspectral Lines (Sz. Zs.)38
Berényi Dénes: Fényes Imre: A fizika eredete 117
Mórik Gyula: Fizikai kézikönyv műszakiaknak I-II.192
Diósi Zoltán: Fodor György: Elméleti elektrotechnika320
Szimán Oszkár: L. Fontenelle: Beszélgetések a világok sokaságáról. Sci-fi a 17. századból?116
Bába Ágoston: L. A. Gribov - M. A. Jeljasevics - B. J. Sztyepanov - M. V. Volkenstejn: Molekularezgések117
Szentirmay Zsolt: Hazai kutatóintézetekben kifejlesztett új fizikai mérési módszerek és mérőeszközök118
Berényi Dénes: Koch Ferenc: Atomfizikai alapismeretek320
Bába Ágoston: M. A. Jeljasevics - B. J. Sztyepanov - M. V. Volkenstejn - L. A. Gribov: Molekularezgések117
Kruppa András: L. D. Landau - E. M. Lifsic: Elméleti fizika IV. Relativisztikus kvantumelmélet 117
Tamásiné Lentei Ilona: Nagy Károly: Kvantummechanika191
Bába Ágoston: B. J. Sztyepanov - L. A. Gribov - M. A. Jeljasevics - M. V. Volkenstejn: Molekularezgések118
Események
Eredmények
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem