A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Buksz 2008. tavasz

Budapesti Könyvszemle/Kritikai írások a társadalomtudományok köréből - 20. évfolyam 1. szám

Tartalom

Levelezés
Simon Zsolt: Egy kritika utóélete3
Bírálat
Ludassy Mária - Jean Straboniski: Poppea fátyla4
Starobinski szimbólumai - Válogatott irodalmi tanulmányok
Jean Starobinski: 1789, az értelem jelképei
Boros János - Tallár Ferenc: ...és...14
Liberalizmus és kommunitarizmus - Struktúra és communitas
Az igazság ész-szerűségének védelmében
Simon Zoltán Boldizsár - Richard Rorty: Filozófia és társadalmi remény22
Rekviem egy álomért
Hack Péter - Bárd Károly: Emberi jogok és büntető igazságszolgáltatás Európában28
A bűnözők emberi jogai - A tisztességes eljárás büntetőgyügyben - emberijog-dogmatikai értekezés
Mandics György - Görög-Karády Veronika: Éva gyermekei és az egyenlőtlenség eredete34
A szájhagyomány-kutatás horizontjai - Mesék, teremtéstörténetek, etnoszemiotikai elemzések (Afrika, Európa)
Simon Zsolt - Telegdi Zsigmond: Opera omnia, I-II.39
Egy új korszak hajnala (Szerk. Jeremiás Éva)
Szemle
Sár Eszter - Max Weber: A világvallások gazdasági etikája44
Vallásszociológiai tanulmányok
Bartók Imre - Ernst Bloch: Az utópia szelleme48
Lippai Cecília - Király V. István: Halandóan lakozik szabadságában az ember50
Cieger András - Takáts József: Modern magyar politikai eszmetörténet54
Lajtai L. László - Iván Zoltán Dénes (ed.): Liberty and the Search for Identity Liberal Nationalism and the Legacy of Empires57
Sokcsevits Dénes - Dupcsik Csaba: A Balkán képe Magyarországon a 19-20. században60
Bartha Judit - Orosz Magdolna: "Az utánzott idegen nyelvű kézírás"62
Mű és alkotás E. T. A. Hoffmann elbeszéléseiben
Lajosi Krisztina - Mezősi Miklós: Zene, szó, dráma66
Színjátékok és szín(e)változások: a történelem szemantikája
Puskin és Muszorgszkij művészi szkepszisében - az orosz krónikás színmű műfajpoétikai kérdései
Hites Sándor - Bezeczky Gábor: Véres aranykor, hosszú zsákutca69
Nádor Zsófia - H. Nagy Péter (szerk.): Idegen Univerzumok72
Tanulmányok a fantasztikus irodalomról, a science fictionről és a cyberpunkról
Wehli Tünde - Szakács Béla Zsolt: A Magyar Anjou Legendárium képi rendszerei75
Lugosi Lugo László: Mérték: Brassai, Capa, Kertész, Munkácsi, Moholy79
Forgács Éva: Szilágyi Sándor: Neoavantgárd tendenciák a magyar fotóművészetben 1965-198480
Papp Ábris - Havasréti József: Alternatív regiszterek83
A kulturális ellenállás formái a magyar neoavantgárdban
Demetrovics László - Hammer Ferenc: Fekete & fehér gyűjtemény87
Karcolatok
Mi a pálya?
Jürgen Kocka: Mozgolódás a történettudományban89
Fontos könyvek
Gecser Ottó: Fontos könyvek - A BUKSZ válogatott bibliográfiája93
2007. IV. negyedév
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem