A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Pártélet 1975. január-december I-II.

A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának folyóirata - XX. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.174 oldal
Sorozatcím: Pártélet
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Tartalom

Baranyai Tibor: Társadalmi életünk nagy eseménye
Dr. Berecz János: A béke és a haladás Európájáért
Dr. Bezecz János: Az Októberi Forradalom útján
Garai Róbert: A fasizmus feletti győzelem 30. évfordulójára
Győri Imre: Propagandamunka az új pártoktatási évben
Herczegh Károly: A szakszervezeti választások eddigi tapasztalatai
Kocsis Tamás: A Varsói Szerződés 20 éve
Havasi Ferenc: Egymást erősítő tényezők
Kornidesz Mihály. Oktatáspolitikai feladatok az új tanévben
Lajtai Vera: Történelmi sorsforduló
Nagy János: Az európai biztonsági és együttműködési értekezlet után
Németh Károly: Az 1975. évi terv és költségvetés, valamint az V. ötéves terv irányelveiről
Rácz Sándor: Népünk bizalmából
Rózsa Sándor: Egységben céljainkért
Sarlós István: A nők nemzetközi éve
Szentistványi Gyuláné: A cselekvő egység jegyében
Pártunk irányvonalát a gyakorlat igazolja (Kádár János felszólalása a Belügyminisztérium országos parancsnoki értekezletén)
Köszöntjük pártunk XI. kongresszusát!
Sorsforduló a népek történetében (Kádár János nyilatkozata)
Kongresszusra készülünk
Biszku Béla: Az irányelvek vitája elé
Gadanecz György - Bíró József: A beszámoló taggyűlések tapasztalatai
Hajnal Ferenc: A szétaprózottság megszüntetéséért
Hável Jenő: A teljesített vállalásokat újabbak követik
Jakab Sándor: A pártértekezletek elé
Dr. Kovács Imre: A termelőszövetkezetek gazdálkodás szocialista vonásainak erősítése
Mihók Sándor: Összhangban a szövetkezet céljaival
Moharos József: A tudati tényezők szerepe a tsz-ek szocialista vonásainak erősítésében
Rákos Imre: Szövetségi politika és vezető szerep
Dr. Szatmári Miklós: A szocialista tulajdonviszonyok továbbfejlesztése
Szerelmi Anna: Az új esztendőben is folytatódik a jubileumi és kongresszusi verseny
Tettinger István: A pártszervezetek gazdaságpolitikai céljaink megvalósításáért
Vukovári Gábor: Az ideológiai munka nem reszortfeladat
A pártértekezletekhez (dr. Péter Jánosnak, a KB osztályvezető-helyettesének válasza kérdéseinkre)
Épült a két kongresszus között
Épült a két kongresszus között
Épült a két kongresszus között
M. E.: Három vélemény a jelölésekről
Karvalics László: A XI. kongresszus és felszabadulásunk 30. évfordulója tiszteletére
M. S.: A kommunisták példamutatása
R. I.: Bizalom és optimizmus
H. A.: Az ijfúság eszmei-politikai nevelése
A szabadság harminc esztendeje
Bényei Zoltán: Számukra már történelem
Csikós József: Az ifjúsági szövetség tervei és feladatai
Gyenes László: A Köztársaság tértől a Népköztársaság útjáig
Maros Dénes: A mozgalomban és a pályán
Molnár Endre: 30 éve szabad szocialista hazánk fővárosa
Pintér István: A kommunisták harca a független, szabad, demokratikus Magyarországért
Ruzsa Károlyné: A hazafiság és internacionalizmus jegyében
Strassenreiter Erzsébet: Az új élet elindítói
Dr. Szürös Máytás: Barátság és Szövetség a Szovjetunióval
Kulcsár László: A szabadság hajnaláról
Tamás Mária: Tények, adatok a három évtizedről
A XI. kongresszus dokumentumai
A Magyar Szocialista Munkáspárt XI. kongresszusának határozata a párt munkájáról és a további feladatokról
A Magyar Szocialista Munkáspárt programnyilatkozata
A Magyar Szocialista Munkáspárt Szervezeti Szabályzata
A párt vezető szervei
A fellebbviteli bizottság jelentése
A XI. kongresszus a pártmunkáról
Benke Valéria: Szocialista tudatformálás, erkölcsiség és kultúra
Brutyó János: Tovább szilárdult a pártfegyelem
Gáspár Sándor: A munkahelyi demokrácia széles körű kibontakozása
Géczi János: Színvonalasabb munkát az alapszervezetekben
Kádár János: A párt vezető szerepének erősítése, a tömegszervezetek tevékenysége
Kovács Antal: A kommunista jellemvonások erősítése
Maróthy László: Az ifjúság szocialista nevelése
Pullai Árpád: A párt vezető szerepe, a pártélet kérdései
Tóth Ildikó: Időbeni tájékoztatást
Vaskó Mihály: A határozatok végrehajtásáért
A vezető szervek munkájából
A Központi Bizottság mellett működő munkaközösségek
Pullai Árpád: A párttagsági könyvek cseréje
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1975. október 23-i határozata a párttagsági törvények cseréjéről
A pártmunka időszerű kérdései
Andrássy Antal: A lehetőségek jobb kihasználásával
Andrikó Miklós: Gazdasági feladataink a második félévben
Dr. Antalóczy Albert: Tervszerűség, ütemesség, gazdaságosság
Balogh Mihály: Minden területen fokozzuk a munka szervezttségét
Dr. Bíró Györgyné: Kongresszus előtt a textilipari szakszervezet
Czégény József: A vezetői követelmények a termelőszövetkezetekben
Csáky Csaba: A termelőszövetkezeti KISZ-szervezetek erősítése
Dr. Dankovits László: Szociális tervezés a vállalatoknál
Dr. Deli István: A termelőszövetkezeti alkalmazottak szakszervezeti tagsága és egyéni érdekvédelme
Devcsics Miklós - Herencsényi József: A kedvezőtlen adottságú tsz-ek fejlesztése
Dr. Dimény Imre: Zárszámadás előtt
Fogarasi Tibor: A hatékonyabb gazdasági munkáért
Fraknóy Gábor: A politikai munka hatékonyságának fokozása
Gál Gyula: Az üzem- és munkaszervezés korszerűsítésének tapasztalatai
Géczi János: Számadás után, kongresszus előtt
Dr. Gősy Sándor: Tartalékok feltárása a mezőgazdaságban
Dr. Gősy Sándor: A termelési rendszerek társadalmi hatása
Hajtun József: Az ésszerű takarékosság - közügy
Juhász János: Beruházáspolitikánk érvényesítése
Karcagi László: Jó példa - a hétköznapi munkában is
Dr. Kiss Imre: Szocialista brigádok a határozat végrehajtásáért
Komlósi József: Az üzemi demokrácia erősítése
Korompai Erik: Az év végi csúcsforgalom
Dr. Kovács Imre: A pártszervezetek feladatai a mezőgazdaságban
Kőszegi Frigyes: A helyi sajtó - a politika tükre
Dr. Laczó József: Hatékonyabb munkaerő-gazdálkodást
Dr. Látos István: A gazdaság pártellenőrzése
Magyar Gyula - Varga László: A szocialista munkaversenymozgalom fejlesztése
Majoros Balázs: A tömegpolitikai munka feladati a képviselőválasztások előtt
Matuz József: A pártellenőrzés fejlesztésének tapasztalatai
Meggyesi László: Az ésszerű takarékosság - állandó követelmény
Meiszner Antal: A gazdaságpolitikai agitáció fejlesztése
Dr. Németi László: A társadalmi tulajdon védelme a mezőgazdasági szövetkezetekben
Molnár Ferenc: A IV. ötéves terv határidő előtti teljesítéséért
K. Papp József: A beszámoló taggyűlések elé
Páll György: Az üzemek tervszerűbb beszámoltatása
Pápai Béla: Az ifjúság és a felnőtt munkásképzés
Pásztor Gabriella: A KISZ tevékenysége az ijfúmunkások között
Petrszki István: A KISZ szervezeti életének fellendülése
Poden Gyula: Az őszi mezőgazdasági munkák sikeréért
Somogyi Imre: A félév tapasztalatai
Dr. Soós Gábor: A mezőgazdaság állami irányításának és ellenőrzésének néhány kérdése
Dr. Szabó Imre: A kis létszámú pártszervezetekről
Dr. Szabó Imre - Kiss Lajos: A mezőgazdasági szövetkezetek párttitkárainak függetlenítése és munkadíjazása
Dr. Szaszkó László: A szövetkezeti demokrácia fejlesztése
Dr. Szaszkó László: Az egyesült termelőszövetkezetek megszilárdítása
Szatmári Miklós: A kongresszus dokumentumainak tanulmányozása
Dr. Szlameniczky István: Koncentráció, szakosítás - egyesülések, társulások a mezőgazdaságban
Szücs Istvánné: A gazdagabb úttörőéletért
Tamasi Mihály: Nagyobb takarékosság - korszerűbb technológia
Vas János: A szakszervezeti választások
Zsibók András: A maguk erejére támaszkodnak
Zsuffa Ervin: A háztáji és kisegítő gazdaságok biztonságáért
Zsuffa Ervin: Változások a termelőszövetkezetek jövedelemszabályozásában
A Munka Vörös Zászló Érdemrenddel kitüntetett üzemek
Pullai Árpád - Huszár István - Nemeslaki Tivadar - dr. Papp Lajos - Deák Gábor: A kongresszusi határozat végrehajtásáért
Keserű Jánosné - Szekéer Gyula - Cservenka Ferencné - Végh Józsefné: A kongresszusi határozat végrehajtásáért
Háry Béla - Csergő János: A kongresszusi határozatok végrehajtásáért
Szemle
Benke Valéria: A marxista gondolat jelen van valóságunkban
Bladkovits János: A Magyarországi Szocialista Munkáspárt megalakulásának 50. évfordulójára
Illés Lajosné: A szovjet oktatásügy fejlődésének új szakasza
Király Andrásné: A fejlett szocialista társadalom útján
Dr. Molnár Béla: Békemozgalom a szocialista társadalomban
Pálos Tamás: Az egységtörekvések tükre és kovácsa
Szabó László: Az első szocialista városban
A propagandisták munkájához
Batta István: A propagandisták előkészítő szemináriumai
Dr. Beszteri Béla: A politika oktatásának követelményei
Blaskovits János: Társadalmunk osztályszerkezetének néhány kérdése
Fülöp Gábor: A gazdasági törvényszerűségek érvényesülése a KGST-országok együttműködésében
V. A. Kadejkin: A pártépítés tudománya és időszerű kérdései
Dr. Kiss Arthúr: A szocialista állam fejlesztése
Dr. Nagy Emil: A szocialista életmódról
Nagy László: A fejlett szocialista társadalom
Nonn György: Könyvek a munkásosztályról
Patkós Albertné: Közelebb a pártmunka gyakorlatához
Dr. Rovó Jenő: A szocialista fogyasztási modellről
Takács István: A párt vezető szerepe és élcsapat jellege
Török László: A propagandisták felkészítése
Venesz Ernő: A pártoktatási csoport mint közösség
Wirth Ádám: Tulajdonviszonyok a szocialista társadalomban
Az oktatási igazgatóságok tudományos emlékülése
Pályázati felhívás aspirantúrára
A Politikai Főiskola pályázati felhívása
Testvérpártok életéből
Barbara Dubinska: A párt felelőssége
Gyenes László: A tagkönyvcsere - az aktivitás növelésének eszköze
Horn Gyula: Az Olasz Kommunista Párt a demokratikus Itáliáért
Hadzsivaszilev Kiro: A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság az egyenjogú nemzetek és nemzetiségek közössége
Nancy Lescaille: A Kubai Kommunista Párt első kongresszusa
V. Scserbickij: Tökéletesítsük a párthatározatok végrehajtásának szervezését és ellenőrzését
Wlodzimierz Wiszniewski: A Lengyel Egyesült Munkáspárt VII. kongresszusa
Irodalom - művészet - közművelődés
Agárdi Péter: Közérthetőség a művészetben
Dérer Miklós: A Munkásmozgalmi Múzeum új otthona
Dobos Piroska: A tömegpolitikai munka és az olvasás
Marosi János: A dolgozók műveltségének emeléséért
Nebojsza Gyula: Közművelődés az üzemben
Rideg Gábor: Művészet és világnézet
Dr. Sipos István: A közművelődés - az ideológiai munka része
Tóth Dezső: Művészeti életünk feladatai a XI. kongresszus után
Tóth János: Gyakorlati lépések - a pártszervezet irányításával
Tények és tanulságok
Arató András: A városi pártbizottságok munkája
Bánki Pál: A bértömeg-szabályozás kísérletének tapasztalatai
Dr. Dányi Pál - Németh József: A határ menti területek, települések fejlesztése
Dr. Exner Zoltán - Kiss János: A szövetkezetpolitikai irányelvek érvényesülése
Hantos János: Vöröskereszt Világnap
Honfi István: Világnézeti nevelés a középiskolában
Karlik Nándor: Az ésszerű anyagtakarékosság
Kóré Sándor: A bejáró munkások politikai aktivitása
Kovács Benedek: A társadalombiztosítás továbbfejlesztése
Patay János: Az áfész-ek szerepe a mezőgazdasági termelésben és értékforgalmazásban
Závodni László: A szarvasmarha-tenyésztési program teljesítése
Pártszervezeteink életéből
Aradi Sándorné: Az alapszervezeti munka irányítása
Balogh Mária: Szakszervezeti választások
Bangha László: A termelőberendezések hatékony felhasználása
Berki István: Munkatervkészítés az alapszervezetekben
Bracsok István: Hittel, felelősséggel
Brun József: A termelőszövetkezetek egyesülése után
Dr. Csakmag György: Színvonalas irányító, ellenőrző munkával
Czank János: A tagfelvételi munka tapasztalatai Budapesten
Dobrocsi Pál: A politikai információ összeállítása és hasznosítása
Dorcsi Sándor: Értelmiségiek a közéletben
Dudla József: A KISZ-szervezetek pártirányítása
Égető Lajos: A pártmegbizatások meghatározása és értékelése
Fülöp Mihály: Tervkészítés az alapszervezetben
Gábor István: Az iskola munkája két taggyűlés tükrében
Gera sándor: Ideológiai munka községekben
Gonda Sándor: A termelési rendszer és a pártirányítás
Gyenes László: Az agitáció szervezése és irányítása
Havasi Béla: Elvi irányítás és konkrét segítés
Horák Pálné: A feladatok egységes értelmezése
Horváth Ignác: Az egyesült tsz-ek pártszervezeteinek segítése
Horváth János: A vezetők politikai továbbképzése
Juhász György: Jó együttműködés és elvszerű kapcsolat
Kocsis Éva: Munkában az új vezetőség
Kovács József: A pártmunka új vonásai az egyesült tsz-ekben
Kollár János: Párttaggá nevelés a szakszervezetekben
Kutasi József: A vitakör az agitáció szolgálatában
Dr. Kurucz Imre: A káderek politikai képzése
Lajtai Vera: A községi pártbizottság alapszervezeteket irányító munkája
Lendvai Miklós: Az emlékeztető az ellenőrzés fontos eszköze
L. Gy.: Rendszeres szervezeti élet - egységes cselekvés
Dr. Lévai András: A nagyközségi pártbizottságok irányító munkája
L. V.: Az új tisztségviselők segítése
Major Tibor: Községi pártbizottságok és pártvezetőségek munkastílusa
Máté György: Eljutni az emberekhez
Mészáros Miklósné: Eszközkihasználás a mezőgazdasági üzemekben
Mihók Sándor: Erejük, politikai tapasztalataik egyesítésével
Moldován Ibolya: A verseny folytatódik
Németh Erzsébet: A Kiváló Vállalat cím kötelez
Németh Tibor: A gyorsabb beilleszkedés érdekében
Dr. Papp József: Politikai, közéleti tevékenység a közös tanácsú községekben
Pásztor Gézáné: Az úttörőmozgalom fokozott támogatása
Piszter István: A titkári értekezletek rendszere
Rajnai József: Az agitáció irányítása a lakóterületen
Szabó Attila: Pártmunka két taggyűlés között
Szabó János: Tömegpolitika és kulturális munka a kisközségekben
Szakács József: Reszort nélkül a pártvezetőségben
Szijártó Endréné: A területfelelősi munka tapasztalatai
Dr. Szilágyi Károly: A termelést segítő agitáció
Dr. Szilágyi Károly: Aktív, tevékeny csoportmunka
Szücs Gábor: A rétegpolitikai munka megyei tapasztalatai
Tári Gyula: A javaslatok hasznosítása
Dr. Tóth Emil: A tömegpolitikai munka megyei tapasztalatai
Dr. Törtely Sándor: A tudományos kutatás területi összehangolása
Tringer Gyula: A pártcsoportok a politikai munka élvonalában
Varga József: A titkárok szervezett továbbképzése
Varga József: A tagfelvétel a pártmunka szerves része
Varga József: A pártcsoport szerepe az alapszervezet életében
Vámos György: A magyar-szovjet barátság ápolása
Vörös József: Jövedelemelosztás és bérezés a termelőszövetkezetekben
Pártunk tisztaságának védelmében
Karcolatok - megjegyzések
Domonkos János: A közösségi munka öröme
Dr. Domonkos János: Szakmunkástanulók felszabadulási emlékgyűjteménye
Farkas Kálmán: A harmadik nemzedék
Gáti Jolán: Veterán-felelős
Kóré Sándor: Munkás - pártmunkás
D. Kónya Lajos: Kezdettől fogva...
Leopold Györgyi: A körzet párttitkára
Lónyai Sándor: Munkáshűség
Szendrei József: A huszonkét éves párttitkár
Vajda János: Az új vezetőség
B. M.: Jutalom - suttyomban
Olvasóink írják
Domokos Pál: A kommunista szülők és a nevelés
Horváth Mihályné: Pártmunka a körzetben
Marosi János: A vezető is ember
Salgó Marcell: Gondolatok a körzeti pártmunkáról
Südi Bertalan: A szocialista brigádmozgalom - a művelődés bázisa
Ezt olvastuk
dr. Sipos János: Simán Miklós: Műszaki fejlesztési politikánk
Iván Géza: Georges Marchais: Demokratikus kihívás
Dérer Miklós: Család, nőkérdés, ifjúság
Botos János: Kiss Károly: Nincs megállás
Tábori András: Apró Antal: A szocializmus építésének újtán
Rózsa Tibor: Kiss Arthur: Hogyan fejlődik a szocialista demokrácia?
Iván Géza: Kispolgári elméletek a forradalomról
Benkes Mihály: A Kommunista Internacionálé Válogatott Dokumentumai
Deme Péter: Küzdelmes évszázad
Illés Tibor: Michal Szulczewski: A politikai propaganda
Láng Rózsa: G. J. Glezerman: A történelmi materializmus és a szocialista társadalmi fejlődés
Labádi Lajos: Szabó Bálint: Felszabadulás és forradalom
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem