A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyar Szemle 2008. január-december

Új folyam XVII. évfolyam 1-12. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

A MAGYAR SZEMLE SZERZŐI
BETŰRENDES MUTATÓJA
2008
BAÁN László: Kis Magyar Projekció. Válasz Szilágyi Mártonnak - [augusztus] 174. p.
BABITS Mihály: Erkölcs és iskola - [december] 134. p.
BALLA Bálint: Intellektuális és tudományos illetékesség.
Kende Péter nyolcvanéves (A párizsi toronyőr - Kende
Péter 80. születésnapjára. Szerk. Gábor György, Márton László, Vásárhelyi Mária, Volosin Hédi. Budapest,
2007.) - [december] 163. p.
BAROSS GÁBOR TÁRSASAG Állásfoglalása a hazai energiaellátási kérdésben és a nemzeti vagyonról - [december] 194. jp.
BAROSS GÁBOR TÁRSASÁG: Állásfoglalás a hazai birtokrendszerről, birtokpolitikáról - [június] 211. p.
BERMAN, Harold J.: Világjog - A Szentlélek ökumenikus
jogrendszere - [augusztus] 7. p.
BOD Péter Ákos: A szegények bankja - [október] 155. p.
BOD Péter Ákos: A válság, amit elkerülhettünk volna -
[december] 183. p.
BOD Péter Ákos: Kik azok a spekulánsok, és mit akarnak? -
[augusztus] 162. p.
BOD Péter Ákos: Mialatt minálunk a változatlan fortyog ...-
[február] 169. p.
BOD Péter Ákos: Polgár-teremtés - [április] 172. p.
BOD Péter Ákos: Reform? - [június] 195. p.
BÖRSCH-SUPAN, Helmut: Műemlékvédelem és múzeumügy - [december] 126. p.
BÖSZÖRMÉNYI Nagy Gergely: Külföldi folyóiratokból
(Összeállítás) - [április] 182. p.
BÖSZÖRMÉNYI Nagy Gergely: Külföldi folyóiratokból
(Összeállítás) - [június] 203. p.
BÖSZÖRMÉNYI Nagy Gergely: Külföldi folyóiratokból
(Összeállítás) - [augusztus] 167. p.
BRENNER János: Német bizonytalanságok - [június] 185. p.
CZAKÓ Gábor: Nyelvünk ős-számtudománya - [április]
129. p.
CSABA László: Merre tovább, Európa? - [június] 35. p.
CSERKÚTI Gábor: Külföldi folyóiratokból (Összeállítás) -
[augusztus] 167. p.
CSERKÚTI Gábor: Külföldi folyóiratokból (Összeállítás) -
[április] 182. p.
CSESZKA Éva: Gazdasági perek a Rákosi-rendszerben -
[december] 30. p.
DEME Tamás: Ha a világnézet is pótlék lesz... avagy a felnőtté nem váló társadalom - [február] 71. p.
DOMONKOS Mátyás levele Csernus Tiborhoz (Sebestyén
Ilona közlése) - [február] 133. p.
DVORSZKY Hedvig: A magyar festészet napja - [október]
132. p.
EGEDY Gergely: Az amerikai konzervativizmus gyökerei:
„a föderalista" és John Adams - [február] 18. p.
EGEDY Gergely: Legitimizmus és konzervativizmus (Békés Márton: A becsület politikája. Gróf Sigray Antal élete és kora. Magyar Nyugat Könyvkiadó, 2007.) - [október] 121. p.
FAY Zoltán: A pápa szíve - [október] 128. p.
FAY Zoltán: Assisi áhítat - [június] 160. p.
FÁY Zoltán: Egyház a válságban - [december] 159. p.
FÁY Zoltán: Glóbusz-problémák és a Vatikán - [február]
146. p.
FAY Zoltán: Kettős pofon - [augusztus] 150. p.
FÁY Zoltán: Tudomány, ateizmus, tudományos ateizmus -
[április] 153. p.
FERCH Magda: Homlokunktól fölfelé. Domokos Mátyás
könyvéről (Domokos Mátyás: A metafizikus költészetről. Rádió-előadás. Albert Zsuzsa utószavával. Nap Kiadó, Bp., 2008.) - [október] 112. p.
FERCH Magda: Szellemi vagyonvesztés. L. Simon László
kötetéről (L. Simon László: Versenyhátrány. A /kultúr/
politika fogságában. Bp. 2007.) - [augusztus] 135. p.
FERCH Magda: Újabb pert indít az Iparművészeti Múzeum leváltott főigazgatója - [augusztus] 185. p.
FÜLEP Lajos: Pusztul-e a magyarság? - [augusztus] 126. p.
GÁSPÁR G. János: „A gazdaság!" és valami más - [augusztus] 153. p.
GÁSPÁR G. János: Gödörben - [február] 161. p.
GÁSPÁR G. János: Hazugságok ára - [december] 175. p.
GÁSPÁR G. János: Két hónapos éjszaka a népszavazás
után - [június] 189. p.
GÁSPÁR G. János: Miről szólt a népszavazás - [április]
164. p.
GÁSPÁR G. János: Búcsú a miniszterelnöktől - [október]
146. p.
GRANASZTÓI György: A magyar külkapcsolati stratégia
kulturális keretéről - [június] 7. p.
GRAN ASZTÓI György: Harag és düh - [április] 3. p.
GRAN ASZTÓI György: Haszontalan, örök érzések - [február] 3. p.
GRAN ASZTÓI György: így láttam... Megjegyzések Granasztói Pál naplórészletéhez - [október] 67. p.
GRANASZTÓI György: Kilátás a válsághegyről - [december] 3. p.
GRANASZTÓI Pál: Patriótává forrósított. Visszaemlékezés 1956 októberére - [október] 72. p.
GRÓH Gáspár: „Amit megéltem, az voltam én". Csoóri
Sándor nem rejtett önarcképe - [augusztus] 128. p.
GRÓH Gáspár: Civilek a nemzetpolitikában. Születésnapi
beszélgetés Halzl Józseffel, a Rákóczi Szövetség elnökével - [december] 53. p.
GRÓH Gáspár: Egy polgár „vallomása és búcsúja" (Granasztói Pál: Vallomás és búcsú) - [február] 138. p.
GRÓH Gáspár: Életmű a határon. Granasztói Pálról - [december] 147. p.
GRÓH Gáspár: Nosztalgia vagy emlékezés? - [június] 3. p.
GRÓH Gáspár: Összetartozó világok. Beszélgetés Balog
Zoltánnal - [április] 9. p.
GRÓH Gáspár: Sorsrakészség. Görömbei András új kötetéről (Görömbei András: Azonosságtudat, nemzet, irodalom. Nap Kiadó, Bp., 2008.) - [október] 116. p.
GYULAI György: Két választás Közép-Európában - [február] 176. p.
HAAS György: A magyar demokrácia diplomatája: Auer
Pál - [október] 83. p.
HAAS György: Egyoldalú, fegyveres határrevízió a déli
végeken - [április] 121. p.
HERCZEGH Géza: In memóriám Géczi Lajos (1926. V. 30. -
2008. VIII. 14.) - [október] 165. p.
ILLYÉS Mária: Bisztrai Farkas Ferenc emlékezete (Aki nem
ír, hanem úr - Bisztrai Ferenc emlékezete - Tanulmányok, visszaemlékezések, dokumentumok. Válogatta és
szerkesztette Farkas Judit. Bp., 2007.) - [június] 151. p.
JESZENSZKY Géza: A nemzetnevelő történetíró. 125 éve
született Szekfű Gyula - [október] 3. p.
JESZENSZKY Géza: Kényszerpálya, alternatíva és bűnbakok
a 20. század magyar külpolitikájában - [június] 17. p.
JUNG, Carl Gustav: Az alkímiai konjunkció - [február]
136. p.
KÁDÁR Béla: Bűnbeesés után megújhodásra várva - [december] 10. p.
KAISER, Hans: Egy magyarul európai élet. Méltatás Mádl
Ferencről a Wartburg-díj átadásán - [február] 7. p.
KERTÉSZ Gábor: Szabad mandátum kontra frakciófegyelem - [augusztus] 45. p.
KESERŰ Katalin: Egy műhelyről és a művészet társadalmi
jelenlétéről. Könyvbemutató (Üzenet. A Gödöllői Iparművészeti Műhely 10 éves, jubileumi kiállítása. Szerk.
Kecskés József, Katona Szabó Erzsébet. Gödöllő, 2008.) -
[december] 136. p.
KESERŰ Katalin: Érték, művészet - [április] 85. p.
KISS Álmos Péter: Az új terrorizmus - [június] 61. p.
KISS Sándor, M.: A lét terei II. - [június] 76. p.
KISS Sándor, M.: A lét terei. Menczer Gusztáv könyvéről.
I. rész - [április] 31. p.
KODOLÁNYI Gyula: Középületek, államiság, állam - [augusztus] 3. p.
KOPP Kristóf: Külföldi folyóiratokból (Összeállítás) - [április] 182. p.
KUBINSZKY Mihály: A helyiérdekű vasutak országos jelentősége - [február] 151. p.
KUBINSZKY Mihály: Az Orczy tér - [április] 158. p.
KUBINSZKY Mihály: Bécsben főpályaudvar épül - [december] 167. p.
KUBINSZKY Mihály: Egynapos látogatás Ptuj-Poetovióba -
[június] 176. p.
KUBINSZKY Mihály: Száz éve született Granasztói Pál -
[december] 141. p.
KULIN Ferenc: Szempontok egy nemzetpolitikai stratégiához. 1. rész - [augusztus] 24. p.
KULIN Ferenc: Szempontok egy nemzetpolitikai stratégiához 2. rész - [október] 9. p.
LÁSZLÓFFY Aladár: A szalmaláng s az erdőtűz között.
Szilágyi István hetvenéves - [október] 109. p.
LÁSZLÓFFY Aladár: Kant, kantin, karantin - [augusztus]
118. p.
LÁSZLÓFFY Aladár: Szél-jegyzetek avagy az „öntudat
kopár öröme" - [június] 139. p.
LÁZÁR Gergely: Külföldi folyóiratokból (Összeállítás) -
[április] 182. p.
LÁZÁR Gergely: Külföldi folyóiratokból (Összeállítás) -
[augusztus] 167. p.
LÁZÁR Gergely: Külföldi folyóiratokból (Összeállítás) -
[június] 203. p.
LÓSKA Lajos: Textiles rajzok - rajzos textilek. Hauser Beátáról - [augusztus] 139. p.
MAGYAR SZEMLE Szerkesztőség jegyzete - [augusztus]
189. p.
MAGYAR SZEMLE Szerkesztősége: Fasang Árpád 1942-
2008 - [április] 181. p.
MAKKAI Sándor: Klasszikus magyar esszé. (Bánffy Miklós: Erdélyi történet. Erdélyi Helikon, 1940. 9-10.sz.) -
[június] 127. p.
MÁRAI Sándor: Ajándék a végzettől - [október] 107. p.
MATTHEWS, John P. C.: A Nyugat titkos szellemi Marshall-terve. II. rész - [február] 41. p.
MELLÁR Tamás: A mai válság természetrajzához - [december] 19. p.
METZ Katalin: A „trendiség,, mocsara - [augusztus] 142. p.
METZ Katalin: A szellem és a lélek katarzisa - [április]
161. p.
METZ Katalin: Purcarete és Lars Trier poklai - [június]
179. p.
METZ Katalin: Újgazdagok a magyar valóságban - [február] 156. p.
METZ Katalin: Vidoran az élet visszásságairól - [október]
139. p.
MEZEY Katalin: Az egyetemesség forrásvidéke. - [február] 129. p.
MOHÁS Lívia: Az utolsó mérföldről - [június] 91. p.
MURÁDIN Jenő: Bánffy Miklós, a rajzoló és illusztrátor -
[június] 120. p.
ŐRY KOVÁCS Katalin: Magyarok Jaraguá do Sulban.
1. rész - [június] 103. p.
ŐRY KOVÁCS Katalin: Magyarok Jaraguá do Sulban.
2. rész - [augusztus] 101. p.
P. SZABÓ Ernő: Helyzetkép, 2007. Kerekasztal-beszélgetés a kortárs magyar képzőművészet helyzetéről - [április] 72. p.
SALAMON László: A kétkamarás parlamentről - [október] 31. p.
SEMJÉN Zsolt: Egyház, politika, egyházpolitika... - [február] 53. p.
SÜLE Ferenc: Lélekgyógyítás és spiritualitás I. - [október]
38. p.
SÜLE Ferenc: Lélekgyógyítás és spiritualitás. 2. - [december] 64. p.
SZAKOLCZAI György: A titkosszolgálatok, a keresztény
szervezkedések és a részleges megállapodás a Vatikánnal - [augusztus] 84. p.
SZEBENI Géza, M.: A Mindszenty-ügyek. 1. rész - [december] 79. p.
SZEKFŰ Gyula: A szabadság fogalma - [április] 145. p.
SZILÁGYI Márton: Baljós árnyak. Az Iparművészeti Múzeum körüli botrány művelődéspolitikai kontextusa -
[április] 47. p.
SZILÁGYI Márton: Válasz Baán Lászlónak - [október]
173. p.
TAKÁCS Imre. Múzeumok válaszúton. Közgyűjteményekről a Zsigmond-kiállítás apropóján - [december]
100. p.
TASNÁDI Gábor: Toll- és ínyesmesterség. Szakácskönyv
„az irodalmi örömök régiójában" és a cenzúra árnyékában (Magyar Elek: Az ínyesmester szakácskönyve. Bp.,
2000) - [június] 169. p.
TÓTH Klára: „Ölnek, ha nem ölelnek" - [október] 144. p.
TÓTH Klára: Fövenyóra - [június] 183. p.
TÓTH Klára: Nem a hazugság győzött - [augusztus] 145. p.
TÓTH Klára: Több, mint krimi - [december] 167. p.
TÓTH Klára: Túl a filmen (Bollók Csaba: Iszka utazása) -
[február] 159. p.
TÖRÖK Bálint: Esterházy Mária naplója - [április] 150. p.
TÖRÖK Bálint: Hozzászólás. 1956 amerikai szemmel -
Mindszenty és Barankovics - [február] 186. p.
TÖRÖK Bálint: Két ellenálló katonatiszt. Emlékezés Kudar Lajosra és Mikó Zoltánra - [augusztus] 63. p.
TÖRÖK Bálint: Még egyszer Farkas Ferencről - [október]
169. p.
TÖRÖK Bálint: Nemzeti radikalizmus? - [december] 191. p.
VARGA Csaba: Közös felelősségünk a jogért - [április] 94. p.
VARGHA Bálint Tamás: A villám, a tél, a sakál. Varga Csaba jogbölcseleti kérdésfelvetéséről (Varga Csaba: Jogállami? Átmenetünk? Pomáz, 2007.) - [június] 163. p.
VASY Géza: Illyés Gyula az ezredfordulón - [február]
115. p.
VEINSTEIN, Gilles: Megjegyzések az Oszmán Birodalom
európai határairól (14-18. század) - [február] 93. p.
VIGH Károly: Az amerikai magyar emigráció - ahogy én
láttam 1980-ban - [április] 109. p.
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyar Szemle 2008. január-december Magyar Szemle 2008. január-december Magyar Szemle 2008. január-december Magyar Szemle 2008. január-december

Melléklet nélküli példány.

Állapot:
4.980 ,-Ft
45 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!