Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

978.505

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Folklór és vizuális kultúra

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Az MTA Néprajzi Kutatóintézete Folklór a magyar művelődéstörténetben címmel új sorozatot indított, amelynek első köteteként a folklór és irodalom jelent meg. A második kötet témája a folklór és a vizuális kultúra kapcsolódási pontjainak a vizsgálata. Az írásbeliség általános elterjedése előtt a hagyományos társadalmakban élők számára a templomban látható oltárkép, a templom külső vagy belső falán levő szobrok az olvasást helyettesítették. A folklórban számos olyan elbeszélő műfajt ismerünk, amely nemcsak hangzó anyagként terjedt a szóbeliségben, hanem megjelent vizuálisan is a templom freskóin vagy emblémagyűjteményekben és a szóbeliség törvényszerűségeitől eltérő módon jutott kifejezésre.
Melyek azok a folklór jelenségek/alkotások, amelyek valamilyen módon képi megjelenítéssel társíthatok? ml a magyarázata annak, hogy bizonyos folklór műfajok szoros kapcsolatban vannak a képi megjelenéssel - más műfajok viszont nem? ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresték a válaszokat a... Tovább

Fülszöveg

Az MTA Néprajzi Kutatóintézete Folklór a magyar művelődéstörténetben címmel új sorozatot indított, amelynek első köteteként a folklór és irodalom jelent meg. A második kötet témája a folklór és a vizuális kultúra kapcsolódási pontjainak a vizsgálata. Az írásbeliség általános elterjedése előtt a hagyományos társadalmakban élők számára a templomban látható oltárkép, a templom külső vagy belső falán levő szobrok az olvasást helyettesítették. A folklórban számos olyan elbeszélő műfajt ismerünk, amely nemcsak hangzó anyagként terjedt a szóbeliségben, hanem megjelent vizuálisan is a templom freskóin vagy emblémagyűjteményekben és a szóbeliség törvényszerűségeitől eltérő módon jutott kifejezésre.
Melyek azok a folklór jelenségek/alkotások, amelyek valamilyen módon képi megjelenítéssel társíthatok? ml a magyarázata annak, hogy bizonyos folklór műfajok szoros kapcsolatban vannak a képi megjelenéssel - más műfajok viszont nem? ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresték a válaszokat a művészettörténészek, irodalmárok, folkloristák, filmrendezők, képzőművészek a maguk szakterületén vizsgálva e két hagyomány kapcsolódási lehetőségeit. Vissza

Tartalom

Előszó (Szemerkényi Ágnes) 7
Marosi Ernő: Az ikonikus és a narratív modus a művészettörténetben 9
Fejős Zoltán: A fotografált folklór és a foklór jellegű fotográfia - a boldogi példa 19
Tánczos Vilmos: A folklór-képek kétféle értelmezéséről 43
Nagy Károly Zsolt: Verbális, mentális és reális képek egy lokális közösség identitás-konstrukciójában
Néhány felvetés a vizuális kultúra kutatásával, illetve a vizuális kultúrakutatással kapcsolatosan 52
Gazda Kjlára: Díszítőművészet és világnézet
Az elvont díszítmények értelmezési lehetőségei 70
Fülemile Ágnes: Imaginárius etnográfia: a „monstrum hominis" ábrázolásának narratív és képi hagyatéka, és a világ korai felfedezése 87
Benedek Katalin: Irodalmi források és ikonográfia
Narratív ábrázolások a középkori Nyugaton és az ortodox Keleten az Utolsó ítélet templomi megfogalmazásának példái kapcsán 120
Csörsz Rumén István: Vizuális kultúra a kéziratos hagyományban (17-19. század) 151
Takács Szilvia: Szövegvilág és festett univerzum
A népi imák és a szakrális képzőművészet kapcsolatai 170
Jankovics Marcell: „Nem agancsok voltak azok, hanem szárnyak" 184
Kerny Terézia: A kerlési ütközet megjelenése és elterjedése az irodalomban, majd a képzőművészetben 202
Magyar Zoltán: A magyargyerőmonostori „madárleány"
Folklóradalékok egy középkori dombormű értelmezéséhez 258
Mikos Eva: Vizuális narratívák
Árpád és a honfoglalók képi és narratív ábrázolása
a 19. századi magyar kalendáriumokban 274
Landgraf Ildikó: Kossuth Lajos körszakállas képétől
a koronázási emléklapokig
19. századi populáris grafikák paraszti környezetben 293
Bódis Zoltán: A vizualitás metaforikus értelmezési lehetőségei népmeséinkben 312
Domokos Mariann: Adalékok a népmese és a meseillusztráció 19. századi kapcsolatához 329
Sármány Ilona: Tárgyilagosság és esztétizálás
Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben című könyvsorozat néprajzi témájú illusztrációi 363
Pócs Éva: Kultusz, emlékezet, dekoráció.
A házbelsők díszítése Gyimesközéplokon 382
Iancu Laura: A fotográfia és változó hagyománya a moldvai Magyarfaluban 411
Vass Erika: A csíksomlyói búcsú megörökítése a vizuális kultúra eszközei által 423
Tötszegi Tekla: Hímes zsebkendők. Funkciók, díszítmények, szövegek 438
Kríza Ildikó: Képek és balladák a marosvásárhelyi Tükörteremben 458
Keserű Katalin: Kép, tárgy, enteriőr 469
Szabó Piroska: Folklór és a zakopánei stílus 483
Török Katalin: Motiváció és értékrend
Folklorizmus a 20. századi magyar festészetben 499
Szilágyi Miklós: A motívum, a ritmus és a szimmetria
Kordováner János népművészeti ihletésű szőnyegein 514
Tátrai Zsuzsanna: Néphagyomány galgamácsai gyermekrajzokon 525
Vasvári Zoltán: Megöntözni a földeket
Folklór elemek - a parasztság képe Bán Frigyes Talpalatnyi föld és Makk Károly Megszállottak című filmjében 552
Batári Zsuzsanna: Reklámok - a „népi kultúra" motívumaival 577
Sugár János: Példák a városi média-népművészet köréből 591
Képmelléklet 601
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem