A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Hidrológiai Közlöny 1970. január-december

A Magyar Hidrológiai Társaság Hivatalos Lapja - 50. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 576 oldal
Sorozatcím: Hidrológiai Közlöny
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 28 cm x 21 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Orosz, német és angol nyelvű tartalommal és összefoglalókkal. Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal illusztrálva.
Kiadóra való feliratkozás
Sorozatra való feliratkozás

Tartalom

Vízgazdálkodás
Déri József: Sztochasztikus program a biztonsági vízkészlet meghatározására 2 78
Barna Aladár-Salamin Pál: Javaslat a vízgazdálkodási tevékenység egységes értékelésére 4 150
Dégen Imre: A vízgazdálkodás közgazdasági vonatkozásai 10 433
Hock Béla: A vízminőségi mérleg 12 553
Hidrológia
Winter János: Talajvízjárások jellemző paraméterei közötti kapcsolatok vizsgálata 1 31
Szász Gábor: A téli csapadékösszegek szekuláris változása Debrecenben (1856-1964) 2 65
Aujeszky Géza-Schener Gyula: Az Eger- Berva-i karsztakna hidrológiai vizsgálata 3 132
Homeriki, Iraklij V.: Kapcsolatok a víz- és hordalék járás között 4 145
Szalay Miklós: A léghőmérséklet és talajvízállás közti összefüggés matematikai elemzése 4 148
Oelberg Gusztáv: Talaj vízingadozás előrejelzése 7 293
Winter János: A rövid időtartamú, nagy intenzitású csapadékok valószínűségi jellemzése 8 349
Rétháti László: A csapadék havi hatástényezői három alföldi kútra 8 356
Vágás István: Önszabályozó átfolyásos rendszer-láncolatok valószínűségi jellemzése 9 406
Starosolszky Ödön: A hőátadás összefüggéseinek alkalmazása vízfolyásokra 11 485
Zsuffa István-Csapó György: Tározómedencék méretezése a sztochasztikus folyamatok elméletével 11 492
Hidraulika
Starosolszky Ödön: Gondolatok a diffúziós- és a jég-jelenségek kismintavizsgálatáról 1 36
Haszpra Ottó: Hidraulikai rezgéstani vizsgálatok betétgerenda rugalmas kismintáján 2 56
Vágás István: Reológiai és elektromos analógiák, önszabályozási valószínűség-elméleti
modellek a hidraulika egyes tranziens folyamatainak jellemzésére 4 161
Haszpra Ottó-Decsi Sándorné: A Sió dunai torkolati művének hidraulikai kismintavizsgálata 5 226
Varga Sándor: Cseppdinamikai hatások mérésére alkalmas mérőfejek tervezési szempontjai, különös tekintettel a csapadékfizikai kutatásokra és a szórófej vizsgálatokra 5 233
Potoczky Ottó-Starosolszky Ödön: Szegmens felvízszintszabályozó zsilip hidraulikai vizsgálata 9 416
Bogárdi János: A lebegtetett hordalékszállítás általanos egyenletei 12 529
Hidrogeoiógia
Vitális György: Földtani és vízföldtani megfigyelések a Miskolc-Tapolca-i Nagykőmázsán 2 49
Barta István: Hidrogeokémiai vizsgálatok a Tokaji-hegységből 6 244
Karácsonyi Sándor-Laczkovics József: Mérnökgeofizikai tapasztalatok vízfeltárási feladatoknál 10 447
Aujeszky Géza-Scheuer Gyula: Lakótelepek vízföldtani vizsgálata 10 452
Vízellátás
Öllős Géza: A lassúszűrő szerepe a víztisztítás területén 1 1
Vásárhelyi Réka: Biológiai teszt-módszerek a vízminőség kutatásban. 1. Parameciumteszt 4 174
Öllős Géza: Felszíni tározók vízminőségének befolyásolása 5 199
Gulyás Pál: Biológiai teszt-módszerek a vízminőség kutatásában. 2. Daphnia-teszt 5 209
Schneider Zoltán: Hálózati szivattyúk üzemeltetése nyomás-tartó tetőtározóval 5 217
Kerese János-Bikfalvi István: Irányítástechnika a víz- és szennyvíztisztítás területén 6 286
Estók Bertalan - Kőrfy Lóránd - Schiefner Kálmán: Vizsgálatok eredményei a Köszörű-völgyi ivóvíztározón a víztisztítás próbaüzemi időszakában 7 325
Bulkai Pál-Rácz Tamás: Budapest környéki településgyűrű vízellátása és szennyvíz elhelyezése 8 369
Karliczky Károly: A tározókból kitermelhető ivóvíz íz- és szagtalanítása. Lassú szűrési kísérlet a Rakacai tározón 9 423
Hembach Kamill-Varró István: Vízkezelési tervezések a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalatnál 10 459
Kiss László: A Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat új kút vizsgáló berendezése 10 464
A márkái tározó komplex vizsgálata
- Bevezetés 10 466
- Bukovszky György: A márkói tározó hidrológiája 10 467
- Rádai Ödön: Légi fényképek értelmezése a márkói tározó tervezése céljából 10 469
- Erdélyi Mihály: A márkói tározó és környéke vízföldtana és mérnökgeológiája 10 471
- Gálfi János: A márkói tározó területén végzett geofizikai mérések 10 472
- Főglein István: A márkói tározó talajmechanikai vizsgálata 11 513
- Bukovszky György: A márkói tározó műszaki terve 11 518
Vízkémia
Takács Sándor-Schiefner Kálmán-Fázohl Ádám: Gyógyvíz minőségének változása, összefüggésben az üzemeltetéssel 2 730
Gaál László: Magas sótartalmú hévizek komplex hasznosítása 6 255
Schiefner Kálmán- Urbányi András: A Soroksári Dunaág komplex higiénés vizsgálata 7 318
Cornides István: Néhány megjegyzés ásványvizeink széndioxid-tartalma eredetének kérdéséhez 13C izotóp elemzések alapján 11 520
Csatornázás, szennyvíztisztítás
Bertók László: Az eleveniszapos szennyvíztisztítás helyzete Magyarországon 5 210
Péchy László-Sági Mihály: Szerves vegyipari szennyvizek tisztítása oxidációs úton 6 272
Kádár László: A szennyvizek elkeveredése folyóban 6 278
Farkas Péter-Rétiné, Palotai Emese-Toókos Ildikó: Laboratóriumi kísérletek húsipari
szennyvizek tisztításának vizsgálatához 7 301
Horváth Imre: Ausztriai tapasztalatok levegőztető medencék kialakításáról és üzeméről 7 307
Szilágyi Mihály: A pestlőrinci szennyvíztisztító-telep története 8 360
Bikfalvi István: Irányítás technika a víz- és szenny víz tisztítás területén
- Minőség ellenőrzés, összetétel mérés, koncentráció mérés 9 419
- A redoxpotenciál és mérése 11 508
Lengyel Anna: A szennyvizek és a szennyvíziszap humán parazitológiai vonatkozásai 9 427
Öntözés
Filep György: Szikes és sós öntözővizek javításának elvi alapjai 1 24
Dávid László: A kettős célú csatornák működésének néhány kérdése 3 126
Darab Katalin: Talajtani vizsgálatok adatainak felhasználása az öntözések tervezésénél 5 193
Lipták Ferenc: Az esőztető szórófejekkel kiadott csapadék területi eloszlásának jellemzése 6 261
Rajkai Vilmos: A fordulatszám szabályozás lehetőségei és gazdasági jelentősége az esőztető öntözőfürtök üzemében 8 377
Mihályfalvy István: Öntözési módok összehasonlító vizsgálata őszi búzával 11 604
Balogh János-Petrasovits Imre: Evapotranszpirációs állomáshálózat és mérési adataik felhasználása 12 560
Vízépítés
Hankó Zoltán-Akantisz Zsuzsanna: A Kiskörei Vízlépcső tengely elhelyezkedése és általános elrendezése 1 13
Bolberitz Károly: Műanyagok szerepe a vízellátásban 3 112
Tiszai Pál: A műanyagfóliás rézsű védőrétegeinek méretezése 4 185
Dóra Tibor: A Kiskörei Öntözőrendszer 8 337
Takács István: A Kiskörei Vízlépcső hidrológiai előmunkálatai 9 385
Szarvas Ferenc: A biotechnika jelentősége és szerepe a vízépítésben 9 395
Dóra Tibor: A Kiskörei tározó vízgazdálkodási szerepe 12 537
Galli László: Kötött talajok minősítése a vízépítésben 12 543
Vízerőhasznosítás
Kertai Ede: Szivattyús-tározós erőművek 3 97
Limnológia, biológia
Schiefner Kálmán: A rakavai kísérleti felszíni
víztisztító berendezés üzemeltetésének biológiai tapasztalatai 3 122
Hortobágyi Tibor: A Fővárosi Vízművek ülepítő és talajvíz dúsító medencéinek mikroflórája 11 481
Némedi László-Török Piroska: A budapesti fürdők bakteriológiai vizsgálata 12 567
Balneológia, balneotechnika
Cizárky József: Jelentés az Országos Balneológiai Kutató Intézet Hidrogeológiai Osztályának 1963-65. években végzett vidéki ásvány- és gyógyvizekkel kapcsolatos vízhozam- és hőmérséklet-méréseiről 1 39
Meteorológia
Aujeszky László: Új technikai eszközök a.meteorológia szolgálatában 4 181
Aujeszky László: A kvalitatív és félkvalitatív csapadékprognózisok kidolgozásának alapelvei 11 524
Hozzászólás
Szarvas Ferenc: „A biotechnika jelentősége és szerepe a vízépítésben" e. tanulmányához ( Babos Zoltán, és Szalay Miklós) 9 404
Méltatás
Dr. Réthly Antal 90 éves (Salamin Pál) 1 30
Centenáriumi ünnepségek Zsigmondy Vilmos emlékének tiszteletére (Schmidt Eligius Róbert) 1 35
20 éves a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat (Gabos György) 10 443
Megemlékezés
Dr. Schréter Zoltán (1882-1970) 6 241
Boronkai Pál (1897-1970) 6 243
Dr. Szilágyi Gyula (1888-1970) 7 289
Hallósy Ferenc (1890-1970) 7 291
Beszámoló
- a Magyar Hidrológiai Társaság 1970. március 26-án megtartott, az 1969. évet záró közgyűléséről 7 329
- Ankét az 1970. évi Alsó-Tisza vidéki nagy árvízvédekezésről 11 527
Közlemény
A kézirat elkészítésének fontosabb szabályai 4 191
Nemzetközi Hidrológiai Decennium
A Nemzetközi Hidrológiai Decennium és a Magyar Nemzeti Bizottság 1968-69 évi
működése (Lászlóffy Woldernár) 2 86
Az első Decennium-évkönyv (Lászlóffy Woldernár) 6 288
Decennium-kiadványok (Lászlóffy Woldernár) 9 415
A Nemzetközi Hidrológiai Decennium Koordináló Tanácsának ötödik ülése (Sárváry István) 10 458
A Nemzetközi Hidrológiai Decennium hírei 4 191
Könyvismertetés, ismertetések
2-85, 2-90, 3-111 3-125, 5-216, 5-218, 6-277, 6-287, 7-335, 8-384, 9-394, 9-421, 10-463, 10-479, 11-503, 11 507
Egyesületi és műszaki hírek
1-12, 1-38, 1-45, 2-55, 2-64, 2-72, 2-95, 3-12J, 3-141, 3-142, 4-160, 4-173, 4-180, 4-184, 5-238, 6-260,
7-300, 7-317, 7-333, 8-348, 9-422, 10-480, 11-523, 11-528, 12-559, 12 576
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hidrológiai Közlöny 1970. január-december Hidrológiai Közlöny 1970. január-december Hidrológiai Közlöny 1970. január-december Hidrológiai Közlöny 1970. január-december Hidrológiai Közlöny 1970. január-december Hidrológiai Közlöny 1970. január-december

Könyvtári könyv volt. Néhány lap és lapél enyhén foltos.

Állapot:
9.800 Ft
4.900 ,-Ft 50
25 pont kapható
Kosárba