1.016.626

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Hadtudomány 1999/1-4./A Magyar Hadtudományi Társaság alapszabálya és Etikai Kódexe

A Magyar Hadtudományi Társaság Folyóirata - IX. évfolyam + A Magyar Hadtudományi Társaság alapszabálya és Etikai Kódexe

Tartalom

ELSŐ SZÁM
Martinusz Zoltán: Felelősség és lehetőség ............................ 3
BIZTONSÁGPOLITIKA
A Magyar Köztársaság biztonság- és védelempolitikájának alapelvei ................... 13
Botz László: A balkáni válság és kilátásai ..................... 18
HADTUDOMÁNY - HADÜGY
Végh Ferenc: A haderőreform folytatásának koncepciója az ezredforduló után......... 25
Kőszegvári Tibor: Hadviselés a 21. században ............................................41
Pekó József: A katonai doktrína-korszerűsítés elvi hátteréről ....55
Vasvári Vilmos: A fegyveres erők tevékenységének támogatása ..........67
Peták György: A MiG-29 repülőgépek korszerűsítése ..........................73
VEZETÉS-KIKÉPZÉS
Horváth Gábor: A tisztek összhaderőnemi képzéséről .............. 80
Turcsányi Károly - Vasvári Ferenc: A biztonságtudományról és szerepéről a korszerű menedzserszemlélet kialakításában ..... 93
RENDVÉDELEM
Kiss Lajos: Az amszterdami szerződés hatása a magyar határőrizeti rendszer fejlesztésére...101
FÓRUM
Nick Ferenc: „Iránytű" a tudományos kutatásban ............. 111
Daróczy István: Gondolatok a készülő katasztrófatörvényhez ...... 115
TÁRSASÁGI ÉLET
Az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottságának évzáró ülése...................... 122
Az elnökség üléseiről ........................... 123
A szakosztályok 1998. évi munkájáról és 1999. évi terveiről............... 125
Az 1998. évi pályázatok értékelése ............... 131
A Magyar Hadtudományi Társaság pályázati felhívása az 1999. évre ................. 132

MÁSODIK SZÁM
BIZTONSÁGPOLITIKA
Pirityi Sándor: Világrendváltás új erődoktrínákkal.................3
HADTUDOMÁNY - HADÜGY
A Hadtudományi Bizottság jelentése
A hazai hadtudomány változásainak, helyzetének és fejlődésének jellemzői ..........15
Hajma Lajos: A hadügy forradalmának fontosabb jellemzői ...28
Héjjá István: Válságok, válságkörzetek hadtudományi kutatása...........38
Kozma Endre: Quo vadis, katonaföldrajz? ....................44
Ungvár Gyula: A fegyverek hatékonyságának és gazdaságosságának összefüggései.......50
VEZETÉS-KIKÉPZÉS
Varga Ferenc: A harcászati repülők kiképzéséről .............61
Cserjési Ferenc: Egy NATO-gyakorlat tapasztalatairól...........68
RENDVÉDELEM
Szabó Gyula: Gondolatok a közbiztonságról és a rendőrség helyzetéről ................71
Tájékoztató a HM Oktatási és Tudományszervező Főosztály új kiadványairól............ 76
FÓRUM
Török Lajos: A hadtudomány művelésének helyzete és eredményei 1998-ban............ 77
Csabai György: A jövő hadviselésének néhány kérdése ........... 80
Bimbó József: Gondolatok „A haderőreform jövője..." című cikkhez........84
Pataky Iván: A mohi atomerőmű biztonsági kérdéseinek mérlegelése ............... 89
Solymosi József, Vincze Árpád, Frigyesi Ferenc, Ormai Péter: Radioaktív hulladékok kezelése és végleges elhelyezése ...............................96
SZEMLE
Nick Ferenc: Tudományos konferencia a vezérkarnál ....................104
Mátyás Mihály: A védelemgazdasági konferenciáról ............................105
Szabó A. Ferenc: Világpolitika a hidegháború után ................................106
Deák Mihály: Közérzetünk időskori éveinkben ..................................111
Mészáros Margit: A 21. század európai biztonsági modellje felé ..........117
TÁRSASÁGI ÉLET
Zimits Rezső: A rendkívüli közgyűlésről ....................... 122
Horváth István: A doktoranduszok fóruma ...................... 124
Ványa László: Országos elektronikai hadviselési konferencia a jövőről ................ 125
Felházi Sándor: A tüzérszakosztály ülése ........................ 126
Nagy László: Váltás a Hadtudományi Társaság titkárságának élén.......127
Kegyelettel adózunk ............................ 128

HARMADIK-NEGYEDIK SZÁM
BIZTONSÁGPOLITIKA
Hajma Lajos: Visszatérhet-e a hidegháború? ...........................3
Nagy László: A fegyveres erők funkcióinak globalizációja ................16
Matus János: A stratégiai felülvizsgálatokról a demokratikus országokban..................29
HADTUDOMÁNY - HADÜGY
Magyar István ezredes: A NATO jugoszláviai légi támadó-hadművelete..........35
Nagy S.-Zakariás Gy.: A katonai doktrínák kidolgozásának helyzetéről...........45
Magyar István őrnagy A honvédség lehetséges feladatai válságok kezelésében.....54
Ruttai László: A légvédelmi rakétaegység ballisztikus rakéták elleni harcrendjének megtervezése ................................62
Kis Csaba: A légierő alkalmazásával kapcsolatos NATO-elvekről..................75
VEZETÉS-KIKÉPZÉS
Gál Anna: A hivatásos katona társadalmi szerepéről ..................87
Kassai Károly: A vezetés ellenőrzési funkciójának érvényesüléséről........94
Kiss Sándor: A biztonságtechnikai képzésről ....................................107
Zellei Gábor: A polgári védelmi vezetők felkészítéséről ..................113
VÉDELEMGAZDASÁG
Balla Attila: A védelmi kiadások nemzetközi összehasonlítása a vásárlóerőparitás-elmélet segítségével .......... 119
HADITECHNIKA
Óvári Gyula: Régi gondok új közelítésben: vadászrepülőgép-beszerzés 2000 után........ 126
RENDVÉDELEM
Cziva Oszkár: A katasztrófák elleni védekezés feladatai ......... 142
Gergely Attila: A lelkiismereti terrorizmus ...................... 153
FÓRUM
Léka Gyula: A műszaki zár- és erődrendszer (vasfüggöny) felszámolása, 1948-1989....161
Nagy Pál: Az információs felderítésről és az elektronikai hadviselésről .................... 167
Felházi S.-Szép L.: Az MH tüzérsége az ezredforduló után .......... 171
Fabinyi József: Néhány gondolat egy hozzászóláshoz ............ 176
Csabai György: A cseh kormány elfogadta a biztonsági és a katonai stratégiát......... 179
TÁRSASÁGI ÉLET
Az 1999. év Tanárky-díjasa: Horváth István .............................. 183
Az MHTT 1999. évi pályázatára benyújtott jeligés pályaművek ............ 184
Újjáalakult az MTA Hadtudományi Bizottsága ........................... 185
A magyar tudomány napja .............................................185
A szakosztályok rendezvényeiről ....................................... 186
Tájékoztató a tagsági díj befizetéséről ................................... 188
A HADTUDOMÁNY folyóirat megrendelése ............................ 188
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Hadtudomány 1999/1-4./A Magyar Hadtudományi Társaság alapszabálya és Etikai Kódexe Hadtudomány 1999/1-4./A Magyar Hadtudományi Társaság alapszabálya és Etikai Kódexe Hadtudomány 1999/1-4./A Magyar Hadtudományi Társaság alapszabálya és Etikai Kódexe Hadtudomány 1999/1-4./A Magyar Hadtudományi Társaság alapszabálya és Etikai Kódexe Hadtudomány 1999/1-4./A Magyar Hadtudományi Társaság alapszabálya és Etikai Kódexe

A borítók enyhén kopottak, lapéleik foltosak.

Állapot:
3.240 Ft
1.620 ,-Ft 50
8 pont kapható
Kosárba